Kontakti

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem var pieteikties Kurzemes pašvaldību sociālajos dienestos. To kontaktinformāciju esam apkopojuši mājas lapas sadaļā: Kurzemes reģiona sociālie dienesti.

Lai saņemtu papildu informāciju par projekta “Kurzeme visiem” ietvaros pieejamajām aktivitātēm, pasākumiem un  pakalpojumiem bērniem ar invaliditāti, bērniem, kas šobrīd uzturas institūcijās, personām ar garīga rakstura traucējumiem un potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem un audžuģimenēm, aicinām sazināties ar projekta “Kurzeme visiem” vadības komandu vai projekta ieviešanas partneriem:

Projekta “Kurzeme visiem” vadības komanda:

 • projekta vadītāja Inga Kalniņa
  tel. 27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv
 • projekta vadītājas asistente Sandra Miķelsone-Slava
  tel. 20027280, sandra.mikelsone@kurzemesregions.lv
 • projekta finanšu vadītāja Lolita Cīrule
  tel. 67331492, lolita.cirule@kurzemesregions.lv
 • projekta finanšu vadītāja (prombūtnē) Evita Taupmane
  tel. 26588777, evita.taupmane@kurzemesregions.lv
 • projekta tehniskā asistente Anete Jansone
  tel. 26355733, anete.jansone@kurzemesregions.lv
 • projekta sabiedrisko attiecību speciāliste Laura Homka
  tel. 26454574, laura.homka@kurzemesregions.lv
 • projekta juriste Līga Neilande
  tel. 29228043, jurists@kurzemesregions.lv 

 

Projekta “Kurzeme visiem” kontaktpersonas Kurzemes pašvaldībās:

 • Aizputes novada domē: Mairīte Alfuse, pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktore
  63449056, 26450584; e-pasts: soc@aizpute.lv
 • Alsungas novada domē: Maira Baumane, Sociālā dienesta vadītāja
  63321307, 27807982; e-pasts: socialie@alsunga.lv
 • Brocēnu novada pašvaldībā: Ance Puriņa, projektu vadītāja
  25125160, 63807306; e-pasts: ance.purina@broceni.lv
 • Dundagas novada pašvaldībā: Ieva Damberga, projektu vadītāja
  25741994, 63237857; e-pasts: ieva.damberga@dundaga.lv
 • Durbes novada pašvaldībā:  Oksana Strēle, Sociālā dienesta vadītāja
  63498072, 28386015; e-pasts: oksana.strele@durbe.lv
 • Grobiņas novada domē: Mairita Krētaine, Sociālā dienesta vadītāja
  28619983; e-pasts: mairita@grobinasnovads.lv
 • Kuldīgas novada pašvaldībā: Liene Jūrmale, Kuldīgas attīstības aģentūras projektu vadītāja
  26495051,63350142; e-pasts: liene.jurmale@kuldiga.lv
 • Liepājas pilsētas pašvaldībā: Ainārs Bunka, Sociālā dienesta Sociālo projektu daļas vadītājs
  63489685; e-pasts:ainars.bunka@liepaja.lv
 • Mērsraga novada pašvaldībā: Gunta Fībiga, Sociālā dienesta vadītāja
  26464443; e-pasts: gunta.fibiga@mersrags.lv
 • Nīcas novada domē: Inese Lapiņa, Sociālā dienesta vadītāja
  63489489, 25449861; e-pasts: inese.lapina@nica.lv
 • Pāvilostas novada pašvaldībā: Ildze Agita Balode, Sociālā dienesta vadītāja
  63484560; e-pasts: ildze.balode@pavilosta.lv
 • Priekules novada pašvaldībā: Andra Valuže, Sociālā dienesta vadītāja
  63461009; e-pasts: andra.valuze@priekulesnovads.lv
 • Rojas novada domē: Lāsma Pūce, Sociālā dienesta vadītāja
  27234285; e-pasts: socialaisdienests@roja.lv
 • Rucavas novada domē: Raimonda Ābelīte, Attīstības nodaļas vadītāja
  29799081; e-pasts: raimonda.abelite@rucava.lv
 • Saldus novada pašvaldībā: Ina Behmane, pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore
  63824952, 29462913; e-pasts: ina.behmane@saldus.lv
 • Skrundas novada pašvaldībā: Anda Vītola, pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktore
  63331296, 26667415; e-pasts: socdienests@skrunda.lv; anda.vitola@skrunda.lv
 • Talsu novada pašvaldībā: Dace Zeļģe, Sociālā dienesta vadītāja
  22008676; e-pasts: dace.zelge@talsi.lv
 • Vaiņodes novada pašvaldībā: Oskars Zvejs, projektu vadītājs
  63464500, 26360817; e-pasts: projekti@vainode.lv
 • Ventspils novada pašvaldībā: Inta Rudbaha, Sociālā dienesta vadītāja
  28387367; inta.rudbaha@ventspilsnd.lv
 • Ventspils pilsētas domē: Kristīne Šteinberga, Sociālā dienesta vadītājas p.i.
  63601200; e-pasts: kristine.steinberga@ventspils.lv

 

Projekta “Kurzeme visiem” kontaktpersonas citu Latvijas plānošanas reģionu pašvaldībās:

 • Aizkraukles novada pašvaldība: Inese Nikoņenoka, Sociālā dienesta vadītājas vietniece
  64901025; e-pasts: inese.nikonenoka@aizkraukle.lv
 • Limbažu novada pašvaldība: Ilga Bērziņa, Sociālā dienesta vadītāja
  64022692; e-pasts: ilga.berzina@limbazi.lv
 • Jēkabpils pilsētas pašvaldība: Evita Kokina, Sociālā dienesta sociālās palīdzības organizators
  20036263; e-pasts: evita.kokina@sd.jekabpils.lv
 • Smiltenes novada dome: Inta Siliņa, Sociālā dienesta vadītāja
  64707865; e-pasts: soc.dienests@smiltene.lv
 • Tukuma novada dome: Inga Helmane, projektu vadītāja
  63122238; e-pasts: inga.helmane@tukums.lv

 

Projekta “Kurzeme visiem” kontaktpersonas Valsts sociālajā aprūpes centrā (VSAC) “Kurzeme”:

 • VSAC “Kurzeme” direktora vietniece Maruta Indriksone
  26526333; e-pasts: maruta.indriksone@vsackurzeme.gov.lv
 • VSAC “Kurzeme” filiāles “Iļģi” vadītāja Gita Babajana
  26465642; e-pasts: gita.babajana@vsackurzeme.gov.lv
 • VSAC “Kurzeme” filiāles “Veģi” vadītāja Irēna Kauliņa
  29470181; e-pasts: irena.kaulina@vsackurzeme.gov.lv
 • VSAC “Kurzeme” filiāles “Liepāja” vadītāja Vita Kadiķe
  63423402, 26566889; e-pasts: vita.kadike@vsackurzeme.gov.lv
 • VSAC “Kurzeme” filiāles“Aizvīķi” vadītāja Gražina Ķervija
  26479371; e-pasts: grazina.kervija@vsackurzeme.gov.lv
 • VSAC “Kurzeme” filiāles “Dundaga” vadītāja Ieva Dinsberga
  63291125, 29197890; e-pasts: ieva.dinsberga@vsackurzeme.gov.lv
 • VSAC “Kurzeme” filiāles “Gudenieki” vadītāja Dace Kleinberga
  29168713; e-pasts: dace.kleinberga@vsackurzeme.gov.lv

 

Projekta “Kurzeme visiem” kontaktpersonas Kurzemes bērnu sociālās aprūpes centros (BSAC)

 • Strazdes bērnu namā: Māra Zariņa, direktores p.i.
  tel. 63254904; e-pasts: mara.zarina@talsi.lv, strazdesbn@talsi.lv
 • Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta Bērnunamā: Ināra Roze, vadītāja
  63424208, 29485905; e-pasts: bernu.nams@liepsd.lv
 • Ventspils Sociālās aprūpes namā „Selga”: Gundega Mekša, direktore
  63622475, 29477008; e-pasts: gundega.meksa@ventspils.lv
 • Ventspils novada bērnu namā „Stikli”: Arvis Anderšmits, direktors
  29344059; e-pasts: stikli.bn@ventspilsnd.lv; arvis.andersmits@ventspilsnd.lv