Tvnet: Psihiskās veselības aprūpes pieejamības uzlabošanai šogad atvēlēs 13,4 miljonus eiro

Veselības ministrijā (VM) tapis Psihiskās veselības aprūpes pieejamības uzlabošanas plāns 2019.-2020.gadam, kura īstenošanai šogad paredzēti 13,345 miljoni eiro.

Plānā paredzēta virkne dažādu pasākumu, no kuriem daļu Ministru kabinets jau pieņēmis, vienlaikus pašu plānu valdība plāno skatīt nākamnedēļ, 18.jūnijā.

Kā norāda VM, Psihiskās veselības aprūpes pieejamības uzlabošanas plāns izstrādāts diviem gadiem, un tajā ietverti pakalpojumi, kas orientēti uz psihiatra komandas stiprināšanu un pieejamības uzlabošanu.

Plāna mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem uz pierādījumiem balstītu, iespējami mūsdienīgu, kvalitatīvu un viņu vajadzībām atbilstošu psihiskās veselības aprūpes pieejamību. Lai mērķi realizētu, iecerēts īstenot psihiskās veselības veicināšanas pasākumus un slimību profilaksi, veicinot psihisko saslimšanu agrīnu diagnostiku, uzsākot savlaicīgu ārstēšanu un medicīnisko rehabilitāciju.

VM iecerējusi, ka, īstenojot plāna paredzētos pasākumus, tiks uzlabota veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība, kā arī samazināta mirstība no pašnāvībām.

Plānā paredzēti četri rīcības virzieni, tostarp profilakse, agrīna diagnostika un ambulatorā ārstēšana, uz pacientu vērsta savlaicīga stacionārā ārstēšana un veselības aprūpes koordinēšana, psihiskās veselības veicināšana, kā arī cilvēkresursi psihiatrijā.

Lai uzlabotu profilaksi un ambulatoro ārstēšanu, paredzēta virkne dažādu pasākumu, piemēram, iecerēts izglītot ģimenes ārstu komandā iesaistītās ārstniecības personas, stiprināt psihiatru prakses, attīstīt ambulatoros psihiskās veselības centrus, kā arī izglītot ieslodzījuma vietu ārstniecības personas un veikt virkni citu pasākumu.

Rīcības virzienā, kas saistīts ar stacionāro ārstēšanu, iecerēti tādi pasākumi kā observācijas gultu izveidošana slimnīcās, kuras nodrošina akūto psihiatrisko un narkoloģisko pacientu ārstēšanu ieslodzījuma vietās. Tāpat iecerēts pilnveidot normatīvo regulējumu, pārskatot finansējuma apmēru un kārtību psihisko un uzvedības traucējumu pacientu stacionārajā ārstēšanā ieslodzījuma vietās, paredzot multidisciplināras komandas pakalpojumu pieejamību.

Tikmēr, lai veicinātu psihisko veselību, iecerēts īstenot sabiedrības informēšanas kampaņu psihiskās veselības veicināšanai, īstenot pētījumus par iedzīvotāju psihisko veselību, organizēt apmācības izglītības iestāžu pedagogiem par veselības izglītības jautājumiem, tostarp par psihiskās veselības veicināšanu, kā arī daudzus citus pasākumus.

Psihiskās veselības aprūpes pieejamībā grūtības rada ierobežotie cilvēkresursi, tāpēc situācijas uzlabošanai iecerēts izstrādāt klīniskos algoritmus un klīniskos pacientu ceļus bērnu psihiatrijas jomā, veidot metodiskās vadības struktūru psihiskās veselības jomā, uzlabot kvalifikāciju un pilnveidot zināšanas ārstniecības personām, kā arī nodrošināt interešu izglītību bērniem ārstniecības un atveseļošanās procesa laikā Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā.

Pasākumu īstenošanai 2019.gadā paredzēti 13,345 miljoni eiro, bet 2020.gadā nepieciešami 25,294 miljoni eiro.

Raksts pārpublicēts no portāla Tvnet.lv: https://www.tvnet.lv/6708750/psihiskas-veselibas-aprupes-pieejamibas-uzlabosanai-sogad-atveles-13-4-miljonus-eiro