<Atpakaļ

Lai atbalstītu un motivētu potenciālos aizbildņus, adoptētājus un audžuģimenes un veicinātu bērnunamos dzīvojošo bērnu nonākšanu ģimenēs, projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sniegtas individuālas konsultācijas (līdz 2019.gada jūnijam), organizētas integrējošas nometnes un sarunu vakari (līdz 2019.gada beigām).

“Izaugt ģimenē”

Sarunu vakari potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem un audžuģimenēm visā Kurzemē.

Integrējošas nometnes

Tikšanās potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem un audžuģimenēm ar bērniem, kas dzīvo institūcijās.

Individuālas konsultācijas

Psihologa, jurista un sociālā darbinieka konsultācijas  potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem un audžuģimenēm.

Noderīga informācija adoptētājiem, aizbildņiem un audžuģimenēm