PIEEJAMAIS ATBALSTS

Projekta kompensētus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus saņēma: