<Atpakaļ

Lai atbalstītu un motivētu potenciālos aizbildņus, adoptētājus un audžuģimenes, katrā Kurzemes pašvaldībā laikā no 2019.gada septembra līdz decembrim tika rīkoti izglītojoši pasākumi – sarunu vakari “Izaugt ģimenē”. Kopumā Kurzemes reģionā tika aizvadīti 13 sarunu vakari,  izglītojot un iedrošinot vairāk nekā 130 potenciālo aizbildņu, adoptētāju un audžuģimeņu.

Tos organizējām kopā ar Sociālo pakalpojumu aģentūras Kurzemes reģiona ģimeņu atbalsta centru “Liepāja” un uz pasākumu tika gaidīts ikviens interesents, kurš vēlas kļūt par aizbildni, adoptētāju, audžuģimeni, vai viesģimeni, vai interesē jautājumi par bērniem, kuri palikuši bez vecāku aprūpes. 

Pasākumos ikvienam bija iespēja uzzināt informāciju, kas ir aizbildnis, adoptētājs un audžuģimene un kā par tādu kļūt, kā arī iepazīt jau bērnus uzņemošo ģimeņu pieredzi. Izglītojošos pasākumus  vadīja gan speciālisti, kas strādā ar bērnus uzņemošajām ģimenēm, gan ģimenes, kuras jau līdz šim savā aprūpē uzņēmušas bez vecāku gādības palikušus bērnus.