Projekta “Kurzeme visiem” vadības komanda

Sandra Miķelsone - slava
projekta vadītāja

+371 260 85 158

sandra.mikelsone@kurzemesregions.lv

Anete Jansone
projekta FINANŠU VADĪTĀJA

+371 263 55 733

anete.jansone@kurzemesregions.lv

Laura Homka
sabiedrisko attiecību speciāliste

+371 264 54 574

laura.homka@kurzemesregions.lv

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem var pieteikties Kurzemes pašvaldību sociālajos dienestos.

Projekta kontaktpersonas Kurzemes pašvaldībās

Dienvidkurzemes novada pašvaldībā
 • Andra Valuže, Dienvidkurzemes novada pašvaldības Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja

  26609076; e-pasts: andra.valuze@dkn.lv 

Kuldīgas novada pašvaldībā
 • Liene Jūrmale, Kuldīgas attīstības aģentūras projektu vadītāja

  26495051,63350142; e-pasts: liene.jurmale@kuldiga.lv

Liepājas valstspilsētas pašvaldībā
 • Laura Pakule-Krūče, Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Sociālo projektu daļas vadītāja

  63 489 685; e-pasts: laura.pakule-kruce@liepaja.lv

Saldus novada pašvaldībā
 • Ina Behmane, pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore

  63824952, 29462913; e-pasts: ina.behmane@saldus.lv

Talsu novada pašvaldībā
Ventspils valstspilsētas pašvaldībā
Ventspils novada pašvaldībā

Projekta “Kurzeme visiem” kontaktpersonas citu Latvijas plānošanas reģionu pašvaldībās:

Aizkraukles novada pašvaldībā
Limbažu novada pašvaldībā
Jēkabpils novada pašvaldībā
Smiltenes novada domē
Tukuma novada pašvaldībā

Projekta “Kurzeme visiem” kontaktpersonas Valsts sociālajā aprūpes centrā (VSAC) “Kurzeme”:

Projekta “Kurzeme visiem” kontaktpersonas Kurzemes bērnu sociālās aprūpes centros (BSAC):

Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta Bērnunamā
Ventspils Sociālās aprūpes namā „Selga”