Talsu Televīzija: Talsu novadā palīdz cilvēkiem un bērniem ar īpašām vajadzībām

Ģimeņu un bērnu aprūpes centrs “Brīnumiņš” ir viena no vietām, kur jau šobrīd tiek sniegta palīdzība bērniņiem ar funkcionāliem traucējumiem. Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā paredzētas dažādas aktivitātes cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, daļa no tām arī nākotnē tiks realizētas Talsu novadā.

Informācija no: http://www.talsutv.lv/video_type/talsu-novada-palidz-cilvekiem-un-berniem-ar-ipasam-vajadzibam/