Projekta “Kurzeme visiem” vadības komanda

Sandra Miķelsone - slava
projekta vadītāja

+371 200 27 280

sandra.mikelsone@kurzemesregions.lv

Anete Jansone
projekta vadītājas asistente

+371 263 55 733

anete.jansone@kurzemesregions.lv

Lolita Cīrule
Projekta finanšu vadītāja

+371 673 31 492

lolita.cirule@kurzemesregions.lv

Ilona Talente
Projekta koordinatore

+371 27016380

ilona.talente@kurzemesregions.lv

Laura Homka
projekta sabiedrisko attiecību speciāliste

+371 264 54 574

laura.homka@kurzemesregions.lv

IGORS BUĶIS-FLEITMANIS
projekta jurists

+371 26416955

jurists@kurzemesregions.lv

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem var pieteikties Kurzemes pašvaldību sociālajos dienestos.

Projekta kontaktpersonas Kurzemes pašvaldībās

Aizputes novada domē
 • Mairīte Alfuse, pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktore

  63449056, 26450584; e-pasts: soc@aizpute.lv

Alsungas novada domē
 • Maira Baumane, Sociālā dienesta vadītāja

  63321307, 27807982; e-pasts: socialie@alsunga.lv

Brocēnu novada pašvaldībā
Dundagas novada pašvaldībā
Durbes novada pašvaldībā
Grobiņas novada pašvaldībā
Kuldīgas novada pašvaldībā
 • Liene Jūrmale, Kuldīgas attīstības aģentūras projektu vadītāja

  26495051,63350142; e-pasts: liene.jurmale@kuldiga.lv

Liepājas pilsētas pašvaldībā
Mērsraga novada pašvaldībā
Nīcas novada pašvaldībā
Pāvilostas novada pašvaldībā
Priekules novada pašvaldībā
Rojas novada pašvaldībā
Rucavas novada pašvaldībā
Saldus novada pašvaldībā
 • Ina Behmane, pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore

  63824952, 29462913; e-pasts: ina.behmane@saldus.lv

Skrundas novada pašvaldībā
 • Anda Vītola, pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktore

  63331296, 26667415; e-pasts: socdienests@skrunda.lv; anda.vitola@skrunda.lv

Talsu novada pašvaldībā
Vaiņodes novada pašvaldībā
Ventspils pilsētas pašvaldībā
Ventspils novada pašvaldībā

Projekta “Kurzeme visiem” kontaktpersonas citu Latvijas plānošanas reģionu pašvaldībās:

Aizkraukles novada pašvaldībā
Limbažu novada pašvaldībā
Jēkabpils novada pašvaldībā
Smiltenes novada domē
Tukuma novada pašvaldībā

Projekta “Kurzeme visiem” kontaktpersonas Valsts sociālajā aprūpes centrā (VSAC) “Kurzeme”:

Projekta “Kurzeme visiem” kontaktpersonas Kurzemes bērnu sociālās aprūpes centros (BSAC):

Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta Bērnunamā
Ventspils Sociālās aprūpes namā „Selga”