Category Archives: Atbalsta iespējas Kurzemē

Liepājā turpinās darbs pie ĢVPP būvniecības

Aktīvi turpinās darbs pie Ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveides Liepājas valsts pilsētā.

Kā raksta Liepājas valstspilsētas domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš:

Gada sākumā atzīmējām spāru svētkus topošajai bērnu mājai Salmu ielā 53. Nepilnu 7 mēnešu laikā paveikts ievērojams darbs – un jau pavisam drīz te mājīgos apstākļos un ģimenes videi pietuvinātos apstākļos varēs sākt dzīvot bērni, kuri palikuši bez vecāku aprūpes. Liels un patiess prieks par šo projektu! Starp citu, šī būs arī energoefektīva dzīvojamā māja!

Informācija un fotogrāfijas pārpublicētas no Gunāra Ansiņa ieraksta Facebook: https://www.facebook.com/gunars.ansins/posts/4873953419326184 

Atgādinām, ka Liepājas pašvaldība un Sociālais dienests ar Eiropas fondu finansiālu atbalstu jau ceturto gadu īsteno Deinstitucionalizācijas (DI) projektu “Kurzeme visiem” – piedāvājot jaunus sociālos pakalpojumus vairāk nekā 150 cilvēkiem ar garīga rakstura (GRT) un funkcionāliem (FT) traucējumiem.Lai deinstitucionalizācijas projekta ietvaros ieviestu jaunus sociālos pakalpojumus, paredzēta arī atbilstošas infrastruktūras izveide.

Ar Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu tiek īstenots projekts “ Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide DI plāna realizēšanai” ietvaros, kas paredz Liepājā līdz 2022. uzbūvēt vai ierīkot četras jaunas sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas – ģimeniskai videi pietuvinātus pakalpojumus ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, grupu dzīvokļus un specializētās darbnīcas cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Salmu ielā 53 turpinās mājas būvniecība astoņiem šobrīd Liepājas Bērnunamā dzīvojošiem bērniem no 8 līdz 15 gadu vecumam kopā ar atbalsta personālu. To veic iepirkuma konkursa uzvarētāji SIA “ Būvkompānija MBR”, mājas projekta autori ir SIA “Livland group”. Ēku plānots pabeigt līdz 2021.gada septembrim.

Projekta “Kurzeme visiem” partneri tiešsaistē pārrunā aktualitātes, iepazīst “Atelpas brīža” pakalpojumu Dobeles novadā un Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālo struktūrvienību

22.septembrī uz šogad otro tikšanos tiešsaistē pulcējas projekta “Kurzeme visiem” partneri – Kurzemes plānošanas reģiona, pašvaldību un valsts sociālās aprūpes centra  (VSAC) pārstāvji. Tikšanās laikā tika pārrunātas projekta ieviešanas aktualitātes, kā arī iepazītas “Atelpas brīža” pakalpojuma saņemšanas iespējas Dobeles novadā un izglītības iespējas cilvēkiem ar invaliditāti Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālajā struktūrvienībā.

Tikšanos atklāja un par projekta ieviešanas aktualitātēm informēja projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Sandra Miķelsone – Slava. Viņa stāstīja – lai veicinātu projekta kompensēto sociālo pakalpojumu pieejamību Kurzemes reģionā, papildu vērtēšana tiks uzsākta bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un turpināta cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT). S.Miķelsone – Slava arī atgādināja, ka projekta ietvaros jau izvērtētajiem pieaugušajiem un bērniem vismaz reizi gadā nepieciešams aktualizēt individuālos atbalsta plānus, lai pakalpojumi tiktu sniegti atbilstoši šī brīža vajadzībām. Šobrīd projekta ietvaros kompensētus sociālos pakalpojumus Kurzemes reģionā saņem 121 cilvēks ar GRT, 184 bērni ar FT un 116 bērnu ar FT vecāki. S.Miķelsone – Slava aicināja pašvaldības vēl aktīvāk strādāt ar projekta ietvaros izvērtētajiem, pašvaldībā dzīvojošajiem pieaugušajiem un bērniem, lai pēc iespējas vairāk cilvēku varētu saņemt projekta “Kurzeme visiem” kompensētus sociālos pakalpojumus.

S.Miķelsone Slava arī pārrunāja ar projekta partneriem šī gada 1.jūlijā apstiprinātos grozījumus Ministru kabineta noteikumos nr.313, kas tai skaitā paredz, ka projekta “Kurzeme visiem” ietvaros pieaug dažādu sociālo pakalpojumu saņemšanas iespējas gan cilvēkiem ar GRT, gan bērniem ar FT un viņu vecākiem.  Tāpat tika pārrunāta arī Vienas vienības metodikas piemērošana projekta ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem un citas projekta aktivitātes, tai skaitā plānotās apmācības VSAC speciālistiem. Tika sniegts atskats uz jau notikušajām apmācībām vispārējo pakalpojumu sniedzējiem par projekta mērķa grupām, kā arī divām integratīvajām nometnēm –  “Kurzemes piedzīvojumu”, kur tikās ģimenes ar bērniem, tai skaitā ar funkcionāliem traucējumiem, un “Ar spēka sauli sirdī”, kur bija iespēja satikties ģimenēm, kuras apsvērušas iespēju kļūt par aizbildni, adoptētāju vai audžuģimeni, ar bērniem no sociālās aprūpes centriem.

Prezentācija: Projekta „Kurzeme visiem” ieviešanas aktualitātes

Tikšanās turpinājumā Dobeles sociālā dienesta sociālās aprūpes pakalpojuma “Atelpas brīdis” vadītāja Solvita Eihe pastāstīja par iespēju cilvēkiem ar invaliditāti un smagiem funkcionāliem traucējumiem saņemt īslaicīgās sociālās aprūpes jeb “Atelpas brīža” pakalpojumu uz laiku līdz 30 diennaktīm gadā, aizstājot aprūpes un uzraudzības procesā mājsaimniecības locekļus. Viņa skaidroja, ka pakalpojums ir pieejams gan bērniem ar FT ar atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību no 3 līdz 18 gadu vecumam, gan pilngadīgiem jauniešiem un pieaugušajiem ar GRT. Pakalpojumu iespējams saņemt, vēršoties savas pašvaldības sociālajā dienestā, uzrakstot iesniegumu un iesniedzot nepieciešamos papildu dokumentus. Plašāk ar Dobeles sociālā dienesta nodrošināto sociālās aprūpes pakalpojumu “Atelpas brīdis” iespējams iepazīties pievienotajā prezentācijā.

Prezentācija: Dobeles sociālā dienesta sociālās aprūpes pakalpojums “Atelpas brīdis”

Savukārt tikšanās noslēgumā Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālās struktūrvienības vadītāja Linda Zeltiņa iepazīstināja projekta “Kurzeme visiem” partnerus ar izglītības iespējām iestādē cilvēkiem ar invaliditāti. Viņa norādīja, ka izglītības iestādē cilvēkiem ar invaliditāti tiek piedāvātas mācību programmas – kokapstrādes iekārtu operators un pavāra palīgs. Turklāt, skolā ir pieejama stipendija līdz 150 eiro mēnesī, kā arī cita veida atbalsts izglītojamiem, piemēram, bezmaksas transports pirmdienās un piektdienās, dienesta viesnīcas pakalpojumi, kā arī dažādas ārpusstundu aktivitātes. Plašāk ar Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālo struktūrvienību iespējams iepazīties pievienotajā prezentācijā.

Prezentācija: Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma teritoriālā struktūrvienība “CĪRAVA”

Par projektu “Kurzeme visiem”

Projekts “Kurzeme visiem”  tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. To no 2015. – 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma atbalstu īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”.

Vairāk informācijas par projektu tā mājas lapā: www.kurzemevisiem.lv vai Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/socialas-joma/kurzeme-visiem/.

“Cilvēks, nevis diagnoze” – satikšanās Nīkrācē

Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas projekta “Kurzeme visiem” pasākums notika 2021.gada 6.augustā Nīkrāces pagasta Dzeldas ciemā, dienas aprūpes centra teritorijā. Smaidīgi bija visi klātesošie, stundas garumā stāvot cits citam līdzās darbīgā dzīvā ķēdē, lai kopīgiem spēkiem nogādātu šķūnī veselu autokravu malkas. Tā bija īpaša pieredze un apliecinājums tam, ka kopīga darbošanās palīdz otrā cilvēkā vispirms ieraudzīt viņa personību, nevis citādo un atšķirīgo.

Lai sniegtu atbalstu un palīdzētu iekļauties sabiedrībā cilvēkiem ar garīga traucējumiem, Kurzemes plānošanas reģions īstenotā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros tiek kompensēti sociālie pakalpojumi un Kurzemes reģiona pašvaldībās tiek radītas vai pilnveidotas sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu saņemšanas vietas. Dzeldā, līdztekus dienas aprūpes centram, cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, taps arī grupu dzīvokļi un specializētās darbnīcas.
 

Saskati cilvēku, nevis diagnozi!
Vairāk par kampaņas aktivitātēm visā Latvijā: https://cilveksnevisdiagnoze.lv/cilveki-starp-mums/
 

Liepajniekiem.lv: Liepājā darbu sāk astoņi sociālie mentori cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem atbalstam

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros apmācības pabeiguši un šonedēļ darbu uzsākuši astoņi sociālie mentori. Mentori sniegs atbalstu 16 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), kuras gatavojas pāriet uz dzīvi sabiedrībā no Liepājai tuvākās apkaimes Valsts sociālās aprūpes centra (VSAC) institūcijām 2022.gada sākumā, portālu informē Liepājas pilsētas Sociālā dienesta pārstāve Gunta Jākobsone.

Liepājā darbu sāk astoņi sociālie mentori cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem atbalstam
                 Ilustratīvs (Foto: HeungSoon from Pixabay)

Apmācību nodarbībās visas iesaistītās puses pārrunāja, kādas ir personu ar GRT vajadzības, komunikācijas spējas, prasmes un intereses. Pārejas periodā, kamēr tiks pabeigti grupu dzīvokļi, sociālie mentori apciemos šos cilvēkus institūcijās, vairāk iepazīstot vienam otru un veicinot viņu iekļaušanos sabiedrībā.

Mentori noskaidros potenciālo grupu dzīvokļu iedzīvotāju intereses, centīsies palīdzēt apgūt dzīvei nepieciešamās prasmes, veicinot patstāvīgu iemaņu, pašaprūpes un patstāvīgu prasmju attīstību caur dažādām ikdienas aktivitātēm, kā arī veidos izpratni par pieejamo atbalstu Liepājas pašvaldībā dažādās dzīves situācijās.

Plānots, ka grupu dzīvokļos divi cilvēki dzīvos kopā, katram dzīvoklim būs nodrošināta virtuve, dušas telpa, guļamistaba, kā arī visiem pieejama veļas telpa. Grupu dzīvokļos tiks nodrošināts arī atbalsta personāls.

Papildus Liepājā blakus jau esošajam Dienas centram personām ar garīgās attīstības traucējumiem tiek būvētas specializētās darbnīcas, kur cilvēki ar īpašām vajadzībām varēs arī apgūt dažādas vienkāršas darba iemaņas.

Raksts pārpublicēts no Liepajniekiem.lv portāla: https://www.liepajniekiem.lv/zinas/sabiedriba/liepaja-darbu-sak-astoni-socialie-mentori-cilveku-ar-gariga-rakstura-traucejumiem-atbalstam/

LSM: Bērni ar īpašām vajadzībām: Ketlīna mācās patstāvību

Labklājības ministrijas īstenotās kampaņas “Cilvēks, nevis diagnoze” tapis stāsts par Ketlīnu no Ventspils un “Cimdiņu”. Atbalsta centrā ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām  “Cimdiņš” bērniem  un jauniešiem nepieciešamie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi tiek kompensēti projekta “Kurzeme visiem” ietvaros.

Foto: Matiss Markovskis

Ketlīna ar vecākiem dzīvo Ventspilī, un viņas mamma Jekaterina nezina, kā tiktu galā, ja tepat blakus mājām nedarbotos atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām  “Cimdiņš”. Pateicoties vecāku ieinteresētībai, neatlaidībai un nodarbībām “Cimdiņā”, Ketlīna spēj gan pati pārvietoties pa pilsētu, gan sekmīgi mācīties, gan tikt galā ar mājdzīvniekiem un jāšanas nodarbībām.

Pa ceļam uz Ventspili klausos lekciju par saskarsmi ar cilvēkiem ar autiskā spektra traucējumiem, un tajā īpaši tiek uzsvērts nemeklēt ciešu acu kontaktu. Tiekamies pēc Ketlīnas nodarbības viņas otrajās mājās “Cimdiņā”, kur mani sagaida desmitgadīgās meitenes neatlaidīgais acu skatiens un paziņojums, ka viņa ir satraukusies par gaidāmo interviju, bet runās ar mani tagad, uzreiz. Prātā pārliekot, ka neviens speciālistu atzinums nav simtprocentīgi precīzs, atbildu ciešajam acu skatienam, un sākam sarunāties, viena otru iedrošinādamas. Ketlīna ilgstoši apmeklējusi psihologu, un viņas spriedumi reizēm liek pabrīnīties – kā desmitgadīgs bērns tik labi spēj sevi novērtēt!

Pēc skolas uz “Cimdiņu”

”“Cimdiņā” mēs varam ierasties katru darbadienu no 13.00. Ketlīna pati nosaka, vai tiešām vēlas nākt katru dienu, mēs viņai neko neuzspiežam. Reizēm, kad skolā nav klājies viegli, meita grib palikt mājās. Vienīgais, ko nekad neizlaižam, ir kanisterapija un nodarbības ansamblī, kur viņi spēlē ritma instrumentus,” stāsta Ketlīnas mamma Jekaterina Cinciusa.

No rīta Ketlīnai ir skola. Klasē ir septiņi bērni, un teorētiski katram vajadzīgs savs mācību plāns. Bet ir tikai viens skolotājs un viens asistents reizi nedēļā, tāpēc daudz nākas mācīties mājās kopā ar mammu, toties Ketlīnai ir augstākās atzīmes.

Ketlīna vēlas par sevi izstāstīt pati.

No rīta “Cimdiņā” pakalpojumus saņem pieaugušie ar garīgiem traucējumiem, pēc tam tiek gaidīti bērni. Šajā vietā ir sajūta, ka visi tiek lutināti, jo darbinieki ir ļoti sirsnīgi. Ketlīnai ir vieglas pakāpes autiskā spektra traucējumi, un pēc individuālā izvērtējuma viņa “Cimdiņā” saņem rehabilitācijas pakalpojumus Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (DI) projektā “Kurzeme visiem”.

“Acīmredzot “Cimdiņā” visiem patīk savs darbs. Vadītāja Ieva Sāmīte-Cērpa ir visjaukākā. Pēc nodarbībām reizēm Ketlīna nāk mājās viena – tas ir liels notikums, jo apkārtējās pasaules noteikumi viņai ne vienmēr ir viegli saprotami. Es lietotnē sekoju līdzi, kā viņa pārvietojas,” stāsta Jekaterina.

“Man jābūt uzmanīgai, jo pa ceļam mēdz būt bezmājas un piedzērušies cilvēki… Tad ir tā, ka vienkārši gribas vemt. Vienu reizi, kad es gāju uz mājām, kāds vīrietis pateica: “Kā tev iet?” Es neatbildēju un aizgāju tālāk. Es vispār nerunāju uz ielas,” piebilst Ketlīna.

Mācību stundas vecākiem

“Pagājušajā vasarā bija pirmā reize, kad Ketlīna viena bez vecākiem vai vecvecākiem devās uz bērnu vasaras nometni. Mums bija neizsakāmi bail, bet saņēmāmies un palaidām. Mūs iedrošināja “Cimdiņa” darbinieces, kuras teica, ka Ketlīna tiks galā ar visu un nometnē būs arī viņai pazīstamas meitenes no nodarbībām,” atzīst Ketlīnas mamma.

Arī no nodarbībām Ketlīna vēlas doties mājās pati.

“Ketlīna mums daudz iemācījusi. Esam arī kursos gājuši. Notiek vebināri sadarbībā ar Autisma centru. “Cimdiņš” piedāvā lekcijas, bija noorganizēta atbalsta grupa vecākiem, kuri audzina bērnus ar autiskā spektra traucējumiem. Tur bija iespēja savstarpēji padalīties ar pieredzi. Vecāki, kuriem ir lielāki bērni, pastāstīja, kā viņi tikuši galā ar konkrētām problēmām, un mēs varējām smelties idejas.

Diezgan ilgi nezinājām, ka Ketlīnai ir veselības traucējumi. Pirmais bērns, paši jauni, neko no mazuļa attīstības nesapratām. Divu gadu vecumā Ketlīna gandrīz nerunāja, bet mēs viņu aizvedām uz parasto bērnudārzu. Meitai tas izrādījās diezgan smags pārdzīvojums, viņa visu mēnesi noslimoja. Pedagogi ieteica, ka mums vajadzētu doties pie ārsta, jo bērns, visticamāk, ir nedzirdīgs, tāpēc nerunā. Braucām uz pārbaudi Latvijas Bērnu dzirdes centrā.

Ar katru konsultāciju lēnā garā sākām saprast, kas īsti notiek ar meitas attīstību. Informācija, kas par autiskā spektra traucējumiem atrodama internetā, ir izmētāta, jālīmē kopā pa gabaliņam. Devāmies uz logopēdisko grupiņu citā bērnudārzā, jo vēl nezinājām, ka Ventspilī darbojas “Cimdiņš”, bet drīz mūs atsūtīja uz šejieni. Tā jau no četru gadu vecuma te nākam,” stāsta Ketlīnas tētis Kristaps Cincius. Tagad bērniem ar funkcionāliem traucējumiem DI projektā pēc izvērtējuma pieejamas daudzas individuālas nodarbības ar speciālistiem.

“Esmu sapratusi – jo ātrāk apzinies, ka ir problēma, un sāc strādāt ar to, jo lielākus panākumus var gūt. Panākumi nozīmē – “izvilkt” bērnu līdz viņa augstāko spēju robežai. Ja bērnu ar šādiem traucējumiem pamet novārtā, jo vecāki nespēj ikdienā darboties un vest uz nodarbībām, rezultāts ir bēdīgs,” piebilst Jekaterina. Visgrūtāk ejot ar sociālajām iemaņām vienaudžu kolektīvā, jo daudzas citiem pašsaprotamas lietas Ketlīnai nav izprotamas, atzīst Jekaterina.

Ventspils “Cimdiņā” Ketlīna un viņas vecāki jūtas kā otrajās mājās.

“Braukājot pie speciālistiem, redzam arī to bērnu vecākus, kas nav gatavi atzīt problēmas. Viņiem klājas daudz sliktāk, nekā sākumā gāja mums. Pateicoties sievas pacietībai, visu, ko varējām, esam izdarījuši. Jekaterina ir pametusi savu karjeru un darbojas mājās ar Ketlīnu. Viņām nereti iet grūti, jo Ketlīna ātri kļūst dusmīga. Bet es tad neesmu klāt, jo visu dienu strādāju,” piebilst tētis.

Rudīte un Ketlīna

Kad pirms došanās uz stalli jautāju Ketlīnai, kas ir viņas labākā draudzene, uzreiz sekoja atbilde – Rudīte. Jau daudzus gadus Ketlīna reizi nedēļā apkopj savu mīļo zirdziņu un priecājas par izjādēm. Kādā brīdī, ka viņa bija pavisam maza, Ketlīnai viss bija saistīts ar zirgiem, visi apkārt bija zirdziņi un visas rotaļlietas pārvērtās par tiem. Tad vecāki izlēma, ka jāmeklē iespēja meitai satikties ar īstu zirgu, un tas izrādījās pareizs lēmums. Kas meklē, tas atrod. Jekaterina atrada Ievu, kura bija ar mieru, ka Ketlīna brauc pie viņas zirdziņa uz netālo Puzes pagastu. Ketlīna un Rudīte sapratās un kļuva nešķiramas, meitene iemācījās jāt. Daudzus gadus Ketlīnai kopā ar Ievu un Rudīti tā bija svarīgākā stunda nedēļā, kas meitenei dāvāja mieru un nosvērtību uz ilgāku laiku. Jekaterina stāsta, ka Ketlīna bijusi arī uz reitterapijas nodarbībām, bet ik nedēļu visi kopā turpinājuši braukāt uz Puzi pie Rudītes. Tur Ketlīna mācījās, ka draudzību vajag lolot un kopt. Īpaši tiem bērniem, kam jaunu attiecību veidošana neizdodas viegli un dabiski.

Ketlīna ar savām labākajām draudzenēm – Rudīti un Ievu.

*Publikācija tapusi informatīvajā kampaņā par sabiedrības attieksmes maiņu pret cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un bērniem, kas palikuši bez ģimeniskas aprūpes. Kampaņas pasūtītājs ir LR Labklājības ministrija ERAF finansētā deinstitucionalizācijas projekta ietvaros.

Raksts pārpublicēts no LSM mājas lapas: https://www.lsm.lv/raksts/dzive–stils/cilvekstasti/berni-ar-ipasam-vajadzibam-ketlina-macas-patstavibu.a420380/

Personas ar invaliditāti Ventspils valstspilsētā saņem vairāk pakalpojumu

Personas ar invaliditāti Ventspils valstspilsētā saņem vairāk pakalpojumu

Foto: Sociālais dienests

Projekts “Kurzeme visiem”, kura viens no mērķiem ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem, un kurā no 2016. gada iesaistījusies arī Ventspils pilsēta, turpina nodrošināt arvien vairāk iespēju personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem saņemt savām vajadzībām atbilstošus pakalpojumus.

Lai arī Ventspilī, jau iepriekš, šīm abām mērķa grupām bija iespējams saņemt kvalitatīvus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, Atbalsta centra ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš”, dalība projektā ir sniegusi papildu iespējas, turklāt vēl no šī gada marta “”Cimdiņš” savu  darbu ir uzsācis jaunās, daudz plašākās un ērtākās telpās. Ventspils valstspilsētas pašvaldība, realizējot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Ventspils pilsētas pašvaldībā”, atjaunoja un pārbūvēja Ventspils vecpilsētas ēku Kuldīgas ielā 4 un labiekārtoja teritoriju, lai radītu infrastruktūru jaunam dienas aprūpes centram ar divreiz lielāku  platību nekā iepriekš  – 373 m2.

Dienas aprūpes centra pakalpojumus “Cimdiņā” jau izmanto 33 personas ar garīga rakstura traucējumiem, bet kopš projekta sākuma 22 šādas personas ir saņēmušas dažādu speciālistu (fizioterapija, ergoterapija, psihologa, logopēda, sociālā darbinieka u.c.) vairākkārtējas konsultācijas. Katrai personai ar garīga rakstura traucējumiem projekta laikā vēl iespējams izmantot līdz pat 100 dažādu speciālistu konsultācijām.

Viena persona ar garīga rakstura traucējumiem saņem grupu dzīvokļa un specializētās darbnīcas pakalpojumus Siguldas novadā.

Projekta nodrošinātos pakalpojumus personas garīga rakstura traucējumiem var saņemt tikai tad, ja pirms tam ir izvērtētas individuālās vajadzības un izstrādāts atbalsta plāns, kurā noteikts, kāds atbalsts nepieciešams. Personu individuālo vajadzību izvērtēšanu neveic Sociālā dienesta darbinieki, bet īpaši sagatavota speciālistu komanda, kuru apmācību organizē Labklājības ministrija.

Savukārt 12 ģimenes, kurās ir bērni ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, ir izmantojušas aprūpes pakalpojumu bērnam. Tas sniedz papildu atbalstu vecākiem, aprūpējot bērnu ar smagiem veselības traucējumiem. Strādājošiem vecākiem, ja bērns ir vecumā līdz 4 gadiem (ieskaitot), aprūpes pakalpojumu iespējams saņemt  līdz pat 200 stundām nedēļā, bet  ja bērns ir vecumā no 5-17 gadiem (ieskaitot) –  tad līdz 80 stundām mēnesī. Ja vecāki nestrādā, tad aprūpes pakalpojumu var saņemt līdz 40 stundām mēnesī.

Lai saņemtu šādu aprūpi, bērnam ir jābūt Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinumam par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, bet vajadzību izvērtēšana un  atbalsta plāns nav nepieciešami.

Jāņem gan vērā, ka šo aprūpes pakalpojumu bērnam nevar sniegt vecāki, kā arī personas, kuras dzīvo vienā mājsaimniecībā ar bērna ģimeni. Aprūpes sniedzējam jābūt cilvēkam, kuram ir darba vai personīgā pieredze saskarsmē ar personām, kurām ir invaliditāte.

Projekta finansētu dienas aprūpes centra pakalpojumu “Cimdiņā” pašlaik saņem 38 bērni ar funkcionāliem traucējumiem. Savukārt 5 bērni ar invaliditāti papildu dienas centra pakalpojumam ir saņēmuši dažādas individuālas speciālistu konsultācijas. Bērniem visā projekta laikā ir iespējams saņemt līdz pat 100 individuālām pakalpojuma sniegšanas reizēm, atbilstoši atbalsta plānā noteiktajam.

Projekts paredz, ka noteiktus pakalpojums var saņemt ne tikai bērni ar invaliditāti, bet arī viņu vecāki, ja bērniem ir izstrādāts atbalsta plāns, un tajā arī vecākiem ir noteikta nepieciešamība saņemt individuālas speciālistu  konsultācijas vai nodarbības. Šādu iespēju Ventspilī ir izmantojuši 16 vecāki. Visbiežāk vecāki ir saņēmuši fizioterapijas un psihologa palīdzību. Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem likumiskajiem pārstāvjiem un audžuģimenei pavisam ir iespējams saņemt līdz 40 pakalpojumu sniegšanas reizēm visā projekta īstenošanas laikā.

Ventspils pilsētā projektā “Kurzeme visiem” pieejamos pakalpojumus administrē Ventspils pilsētas Sociālais dienests, kur arī jāvēršas, lai saņemtu sīkāku informāciju par pieejamo atbalstu. Interesenti var zvanīt pa tālruni 28687296.  Sociālais dienests aicina ikvienu, kurš atbilst augstāk minētajiem pakalpojumu saņemšanas nosacījumiem, izmantot iespēju papildu citiem jau esošajiem atbalsta veidiem saņemt pakalpojumus no projekta ‘’Kurzeme visiem”.

Projekts tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. To no 2015. līdz 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma atbalstu gandrīz 6,6 miljonu eiro apmērā īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”. Vairāk par projektu www.kurzemevisiem.lv un ventspils.lv

 

Informacija pārpublicēta no Ventspils mājas lapas: https://www.ventspils.lv/lat/pilseta/217060-personas-ar-invaliditati-ventspils-valstspilseta-sanem-vairak-pakalpojumu

Liepājniekiem.lv: palielināts projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sniegtais sociālais atbalsts bērniem un pieaugušajiem

Liepājas pašvaldība jau piekto gadu realizē deinstitucionalizācijas (DI) procesa projektu ”Kurzeme visiem”, lai attīstītu jaunus, iedzīvotājiem tik ļoti nepieciešamus sociālos pakalpojumus un sniegtu papildus atbalstu Liepājā dzīvojošajiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT), personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem, ziņo Liepājas pilsētas Sociālā dienesta pārstāve Gunta Jākobsone.

Projekta ietvaros Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests arī vasaras periodā turpināja nodrošināt projektā apmaksātus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus bērniem ar FT, viņu vecākiem un personām ar GRT. Turpinās arī jaunu infrastruktūras objektu būvniecība bērniem no ārpusģimenes aprūpes un cilvēkiem ar GRT.

Kā paredz Ministru kabineta noteikumu grozījumi, no 1.jūlija palielināts stundu skaits mēnesī aprūpes pakalpojumam bērniem ar FT no 5 līdz 17 gadiem no 40 uz 80 stundām, bērniem līdz 4 gadiem – līdz 200 stundām. Precizēta arī pakalpojuma apmaksa pēc vienotas vienas stundas likmes – 5,18 eiro stundā.

MK noteikumu grozījumi paredz no 1. jūlija palielināt rehabilitācijas reižu apjomu arī bērnu vecākiem un likumiskajiem pārstāvjiem. Ja līdz šim ģimenes varēja saņemt četrus pakalpojumus veselības stāvokļa uzlabošanai – psihologa, atbalsta grupas, fizioterapeita un rehabilitētāja, tad tagad to klāsts būs plašāks.

Lai saņemtu pakalpojumu, vispirms Sociālajā dienestā tiek veikta ģimenes un bērnu ar FT vajadzību izvērtēšana. Projekta ietvaros Liepājā izvērtēti 79 bērni, no kuriem 64 saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, bet 40 – atkārtoti. No jauna izvērtēšanai pieteikti 11 bērni.

Kopš 2016. gada 53 bērni ar FT un viņu ģimenes saņēmuši Atelpas brīža pakalpojumu, 39 ģimenes to saņēmušas atkārtoti. Seši bērni saņēmuši Aprūpes mājās pakalpojumu līdz 10 stundām nedēļā.

Saņemti arī 53 pieteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem bērnu vecākiem, likumiskajiem pārstāvjiem un audžuģimenēm.

Kā paredz MK noteikumi, no 1. jūlija palielināts arī pakalpojumu apjoms cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT). Atkārtoti projektā var iesaistīt cilvēkus, kuriem beidzies divu gadu pakalpojumu nodrošināšanas periods. Speciālistu pakalpojumu apmaksai un individuālajam atbalstam personām ar GRT, kuras iesaistītas projektā, tagad vairs nav ierobežojumu – tie tiek kompensēti atbilstoši faktiskajām izmaksām (izņemot psihologa pakalpojumu). Katrs klients ar GRT var saņemt 100 individuālās konsultācijas (gan psihologa, gan citu speciālistu) un līdz 100 grupu nodarbību reizēm līdz projekta termiņa beigām. Līdz ar to speciālistu konsultācijas un individuālo atbalsta pakalpojumu klāsta pieejamība paplašinās un personas ar GRT tos varēs izmantot vairāk, piemēram, mūzikas terapiju, smilšu terapiju, ergoterapiju, fizioterapiju u.c.

Projekta ietvaros Liepājā izvērtētas 50 personas ar GRT. Divas personas ar GRT saņēmušas Dienas centra pakalpojumu, 20 personas – psihologa pakalpojumu.

Jūlijā papildus Sociālā dienesta darbinieki tikušies ar VSAC ”Kurzeme” filiāles ”Iļģi” un ”Aizvīķi” klientiem, kuri varētu pārcelties uz dzīvi grupu dzīvokļos Liepājā. Pavisam līdz augusta beigām plānots iepazīt 16 pilngadīgas personas ar GRT, kuras sāks pāriet uz dzīvi sabiedrībā Grupu dzīvokļos Viršu ielā 9/11. Šiem cilvēkiem projekta laikā tiks nodrošināts sociālā mentora pakalpojums, lai viņi labāk iekļautos sabiedrībā. Tāpēc paralēli notiek sociālo mentoru darba uzdevumu un pienākumu noteikumu izstrāde, lai viņi jau augusta beigās uzsāktu Kurzemes plānošanas reģiona rīkotās apmācības un septembrī sāktu darbu ar personām ar GRT.

Savukārt ERAF projekta ”Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai” ietvaros vasarā turpinājās būvdarbi jaunas infrastruktūras izveidei sociālo pakalpojumu sniegšanai. Ģimeniskai videi pietuvinātā mājā Salmu ielā 53 jau šoruden sāks dzīvot astoņi bērni no Bērnunama kopā ar personālu. Specializētajām darbnīcām cilvēkiem ar GRT T. Breikša ielā 16/20 tikko atzīmēti Spāru svētki, un to nodos ekspluatācijā līdz gada beigām. Darbnīcās būs 18 vietas, kur pieaugušie ar GRT varēs mācīties jaunas prasmes un iemaņas, lai vēlāk veiksmīgāk iekļautos darba tirgū.

Būvdarbi turpinās arī topošajos Grupu dzīvokļos Viršu iela 9/11, kur 16 personām ar GRT tiks nodrošināta mājvieta un ikdienā nepieciešamais individuālais atbalsts.

Kopumā Liepājā jaunu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidē plānots investēt aptuveni 2,6 milj. eiro pašvaldības, valsts un ERAF finansējuma.

Raksts pārpublicēts no liepājniekiem.lv: https://www.liepajniekiem.lv/zinas/sabiedriba/palielinats-projekta-kurzeme-visiem-ietvaros-sniegtais-socialais-atbalsts-berniem-un-pieaugusajiem/

Specializētajās darbnīcās Liepājā cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem varēs apgūt darba iemaņas

Šī gada 5. augustā, klātesot Liepājas pašvaldības un Sociālā dienesta pārstāvjiem, tika atzīmēti spāru svētki topošajām specializētajām darbnīcām T. Breikša ielā 16/20, kas atradīsies blakus Dienas centram personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Liepājas pašvaldības foto

Veicot bijušo darbnīcu renovāciju centra sētā, tās tiek pārbūvētas par mūsdienīgām darbnīcām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kuri šeit varēs lietderīgi pavadīt laiku un apgūt vienkāršas darba iemaņas.

Šobrīd būvnieki no SIA Liepājas celtniecības sabiedrības “Būvnieks” jau tikuši līdz ēkas otrajam stāvam, kas nozīmē, ka ēkas karkass ir gatavs, un var turpināties apdares darbi iekštelpās un ārpusē. Pabeigta arī fasādes siltināšana un apdare vienā ēkas pusē, klona grīdu ieklāšana, samontēti logi. Augustā turpināsies fasādes apdares darbi un elektromontāžas darbi. Ēku plānots nodot ekspluatācijā 2021. gada decembrī.

Spāru svētki šoreiz tika atzīmēti ar diviem vainagiem – viens tradicionāli celtnieku uzliktais, bet otrs – Dienas centra klientu čaklo roku darināts, kuri arī priecājas par jauno ēku un iespēju arī viņiem tur nākotnē nodarboties. Būvniekiem un Sociālajam dienestam pateicās Liepājas valstspilsētas Domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš, uzsverot, ka šī jaunā sociālā pakalpojuma sniegšanas vieta, kura top Jaunliepājā, būs ļoti noderīga liepājniekiem jaunu darba prasmju apguvei.

Sociālā dienesta direktore Linda Krasovska uzsvēra, ka specializētās darbnīcas būs laba iespēja cilvēkiem ar īpašām vajadzībām gan apgūt jaunas iemaņas, gan lietderīgi pavadīt laiku kopā un integrēties sabiedrībā. Plānots, ka šeit varētu ražot sveces un papīra dizaina izstrādājumus, ko jau tagad prasmīgi apguvuši arī Dienas centra apmeklētāji.

SIA Liepājas celtniecības sabiedrības “Būvnieks” valdes loceklis Leons Runiķis atzina, ka šis objekts ir samērā vienkāršs, bet tajā pašā laikā sarežģīts dēļ ierobežotās platības un piekļūšanas iespējām.

Divstāvu ēkā būs divas darbnīcu telpas, virtuve, telpas darbiniekiem un koplietošanas telpas. Cilvēki ar kustību traucējumiem uz otro stāvu varēs nokļūt ar pacēlāju. Īpašais jaunums šajā ēkā ir funkcionālie logi, kuri būs regulējami no vadības paneļa, nodrošinot gan nepieciešamo ventilācijas režīmu, gan iespēju tos visus automātiski aizvērt vai atvērt ar avārijas pogas palīdzību.

Bijušo darbnīcu ēku renovācija par specializētajām darbnīcām cilvēkiem ar GRT tiek veikta ERAF projekta “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai” ietvaros. Būvniecības kopējās izmaksas (ar PVN) ir 479 877 eiro. Īstenojot Deinstitucionalizācijas (DI) procesu, kas notiek visā valstī ar Eiropas Savienības atbalstu, Liepājā tiek veidota vēl viena jauna sociālā pakalpojuma sniegšanas vieta. Šajās darbnīcās būs 18 darba vietas, kur pieaugušie ar GRT varēs iemācīties jaunas prasmes un iemaņas, lai vēlāk mēģinātu iekļauties arī darba tirgū. Nodarbības plānots organizēt vairākās maiņās, lai tā būtu
pieejamas lielākam skaitam cilvēku.

Vasarā ERAF projekta ietvaros turpinājās būvdarbi arī citos objektos jaunu sociālo pakalpojumu sniegšanai. Ģimeniskai videi pietuvinātā māja Bērnunama bērniem Salmu ielā 53 jau šogad varēs pārcelties uz dzīvi astoņi bērni no institūcijām kopā ar apkalpojošo personālu.

Būvdarbi turpinās arī topošajos Grupu dzīvokļos Viršu iela 9/11, kur 16 personām ar GRT tiks nodrošināta mājvieta un ikdienā nepieciešamais individuālais atbalsts.

Latvijā no 2015. gada līdz 2023. gadam ar Eiropas Sociālā fonda un Eiropas reģionālā Attīstības fonda projektu līdzfinansējumu tiek īstenots deinstitucionalizācijas (DI) process, kurā piedalās arī Liepājas pašvaldība. Projekta mērķis ir palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti, palīdzēt sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošām personām, bērnunamos dzīvojošajiem bērniem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām iekļauties sabiedrībā un uzsākt patstāvīgu dzīvi.

DI projekta “Kurzeme visiem” ietvaros izstrādātais “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017 – 2020. gadam” paredz Liepājā izveidot jaunas ģimeniskai videi pietuvinātas ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma sniegšanas vietas bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, speciaļizētās darbnīcas un grupu dzīvokļus cilvēkiem ar GRT.

Kopumā Liepājā jaunu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidē plānots investēt 2,6 milj. eiro pašvaldības un ERAF finansējuma.

Vairāk par projektu tīmekļvietnes sadaļā “Projekts “Kurzeme visiem”” un Kurzemes plānošanas reģiona tīmekļvietnē www.kurzemevisiem.lv.

Informāciju sagatavoja
Gunta Jākobsone
Liepājas sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 29 106 561
E-pasts: gunta.jakobsone@liepaja.lv

Ventspils novada Ugālē attīsta grupu dzīvokļus

Ventspils novadā deinstitucionalizācijas ietvaros noslēdzies projekts- “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Rūpnīcas ielā 6 Ugāles pagastā Ventspils novadā”, kur ar Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalstu, pārbūvējot 8 dzīvokļus daudzdzīvokļu mājā, izveidoti grupu dzīvokļi. Plānots, ka pirmie iemītnieki šeit varētu pārcelties jau šī gada septembrī.

Stāsta Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks: “Mēs piedalījāmies deinstitucionalizācijas projektā, un šī projekta ietvaros mums Ugālē, Rūpnīcas ielā 6, tika izveidoti 8 dzīvokļi cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, kuri paši var sevi aprūpēt. Tika izveidotas arī servisa telpas, kur sociālajam dienestam var būt kāds aprūpētājs, kas sniedz atbalstu šiem cilvēkiem.”

Viņu papildina Inta Rudbaha, Ventspils novada Sociālā dienesta vadītāja, piebilstot: “Projekts iesākās jau 2017.gadā, kad tika aptaujāti cilvēki, lai noskaidrotu vajadzību pēc šī pakalpojuma, kā arī vajadzību pēc atbalsta kopumā. Tika saņemti 10 iesniegumi, personas ar garīga rakstura traucējumiem tika izvērtētas, un grupu mājas pakalpojums bija nepieciešams 4 personām.”

Nama pirmajā stāvā ir izremontēti 5 dzīvokļi, savukārt otrajā stāvā – 3 dzīvokļi. Tie ir arī pilnībā aprīkoti – ar mēbelēm, aizkariem un citu nepieciešamo. Pilnīgi jaunu un estētisku vizuālo tēlu ir ieguvušas arī abu stāvu kāpņutelpas. Pirmajā stāvā telpas ir piemērotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Papildu uzstādīts arī pacēlājs, kas nodrošina piekļuvi visiem ēkas stāviem.

Šis ir nozīmīgs projekts, jo arī cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem ir jāiekļaujas sabiedrībā. Arī I.Rudbaha norāda: “Mums ir jāiet uz priekšu, lai cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem pieņemtu pilnībā. Viņi jau dzīvo mūsu vidū, tikai šobrīd ir radīts cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem nepieciešams sociālais pakalpojums. Šeit viņi varēs saņemt sev nepieciešamo atbalstu – būs cilvēki, kuri viņiem palīdzēs ikdienā, attīstot viņu prasmes, palīdzot meklēt darba iespējas. Tāpat arī izveidotas kopējās telpas, kur visiem grupu dzīvokļu iedzīvotājiem kopā tikties un darboties.”

Plašāka informācija Kurzemes Televīzijas sižetā:

Informācija pārpublicēta no Kurzemes Televīzijas Youtube kanāla: https://www.youtube.com/user/kurzemestv

 

Ar ES fondu atbalstu dienas aprūpes centram “Cimdiņš” Ventspilī tapušas jaunas telpas

Šī gada 12. maijā, Ventspilī svinīgi atklāj dienas aprūpes centra “Cimdiņš” jaunās telpas Kuldīgas ielā 4. Ievērojot pašreizējos epidemioloģiskos drošības noteikumus, dienas aprūpes centrs jaunā kvalitātē ir uzsācis sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kam sekos pakalpojumu sniegšana arī bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Ventspils pilsētas pašvaldība, realizējot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Ventspils pilsētas pašvaldībā”, atjaunoja  un pārbūvēja Ventspils vecpilsētas ēku Kuldīgas ielā 4 un labiekārtoja teritoriju, lai radītu infrastruktūru jaunam dienas aprūpes centram ar divreiz plašāku platību nekā iepriekš  – 373 m2.

“Cimdiņa” vadītāja Ieva Sāmīte – Cērpa norāda: “Centrs līdz šim atradās Atpūtas ielā 16, Ventspilī, kur tas veiksmīgi darbojās desmit gadus. Tomēr, gadiem ejot, būtiski pieauga klientu skaits un Cimdiņā visiem kļuva pārāk šauri.”

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros tika izstrādāts  Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns, paredzot, ka Ventspils pilsētas pašvaldība Kuldīgas ielā 4, Ventspilī, izveidos infrastruktūru dienas aprūpes centra pakalpojumu nodrošināšanai pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Jaunajās telpās tiek nodrošināta iespēja saņemt dienas aprūpes centra pakalpojumus un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vismaz 40 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un vismaz 55 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, vienlaicīgi uzņemot 20 bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un 30 pilngadīgas personām ar garīga rakstura traucējumiem. Pilngadīgie klienti ar intelektuālās attīstības traucējumiem jaunajā dienas aprūpes centrā var uzturēties katru dienu, kas dod iespēju viņu vecākiem strādāt vai pilnvērtīgi atpūsties, kā arī paveikt citus darbus, kas iepriekš nebija iespējams.

Dienas aprūpes centrs ir sadalīts vairākās funkcionālās zonās – pirmajā stāvā atrodas telpas grupu nodarbībām, muzikālajām un fizioterapijas nodarbībām, virtuve un ēdamtelpa, kā arī logopēda, ergoterapeita, psihologa un sociālā darbinieka telpas.

Otrais stāvs tāpat ir sadalīts vairākās zonās, lai visu vecumu dienas aprūpes centra apmeklētāji varētu ērti darboties un netraucētu cits citam – atsevišķi darbojas pilngadīgie klienti ar intelektuālās attīstības traucējumiem, citviet būs skolas vecuma bērni, no citiem nodalītas būs māmiņas ar mazuļiem. Dienas aprūpes centrā strādā  aptuveni 20 dažādu profilu speciālisti. Līdz ar to klientiem ir iespējams saņemt ļoti plašu rehabilitācijas pakalpojumu klāstu.

Dienas aprūpes centram ir izveidots labiekārtots un drošs nožogots iekšpagalms, kur klienti labprāt svin dažādus svētkus un aizvada pasākumus, kurus ārkārtējās situācijas laikā nav iespējams nodrošināt iekštelpās. Iekšpagalmā ir izveidota sensorā taka, nodarbību laukums, kā arī pieejama ērta nojume, kur siltajā laika periodā dienas aprūpes centra apmeklētāji varēs iesaistīties daudzveidīgās radošās nodarbībās.

Tāpat 9.2.2.3. pasākuma ietvaros Nodibinājums “Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš”” īsteno projektu Nr.9.2.2.3/20/A/006 “Cimdiņš Kurzemei”. Projekta ietvaros atbalstu iegūs 50 bērni ar funkcionāliem traucējumiem no Kurzemes plānošanas reģiona, kuri saņems dienas aprūpes centra un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Vienlaikus projekta ietvaros atbalsts tiek sniegts arī bērnu ar funkcionāliem traucējumiem likumiskajiem pārstāvjiem, kuri projekta ietvaros var saņemt psiholoģiskās atbalsta grupas, individuālās un grupu speciālistu konsultācijas. Sākotnēji projekts tika īstenots Atpūtas ielā 16, Ventspilī, bet turpmāk pakalpojumi tiks sniegti jaunajās telpās, Kuldīgas ielā 4, Ventspilī.

Aicinām noskatīties Kurzemes Televīzijas sagatavoto sižetu:

Projekta “Kurzeme visiem” komanda pateicas par uzaicinājumu uz Atbalsta centra ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš” atklāšanu un vēl veiksmīgu darbību un daudz saulainu mirkļu!