Tiks izmēģināta jauna pieeja sociālo pakalpojumu nodrošināšanā bērniem ar invaliditāti

Labklājības ministrija (LM) ir sākusi izmēģinājuma projektu, kurā turpmākā gada laikā tiks aprobēta jauna pieeja sociālo pakalpojumu nodrošināšanā bērniem ar invaliditāti – individuālā budžeta modelis. Tā pamatā ir princips, ka atbalsts tiek nodrošināts, ņemot vērā katra bērna individuālās vajadzības pieejamā finansējuma ietvaros, nevis vērtēta vajadzību atbilstība pakalpojumu saņemšanas kritērijiem.

Projekta „Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” vadītāja Ārija Baltiņa uzskata, ka jaunā modeļa apgūšana un ieviešana ir liels izaicinājums, jo Latvijā nav līdzvērtīgas prakses, no kuras mācīties. Gada laikā šis modelis tiks ne vien izmēģināts, bet arī precizēts un pilnveidots, balstoties uz praktisko pieredzi, lai gala rezultātā nonāktu pie vislabākā un Latvijai atbilstošākā risinājuma.

Individuālā budžeta modelis daudzās valstīs tiek uzskatīts par efektīvu līdzekli, kā piešķirt klientam kontroli pār savu dzīvi, tādā veidā uzlabojot savu dzīves kvalitāti. Pieļaujamais individuālā budžeta izlietojums tiek variēts atkarībā no valstu finansiālajām iespējām, iezīmējot precīzu finansējuma apjomu, līdz pat visnotaļ lielai izlietojuma brīvībai.

LM piedāvātais individuālā budžeta modelis nav kopija kādam jau esošam modelim. Tajā apvienoti ārzemju pieredzes risinājumi, kas papildināti ar Latvijas ekspertu redzējumu, kā arī izzinot labo praksi mūsu valstī.

Modeļa izstrāde un izmēģinājuma projekts tiek īstenots Labklājības ministrijas projekta ietvaros, izmantojot Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu. Projektā piedalīsies 100 bērni ar invaliditāti un viņu ģimenes no 10 Latvijas pašvaldībām.

Kurzemē individuālā budžeta modelis tiek izmēģināts Talsu novadā un Liepājā. Tajā piedalīsies 20 Kurzemes reģiona bērni ar invaliditāti un viņu ģimenes.

 

Informācijas avots: Labklājības ministrija

Vairāk par projektu Labklājības ministrijas mājas lapā.