<Atpakaļ

Lai atbalstītu un motivētu potenciālos aizbildņus, adoptētājus un audžuģimenes un veicinātu bērnunamos dzīvojošo bērnu nonākšanu ģimenēs, projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sniegtas individuālas konsultācijas (līdz 2019.gada jūnijam), organizēti izglītojoši pasākumi (2020. un 2021.gadā), integrējošas nometnes (2019. un 2021.gadā) un sarunu vakari (līdz 2019.gada beigām). Kopumā projekta ietvaros izglītoti 157 potenciālie aizbildņi, audžuģimenes un adoptētāji.

“Izaugt ģimenē”

Sarunu vakari potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem un audžuģimenēm visā Kurzemē.

Integrējošas nometnes

Tikšanās potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem un audžuģimenēm ar bērniem, kas dzīvo institūcijās.

Izglītojoši pasākumi

Kurzemes reģionā par bērniem no ārpusģimenes aprūpes.

Individuālas konsultācijas

Psihologa, jurista un sociālā darbinieka konsultācijas  potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem un audžuģimenēm.

Noderīga informācija adoptētājiem, aizbildņiem un audžuģimenēm