TV24: raidījumu cikls CILVĒKI/STĀSTI

Dzīve ir pārsteigumu un negaidītu pavērsienu pilna. Katram no mums ir savs stāsts, kurā ir kāpumi un kritumi, uzvaras un arī zaudējumi. Dažkārt viens negaidīts pavērsiens var mainīt visu.

LR Labklājības ministrija sadarbībā ar TV24 piedāvā raidījumu ciklu CILVĒKI/STĀSTI, kas veltīti dažādām sabiedrībai nozīmīgām tēmām, kā deinstitucionalizācija, grupu dzīvokļi cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, darba ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem to iekļaušanai sabiedrībā un citām.

Viss raidījumu cikls pieejams TV 24 mājas lapā.

Piedāvājam iepazīties ar dažiem no raidījumiem:

1. raidījums. 

Cilvēki//Stāsti pirmā raidījuma tēma ir deinstitucionalizācija. Raidījuma stāstnieki: Maksims Ivanovs – Labklājības ministrijas pārstāvis Sociālo pakalpojumu departamenta direktors; Māris Grāvis – Biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” valdes priekšsēdētājs; Eva Viļķina – Siguldas novada domes deputāte un Sociālās komitejas vadītāja, biedrības “Cerību spārni” valdes priekšsēdētāja.

Raidījuma tēma: grupu dzīvokļi cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Stāstnieki: Inga Šķestere – Biedrības “Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi” valdes priekšsēdētāja; Zanda – “Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi” grupu dzīvokļa iedzīvotāja; Dita Rituma – “Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi” dienas centra ergoterapeite; Inga Balgalve – Tukuma novada pašvaldības aģentūras “Tukuma novada sociālais dienests” direktore; Kaspars – Sociālo pakalpojumu centra “Mežrozītes” iedzīvotājs.

 

4. raidījums

Raidījuma tēma: Atbalsta personas ikdiena un misija. Ko praktiski nozīmē būt atbalsta personai? Darbs ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, palīdzot atgriezties un iekļauties sabiedrībā. Stāstnieki: Ieva Leimane-Veldmeijere – Biedrības “Resursu centrs cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem “Zelda”” direktore; Sigita Zankovska-Odiņa – Biedrības “Resursu centrs cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem “Zelda”” atbalsta persona; Inese – Biedrības “Resursu centrs cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem “Zelda” atbalstāmā persona; Pēteris – “Resursu centrs cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem “Zelda” atbalstāmā persona.

 

5. raidījums

Raidījuma tēma: Sociālā uzņēmējdarbība – risinājums sociāli atbildīgam uzņēmējam, kam līdztekus peļņas gūšanai būtisks ir arī morālais gandarījums un iespēja risināt sociālu, sabiedrībai nozīmīgu problēmu. Stāstnieki: Madara Dambe-Krastkalne – “Altum” programmas attīstības departamenta vadītāja; Eva Viļķina – Sociālā uzņēmuma “Visi var” vadītāja; Agnese Pilsuma – Biedrības “Cēsu Jaunā skola” direktore; Valters Krētainis – Sociālo uzņēmuma “KK Original design” pārstāvis.

 

Aicinām iepazīties ar visiem raidījumiem  TV 24 mājas lapā.