Liepājā deinstitucionalizācijas procesa pieredzes apmaiņā viesojas speciālisti no Vidzemes

11. maijā Liepājā pieredzes apmaiņā par deinstitucionalizācijas (DI) procesa īstenošanas pieredzi bija ieradušies 43 sociālās jomas speciālisti no Vidzemes plānošanas reģiona. Arī vidzemnieki tāpat kā Kurzemes plānošanas reģions ar Eiropas Sociālā fonda finansējumu un Latvijas valsts līdzfinansējumu īsteno DI projektu, kura mērķis ir institūcijās dzīvojošo cilvēku iekļaušana sabiedrībā.

Pieredzes apmaiņā Liepājā bija pārstāvēta visa plašā Vidzeme – Valmiera, Valka, Rūjiena, Vecpiebalga, Jaunpiebalga, Gulbene, Burtnieki, Mazsalaca, Madona, Smiltene, Alūksne, Ape u.c . Vidzemes plānošanas reģionu pārstāvēja projekta “Vidzeme iekļauj” vadītāja Ina Miķelsone un sociālo pakalpojumu eksperte Laine Zālīte, kā arī sociālo dienestu vadītāji, sociālie darbinieki, dažādu projektu un biedrību vadītāji.

Tikšanās laikā Liepājas Sociālajā dienestā notika diskusija par atbalstu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm, kā arī sociālā darbinieka lomu mūsdienu sociālās palīdzības struktūrā. Ar vidzemniekiem tikās Sociālā dienesta direktores vietniece Santa Altāne, sociālo projektu daļas vadītājs Ainārs Bunka un sociālo pakalpojumu daļas vecākā sociālā darbiniece Kristīne Šaripo. Ainārs Bunka iepazīstināja ar projekta “Kurzeme visiem” realizāciju un sniegtajiem pakalpojumiem Liepājā.

Tāpat Ainārs Bunka informēja par DI projekta īstenošanu: Liepājā projekta «Kurzeme visiem» ietvaros tika izvērtēti 79 bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT). Šobrīd ir saņemti 34 iesniegumi par pakalpojumu sniegšanu bērniem ar FT un 13 iesniegumi par pakalpojumu sniegšanu bērnu ar FT likumiskajiem pārstāvjiem.

Izvērtējot bērnus ar funkcionāliem traucējumiem, tiek piešķirti dažādi pakalpojumi: fizioterapija, ergoterapija, baseins, ūdens procedūras, Portidžas sistēma, logopēds, mūzikas terapija, audiologopēds, smilšu terapija, kā arī psihologa un atbalsta grupu pakalpojums.

Šos pakalpojumus bērniem sniedz NRC Vaivari, SIA «Sanare – KRC Jaunķemeri», SIA «Liepājas reģionālā slimnīca», AS «Veselības centru apvienība», Biedrība «Latvijas Portidžas mācībsistēmas asociācija», Nevalstiskās organizācijas (Biedrība Dižvanagi) u.c.

Vidzemnieki apmeklēja Liepājas Universitāti, lai iepazītos ar augstskolas un pašvaldības sadarbības pieredzi, motivējot studentus izvēlēties sociālā darba jomu.

Kā zināms, Liepājas Universitātē sagatavo arī sociālās jomas speciālistus. Ar viesiem tikās profesionālās bakalaura studiju programmas “Socialais darbinieks”direktore un lektore Mg. Sc. Educ. Svetlana Lanka. Vidzemnieki apmeklēja un iepazinās ar LiepU Mūzikas terapijas centra darbību un sadarbības formām, labās prakses piemēriem, kā ar šo terapiju atveseļo bērnus ar funkcionāliem traucējumiem. Ar centra darbību iepazīstināja tā vadītāja Līga Eņģele.

 

Informāciju sagatavojusi
Gunta Jākobsone
Liepājas pilsētas Sociālais dienests
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: 29 106 561
E-pasts: gunta.jakobsone@liepaja.lv