Viduskurzemes pamatskolas jaunieši iesaistās krēslu ražošanā

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību tam, ka arī jaunieši ar garīga rakstura traucējumiem var būt noderīgi darba tirgū, Viduskurzemes pamatskola – attīstības centrs nodibinājis mācību uzņēmumu. Kopā ar Rīgas Krēslu fabriku sākta sadarbība ergonomisku krēslu ražošanā Latvijas skolām.

Arī projekta “Kurzeme visiem” vadības komanda piedalījās atklātajā nodarbībā Viduskurzemes pamatskolā – attīstības centrā, iepazīstoties ar skolas jauniešiem, skolu un tās vadību. Priecājamies, ka arvien vairāk uzņēmumu saredz darbinieka potenciālu arī jauniešos ar garīga rakstura traucējumiem, dodot iespēju jauniešiem strādāt.

Vairāk iespējams uzzināt Skrundas televīzijas sagatavotājā stāstā:

Skrundas TV sižets pieejams: https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/11.12.2019-uznemums-skoleniem-ar-ipasam-vajadzibam.id174900/

Vairāk par izveidoto sociālo uzņēmumu skolēniem lasiet arī “Kurzemnieks” rakstā: https://www.kurzemnieks.lv/ekonomika/10933-skoleni-iesaistas-kreslu-razosana/ 

Leave a Reply

Your email address will not be published.