Tag Archives: deinstitucionalizācija

Deinstitucionalizācijas procesā Talsu novadā infrastruktūras pilnveidē investēs vairāk nekā pusmiljonu eiro

Talsu novadā saskaņā ar apstiprināto “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 2017. – 2020.gadam” paredzēts investēt aptuveni 618,4 tūkstošus eiro infrastruktūras izveidei, lai sniegtu sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus pašvaldībā dzīvojošām personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un izveidotu jauniešu māju.

“Deinstitucionalizācijas procesa ietvaros Latvijā, tostarp arī Kurzemē tiek pilnveidota sociālo pakalpojumu sistēma, lai personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem būtu pieejams nepieciešamais atbalsts pēc iespējas tuvāk viņu dzīvesvietai. Ar Eiropas Savienības un valsts atbalstu un pašvaldības finansējumu sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi tiks pilnveidoti arī Talsu novadā, palīdzot pašvaldības iedzīvotājiem dzīvot pilnvērtīgāku dzīvi,” stāsta Kurzemes plānošanas reģiona projekta ”Kurzeme visiem” vadītāja Inga Kalniņa.

“Talsu novadā plānojām nepieciešamos infrastruktūras risinājumus, ņemot vērā novada iedzīvotāju vajadzības un pašvaldības iespējas. Izvēlētie risinājumi  – dienas aprūpes centrs, grupu dzīvokļi, specializētās darbnīcas un “atelpas brīdis” – sniegs mūsu novadā dzīvojošiem pieaugušajiem un bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm nepieciešamo atbalstu. Savukārt jauniešu māja nodrošinās ģimenisku vidi jauniešiem no 15 gadu vecuma, kam ir risks nonākt bērnu sociālās aprūpes centros. Šobrīd turpinās darbs pie detalizētu infrastruktūras izmaiņu dokumentu izstrādes, lai drīzumā varam sākt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo ēku pārbūvi,” skaidro Talsu novada Sociālā dienesta vadītājas vietniece Ilze Kārklevalka.

Investējot aptuveni 306 tūkstošus eiro, pašvaldība pārbūvēs ēku Mīlenbaha ielā Talsos un pārveidos to par dienas aprūpes centru ar 15 vietām, kur sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, sociālo prasmju attīstība, izglītošana un brīvā laika pavadīšanas iespējas tiks nodrošinātas vismaz 23 novadā dzīvojošām pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Daudzdzīvokļu mājās Ģibuļu pagasta Pastendē un Lībagu pagasta Mundigciemā, ieguldot aptuveni 85 tūkstošus eiro, tiks veidoti grupu dzīvokļi, kur tiks nodrošināts ikdienā nepieciešamais individuālais atbalsts 8 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Savukārt, investējot 160,9 tūkstošus eiro Talsu novadā tiks izveidotas 3 specializētās darbnīcas ar kopumā 25 vietām, kur personas ar garīga rakstura traucējumiem varēs iemācīties darba dzīves ritmu un prasmes, lai vēlāk veiksmīgāk iekļautos darba tirgū. Specializētās darbnīcas tiks veidotas Vandzenes pagastā,  veselības centra telpās Talsos un Strazdes pagasta Kāķīšos.

Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Talsu pašvaldība, ieguldot aptuveni 35,2 tūkstošus eiro, pārbūvēs pašreizējo Strazdes bērnu  namu, kur pielāgos telpas, lai varētu nodrošināt “atelpas brīža” pakalpojumu vienlaicīgi 5 bērniem. Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt īslaicīgu diennakts sociālo aprūpi un rehabilitāciju vismaz 33 bērniem ar īpašām vajadzībām, sniedzot atelpu ģimenei un piederīgajiem uz laiku  līdz 30 diennaktīm gadā. Pakalpojums būs pieejams arī citu pašvaldību bērniem un viņu ģimenēm.

Jauniešiem, kas sasnieguši 15 gadu vecumu un šobrīd dzīvo vai ir risks nonākt bērnu sociālās aprūpes centros, investējot aptuveni 30 tūkstošus eiro, Talsu pašvaldība Valdemārpilī veidos jauniešu māju ar trim vietām. Šai vajadzībai tiks pārbūvēts viens no daudzdzīvokļu mājas dzīvokļiem, kur, izveidojot ģimenisku vidi un sniedzot nepieciešamo atbalstu, jauniešiem būs iespēja apgūt patstāvīgai dzīvei nepieciešamās iemaņas.

Talsos projekta “Kurzeme visiem” ietvaros apmaksātus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus, kam nav nepieciešama infrastruktūras izveide,  jau saņem 11 bērni ar funkcionāliem traucējumiem, 2 viņu vecāki un 1 persona ar garīga rakstura traucējumiem. Arī kaimiņu pašvaldībās – Dundagas, Mērsraga un Rojas novados projekta “Kurzeme visiem” ietvaros tiek sniegti sociālie pakalpojumi 5 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Šī gada 5.oktobrī Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padome apstiprināja “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 2017.–2020.gadam”. Deinstitucionalizācijas procesā Kurzemē kopumā plānots investēt gandrīz 14 miljonus eiro Eiropas Savienības fondu, valsts un pašvaldību līdzekļu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas pakalpojumu uzlabošanai Kurzemē un infrastruktūras attīstīšanai 11 Kurzemes pašvaldībās – Aizputes, Dundagas, Kuldīgas, Priekules, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu un Ventspils novados, kā arī Liepājas un Ventspils pilsētās.

Garīga rakstura traucējumi ir psihiska saslimšana vai intelektuālās attīstības traucējumi, kas ierobežo cilvēka spējas strādāt un aprūpēt sevi, taču, sekmīgi, ārstējot un atbalstot, tas netraucē cilvēkam dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Garīga rakstura traucējumi ir, piemēram, depresija, šizofrēnija, Dauna sindroms, autisms, stresa radīti traucējumi, veģetatīvā distonija un citi.

Deinstitucionalizācijas procesu Kurzemē projekta “Kurzeme visiem” ietvaros īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”. Latvijā deinstitucionalizācijas procesa ieviešanu koordinē Labklājības ministrija, un to īsteno visā Latvijā – Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales un Rīgas plānošanas reģionos.

TV24: raidījumu cikls CILVĒKI/STĀSTI

Dzīve ir pārsteigumu un negaidītu pavērsienu pilna. Katram no mums ir savs stāsts, kurā ir kāpumi un kritumi, uzvaras un arī zaudējumi. Dažkārt viens negaidīts pavērsiens var mainīt visu.

LR Labklājības ministrija sadarbībā ar TV24 piedāvā raidījumu ciklu CILVĒKI/STĀSTI, kas veltīti dažādām sabiedrībai nozīmīgām tēmām, kā deinstitucionalizācija, grupu dzīvokļi cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, darba ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem to iekļaušanai sabiedrībā un citām.

Viss raidījumu cikls pieejams TV 24 mājas lapā.

Piedāvājam iepazīties ar dažiem no raidījumiem:

1. raidījums. 

Cilvēki//Stāsti pirmā raidījuma tēma ir deinstitucionalizācija. Raidījuma stāstnieki: Maksims Ivanovs – Labklājības ministrijas pārstāvis Sociālo pakalpojumu departamenta direktors; Māris Grāvis – Biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” valdes priekšsēdētājs; Eva Viļķina – Siguldas novada domes deputāte un Sociālās komitejas vadītāja, biedrības “Cerību spārni” valdes priekšsēdētāja.

Raidījuma tēma: grupu dzīvokļi cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Stāstnieki: Inga Šķestere – Biedrības “Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi” valdes priekšsēdētāja; Zanda – “Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi” grupu dzīvokļa iedzīvotāja; Dita Rituma – “Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi” dienas centra ergoterapeite; Inga Balgalve – Tukuma novada pašvaldības aģentūras “Tukuma novada sociālais dienests” direktore; Kaspars – Sociālo pakalpojumu centra “Mežrozītes” iedzīvotājs.

 

4. raidījums

Raidījuma tēma: Atbalsta personas ikdiena un misija. Ko praktiski nozīmē būt atbalsta personai? Darbs ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, palīdzot atgriezties un iekļauties sabiedrībā. Stāstnieki: Ieva Leimane-Veldmeijere – Biedrības “Resursu centrs cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem “Zelda”” direktore; Sigita Zankovska-Odiņa – Biedrības “Resursu centrs cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem “Zelda”” atbalsta persona; Inese – Biedrības “Resursu centrs cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem “Zelda” atbalstāmā persona; Pēteris – “Resursu centrs cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem “Zelda” atbalstāmā persona.

 

5. raidījums

Raidījuma tēma: Sociālā uzņēmējdarbība – risinājums sociāli atbildīgam uzņēmējam, kam līdztekus peļņas gūšanai būtisks ir arī morālais gandarījums un iespēja risināt sociālu, sabiedrībai nozīmīgu problēmu. Stāstnieki: Madara Dambe-Krastkalne – “Altum” programmas attīstības departamenta vadītāja; Eva Viļķina – Sociālā uzņēmuma “Visi var” vadītāja; Agnese Pilsuma – Biedrības “Cēsu Jaunā skola” direktore; Valters Krētainis – Sociālo uzņēmuma “KK Original design” pārstāvis.

 

Aicinām iepazīties ar visiem raidījumiem  TV 24 mājas lapā.

Laikraksts Kurzemnieks: Par bērniem domājot

Laikraksta “Kurzemnieks” žurnāliste Inguna Spuleniece kopā  sociālo pakalpojumu sniedzējiem, pašvaldību un biedrību pārstāvjiem no Kurzemes devās projekta “Kurzeme visiem”organizētajā pieredzes apmaiņas braucienā, lai iepazītu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu Rīgā. I.Spulenieces rakstā uzziniet vairāk par rehabilitācijas centru “Poga” un valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiāles pieredzi.

Pateicamies laikraksta “Kurzemnieks”redakcijai par iespēju pārpublicēt tā 2018. gada 28.novembra numura rakstu.

Apstiprināts Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plāns

2018. gada 5. oktobrī Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padome apstiprinājusi “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 2017.–2020.gadam”. Tas nozīmē, ka pašvaldības var turpināt darbu pie sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pilnveides, kā arī sākt nepieciešamās infrastruktūras  attīstību Kurzemē.

“Deinstitucionalizācijas procesā Kurzemē kopumā plānots investēt gandrīz 14 miljonus eiro Eiropas Savienības fondu, valsts un pašvaldību līdzekļu. Ar šo ievērojamo investīciju apjomu Kurzemes pašvaldības uzlabos sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu Kurzemē un 11 Kurzemes pašvaldībās arī veidos un attīstīs infrastruktūru. Plāna apstiprināšana ir nozīmīga gan mums kā deinstitucionalizācijas procesa virzītājiem Kurzemes reģionā, gan visai sabiedrībai, jo esam par soli tuvāk, lai ikviens cilvēks varētu sabiedrībā dzīvot iespējami pilnvērtīgu dzīvi,” stāsta Evita Dreijere, Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītāja.

Kurzemē deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai kopumā no Eiropas Sociālā fonda ar valsts līdzfinansējumu tiks investēti 6,6 miljoni eiro sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pilnveidei un apmaksai visās 20 Kurzemes pašvaldībās. Savukārt par kopējo indikatīvo summu 7,3 miljoni eiro apmērā  ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu un valsts un pašvaldību līdzekļiem plānā paredzēti infrastruktūras uzlabošanas risinājumi 11 Kurzemes pašvaldībās – Aizputes, Dundagas, Kuldīgas, Priekules, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu un Ventspils novados, kā arī Liepājas un Ventspils pilsētās.

“Deinstitucionalizācijas plāna izstrādē sadarbojāmies ar visām reģiona pašvaldībām, lai izvēlētie sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu risinājumi pēc iespējas labāk atbilstu Kurzemes iedzīvotāju vajadzībām. Arī turpmāk būsim atbalsts pašvaldībām, lai mazinātos to bērnu un pieaugušo skaits, kam jādzīvo institūcijās, tai skaitā lai valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” 29 personas ar garīga rakstura traucējumiem sāktu dzīvi pašvaldībā. Tāpat turpināsim darbu, lai Kurzemē dzīvojošie 288 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un 350  personas ar garīga rakstura traucējumiem saņemtu nepieciešamos sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus pēc iespējas tuvāk savai dzīves vietai,” skaidro Kurzemes plānošanas reģiona projekta ”Kurzeme visiem” vadītāja Inga Kalniņa.

Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns ir attīstības plānošanas dokuments, kur noteiktas konkrētas īstenojamās rīcības Kurzemes pašvaldībās, lai personām ar garīga rakstura traucējumiem,  bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un bērnu sociālās aprūpes centros esošajiem bērniem radītu tādu vidi un sociālo pakalpojumu sistēmu, kas novērstu viņu nonākšanu institūcijās, tā vietā nodrošinot viņiem nepieciešamos sociālos pakalpojumus.

Ar Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plānu un tajā iekļautajiem infrastruktūras risinājumiem iespējams iepazīties šeit.

Deinstitucionalizācijas procesu Kurzemē plāno un ievieš Kurzemes plānošanas reģions projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”.  Valsts mērogā deinstitucionalizācijas procesa ieviešanu koordinē Labklājības ministrija, un to īsteno visā Latvijā – Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales un Rīgas plānošanas reģionos.

Aicinām pieteikties personas ar garīga rakstura traucējumiem bezmaksas pakalpojumu saņemšanai projektā “Kurzeme visiem”

Aicinām Kurzemē dzīvojošās personas ar garīga rakstura traucējumiem pieteikties projekta “Kurzeme visiem” ietvaros pieejamajiem bezmaksas sociālajiem pakalpojumiem. Persona var saņemt projekta apmaksātos pakalpojumus, ja ir veikta tās individuālo vajadzību izvērtēšana, saņemts atbalsta plāns un persona ir uzrakstījusi iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu savas dzīvesvietas sociālajā dienestā.

Lai veicinātu personu ar garīga rakstura traucējumiem patstāvīgu dzīvi sabiedrībā, projekta “Kurzeme visiem” ietvaros tām tiek apmaksāta šādu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu saņemšana:

  • aprūpe mājās;
  • dienas aprūpes centrs;
  • specializētās darbnīcas;
  • grupu dzīvokļi;
  • īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums;
  • speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts;
  • atbalsta grupas un grupu nodarbības.

Atbalsta plāns ir projekta “Kurzeme visiem” ietvaros izstrādāts personas individuālais sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plāns, pamatojoties uz personas individuālo vajadzību izvērtējumu. Kurzemē kopumā individuālās vajadzības izvērtētas un atbalsta plāni izstrādāti 326 personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Projekta “Kurzeme visiem” īstenošanu līdz 2022.gadam līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds (85%) un Latvijas valsts (15%). Līdzīgi projekti tiek īstenoti arī pārējos Latvijas plānošanas reģionos un to kopējais mērķis ir radīt Latvijā tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs esošo personu skaitu.

Papildu informācijai aicinām sazināties ar projekta “Kurzeme visiem” vadītāju Ingu Kalniņu, tālr. 27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros pārrunā aktualitātes ar Talsu novada sociālā dienesta darbiniekiem

12.septembrī projekta “Kurzeme visiem” pārstāvji tikās ar Talsu novada sociālā dienesta darbiniekiem, lai pārrunātu aktualitātes, līdzšinējo pieredzi projekta ieviešanā un neskaidros jautājumus.

“Kurzeme visiem” projekta vadītāja Inga Kalniņa tikšanās laikā mudināja sociālos darbiniekus vēl aktīvāk sniegt projekta ietvaros jau pieejamos sociālos pakalpojumus, kuru sniegšanai ir pieejama nepieciešamā infrastruktūra.

Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem  un viņu vecākiem Talsu novadā ir pieejami sociālās rehabilitācijas, sociālās aprūpes un “Atelpas brīža” pakalpojumi. Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros Talsu novadā 6 bērni saņem aprūpes pakalpojumu, 13 bērni un 5 vecāki saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un viens vecāks ir pieteicies “Atelpas brīža” pakalpojumam.

Pilngadīgie ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem ir veikts individuālo vajadzību izvērtējums un izstrādāts individuālais atbalsta plāns, projekta ietvaros var saņemt aprūpi mājās, speciālistu konsultācijas un individuālo atbalstu, atbalsta grupas un grupu nodarbības, kā arī citus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus atbilstoši atbalsta plānā rekomendētajam.

“Kurzeme visiem” vadības grupa regulāri tiekas ar projekta partneriem, iesaistītajām institūcijām un citām ieinteresētajām pusēm, lai veicinātu vienotu izpratni un informācijas apriti par projektu, kā arī ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu ieviešanu Kurzemē.