Category Archives: Atbalsta iespējas Kurzemē

Integratīvajā nometnē “Kur tu – tur es” atklāj talantus un attīsta dažādas prasmes

No šī gada 12. līdz 16. augustam Kuldīgas novada Pelčos, Viduskurzemes pamatskolā- attīstības centrā notika integratīva diennakts nometne “Kur tu – tur es”, ko desmit ģimenēm ar bērniem, tai skaitā ar funkcionāliem traucējumiem, organizēja nodibinājums “Latvijas bērnu atbalsta fonds”.

Nometnē ar vadmotīvu – “Mēs ticam – katram ir talants! Meklēsim un radīsim to kopā!” – kopumā 30 dalībnieki piecas aizraujošas dienas darbojās kopā gan atsevišķi, meklējot un attīstot ikviena spējas  un talantus. Ģimenes ar bērniem piedalījās uzticības stafetē, risināja atjautības uzdevumus, sadziedājās,  veidoja no māla un dabas priekšmetiem, krāsoja, nodevās sporta aktivitātēm, sacentās galda spēļu turnīros, dejoja un kustējās, konstruēja ar “KNOP KNOP” un darīja vēl daudz citu kopīgu aktivitāšu.

Dalībnieki ļoti atzinīgi novērtēja nometni, izceļot tās patīkamo gaisotni un daudzveidīgās aktivitātes, kā arī lielisko nometnes organizatoru komandas darbu. Arī Kurzemes plānošanas reģions pateicas nodibinājumam “Latvijas bērnu atbalsta fonds” komandai un nometnes dalībniekiem, radot un piedzīvojot piecas prieka, saules un draudzības pilnas dienas!

Kurzemes plānošanas reģions šovasar projekta “Kurzeme visiem” kopā ar sadarbības partneriem – Latvijas Bērnu atbalsta fondu, biedrību “Latvijas Mazpulki” un nodibinājumu “Palīdzēsim.lv” – organizēja trīs aizraujošas piecu dienu (diennakts) integratīvās vasaras nometnes ar mērķi – veicināt bērnu ar FT un viņu ģimeņu integrāciju sabiedrībā.

Ekspluatācijā nodotas ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma nodrošināšanai izbūvētās ēkas Ventspilī, Skroderu ielā 13 un 13A

Pagājušās nedēļas izskaņā tika nodotas ekspluatācijā ēkas Skroderu ielā 13 un 13A, tādejādi veiksmīgi īstenojot 2022. gadā uzsākto projektu ”Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Ventspils pilsētas pašvaldībā”, kura laikā tika izbūvētas mūsdienīgas un ģimeniskai videi pietuvinātas mājvietas bērniem.

Ventas Balss foto

Ēkās tika izveidoti divi autonomi dzīvokļi, kuros katrā no tiem dzīvos vismaz seši bez vecāku gādības palikuši bērni, kuriem līdz šim tika nodrošināta aprūpe Bērnu sociālās aprūpes namā ”Selga”. Pateicoties šī projekta īstenošanai pilsētā ir izveidota ne tikai mūsdienīga ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanas vieta bērniem, bet tika atjaunota arī degradēta teritorija vecpilsētas teritorijā. Paredzēts, ka aprūpes namā ”Selga” dzīvojošie bērni uz jaunām telpām varētu pārcelties jau šoruden.

Lai īstenotu projektu 2022. gada 20. maijā tika noslēgts būvniecības līgums ar būvuzņēmēju SIA ”Warss+”, kā arī būvuzraudzības līgums ar SIA ”Būves birojs” un autoruzraudzības līgums ar SIA ”Ozola&Bula, arhitektu birojs” par projekta ”Ēku pārbūve Skroderu ielā 13 un 13A, Ventspilī” īstenošanu.

Projekts ”Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Ventspils pilsētas pašvaldībā” tika realizēts, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu un valsts budžeta dotāciju, kā arī pateicoties Ventspils valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumam.

Informācija pārpublcēta no Ventas Balss mājas lapas: https://www.ventasbalss.lv/zinas/vide/48920-ekas-skroderu-iela-13-un-13a-nodotas-ekspluatacija

LSM: Liepājā cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem pieejami grupu dzīvokļi un specializētas darbnīcas

 

Specializētās darbnīcas Liepājā, projekts “Kurzeme visiem”

Specializētās darbnīcas Liepājā, projekts “Kurzeme visiem”

Cilvēkiem ar garīgas attīstības traucējiem Liepājā šogad ir pieejami grupu dzīvokļi, kas viņiem ļauj uzsākt patstāvīgu dzīvi, kā arī specializētas darbnīcas dažādu prasmju attīstībai. Jauni sociālie pakalpojumi Liepājā ieviesti ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma atbalstu un sadarbībā ar pašvaldībām, bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”. Tādējādi Liepājā iespējams sniegt līdz šim nebijušu atbalstu ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem, cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Liepājā cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem pieejami grupu dzīvokļi un specializētas darbnīcas
00:00 / 04:41

Lejuplādēt

Dzīvokļi 16 cilvēkiem

Savs dzīvoklis, savs ledusskapis, televizors un palodzīte, kur audzēt puķes, tagad ir vienai no bijušajām aprūpes centra iemītniecēm Dainai. “Pārnācu te dzīvot no Iļģu pansionāta, te ir kā diena pret nakti, ir miers, daudz labāk nekā ar kādu kopā.”

Grupu dzīvokļi ir jauns pakalpojums Liepājā. Kopumā pieejami desmit dzīvokļi, kuros šobrīd dzīvo 16 cilvēki. Ir gan vienvietīgi, gan divvietīgi dzīvokļi.

Par iespējām pastāstīja grupu dzīvokļu vadītājs Dāvis Strazds: “Visi 16 cilvēki nāk no aprūpes centriem. Te viņiem jāmācās dzīvot patstāvīgi. Ir tāds adaptācijas periods, kura laikā viņi iemācīsies parūpēties paši par sevi.”

Grupu dzīvokļu pakalpojums paredz arī sociālās aprūpes atbalstu. Cilvēkiem palīdz iegādāties gan pārtiku, gan plānot budžetu. Tāpat ir pieejamas atpūtas telpas, veļas mazgātava un citas iespējas.

“Visi šie cilvēki ir ar garīgas attīstības traucējumiem vai psihisku saslimšanu. Taču to, vai cilvēks var saņemt šo grupu dzīvokļu pakalpojumu, izvērtē psihiatrs un mēs,” pastāstīja Strazds.

Maijā Liepājā sāka darboties arī specializētās darbnīcas cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem, un turp dodas cilvēki arī no grupu dzīvokļiem. Tagad viņiem pieejamas mūsdienīgas un plašas telpas dažādu prasmju apguvei.

“Mēs ļoti pozitīvi vērtējam šo iespēju, kas tiek dota klientiem, kuri iznākuši no sociālās aprūpes iestādēm un ne tikai. Tā ir iespēja arī cilvēkiem, kuri dzīvo ģimenēs, kuriem nav, kur pavadīt ikdienu, vai pēc pilngadības mācīties vai apgūt kādas prasmes, tā ir iespēja arī ģimenēm atpūsties,” pastāstīja specializēto darbnīcu sociālā darbiniece Evita Krūmiņa.

Darbnīcas cilvēki apmeklējot ar prieku. Vairāki no cilvēkiem spējuši atrast arī pastāvīgu darbu, taču darba devējam ir jārēķinās, ka var būt dienas, kad cilvēks nevarēs veikt savus pienākumus. Tikmēr darbnīcas ļauj viņiem attīstīt dažādas prasmes.

“Mūsu uzdevums ir viņos saskatīt to, kas viņiem vislabāk padodas, un attīstīt. Caur praktiskām, radošām darbībām mēs to arī darām. Ir, kurš labi var strādāt dārzā, siltumnīcā, ir, kurš var virtuvē, jo mums ir mājturības nodarbības. Aleksandrs labi strādā ar ģipsi un koku, darbnīcās veidojam koka rāmjus gleznām, apgleznojam zīdu.

Ja darba terapeite redz, ka iet lieta, ir kāds talants, tad mēģinām to attīstīt,” pastāstīja Krūmiņa.

Valsts mērogā deinstitucionalizācijas procesa ieviešanu koordinē Labklājības ministrija, un to īsteno visā Latvijā. Turpmāk ieviestos pakalpojumus Liepājā nodrošinās no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Informācija pārpublicēta no LSM mājas lapas: https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/16.08.2023-liepaja-cilvekiem-ar-garigiem-traucejumiem-pieejami-grupu-dzivokli-un-specializetas-darbnicas.a520277/

Kuldīgas novada vēstis: turpmāk nodrošinās dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu pakalpojumus

Informācija pārpublicēta no Kuldīgas pašvaldības izdevuma “Kuldīgas novada vēstis” augusta izdevuma: https://kuldigasnovads.lv/kuldigas-novada-vestis/ 

Kuldīgas novada vestīs: Kuldīgā top grupu dzīvokļi un daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu atbalsta centrs

Informācija pārpublicēta no Kuldīgas novada pašvaldības izdevuma “Kuldīgas novada vēstis” jūlija izdevuma: https://kuldigasnovads.lv/wp-content/uploads/2023/08/12_08_2023.pdf

Dienvidkurzeme: Miķeļa stāsts par dzīvi grupu dzīvokļu mājā “Sudrabi”

Miķelis Tiļugs

Šī gada 20. aprīlī Rucavā svinīgi atklāja grupu dzīvokļu māju “Sudrabi”. Kopumā tajā ir vietas 11 cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Patlaban no tām aizņemtas četras.

Grupu dzīvokļu mājā “Sudrabi” ir 2020. gadā bijušajā Rucavas novada pašvaldības uzsāktais ES fonda projekts “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Rucavas novadā” (Nr.9.3.1.1/19/I/035), bet pašu ēku ekspluatācijā 2021. gada decembrī nodeva un projekta realizāciju turpina jau Dienvidkurzemes novada pašvaldība.

Projekta mērķis ir cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem dot iespēju patstāvīgi dzīvot ērtā mājoklī, izmantot pakalpojumus, ko lieto ikviens sabiedrībā, kā arī saņemt individuālu atbalstu, ja tāds ir nepieciešams. Ēkas pirmā stāva iekārtojums ir pielāgots cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Pašlaik grupu dzīvokļos uz dzīvi pārcēlušies četri Dienvidkurzemes novada iedzīvotāji, par kuriem vēlamies pastāstīt.

Miķelis Tiļugs, Dunikas pagasta iedzīvotājs

Miķelis ļoti vēlējās iemācīties patstāvību, tādēļ bija priecīgs, ka viņam tika dota iespēja apgūt grupu dzīvokļu mājā “Sudrabi”. Tur viņam ir dzīvoklis, kas aprīkots ar visu iedzīvei nepieciešamo. Iepriekš Miķelis dzīvoja kopā ar vecākiem, bet tagad viņš pamazām iejūtas un pierod pie patstāvīgas dzīves, kad pašam jātiek ar visu galā.

Lai pierastu pie jaunās situācijas, pagaidām jaunais vīrietis vēl pamīšus nakšņo vecāku mājās un “Sudrabos” – viņam nepieciešams ilgāks adaptācijas laiks. Vecāku mājās Miķelis palīdz dažādos lauku darbos un lopu apkopšanā.

Laiks nepieciešams arī, lai Miķelis iepazītu Rucavas apkārtni un iedzīvotājus, jo līdz šim ir viņa dzīvesvieta bijusi Dunikas pagastā. Iepazīšanās ir pakāpenisks process.

Reizi nedēļā viņš apmeklē nodarbības Liepājas Neredzīgo biedrībā, kur apguvis dažādas prasmes: keramiku, filcēšanu u.c. Filcēšanas nodarbībās ir izgatavojis interesantas rotaļlietas.

Tagad, dzīvojot “Sudrabos”, brīvajā laikā Miķelis kopā ar citiem iemītniekiem uzspēlē dažādas galda spēles, piemēram, novusu un kopīgi labi pavada laiku svinot svētkus.

Informācija pārpublicēta no Dienvidkurzemes novada pašvaldības mājas lapas: https://www.dkn.lv/lv/jaunums/mikela-stasts-par-dzivi-grupu-dzivoklu-maja-sudrabi

LM skaidro: kam pienākas valsts apmaksāts starppilsētu sabiedriskais transports

Bezmaksas starppilsētu sabiedriskais transports pienākas:
✅ personai ar 1. un 2. grupas invaliditāti;
✅ bērnam ar invaliditāti;
✅ pavadošai personai, kas pavada bērnu ar invaliditāti vai personu ar 1. grupas invaliditāti.

 

Informācija pārpublicēta no LM lapas Facebook: https://www.facebook.com/labklajibasministrija/posts/pfbid0jwBPpHZW8BMgK6hNB9MiRiWsxaDNjRy6epvHLaeSAE6Bb6imb3pN4Js8Zs31VuLNl

LM: Atbalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas

Bārenim pēc pilngadības sasniegšanas pienākas:

Pabalsta apmērs: 

 • 251 eiro;
 • 376 eiro jaunietim ar invaliditāti kopš bērnības.

Kur vērsties?

 • Pašvaldībā, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par ārpusģimenes aprūpi, ja jaunietis atradies audžuģimenē vai aizbildnībā;
 • Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas instutūcijā (bērnu namā), ja jaunietis atradies institūcijā.

Normatīvais regulējums

 1. Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumi Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”
 2. Pašvaldības saistošie noteikumi

Pabalsta apmērs:

 • 1065 eiro

Kur vērsties?

 • Pašvaldībā, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par ārpusģimenes aprūpi

Normatīvais regulējums

 1. Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumi Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”
 2. Pašvaldības saistošie noteikumi

Pabalsts tiek piešķirts no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

Kur vērsties?

 • Pašvaldībā, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par ārpusģimenes aprūpi

Normatīvais regulējums

 1. Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumi Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”
 2. Likums “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
 3. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

Kur vērsties?

Pašvaldībā, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par ārpusģimenes aprūpi

Ko var saņemt?

 • sociālā darbinieka, psihologa konsultācijas;
 • konsultācijas par sociālo garantiju saņemšanu;
 • palīdzību juridisku jautājumu risināšanā;
 • atbalstu integrēšanai sabiedrībā.

Normatīvais regulējums

 1. Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumi Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”
 2. Pašvaldību saistošie noteikumi

Ja bārenis turpina mācīties, viņam papildus pienākas arī:

Kas var saņemt?

Jaunietis, kurš mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstākās izglītības iestādē, kas reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā.

Pabalsta apmērs:

 • 125 eiro;
 • 188 eiro jaunietim ar invaliditāti kopš bērnības.

Kur vērsties?

Pašvaldībā, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par ārpusģimenes aprūpi.

Normatīvais regulējums

 1. Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumi Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”
 2. Pašvaldību saistošie noteikumi

Kas var saņemt?

Jaunietis līdz 20 gadu vecumam, ja turpina mācīties vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē un nav laulājies.

Pabalsta apmērs

 • 25,00 eiro mēnesī

Kur vērsties?

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā

Normatīvais regulējums

Valsts sociālo pabalstu likums

Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumi Nr. 864 “Kārtība, kāda piešķir un izmaksā ģimenes valsts pabalstu un piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti”

Kas var saņemt?

Jaunietis līdz 24 gadu vecumam, kura vecāks vai vecāki ir miruši un kurš mācās vai studē vispārējās, profesionālās izglītības iestādēs, koledžās vai augstskolās pilna laika klātienē.

Pensijas minimālais apmērs

 • 188 eiro mēnesī (apgādnieka zaudējuma pensiju aprēķina, ņemot vērā apgādnieka iespējamo vecuma pensiju)

Kur vērsties?

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā

Normatīvais regulējums

 1. Likums “Par valsts pensijām”
 2. Ministru kabineta 2002. gada 23. aprīļa noteikumi Nr.165 “Apdrošināšanas periodu pierādīšanas, aprēķināšanas un uzskaites kārtība”

Kas var saņemt?

Jaunietis līdz 21 gada vecumam, ja turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā un nav laulājies.

Uzturlīdzekļu apmērs

 • 129,00 eiro mēnesī

Kur vērsties?

Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācijā

Normatīvais regulējums

 1. Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums
 2. Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumi Nr.185 “Noteikumi par uzturlīdzekļu izmaksu”
 3. Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumi Nr.616 “Noteikumi par uzturlīdzekļu apmēru, ko izmaksā no Uzturlīdzekļu garantiju fonda”

Kas var saņemt?

1. un/vai 2. kursa koledžas un bakalaura līmeņa programmas pilna laika klātienes students.

Kā pieteikties?

Izmantojot Latvija.lv autentifikāciju (internetbanka, e-paraksts, u.c.)

Normatīvais regulējums

Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumi Nr.740 “Noteikumi par stipendijām”

Ja jaunietis neturpina iegūt izglītību:

Kur vērsties?

Nodarbinātības valsts aģentūrā

Kur vērsties?

Jaunietis vēršas pašvaldībā, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par ārpusģimenes aprūpi, ja jaunietis atradies audžuģimenē vai aizbildnībā.

Jaunietis vēršas institūcijā*, ja atradies sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas instutūcijā (bērnu namā).

Pabalsta veidi:

Pabalsta veidi:

 • Ģimenes valsts pabalsts 25 eiro mēnesī, ja turpina mācīties vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē un nav laulājies līdz 20 gadu vecumam
 • Apgādnieka zaudējuma pensija, kuras minimālais apmērs 188 eiro mēnesī, ja mācās vai studē vispārējās, profesionālās izglītības iestādēs, koledžās vai augstskolās pilna laika klātienē, līdz 24 gadu vecumam

Apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai, ja jaunietis turpina mācības, līdz 24 gadu vecumam

Uzturlīdzekļus 129 eiro mēnesī, ja turpina mācīties Latvijas Republikā, nav laulājies, līdz 21 gada vecumam

Sociālā stipendija “Studētgods”, ja studē 1. un/vai 2. kursā koledžas un bakalaura līmeņa programmās pilna laika klātienē gan valsts, gan privātajās augstskolās un koledžās

Dienvidkurzeme: Aigas stāsts par dzīvi grupu dzīvokļu mājā “Sudrabi”

Šī gada 20. aprīlī Rucavā svinīgi atklāja grupu dzīvokļu māju “Sudrabi”. Kopumā tajā ir vietas 11 cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Patlaban no tām aizņemtas četras.

Grupu dzīvokļu mājā “Sudrabi” ir 2020. gadā bijušajā Rucavas novada pašvaldības uzsāktais ES fonda projekts “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Rucavas novadā” (Nr.9.3.1.1/19/I/035), bet pašu ēku ekspluatācijā 2021. gada decembrī nodeva un projekta realizāciju turpina jau Dienvidkurzemes novada pašvaldība.

Projekta mērķis ir cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem dot iespēju patstāvīgi dzīvot ērtā mājoklī, izmantot pakalpojumus, ko lieto ikviens sabiedrībā, kā arī saņemt individuālu atbalstu, ja tāds ir nepieciešams. Ēkas pirmā stāva iekārtojums ir pielāgots cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Pašlaik grupu dzīvokļos uz dzīvi pārcēlušies četri Dienvidkurzemes novada iedzīvotāji, par kuriem vēlamies pastāstīt.

AIGA GLUŽĢE, Dienvidkurzemes novada Dunikas pagasta iedzīvotāja

StāstsAiga ļoti vēlējās uzsākt patstāvīgu dzīvi. Brīdī, kad viņai tika dota iespēja uzsākt dzīvot patstāvīgu dzīvi grupu dzīvokļu mājā “Sudrabi”, viņas prieks bija patiesi neviltots. Tagad Aigai ir gaišs un mājīgi iekārtots savs dzīvoklītis.

Iepriekš Aiga dzīvoja Dunikas pagastā, bet tagad viņa vairāk iepazīst Rucavas apkārtni un cilvēkus.

Jaunajai sievietei ļoti patīk un padodas zīmēt dažādas puķes, dzīvniekus, ainavu skatus, kā arī izgatavot apsveikuma kartītes. Aktīvajā dārza sezonā Aiga čakli rosās pa dārzu un siltumnīcu, stāda puķes, audzē dažādus dārzeņus – tomātus, gurķus u.c. Bet vislielākā Aigas sirdslieta ir puķu audzēšana – kallas, amarilli, lilijas u.c. Tas ir viņas viens no lielākajiem priekiem gan acīm, gan sirdij. Lai papildinātu savu budžetu ar papildus ienākumiem, Aiga uzsākusi sezonālu darbu pie upeņu stādu ravēšanas.

Lai vēl papildus apgūtu un papildinātu dažādas prasmes, Aiga reģistrējusies Liepājas Neredzīgo biedrībā, kur galvenokārt vēlas piedalīties zīmēšanas un gleznošanas nodarbībās, kā arī turpināt apgūt citas prasmes.

Kopā ar citiem “Sudrabu” mājas iemītniekiem Aiga labi pavada laiku – sakārto apkārtnes teritoriju, stāda puķes, kopīgi gatavo ēst un spēlē dažādas galda spēles.

Informācija pārpublicēta no Dienvidkurzemes novada pašvaldības mājas lapas: https://www.dkn.lv/lv/jaunums/aigas-stasts-par-dzivi-grupu-dzivoklu-maja-sudrabi

SOS bērnu ciemati: soli pa solim – kā kļūt par audžuģimeni

Biedrība „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” ir sagatavojusi ceļvedi kļūšanai par audžuģimeni. Jau piecus gadus biedrības rūpju lokā ir gandrīz 400 dažādos Latvijas reģionos dzīvojošas ģimenes, kurās par bērniem gādību uzņēmušies audžuvecāki, aizbildņi, adoptētāji. Atbalsta centra „AIRI vecākiem” piecu reģionālo struktūrvienību darbinieki, Vidzemē (Valmierā), Zemgalē (Bauskā), Kurzemē (Kuldīgā), Gulbenē un Rīgā, nodrošina sākotnējo apmācību ģimenēm, kuras vēlas rūpēties par audžubērniem, arī regulāras turpmākās apmācības, kā arī sniedz nepieciešamo ikdienas atbalstu aprūpētājiem un bērniem (sociālā darbinieka un dažādu speciālistu konsultācijas).

Plakāts “Kā kļūt par audžuģimeni”

Buklets “Kā kļūt par audžuģimeni” 

Informācija pārpublicēta no Talsu novada mājas lapas: https://www.talsunovads.lv/lv/jaunums/soli-pa-solim-ka-klut-par-audzugimeni