Category Archives: Aktuāli

Skrundas novada P/A “Sociālais dienests” piedalās akcijā “15 egļu stāsti”

16. decembrī Rīgā, “Trīs brāļu” pagalmā, Skrundas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” kopā ar radošo personību Gundegu Skudriņu un Nodarbinātības valsts aģentūras kolektīvu izdzīvoja savu egles stāstu.

Kā stāsta “Sociālā dienesta” darbinieki: “Egles rotāšanā piedalījāmies kopā ar mūsu mīļajiem jauniešiem. Jā, tieši tik īpaši viņi mums ir. Viņi – personas ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), pašlaik vecumā no 20-45 gadiem, gan patstāvīgi dzīvojoši, gan ģimenēs izloloti. Pēdējos 4 gadus iesaistām šos jauniešus dažādos projektos, programmās, aktivitātēs, un jau otro gadu organizējam viņiem grupu nodarbības projekta “Kurzeme visiem” ietvaros.

Līdz šim sociālie darbinieki ir atraduši iespējas personām ar invaliditāti darboties ar koku un audumu, bet ar lielu nepacietību gaidām, kad Nīkrāces pagastā varēsim izveidot un uzsākt āra labiekārtošanas darbu specializēto darbnīcu pakalpojumu personām ar GRT. Darbnīcā plānots jauniešiem veidot darba iemaņas ravēšanā, stādīšanā, lapu grābšanā, zāles pļaušanā un augu laistīšanā, iepazīstināt ar dažādu koku, krūmu un augu sortimentu, kā arī sniegt zināšanas par ārstniecības augiem un to pielietojumu dzīvē.

Šīs īpašās Ziemassvētku eglītes stādīšana varētu būt pirmais kopīgais darbs, ko paveiksim, uzsākot specializētās darbnīcas pakalpojumu sniegšanu, kā arī būs pirmais augs, par ko rūpēties, kopt, lolot un rotāt katros nākamajos Ziemassvētkos.”

Brīvprātīgo akcijas laikā “Trīs brāļu” pagalms pārtop par egļu mežu, kurā katru vakaru plkst.19.00 mākslinieku un sabiedrībā pazīstamu cilvēku vadībā viena no eglēm iegūst savu īpašo rotu. Nākamā gada sākumā eglītes dosies uz sociālās aprūpes iestādēm, kur tās tiks iestādītas un priecēs vietējos iedzīvotājus. Mūsu novada “Sociālais dienests”, kur tās stādīšana varētu būt pirmais kopdarbs jaunajā, specializētajā darbnīcā personām ar invaliditāti.

Informāciju apkopoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste.

Informācijas avots: www.brivpratigie.lv

Foto: P/A “Sociālais dienests” arhīvs.

Raksts pārpublicēts no Skundas novada pašvaldības mājas lapas: https://www.skrunda.lv/lv/pasvaldiba/sociala-joma/aktualitates/skrundas-novada-pa-socialais-dienests-piedalas-akcija-15-eglu-stasti/ 

Sarunu vakars “Izaugt ģimenē” (Liepājā)

Šī gada 17.decembrī plkst. 18.00 gaidīsim potenciālos aizbildņus, adoptētājus un audžuģimenes, kā arī citus interesentus uz sarunu vakaru “Izaugt ģimenē”, kas notiks Liepājā, Radošās psiholoģijas centrā ģimenei (Brīvības ielā 9).

Pasākumā ikvienam būs iespēja tikties ar Andželiku kālu un pārrunāt tēmu “Bērns nav trauma”, kā arī kopā ar grupas vadītāju uzzināt vairāk par bērna uzņemšanu ģimenē.

Izglītojošos pasākumus “Izaugt ģimenē” organizē Sociālo pakalpojumu aģentūras Kurzemes reģiona ģimeņu atbalsta centrs “Liepāja” projekta “Kurzeme visiem” ietvaros un ir plānoti vismaz divi pasākumi katrā Kurzemes reģiona pašvaldībā.

 

 

Aicinām potenciālos aizbildņus, adoptētājus un audžuģimenes uz pirmo sarunu vakaru “Izaugt ģimenē” Ventspils novadā, Vārves pagastā

Šī gada 16.decembrī plkst. 16.00 gaidīsim potenciālos aizbildņus, adoptētājus un audžuģimenes, kā arī citus interesentus uz pirmo sarunu vakaru “Izaugt ģimenē”, kas notiks Vārves pagasta sabiedriskajā centrā, Skolas ielā 8, Ventavā, Vārves pagastā, Ventspils novadā.

Pasākumā ikvienam būs iespēja kopā ar grupas vadītāju uzzināt vairāk par bērna uzņemšanu ģimenē, kā arī  tikties un iepazīt esošas audžuģimenes pieredzi.

Izglītojošos pasākumus “Izaugt ģimenē” organizē Sociālo pakalpojumu aģentūras Kurzemes reģiona ģimeņu atbalsta centrs “Liepāja” projekta “Kurzeme visiem” ietvaros un ir plānoti vismaz divi pasākumi katrā Kurzemes reģiona pašvaldībā.

 

Iepriekšēja pieteikšanās: 26011395 (Ineta)

Uz tikšanos!

Viduskurzemes pamatskolas jaunieši iesaistās krēslu ražošanā

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību tam, ka arī jaunieši ar garīga rakstura traucējumiem var būt noderīgi darba tirgū, Viduskurzemes pamatskola – attīstības centrs nodibinājis mācību uzņēmumu. Kopā ar Rīgas Krēslu fabriku sākta sadarbība ergonomisku krēslu ražošanā Latvijas skolām.

Arī projekta “Kurzeme visiem” vadības komanda piedalījās atklātajā nodarbībā Viduskurzemes pamatskolā – attīstības centrā, iepazīstoties ar skolas jauniešiem, skolu un tās vadību. Priecājamies, ka arvien vairāk uzņēmumu saredz darbinieka potenciālu arī jauniešos ar garīga rakstura traucējumiem, dodot iespēju jauniešiem strādāt.

Vairāk iespējams uzzināt Skrundas televīzijas sagatavotājā stāstā:

Skrundas TV sižets pieejams: https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/11.12.2019-uznemums-skoleniem-ar-ipasam-vajadzibam.id174900/

Vairāk par izveidoto sociālo uzņēmumu skolēniem lasiet arī “Kurzemnieks” rakstā: https://www.kurzemnieks.lv/ekonomika/10933-skoleni-iesaistas-kreslu-razosana/ 

Aicinām potenciālos aizbildņus, adoptētājus un audžuģimenes uz pirmo sarunu vakaru “Izaugt ģimenē” Saldū

Šī gada 12.decembrī plkst. 17.00 gaidīsim potenciālos aizbildņus, adoptētājus un audžuģimenes, kā arī citus interesentus uz pirmo sarunu vakaru “Izaugt ģimenē”, kas notiks Saldus sociālā dienesta telpās, Slimnīcas ielā 3a.

Pasākumā ikvienam būs iespēja kopā ar grupas vadītāju uzzināt vairāk par bērna uzņemšanu ģimenē, kā arī  tikties un iepazīt esošas audžuģimenes pieredzi.

Izglītojošos pasākumus “Izaugt ģimenē” organizē Sociālo pakalpojumu aģentūras Kurzemes reģiona ģimeņu atbalsta centrs “Liepāja” projekta “Kurzeme visiem” ietvaros un ir plānoti vismaz divi pasākumi katrā Kurzemes reģiona pašvaldībā.

Aicinām potenciālos aizbildņus, adoptētājus un audžuģimenes uz pirmo sarunu vakaru “Izaugt ģimenē” Kuldīgā

Šī gada 12.decembrī plkst. 17.15 gaidīsim potenciālos aizbildņus, adoptētājus un audžuģimenes, kā arī citus interesentus uz pirmo sarunu vakaru “Izaugt ģimenē”, kas notiks “Sociālā atbalsta-resursu centrā”, Liepājas ielā 37, Kuldīga.

Pasākumā ikvienam būs iespēja kopā ar grupas vadītāju uzzināt vairāk par bērna uzņemšanu ģimenē, kā arī  tikties un iepazīt esošas audžuģimenes pieredzi.

Izglītojošos pasākumus “Izaugt ģimenē” organizē Sociālo pakalpojumu aģentūras Kurzemes reģiona ģimeņu atbalsta centrs “Liepāja” projekta “Kurzeme visiem” ietvaros un ir plānoti vismaz divi pasākumi katrā Kurzemes reģiona pašvaldībā.

Iepriekšēja pieteikšanās: 26011395 (Ineta)

Izplatītākie mīti un stereotipi par cilvēkiem ar GRT: Mīts Nr.2

Mūsu īstenotā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sniedzam atbalstu arī cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem jeb GRT, par kuriem sabiedrībā pastāv zināšanu un izpratnes trūkums un nespēja uztvert viņus kā līdzvērtīgus sabiedrības locekļus. Tāpēc turpinām runāt par izplatītākajiem mītiem un stereotipiem, ar kādiem šiem cilvēkiem ikdienā jāsaskaras.

Mīts Nr.2:  Visi viņi tādi jau piedzimst.

Nereti garīga rakstura traucējumi tiek konstatēti piedzimstot vai agrā bērnībā, piemēram, autisms. Taču reizēm GRT rodas dzīves laikā, piemēram, smadzeņu bojājumu rezultātā, pēc pārciestām slimībām vai lielām emocionālām traumām.

Infografika lejupielādei .pdf formātā

Ar visiem izplatītākajiem mītiem un stereotipiem par cilvēkiem ar GRT var iepazīties Labklājības ministrijas mājas lapā: http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91029-10-miti-un-stereotipi-par-cilvekiem-ar-gariga-rakstura-traucejumiem 

Plašāka informācija par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem pieejama mājaslapā: www.cilveksnevisdiagnoze.lv, savukārt par pieejamajiem pakalpojumiem projektā “Kurzeme visiem” var uzzināt: https://kurzemevisiem.lv/aicinam-personas-ar-gariga-rakstura-traucejumus-izmantot-projekta-kurzeme-visiem-pieejamo-atbalstu/ 

“Cimdiņš” saņem Gada balvu par atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti

Otrdien, 3. decembrīrī notika svinīga ceremonija, kurā tika pasniegtas balvas un atzinības raksti konkursa “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam” laureātiem.  Šo konkursu jau piekto gadu pēc kārtas rīko Latvijas Republikas tiesībsargs sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” un Latvijas Nacionālo bibliotēku. Konkurss ir kļuvis par neatņemamu Tiesībsarga biroja un sadarbības partneru ikgadēju tradīciju, un tiek rīkots ar mērķi novērtēt un atbalstīt cilvēku ar invaliditāti intereses pārstāvošo nevalstisko organizāciju, kā arī individuālu darbību. Tādejādi gan sekmējot labās prakses attīstību cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzībā, gan arī veicinot sabiedrības izpratni un iesaisti cilvēku ar invaliditāti situācijas uzlabošanā.

Nominācija “Pakalpojuma nodrošinātājs” – apbalvojums par cilvēkiem ar invaliditāti pieejamu un daudzveidīgu pakalpojumu attīstību un nodrošināšanu, kuru pasniedza Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis. Galveno balvu NVO kategorijā ieguva nodibinājums “Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš””,  bet atzinības rakstus ieguva Biedrība “Wings for Wheels” un biedrība Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”. Galveno balvu kategorijā individuālais saniegums ieguva Daina Sadretdinovabet atzinības rakstu Inta Gerharde.

Nodibinājums “Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš”” saņem galveno balvu nominācijā “Pakalpojuma nodrošinātājs”. Foto no Tiesībsarga mājas lapas.

Nominācija “Nodarbinātības veicinātājs”- apbalvojums par produktīvu vai inovatīvu cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanu, kuru pasniedza Latvijas Republikas tiesībsargs Juris Jansons. NVO kategorijā galveno balvu ieguva biedrības “Cerību spārni” sociālais uzņēmums “VISI VAR”, bet atzinības raktu SIA “Sonido”. Galveno balvu kategorijā individuālais saniegums ieguva Māris Grāvis, bet atzinības rakstus ieguva Liene Gžibovska un biedrība “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”.

Šī gada konkursā nominantus varēja pieteikt divās kategorijās – individuālais sniegums un nevalstisko organizāciju paveiktais. Balvas pasniedza žūrijas komisijas locekļi sešās nominācijās. Šogad žūrijas sastāvu veidoja 7 dažādu nozaru pārstāvji- Jānis Palkavnieks, Anda Lamaša, Juris Jansons, Ivars Balodis, Aidis Tomsons, Baiba Sipeniece un Ilze Rudzīte.

Par citām nominācijām un apbalvojumiem lasiet Tiesībsarga mājas lapā: http://www.tiesibsargs.lv/news/lv/pasniedz-gada-balvas-cilveku-ar-invaliditati-atbalstam-2019

Gada balvas pasākuma bildes pieejamas Tiesībsarga mājas lapā.

 

Aicinām potenciālos aizbildņus, adoptētājus un audžuģimenes uz pirmo sarunu vakaru “Izaugt ģimenē” Rojā

Šī gada 3.decembrī plkst. 17.00 gaidīsim potenciālos aizbildņus, adoptētājus un audžuģimenes, kā arī citus interesentus uz pirmo sarunu vakaru “Izaugt ģimenē”, kas notiks Zvejnieku iela 5 (Kultūras nama, 2 stāva konferenču zāle), Rojā.

Pasākumā ikvienam būs iespēja kopā ar grupas vadītāju uzzināt vairāk par bērna uzņemšanu ģimenē, kā arī  tikties un iepazīt esošas audžuģimenes pieredzi.

Izglītojošos pasākumus “Izaugt ģimenē” organizē Sociālo pakalpojumu aģentūras Kurzemes reģiona ģimeņu atbalsta centrs “Liepāja” projekta “Kurzeme visiem” ietvaros un ir plānoti vismaz divi pasākumi katrā Kurzemes reģiona pašvaldībā.

Iepriekšēja pieteikšanās: 29628200 (Pēteris)

Uz tikšanos!