Category Archives: Atbalsta iespējas Kurzemē

Ar ES fondu atbalstu dienas aprūpes centram “Cimdiņš” Ventspilī tapušas jaunas telpas

Šī gada 12. maijā, Ventspilī svinīgi atklāj dienas aprūpes centra “Cimdiņš” jaunās telpas Kuldīgas ielā 4. Ievērojot pašreizējos epidemioloģiskos drošības noteikumus, dienas aprūpes centrs jaunā kvalitātē ir uzsācis sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kam sekos pakalpojumu sniegšana arī bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

cimdiņš

Ventspils pilsētas pašvaldība, realizējot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Ventspils pilsētas pašvaldībā”, atjaunoja  un pārbūvēja Ventspils vecpilsētas ēku Kuldīgas ielā 4 un labiekārtoja teritoriju, lai radītu infrastruktūru jaunam dienas aprūpes centram ar divreiz plašāku platību nekā iepriekš  – 373 m2.

“Cimdiņa” vadītāja Ieva Sāmīte – Cērpa norāda: “Centrs līdz šim atradās Atpūtas ielā 16, Ventspilī, kur tas veiksmīgi darbojās desmit gadus. Tomēr, gadiem ejot, būtiski pieauga klientu skaits un Cimdiņā visiem kļuva pārāk šauri.”

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros tika izstrādāts  Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns, paredzot, ka Ventspils pilsētas pašvaldība Kuldīgas ielā 4, Ventspilī, izveidos infrastruktūru dienas aprūpes centra pakalpojumu nodrošināšanai pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Jaunajās telpās tiek nodrošināta iespēja saņemt dienas aprūpes centra pakalpojumus un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vismaz 40 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un vismaz 55 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, vienlaicīgi uzņemot 20 bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un 30 pilngadīgas personām ar garīga rakstura traucējumiem. Pilngadīgie klienti ar intelektuālās attīstības traucējumiem jaunajā dienas aprūpes centrā var uzturēties katru dienu, kas dod iespēju viņu vecākiem strādāt vai pilnvērtīgi atpūsties, kā arī paveikt citus darbus, kas iepriekš nebija iespējams.

Dienas aprūpes centrs ir sadalīts vairākās funkcionālās zonās – pirmajā stāvā atrodas telpas grupu nodarbībām, muzikālajām un fizioterapijas nodarbībām, virtuve un ēdamtelpa, kā arī logopēda, ergoterapeita, psihologa un sociālā darbinieka telpas.

Otrais stāvs tāpat ir sadalīts vairākās zonās, lai visu vecumu dienas aprūpes centra apmeklētāji varētu ērti darboties un netraucētu cits citam – atsevišķi darbojas pilngadīgie klienti ar intelektuālās attīstības traucējumiem, citviet būs skolas vecuma bērni, no citiem nodalītas būs māmiņas ar mazuļiem. Dienas aprūpes centrā strādā  aptuveni 20 dažādu profilu speciālisti. Līdz ar to klientiem ir iespējams saņemt ļoti plašu rehabilitācijas pakalpojumu klāstu.

Dienas aprūpes centram ir izveidots labiekārtots un drošs nožogots iekšpagalms, kur klienti labprāt svin dažādus svētkus un aizvada pasākumus, kurus ārkārtējās situācijas laikā nav iespējams nodrošināt iekštelpās. Iekšpagalmā ir izveidota sensorā taka, nodarbību laukums, kā arī pieejama ērta nojume, kur siltajā laika periodā dienas aprūpes centra apmeklētāji varēs iesaistīties daudzveidīgās radošās nodarbībās.

Tāpat 9.2.2.3. pasākuma ietvaros Nodibinājums “Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš”” īsteno projektu Nr.9.2.2.3/20/A/006 “Cimdiņš Kurzemei”. Projekta ietvaros atbalstu iegūs 50 bērni ar funkcionāliem traucējumiem no Kurzemes plānošanas reģiona, kuri saņems dienas aprūpes centra un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Vienlaikus projekta ietvaros atbalsts tiek sniegts arī bērnu ar funkcionāliem traucējumiem likumiskajiem pārstāvjiem, kuri projekta ietvaros var saņemt psiholoģiskās atbalsta grupas, individuālās un grupu speciālistu konsultācijas. Sākotnēji projekts tika īstenots Atpūtas ielā 16, Ventspilī, bet turpmāk pakalpojumi tiks sniegti jaunajās telpās, Kuldīgas ielā 4, Ventspilī.

Projekta “Kurzeme visiem” komanda pateicas par uzaicinājumu uz Atbalsta centra ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš” atklāšanu un vēl veiksmīgu darbību un daudz saulainu mirkļu!

Ventspils pilsēta: Nodibinājums “Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš” turpina darbu jaunās telpās

Nodibinājums “Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš” turpina darbu jaunās telpās

 Sociālais dienests Foto: Ventspils hronikas arhīvs

Nodibinājums “Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš”” (Cimdiņš) martā ir pārcēlies un uzsācis darbu jaunajās telpās Kuldīgas ielā 4, Ventspilī. Ņemot vērā valstī ieviesto ārkārtējo situāciju un tās ievaros noteiktos ierobežojumus, oficiāla dienas aprūpes centra atklāšana ir pārcelta un pašlaik tiek gaidīti turpmākie valdības lēmumi.

Ievērojot pašreizējos epidemioloģiskos drošības noteikumus, dienas aprūpes centrs jaunā kvalitātē ir uzsācis sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kam sekos pakalpojumu sniegšana arī bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Kā stāsta Cimdiņa vadītāja Ieva Sāmīte – Cērpa, centrs līdz šim atradās Atpūtas ielā 16, Ventspilī, kur tas veiksmīgi darbojās desmit gadus. Tomēr, gadiem ejot, būtiski pieauga klientu skaits un Cimdiņā visiem kļuva pārāk šauri. Ventspils pilsētas pašvaldība, realizējot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Ventspils pilsētas pašvaldībā”, atjaunoja  un pārbūvēja Ventspils vecpilsētas ēku Kuldīgas ielā 4 un labiekārtoja teritoriju, lai radītu infrastruktūru jaunam dienas aprūpes centram ar divreiz plašāku platību nekā iepriekš  – 373 m2.

Projekta “Kurzeme visiem”, kura ietvaros klientiem tiek sniegti sabiedrībā balstītie sociālie pakalpojumi,  viens no mērķiem ir šādu  pakalpojumu pieejamības veicināšana  dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem, un projektā no 2016. gada iesaistījusies arī Ventspils pilsētas pašvaldība. Dalība projektā “Kurzeme visiem” sniegs iespēju vairāk personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem saņemt savām vajadzībām atbilstošus pakalpojumu veidus.

Jaunajās telpās tiks nodrošināta iespēja saņemt dienas aprūpes centra pakalpojumus un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vismaz 40 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un vismaz 55 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, vienlaicīgi uzņemot 20 bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un 30 pilngadīgas personām ar garīga rakstura traucējumiem. Pilngadīgie klienti ar intelektuālās attīstības traucējumiem jaunajā dienas aprūpes centrā var uzturēties katru dienu, kas dod iespēju viņu vecākiem strādāt vai pilnvērtīgi atpūsties, kā arī paveikt citus darbus, kas iepriekš nebija iespējams.

Dienas aprūpes centrs tagad ir sadalīts vairākās funkcionālās zonās – pirmajā stāvā atrodas telpas grupu nodarbībām, muzikālajām un fizioterapijas nodarbībām, virtuve un ēdamtelpa, kā arī logopēda, ergoterapeita, psihologa un sociālā darbinieka telpas.

Otrais stāvs tāpat ir sadalīts vairākās zonās, lai visu vecumu dienas aprūpes centra apmeklētāji varētu ērti darboties un netraucētu cits citam – atsevišķi darbojas pilngadīgie klienti ar intelektuālās attīstības traucējumiem, citviet būs skolas vecuma bērni, no citiem nodalītas būs māmiņas ar mazuļiem.  Ieva Sāmīte  – Cērpa ir gandarīta, ka patlaban dienas aprūpes centrā strādā  aptuveni 20 dažādu profilu speciālisti. Līdz ar to klientiem ir iespējams saņemt ļoti plašu rehabilitācijas pakalpojumu klāstu.

Dienas aprūpes centram ir izveidots labiekārtots un drošs nožogots iekšpagalms, kur Cimdiņa  klienti labprāt svin dažādus svētkus un aizvada pasākumus, kurus ārkārtējās situācijas laikā nav iespējams nodrošināt iekštelpās. Iekšpagalmā ir izveidota sensorā taka, nodarbību laukums, kā arī pieejama ērta nojume, kur siltajā laika periodā dienas aprūpes centra apmeklētāji varēs iesaistīties daudzveidīgās radošās nodarbībās.

Par plašajām un gaišajām dienas centra telpām priecājas dienas aprūpes centra speciālisti,  jo tagad varēs sniegt vienlaicīgi pakalpojumus lielākam klientu skaitam. Tāpat lielu gandarījumu pauž klientu vecāki un tuvinieki, kuri novērtē ne tikai to, ka dienas aprūpes centrs atrodas pašā pilsētas centrā, bet arī to, ka tiek sniegta iespēja atvilkt elpu un paveikt ikdienas darbus, kamēr Cimdiņā bērni, jaunieši un pilngadīgas personas ar īpašām vajadzībām saņems sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Projekts “Kurzeme visiem” tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. To no 2015. līdz 2024. gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma atbalstu gandrīz 6,6 miljonu eiro apmērā īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”. Vairāk informācijas par projektu var atrast www.kurzemevisiem.lv un Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā.

Raksts pārpublicēts no Ventspils pilsētas mājas lapas: https://www.ventspils.lv/lat/pilseta/207172-nodibinajums-atbalsta-centrs-gimenem-un-berniem-ar-ipasam-vajadzibam-cimdins-turpina-darbu-jaunas-telpas 

Parakstīts līgums par grupu dzīvokļa izveidi Kuldīgā

Šī gada 26. martā, Kuldīgā pie ēkas Leona Paegles ielā 12, kur nākotnē atradīsies grupu dzīvoklis pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem, svinīgi parakstīja līgumu par ēkas pārbūvi.

Grupu dzīvoklis ir māja vai atsevišķs dzīvoklis, kurā cilvēkam ar garīga rakstura traucējumiem nodrošina mājokli, individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā un, ja nepieciešams, sociālo aprūpi. Ēku Leona Paegles ielā 12 pārbūvēs un pielāgos grupu dzīvokļa izveidei, labiekārtojot arī tai pieguļošo teritoriju un iegādājoties nepieciešamo materiāltehnisko nodrošinājumu. Objektā tiks nodrošināta arī vides pieejamība.

Ēkas 1. stāvā paredzētas piecas istabiņas iemītniekiem, kurās uzturēsies viens vai divi cilvēki, dzīvojamā istaba ar virtuves zonu, darbinieku telpa, dušas un WC telpas, kā arī pacēlājs uz 2. stāvu. Savukārt 2. stāvā paredzēta kopēja atpūtas telpa, veļas mazgāšanas telpa un palīgtelpas. Pie ēkas labiekārtos pagalmiņu ar atpūtas zonu.

Kuldīgā izveidotais grupu dzīvoklis kļūs par mājām 8 cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, no kuriem četri šobrīd vēl atrodas ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā, bet viņiem tiks dota iespēja dzīvot sabiedrībā, t.i., grupu dzīvoklī, saņemot ikdienā nepieciešamo atbalstu. Šie cilvēki tiks iepriekš īpaši sagatavoti dzīvei sabiedrībā, un viņi turpinās saņemt sociālā mentora atbalstu, arī dzīvojot šeit.

Svinīgā līguma parakstīšanā piedalījās arī Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” direktore Sarmīte Segliņa.

Par līguma parakstīšanu un grupu dzīvokļa izveidi stāsts arī Skrundas televīzijas sagatavotajā sižetā. 

2016. gadā, parakstot sadarbības līgumu ar Kurzemes plānošanas reģionu par projekta “Kurzeme visiem” īstenošanu, Kuldīgas novada pašvaldība apņēmās iesaistīties visā Latvijā notiekošajā deinstitucionalizācijas procesā, nodrošinot dažādus nepieciešamos pakalpojumus gan bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, gan pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem, gan arī veidot jaunas sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas.

Kuldīgas Attīstības aģentūras projektu vadītāja Liene Jūrmale skaidro, ka šobrīd jau projekta ietvaros tiek sniegti pakalpojumi, kuriem nav nepieciešama infrastruktūra, piemēram, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem, grupu nodarbības un speciālistu konsultācijas pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem u.c. Taču saskaņā ar deinstitucionalizācijas plānu Kuldīgas novada pašvaldība veidos arī piecus jaunus pakalpojumus, kam nepieciešama infrastruktūra – dienas centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, dienas centru cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem bez atbalsta aprūpē, dienas centru cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem ar atbalstu aprūpē, divas specializētas darbnīcas un grupu dzīvokli. Grupu dzīvoklis ir pirmais objekts, kurā tiek sākti būvniecības darbi. Iecerēts, ka 2021. gada beigās / 2022. gada sākumā šeit varēs jau sniegt pakalpojumu.

Būvdarbu veicējs tika noskaidrots publiskā iepirkumā. SIA “Amatnieks” būvdarbi jāpabeidz astoņu mēnešu laikā. Būvdarbi izmaksās 484 444,44 EUR, neskaitot PVN. Savukārt būvuzraudzību nodrošinās SIA “BaltLine Globe” par 8 650,00 EUR, neskaitot PVN. Ēkas pārbūves būvprojektu izstrādāja un autoruzraudzību veiks SIA “JaunRīga ECO”.

Grupu dzīvokļu izbūve un iekārtošana norisinās Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/007 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Kuldīgas novadā” ietvaros. Projekta mērķis ir izveidot infrastruktūru, lai attīstītu sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem Kuldīgas novadā, mazinot institucionālās aprūpes risku.

Teksts un foto: kuldiga.lv

Kurzemnieks: cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Kuldīgā

Aicinam izlasīt Lienes Jūrmales, Kuldīgas attīstības aģenturas projektu vadītājas, viedokļa rakstu par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pieejamo atbalstu Kuldīgā, ka ar;ī topošo infrastruktūru vēl plašāka atbalsta nodrošināšanai gan  bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, gan cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Pateicamies  laikrakstam “Kurzemnieks”par šī 2021.gada 9.martā publicētā raksta pārpublicēšanas iespēju!

Kurzemes reģiona pašvaldībās turpina pieaugt sociālo pakalpojumu nodrošināšanas iespējas un saņēmēju skaits

2020.gadā Kurzemes reģionā deinstitucionalizācijas ietvaros attīstītas 4 jaunas sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas, nodrošinot nepieciešamā atbalsta iespējas tuvāk dzīvesvietai vismaz 30 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un 43 pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT). Turpinājis augt arī Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Kurzeme visiem” kompensēto sociālo pakalpojumu saņēmēju skaits – 15 Kurzemes pašvaldībās projekta ietvaros sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus saņēmuši kopumā 83 cilvēki ar GRT, 201 bērns ar FT un 110 bērnu ar FT vecāki.

“Lai arī 2020.gadā saistībā ar valstī ieviestajiem ierobežojumiem daudzu sociālo pakalpojumu nodrošināšana bija apgrūtināta, kopā ar pašvaldībām esam spējuši ne tikai noturēt, bet arī veicināt projekta kompensēto sociālo pakalpojumu saņēmēju skaita pieaugumu. Šogad turpināsim darbu, lai projekta mērķgrupas – bērni ar funkcionāliem traucējumiem un, jo īpaši, pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem – vēl aktīvāk izmantotu projekta sniegtās iespējas. Atgādinu, ka “Kurzeme visiem” projektā ir palielināts bērniem ar FT pieejamo sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apjoms līdz 100 reizēm, tāpēc projektā izvērtētie bērni šogad un turpmākos gadus varēs saņemt nepieciešamo atbalstu lielākā apjomā. Savukārt vecākus, kuru bērni jau izmantojuši projekta apmaksātas 40 sociālo pakalpojumu reizes, aicinām sazināties ar savas pašvaldības sociālo dienestu un rakstīt iesniegumu, lai varētu saņemt vēl 60 papildu pieejamās sociālās rehabilitācijas pakalpojumu reizes. Vecāki, kuru bērni ir izvērtēti projekta ietvaros, var arī paši pieteikties projekta kompensētiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem,” stāsta Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Sandra Miķelsone – Slava.

Pērn visaktīvāk projekta kompensētos sociālos pakalpojumus saņēma Kuldīgas novadā, Liepājā un  Saldus un Skrundas novados dzīvojošie cilvēki ar GRT.  Kopumā pieaugušie ar GRT projekta “Kurzeme visiem” ietvaros visbiežāk saņēma speciālistu konsultācijas pie psihologa, sociālā darbinieka vai cita speciālista, kā arī apmeklēja grupu nodarbības. Savukārt dažādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus dažādu terapiju veidā visaktīvāk izmantoja Liepājā, kā arī Aizputes, Kuldīgas un Talsu novados dzīvojošie bērni ar FT.

2020.gadā Kurzemē 10 pašvaldības turpināja darbu pie nepieciešamās infrastruktūras pilnveides sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai. Pērnajā gadā tika atklātas pirmās no kopumā 28 iecerētajām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietām Kurzemes reģionā. Aizputes novadā tika pilnveidotas sociālās rehabilitācijas iespējas un turpmāk vismaz 30 novadā dzīvojošie bērni ar FT dienas aprūpes centrā varēs saņemt nepieciešamo atbalstu fizioterapijas, ergoterapijas un mūzikas terapijas veidā, kā arī apmeklēt sensoro istabu. Savukārt Saldū tika pabeigta ēkas rekonstrukcija, kur turpmāk vismaz 38 Saldū un Saldus novadā dzīvojošie bērni ar FT varēs saņemt rehabilitologa, mūzikas terapeita, psihologa un montessori pedagoga konsultācijas, kā arī apmeklēt sensoro istabu. Šajā pašā ēkā iekārtotas arī specializētās darbnīcas, kur vismaz 27 pieaugušie ar GRT varēs iemācīties darba dzīves ritmu, jaunas prasmes un iemaņas, lai vēlāk veiksmīgāk iekļautos darba tirgū. Specializētajās darbnīcās atbilstoši savām interesēm būs iespēja darboties tekstilapstrādes, kokapstrādes un āra labiekārtošanas darbnīcās. Saldus novadā pērn izveidoti arī grupu dzīvokļi, kas par mājvietu kļūs 19 pašvaldībā dzīvojošiem pieaugušajiem ar GRT un vēl 5 cilvēkiem ar GRT, kuriem tiks dota iespēja pārcelties no  ilgstošās aprūpes iestādes “Iļģi” uz dzīvi sabiedrībā.

“Priecājamies par jau attīstīto infrastruktūru Aizputes un Saldus novados, kā arī sekojam līdzi jaunu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu attīstībai arī citās mūsu pašvaldībās atbilstoši projekta “Kurzeme visiem”  ietvaros izstrādātajam “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānam 2017. – 2020. gadam”. Arī šogad tiks uzsākti, turpināsies vai noslēgsies būvniecības vai rekonstrukcijas darbi ēkām, kurās sev tik ļoti nepieciešamo atbalstu varēs saņemt gan bērni ar FT un viņu vecāki, gan pieaugušie ar GRT, gan arī bērni un jaunieši no ārpusģimenes aprūpes, kuriem būs iespēja dzīvot ģimeniskākos apstākļos,” skaidro S.Miķelsone – Slava.

Šajā gadā projektā “Kurzeme visiem” iecerēts ne tikai aktīvi turpināt darbu, lai sev nepieciešamos sociālos pakalpojumus saņemtu vēl vairāk projektā izvērtēto pieaugušo ar GRT un bērnu ar FT, bet organizēt arī apmācības Kurzemes reģiona iedzīvotājiem par saskarsmi ar projekta mērķgrupām, kā arī   divas integrējošas nometnes – gan ģimenēm un bērniem ar un bez funkcionāliem traucējumiem, gan ģimenēm un bērnu sociālās aprūpes centros jeb bērnunamos esošajiem bērniem un jauniešiem.  Arī pērnā gada augustā, par spīti mainīgajai situācijai, notika viena integrējošā nometne, kurā tikās un 5 aizraujošas dienas pavadīja kopumā 30 dalībnieki – ģimenes ar bērniem ar un bez FT.  Pērn arī sākts un šogad turpināsies sagatavošanas process cilvēkiem ar GRT, kuri atrodas valsts sociālās aprūpes centrā (VSAC), ar mērķi – atbalstīt viņus pārejai uz dzīvi sabiedrībā.  Kopumā plānots, ka Kurzemes reģionā ar sociālo mentoru atbalstu no dzīves VSAC uz dzīvi sabiedrībā – Kuldīgas, Saldus un Skrundas novadu un Liepājas pilsētas pašvaldībās – pārcelsies vismaz 35 cilvēki ar GRT.

Projekta “Kurzeme visiem” kompensēti sociālie pakalpojumi ir pieejami līdz šim izvērtētiem bērniem ar FT un viņu vecākiem, kā arī pieaugušajiem ar GRT, kuriem izstrādāts individuāls atbalsta plāns. Savukārt projekta kompensētus sociālās aprūpes un “atelpas brīža” pakalpojumus var izmantot bērni ar atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību. Ar plašāku informāciju par projektā pieejamo atbalstu iespējams iepazīties projekta mājas lapā www.kurzemevisiem.lv un sazinoties ar savas pašvaldības sociālo dienestu.

Par projektu “Kurzeme visiem”

Projekts “Kurzeme visiem”  tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. To no 2015. līdz 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma atbalstu gandrīz 6,6 miljonu eiro apmērā īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”. Vairāk par projektu www.kurzemevisiem.lv un Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā.

Skrundas TV: Kurzemes ārpusģimenes aprūpes centrs “Airi vecākiem” turpina darbu

Ārkārtējās situācijas laikā Kurzemes ārpusģimenes aprūpes centrs “Airi vecākiem” attālināti turpina darbu. Šobrīd īpaši svarīgi ir atbalsta saņemšana un izglītošanās iespēju nodrošinājums darbā ar audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem, kuri uzņēmušies rūpes par bērniem un pusaudžiem. Vairāk stāsta Skrundas TV.

Sižets publicēts Skrundas Televīzijas youtube kontā 2021.gada 25.februārī. Saite uz oriģinālu: https://www.youtube.com/watch?v=vML4hIt1tfw&feature=youtu.be

Kuldīgas slimnīcā iespējams noteikt attīstības traucējumus bērniem agrīnā vecumā

 

Lai jau agrīnā vecumā bērnam konstatētu iespējamos attīstības traucējumus un savlaicīgi tos novērstu, Kuldīgas slimnīcas Rehabilitācijas nodaļā piedāvā veikt Minhenes funkcionālo attīstības diagnostiku. Novērtējumu var veikt no bērna dzimšanas līdz apmēram trīs gadu vecumam, bet atsevišķos attīstības traucējumu gadījumos – arī vecākiem bērniem.

Audiologopēde Eva Kinča skaidro: “Parasti šādu diagnostiku vecāki izvēlas veikt, ja ir aizdomas, ka bērna attīstība nenorit atbilstoši vecumam, piemēram, viņš ilgstoši nerunā, neņem rokās mantas, ar acīm neseko līdzi priekšmetiem utt.” Diagnostikas laikā E. Kinča izvērtē bērna attīstību vairākos aspektos, piemēram, runas un valodas, roku veiklības, staigāšanas, cēloņsakarību uztveršanas u.c., atbilstoši vecumam liekot bērnam veikt vairākus uzdevumus. Katra uzdevuma izpildes gadījumā tiek kāpināta grūtības pakāpe. Savukārt vecākiem ir jāatbild uz dažādiem speciālistes jautājumiem.

Veidojot Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas testu, speciālisti veikuši plašus pētījumus, lai izprastu, kurus no uzdevumiem konkrētā vecumā bērni var veikt un kurus vēl nē. E. Kinča uzsver, ka visas normas ir elastīgas, un tās nepieciešamas tādēļ, lai būtu atskaites punkti, uz kuriem balstoties, noteiktu bērna attīstības norisi un nepieciešamības gadījumā savlaicīgi sniegtu palīdzību. “Bērna pirmie trīs dzīves gadi ir svarīgākie turpmākajai attīstībai – jo savlaicīgāk tiek atklātas kādas novirzes no normas, jo ātrāk bērnam var sniegt nepieciešamo palīdzību. Veicot šo testu, mēs varam gan redzēt visu bērna attīstību kopumā, gan izcelt atsevišķas sadaļas, kurām būtu jāpievērš uzmanība,” skaidro audiologopēde. Ja diagnostikas rezultātos tiek konstatētas, ka kādā no sfērām bērna attīstība kavējas, audiologopēde rekomendēs ieviest izmaiņas ikdienas dzīvē vai apmeklēt citus speciālistus, piemēram, uzsākt audiologopēda, fizioterapeita, ergoterapeita nodarbību vai neirologa, psihologa konsultāciju apmeklēšanu.

Testu iespējams veikt audiologopēda konsultācijas laikā un tam nepieciešama apmēram stunda. Audiologopēda konsultācijai iespējams pieteikties, zvanot pa tālruni63374035, 26452416.

Raksts pārpublicēts no Kuldīgas slimnīcas mājas lapas: https://www.kuldigasslimnica.lv/post/iesp%C4%93jams-noteikt-att%C4%ABst%C4%ABbas-trauc%C4%93jumus-b%C4%93rniem-agr%C4%ABn%C4%81-vecum%C4%81

LR4: projekts “Kurzeme visiem” sniegs plašāku atbalstu bērniem ar invaliditāti (raksts krieviski)

Kurzemes plānošanas reģions projekta “Kurzeme visiem” ietvaros palielinājis pieejamo  atbalstu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem, kā arī cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.  Projekts tiek īstenots kopā ar visām Kurzemes reģiona pašvaldībām. Savu ietekmi uz speciālistu darbu gan atstājis COVID-19, stāsta Latvijas Radio 4 programmā “Domskaja Plošadj”. 

Turpinājums krievu valodā.

Курземский регион планирования в рамках проекта «Курземе для всех» расширил возможности получения услуг детьми-инвалидами и их родителями, а также людьми с душевными расстройствами. Проект ориентирован на все самоуправления региона. Но коронавирус вмешался и тут, осложняя работу специалистов, сообщает Латвийское радио 4 в программе «Домская площадь».

Latvijas Radio 4 “Domskaja plošadj” stāsta ierakstu var noklausīties 4.februārī plkst. 08.36. Stāsts par projektu “Kurzeme visiem” un tā sniegtajām iespējām sākas no aptuveni 15. ieraksta minūtes.

Проект «Курземе для всех» начался в 2015 году и завершится в конце 2023-го. Он финансируется из средств государства и Европейского социального фонда, общая сумма – больше 8 млн. евро. Цель проекта – увеличить доступность социальных услуг по месту жительства для людей с расстройствами душевного характера, детей с функциональными нарушениями и детей, оставшихся без попечения родителей. Он реализуется совместно со всеми самоуправлениями Курземе и государственным центром социального ухода «Курземе» с его шестью филиалами. Руководитель проекта «Курземе для всех» Сандра Микелсоне-Слава отметила, что услуги социальной реабилитации доступны и родителям детей-инвалидов.

«Для людей с расстройствами душевного характера это услуги дневного центра, специализированной мастерской, групповой квартиры. Также услуга ухода на дому и консультации разных специалистов. Для детей и их родителей это, в основном, разные услуги социальной реабилитации и консультации разных специалистов, услуга ухода на дому и услуга кратковременного социального ухода и реабилитации. В общем планируется, что в рамках проекта услуги получат 375 человек с расстройствами душевного характера и 350 детей с функциональными нарушениями», – говорит Сандра Микелсоне-Слава.

На данный момент эти услуги получают 74 человека с душевными расстройствами, 180 детей и 110 родителей. Речь идет о комплексе услуг, их объем растет. К примеру, услугу социальной реабилитации раньше можно было получить 40 раз, теперь – сто, и многие уже активно ими пользуются.

«После увеличения нашего бюджета мы смогли увеличить число детей, которые будут получать услугу на дому. Это позволяет родителям маленьких детей, во-первых, работать, а родителям старших детей это дает возможность отдохнуть, сделать свои дела», – пояснила Сандра Микелсоне-Слава.

Заместитель директора Социальной службы Лиепаи Айнар Бунка рассказал, что сейчас в рамках проекта индивидуальные планы поддержки составлены для 79 лиепайских детей с функциональными нарушениями, получают услуги 63 ребенка. Наиболее востребованы физиотерапия, занятия с логопедом, музыкальная терапия. Родители часто посещают группы поддержки, где можно обсудить общие проблемы. Очень востребован родителями и «Момент передышки», ведь круглосуточный уход за ребенком с функциональными нарушениями – очень большая нагрузка. За этой услугой в Лиепаю едут родители со всей Курземе. Но нынешняя ситуация сильно осложнила всю работу проекта.

«Эта пандемия очень повлияла на то, как дети могут получать эти услуги. И не только дети, но и люди с душевными расстройствами, вторая целевая группа этого проекта. Здесь мы тоже сильно чувствуем, что и клиенты боятся идти получать эти услуги, и специалисты стараются уменьшить объем работы. Некоторые люди вообще отказались от всех услуг, а специалисты действуют очень осторожно, чтобы сделать все в рамках действующих требований. Когда будут отменены эти ограничения, тогда и услуг будет больше, и желающих их получить. Но когда это будет…», – сказал Айнар Бунка.

В рамках проекта в десяти самоуправлениях Курземе создается и новая инфраструктура – центры дневного ухода и социальной реабилитации. В Лиепае для людей с душевными расстройствами создаются групповые квартиры, а также специализированные мастерские. Для детей и подростков, которые сейчас живут в детдоме, строится дом и ремонтируется квартира, жизнь в них будет максимально приближена к семейной среде. Сандра Микелсоне-Слава надеется, что летом в рамках проекта «Курземе для всех» удастся провести детские лагеря:

«Планируем организовать два интеграционных детских лагеря. Один будет для детей, которые живут в детских домах, чтобы они смогли познакомиться с семьями, которые могут стать опекунами и приемными родителями или усыновить их. А другой лагерь будет для детей с функциональными нарушениями и для детей без нарушений и их семей, чтобы они смогли более успешно социализироваться и способствовать понимаю и приятию».

Все подробности об услугах, которые можно получить в рамках проекта «Курземе для всех» можно найти на сайте проекта , а также узнать в социальных службах самоуправлений.

Raksts pārpublicēts no LSM portāla: https://rus.lsm.lv/statja/novosti/samoupravlenija/proekt-kurzeme-dlja-vseh-okazhet-bolshe-podderzhki-detjam-invalidam.a390758/

Projektā “Kurzeme visiem” izvērtētajiem bērniem – vēl vairāk sociālās rehabilitācijas pakalpojumu

Lai sniegtu atbalstu Kurzemes bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm, Kurzemes plānošanas reģiona īstenotajā projektā “Kurzeme visiem” palielināts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem jeb FT pieejamo sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apjoms līdz 100 reizēm.  Tas nozīmē, ka projekta ietvaros izvērtēto bērnu vecākiem nepieciešams sazināties ar savas pašvaldības sociālo dienestu, lai pieteiktos sociālās rehabiltiācijas pakalpojumu saņemšanai.

“Atgādinām, ka Kurzemes reģionā dzīvojošajam 331 bērnam ar FT, kuram projekta “Kurzeme visiem” ietvaros izstrādāts individuālais atbalsta plāns, tiek kompensēti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi atbilstoši plānā norādītajam. Vecākiem, kuru bērni jau izmantojuši projekta apmaksātas 40 sociālo pakalpojumu reizes, arī jādodas uz savas pašvaldības sociālo dienestu un jāraksta iesniegums, lai varētu saņemt vēl 60 papildu pieejamās sociālās rehabilitācijas pakalpojumu reizes. Vēršam uzmanību, ka individuālo atbalsta plānu iespējams arī aktualizēt, lai bērnam projekta ietvaros tiktu kompensēti šobrīd nepieciešamie sociālie pakalpojumi,” skaidro projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Sandra Miķelsone – Slava.

Līdz šim iespēju saņemt pakalpojumus projekta ietvaros izmantojušas 180 bērnu ar FT ģimenes un visbiežāk pieprasīti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi dažādu terapiju, piemēram, smilšu, mūzikas un citu veidā. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ir pieejami arī pašiem vecākiem un audžuvecākiem, kuru bērniem ir noteikta invaliditāte un projekta “Kurzeme visiem” ietvaros izstrādāts individuāls atbalsta plāns. Projekta kompensētus sociālos pakalpojumus var izmantot viens vai abi vecāki, kopā nepārsniedzot 20 pakalpojuma reizes, un šo iespēju līdz šim izmantojuši 110 Kurzemē dzīvojoši vecāki.

Infografika lejupielādei

Ar plašāku informāciju par projektā pieejamo atbalstu iespējams iepazīties projekta mājas lapā www.kurzemevisiem.lv un, sazinoties ar savas pašvaldības sociālo dienestu.

LSM: Saldū durvis vēris daudzfunkcionāls rehabilitācijas centrs «Jumis»

Lai radītu jaunus sociālos pakalpojumus un uzlabotu esošos gan bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, gan cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, Saldus novads ir viena no pašvaldībām, kas iesaistījusies projektā “Kurzeme visiem”. Nu durvis vēris daudzfunkcionāls rehabilitācijas centrs, specializētās darbnīcas pieaugušajiem, darbs notiek pie grupu dzīvokļu izveides.

Pēc garas darba dienas, kas aizvadīta skolā, Klāvs ar mammu atnācis uz nesen atklāto daudzfunkcionālo sociālās rehabilitācijas centru “Jumis”. Klāvs uzreiz izvēlējies atpūtu ūdens gultā sensorajā istabā. Viņam ir autisms, un mamma uzsver, ka tikai ilgstošs, neatlaidīgs un regulārs darbs ar bērnu dod uzlabojumus attīstībā.

Šādu centru Saldus novada vecāki gaidījuši ilgus gadus. Te aprīkotas septiņas telpas, kurās var saņemt rehabilitologa un psihologa konsultācijas, darboties kopā ar montesori pedagogu un ļauties mūzikas pasaulei mūzikas terapijā.

“Tikai regulāras nodarbības sniegs viņam vairāk to attīstību, nevaram atnākt piecas reizes un pusgadu nenākt, mēs arī tagad savā dienas režīmā iekļausim šo centru,” saka Klāva mamma Līga Hartmane.

Šai pašā ēkā atvērtas arī specializētās darbnīcas pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Soli pa solim te cilvēki iegūst iemaņas kokapstrādē, šūšanā un aušanā.

“Skrundas televīzijas” viesošanās reizē aušanas nodarbībā viņi gatavoja dziju, lai varētu ķerties pie grīdas celiņu aušanas. Ina Upeniece savam darbam izvēlējusies savīt zaļus pavedienus ar mirguļojoši pelēku.

“Lai būtu saistīts ar Ziemassvētkiem kaut kas, tāds, lai varētu ieaust tajā deķī iekšā. Es daudz esmu notamborējusi, mācos vēl zeķi adīt,” stāsta darbnīcu apmeklētāja.

“Iemācīt saprast procesu, rituālu, kārtību, tas arī viņus organizē, ka tur jāmāk malas noturēt, kā tur savieno tos diegus. Un, protams, liels prieks ir par to, ka ir tie panākumi,” saka aušanas apmācības speciāliste Agrita Rimkus.

Paralēli notiek darbs arī pie grupu dzīvokļu iekārtošanas, tie būs Lutriņos, Ezerē un Pampāļos.

“Esam sākuši ar Pampāļiem, tur jau iemītnieki dzīvo. Vakar es ar lielu prieku darbnīcās satikos ar vienu no iemītniekiem, kas ar lepnumu teica – es tagad dzīvoju dzīvoklī, nevis kopējā mājā,” atzīst Saldus novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore Ina Behmane.

Jaunie sociālie pakalpojumi nepieciešamā atbalsta sniegšanai Saldus novada iedzīvotājiem attīstīti deinstitucionalizācijas procesā.  Kopumā plānots investēt vairāk nekā 650 000 eiro pašvaldības un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma, tā Saldus novadā radot jaunas sociālo pakalpojumu vietas vismaz 38 bērniem ar funkcionāliem un 38 cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Informācija pārpublicēta no portāla Lsm.lv, sižetu sagatavojusi Skrundas televīzija: https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/saldu-durvis-veris-daudzfunkcionals-rehabilitacijas-centrs-jumis.a384193/