NODERĪGI

Kādi ir funkcionāli traucējumi bērniem?

Kas ir garīga rakstura traucējumi?

Kā ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem nonākt ģimenēs?

Kas ir deinstitucionalizācija?

Noderīgi: projekta partneriem

Deinstitucionalizācijas plāns Kurzemes plānošanas reģionam