Pasākumos “Izaugt ģimenē” Kurzemē izglīto potenciālos aizbildņus, adoptētājus un audžuģimenes

Lai atbalstītu un motivētu potenciālos aizbildņus, adoptētājus un audžuģimenes, projekta “Kurzeme visiem” ietvaros visās Kurzemes pašvaldībās tiks rīkoti vismaz divi izglītojoši pasākumi – sarunu rīti un vakari “Izaugt ģimenē”.  Uz pasākumu tiks gaidīts ikviens interesents, kurš vēlas kļūt par aizbildni, adoptētāju, audžuģimeni, vai viesģimeni, vai interesē jautājumi par bērniem, kuri palikuši bez vecāku aprūpes.

Pasākumos ikvienam būs iespēja uzzināt informāciju, kas ir aizbildnis, adoptētājs un audžuģimene un kā par tādu kļūt, kā arī iepazīt jau bērnus uzņemošo ģimeņu pieredzi. Izglītojošos pasākumus  vadīs gan speciālisti, kas strādā ar bērnus uzņemošajām ģimenēm, gan ģimenes, kuras jau līdz šim savā aprūpē uzņēmušas bez vecāku gādības palikušus bērnus.

Izglītojošos pasākumus “Izaugt ģimenē” organizē Sociālo pakalpojumu aģentūras Kurzemes reģiona ģimeņu atbalsta centrs “Liepāja” un tie ir plānoti katrā Kurzemes reģiona pašvaldībā. Pirmajos sarunu vakaros Liepājā 27.septembrī un Aizputē 30.septembrī kopumā piedalījušies 23 interesenti, savukārt oktobrī potenciālie aizbildņi, adoptētāji un audžuģimenes tiks aicinātas uz sarunu vakariem Priekulē, Rucavā un Mērsragā.

Sarunu vakaru norises kalendārs

Laiks 2019.gads 2020.gads  
Septembris Oktobris Novembris Decembris Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs
Vieta

27.09

Plkst.17.00

Liepāja, Brīvības 9

24.10

Plkst.17.00

Priekule,

Sociālā atbalsta centrs, Ķieģeļu iela 7

14.11

Nīca

Plkst.17.30

Nīcas tūrisma un informācijas centrs. Skolas iela 1

 

19.12

Liepāja

Plkst.18.00

Brīvības iela 9, Liepāja

Liepāja Nīcas nov. Saldus nov. Ventspils Grobiņas nov. Brocēnu nov. Pāvilostas nov.
30.09.

Plkst.17.00

Aizpute,

Kuldīgas 10

31.10

Plkst.16.00

Rucava,

“Pagastmāja”,

Sēžu zāle

21.11

Skrunda

Skrundas kultūras nams, Lielā iela !a

03.12

Aizpute

Plkst.17.00

“Aizputes samarietis”,

Kuldīgas iela 10

Priekules nov. Skrundas nov. Kuldīgas nov. Talsu nov. Dundagas nov. Vaiņodes nov.

Alsungas nov.

 

 

29.10

Plskt.16.00

Mērsrags, Lielā iela 53

28.11

Roja

 

12.12

Saldus

Plkst.17.00

Saldus soc.dienests

Slimnīcas iela 3a

Rucavas nov. Rojas nov. Ventspils nov. Pāvilostas nov. Durbes nov.
12.12

Kuldīga

Plkst.17.15

Sociālā atbalsta-resursu centrs, Liepājas iela 37, Kuldīga

 

Mērsraga nov.

 

Grobiņas nov.

Brocēnu nov.

Alsungas nov. Ventspils
 

 

 

16.12.2019

Ventspils nov. Vārves pagasts

Plkst.16.00

Vārves pagasta Sabiedriskais centrs, Skolas iela 8, Ventava.

Ventspils Dundagas nov. Vaiņode nov.
 

 

Talsu nov.

 

Durbes nov.

Kalendārs tiks regulāri papildināts ar jaunāko informāciju. Tas ir arī pieejams www.agenturakurzeme.lv.

 Par projektu “Kurzeme visiem”

Projekts “Kurzeme visiem”  tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. To no 2015. līdz 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma atbalstu gandrīz 6,6 miljonu eiro apmērā īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”.  Vairāk par projektu: www.kurzemevisiem.lv un Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā.

Par Sociālo pakalpojumu aģentūras Kurzemes reģiona ģimeņu atbalsta centru “Liepāja”

Kurzemes reģiona ģimeņu atbalsta centrs “Liepāja”, Brīvības iela 9, Liepājā un citur Kurzemē, nodrošina dažādus sociālus pakalpojumus (ģimenes asistents, agrīnās intervences pakalpojums), kā arī nodrošina atbalsta pakalpojumus audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem (atbalsta grupas, psihologa konsultācijas); nodrošina topošo adoptētāju un audžuģimeņu mācības.