Talsos svinīgi atklāts dienas aprūpes centrs

Šī gada 30. maijā Talsos, K. Mīlenbaha ielā 20, notika dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem jaunās ēkas atklāšanas svinīgais pasākums, uz kuru bija ieradies krietns viesu pulks. „Iespēju namiņš” – šāds nosaukums dots dienas aprūpes centram, izveidots projektā „Kurzeme visiem” (identifikācijas Nr. 9.2.2.1./15/I/004). Pakalpojuma sniegšanas vietā, piesaistot Talsu Ģimeņu un bērnu attīstības centra (ĢBAC) „Brīnumiņš” resursus, no 1. jūnija tiks nodrošināts sociālais pakalpojums 15 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Dienas aprūpes centrs ir vieta, kur pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem attīstīs patstāvīgai dzīvei nepieciešamās iemaņas, kā arī tiks nodrošināts nepieciešamais atbalsts gan klientiem, gan likumiskajiem pārstāvjiem. Nodrošināta iespēja saturīgi pavadīt brīvo laiku, iepazīstot apkārtējo vidi un veidot sadraudzību ar citiem. Pats nozīmīgākais pakalpojuma vēstījums ir integrēt personas ar garīga rakstura traucējumiem sabiedrībā un nodrošināt šo personu iespējas dzīvot neatkarīgu un patstāvīgu dzīvi savās mājvietās.

„Līdz dienas aprūpes centra ar atbalstu aprūpē izveidošanai un pakalpojuma uzsākšanai ir pagājis ilgs laiks, kas bijis piepildīts ar dažādiem izaicinājumiem, jaunām pieredzēm, iegūtām zināšanām un prasmēm, kuras arī noderēs nākotnē, strādājot pie sociālā pakalpojuma plānošanas un izveides. Tomēr, neskatoties uz izaicinājumiem, mērķis ir sasniegts. Ikviena jauna sociālo pakalpojuma sniegšanas vietas izveide uzlabo sociālo vidi novadā, paaugstina iedzīvotāju uzticību un drošības sajūtu, kas reizē veicina piederību,” atzīst D. Zeļģe.

Atklāšanas pasākumā centra vadītāja Agnese Kviese ziedus un sekmīgas darbības vēlējumus saņēma no pašvaldības vadības, Sociālā dienesta pārstāvjiem, kolēģiem, centra klientiem un viņu tuviniekiem, būvniecībā iesaistītajām pusēm, kā arī citiem centra draugiem.

Dienas centra darbinieki ikdienā nodrošinās savu klientu jeb kā paši ĢBAC darbinieki to dēvē – savu draugu – izglītošanu un saturiskas brīvā laika pavadīšanas iespējas atbilstoši vecumam, spējām un vajadzībām.

„Dienas aprūpes centrs būs būtisks atbalsts ģimenēm, kurās dzīvo cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, jo tas radīs iespēju ģimenēm pilnvērtīgāk atgriezties darba tirgū un citās dzīves aktivitātēs, bet sabiedrībai – iespēja kļūt tolerantākiem, iejūtīgākiem un saprotošākiem pret atšķirīgo,” saka „Brīnumiņa” vadītāja Agnese Kviese.

Centra apmeklētāji būs ne vien pieskatīti un aprūpēti visas dienas garumā, bet viņiem būs pieejamas arī dažādas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, izglītojošas, radošas, sporta un darba terapijas nodarbības, akcentēta pašaprūpes spēju attīstīšana un nostiprināšana.

Sociālo pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem līdz 2023. gada 30. septembrim finansēs no projekta „Kurzeme visiem” finanšu līdzekļiem, pēc tam par pašvaldības budžeta finansējumu. Izveidojot šo dienas aprūpes centru, mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti, lai samazinātu iespēju personu ar invaliditāti nonākšanu institucionālajā aprūpē.

Pateicoties iedzīvotāju atbalstam, dienas aprūpes centrā ir divi televizori, elektriskā plīts ar cepeškrāsni, ledusskapis, dīvāns, akvārijs un lielie telpaugi.

„Paldies visiem, kuri iesaistījās mūsu labdarības akcijā „Visi kopā!” un ziedoja mums tik ļoti nepieciešamās lietas, lai mūsu draugiem varam nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu pašaprūpes iemaņu attīstīšanā, kā arī mājīgu un siltu vidi, kur pavadīt savu dienu! Labdarības akcija ir lielisks piemērs tam, kā ar kopīgām pūlēm un sadarbību mēs palīdzēsim tiem cilvēkiem, kuriem tas ir visvairāk nepieciešams,” ar neizmērojamu laimes un prieka devu saka centra vadītāja A. Kviese.

Projektā pārbūvētas jaunas, mājīgas un gaišas telpas. Ēkas pirmajā stāvā izveidotas klientiem piemērotas telpas, bet otrajā stāvā izvietotas administrācijas telpas.

Būvdarbus veica SIA „Pretpils”, būvprojekta izstrādi veica SIA „CMB”, bet būvuzraudzību nodrošināja SIA „Būves un būvsistēmas”.

Kopējā projekta summa 311 019,02 eiro, tai skaitā ERAF finansējums 260 547,04, valsts budžeta finansējums 11 494,72 eiro, pašvaldības finansējums 34 484,17 eiro.

Informācija pārpublicēta no Talsu novada mājas lapas: https://www.talsunovads.lv/lv/jaunums/talsos-svinigi-atklats-dienas-aprupes-centrs