Kontakti

Projekta “Kurzeme visiem” vadības komanda:

 • Projekta vadītāja Inga Kalniņa
  tel. 27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv
 • Projekta vadītājas asistente Sandra Miķelsone-Slava
  tel. 20027280, sandra.mikelsone@kurzemesregions.lv
 • Projekta finanšu vadītāja Evita Taupmane
  tel. 26588777, evita.taupmane@kurzemesregions.lv
 • Projekta tehniskā asistente Anete Jansone
  tel. 26355733, anete.jansone@kurzemesregions.lv
 • Projekta sabiedrisko attiecību speciāliste Inese Siliņa
  tel. 29811722, inese.silina@kurzemesregions.lv
 • Projekta jurists Sandra Kampāne
  tel. 20036472, sandra.kampane@kurzemesregions.lv 

 

Projekta “Kurzeme visiem” kontaktpersonas Kurzemes pašvaldībās:

 • Aizputes novada domē: Mairīte Alfuse, pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktore
  63449056, 26450584; e-pasts: soc@aizpute.lv
 • Alsungas novada domē: Maira Baumane, Sociālā dienesta vadītāja
  63321307, 27807982; e-pasts: socialie@alsunga.lv
 • Brocēnu novada pašvaldībā: Ginta Andersone, projektu vadītāja
  63807306, 25737360; e-pasts: ginta.andersone@broceni.lv
 • Dundagas novada pašvaldībā: Ineta Mauriņa, sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām
  26618686; e-pasts: ineta.maurina@dundaga.lv
 • Durbes novada pašvaldībā:  Oksana Strēle, Sociālā dienesta vadītāja
  63498072, 28386015; e-pasts: oksana.strele@durbe.lv
 • Grobiņas novada domē: Mairita Krētaine, Sociālā dienesta vadītāja
  28619983; e-pasts: mairita@grobinasnovads.lv
 • Kuldīgas novada pašvaldībā: Annija Stūrmane, Kuldīgas attīstības aģentūras projektu speciāliste
  63350641; e-pasts: annija@kuldiga.lv
 • Liepājas pilsētas pašvaldībā: Ainārs Bunka, Sociālā dienesta Sociālo projektu daļas vadītājs
  63489685; e-pasts:ainars.bunka@liepsd.lv
 • Mērsraga novada pašvaldībā: Gunta Fībiga, Sociālā dienesta vadītāja
  26464443; e-pasts: gunta.fibiga@mersrags.lv
 • Nīcas novada domē:Inese Lapiņa, Sociālā dienesta vadītāja
  63489489, 25449861; e-pasts: inese.lapina@nica.lv
 • Pāvilostas novada pašvaldībā: Ildze Agita Balode, Sociālā dienesta vadītāja
  63484560; e-pasts: ildze.balode@pavilosta.lv
 • Priekules novada pašvaldībā: Mārīte Gertnere, Sociālā dienesta vadītāja
  63461009, 26609076; e-pasts: soc.dienests@priekulesnovads.lv
 • Rojas novada domē: Lāsma Pūce, Sociālā dienesta vadītāja
  27234285; e-pasts: socialaisdienests@roja.lv
 • Rucavas novada domē: Raimonda Ābelīte, Attīstības nodaļas vadītājs
  29799081; e-pasts: raimonda.abelite@rucava.lv
 • Saldus novada pašvaldībā: Ina Behmane, pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore
  63824952, 29462913; e-pasts: ina.behmane@saldus.lv
 • Skrundas novada pašvaldībā: Anda Vītola, pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktore
  63331296, 26667415; e-pasts: socdienests@skrunda.lv; anda.vitola@skrunda.lv
 • Talsu novada pašvaldībā: Dace Zeļģe, Sociālā dienesta vadītāja
  22008676; e-pasts: dace.zelge@talsi.lv
 • Vaiņodes novada pašvaldībā: Oskars Zvejs, projektu vadītājs
  63464500, 26360817; e-pasts: projekti@vainode.lv
 • Ventspils novada pašvaldībā: Inta Rudbaha, Sociālā dienesta vadītāja
  28387367; inta.rudbaha@ventspilsnd.lv
 • Ventspils pilsētas domē: Dace Kaņepe, Sociālā dienesta vadītāja
  63601200; e-pasts: dace.kanepe@ventspils.lv

 

Projekta “Kurzeme visiem” kontaktpersonas citu Latvijas plānošanas reģionu pašvaldībās:

 • Aizkraukles novada pašvaldība: Inese Nikoņenoka, Sociālā dienesta vadītājas vietniece
  64901025; e-pasts: inese.nikonenoka@aizkraukle.lv
 • Limbažu novada pašvaldība: Ilga Bērziņa, Sociālā dienesta vadītāja
  64022692; e-pasts: ilga.berzina@limbazi.lv
 • Jēkabpils pilsētas pašvaldība: Evita Kokina, Sociālā dienesta sociālās palīdzības organizators
  20036263; e-pasts: evita.kokina@sd.jekabpils.lv
 • Smiltenes novada dome: Inta Siliņa, Sociālā dienesta vadītāja
  64707865; e-pasts: soc.dienests@smiltene.lv
 • Tukuma novada dome: Inga Helmane, projektu vadītāja
  63122238; e-pasts: inga.helmane@tukums.lv

 

Projekta “Kurzeme visiem” kontaktpersonas Valsts sociālajā aprūpes centrā (VSAC) “Kurzeme”:

 • VSAC “Kurzeme” direktora vietniece Maruta Indriksone
  26526333; e-pasts: maruta.indriksone@vsackurzeme.gov.lv
 • VSAC “Kurzeme” filiāles “Iļģi” vadītāja Gita Babajana
  26465642; e-pasts: gita.babajana@vsackurzeme.gov.lv
 • VSAC “Kurzeme” filiāles “Veģi” vadītāja Irēna Kauliņa
  29470181; e-pasts: irena.kaulina@vsackurzeme.gov.lv
 • VSAC “Kurzeme” filiāles “Liepāja” vadītāja Vita Kadiķe
  63423402, 26566889; e-pasts: vita.kadike@vsackurzeme.gov.lv
 • VSAC “Kurzeme” filiāles“Aizvīķi” vadītāja Gražina Ķervija
  26479371; e-pasts: grazina.kervija@vsackurzeme.gov.lv
 • VSAC “Kurzeme” filiāles “Dundaga” vadītāja Ieva Dinsberga
  63291125, 29197890; e-pasts: ieva.dinsberga@vsackurzeme.gov.lv
 • VSAC “Kurzeme” filiāles “Gudenieki” vadītāja Dace Kleinberga
  29168713; e-pasts: dace.kleinberga@vsackurzeme.gov.lv

 

Projekta “Kurzeme visiem” kontaktpersonas Kurzemes bērnu sociālās aprūpes centros (BSAC)

 • Strazdes bērnu namā: Māra Zariņa, direktores p.i.
  tel. 63254904; e-pasts: mara.zarina@talsi.lv, strazdesbn@talsi.lv
 • Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta Bērnunamā: Ināra Roze, vadītāja
  63424208, 29485905; e-pasts: bernu.nams@liepsd.lv
 • Ventspils Sociālās aprūpes namā „Selga”: Gundega Mekša, direktore
  63622475, 29477008; e-pasts: gundega.meksa@ventspils.lv
 • Ventspils novada bērnu namā „Stikli”: Guntis Lučins, vadītājs
  63630354, 29168621; e-pasts: bn-stikli@inbox.lv