Category Archives: Aktuāli

Kurzemes plānošanas reģions aicina darbā projekta “Kurzeme visiem” vadītāja asistentu

Kurzemes plānošanas reģions uz ESF projekta “Kurzeme visiem” īstenošanas laiku, t.i. līdz 2023.gada 31.decembrim, aicina darbā PROJEKTA VADĪTĀJA ASISTENTU.

Galvenie amata pienākumi:

 • Sniegt atbalstu projekta darbību, sanāksmju organizēšanā un līdzdarboties tajās;
 • Uzturēt un atbilstoši kompetencei gatavot projekta dokumentāciju (ziņojumi, vēstules, līgumi u.c.);
 • Dokumentu ievietošana dokumentu vadības sistēmās;
 • Piedalīties projektā nepieciešamo iepirkumu organizēšanā;
 • Sniegt konsultācijas projekta sadarbības partneriem par projekta dokumentācijas sagatavošanu;
 • Sadarbībā ar projekta komandu, sagatavot un sniegt informāciju valsts un pašvaldību iestādēm, uzņēmumiem, organizācijām u.c. par projekta un deinstitucionalizācijas procesa Kurzemē īstenošanu;
 • Sekot līdzi aktualitātēm, kas saistās ar projekta darbību reglamentējošajiem un ar to saistītajiem normatīvajiem dokumentiem;
 • Aizvietot projekta vadītāju, kad nepieciešams, un organizēt projekta vadības komandas darbu;
 • Sadarboties ar projekta vadītāju un citiem projekta komandas locekļiem, nodrošinot kvalitatīvu informācijas apmaiņu;
 • Veikt citus administratīvos darbus.

Amata pildīšanai nepieciešamā profesionālā pieredze, zināšanas un prasmes:

 • Augstākā izglītība;
 • Labas datora lietošanas prasmes (MS Office standartprogrammas);
 • Prasme plānot un organizēt savu darbu;
 • Organizatora spējas, komunikācijas, sadarbības prasmes;
 • Prasme noteikt sava darba prioritātes un orientēties lielā informācijas apjomā.
 • Zināšanas un/vai pieredze par sociālo jomu tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • Izpratne publisko iepirkumu organizēšanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Ļoti labas latviešu valodas zināšanas.

Darba vieta: Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā, Rīgā, Valguma ielā 4a.

Slodze: Pilna laika.

Darba līguma termiņš: 31.12.2023

Atalgojums: 1400,00 EUR bruto

Pieteikšanās: Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā līdz 2021.gada 20.septembrim, sūtot Pieteikuma vēstuli un CV uz e-pastu: pasts@kurzemesregions.lv.  Jautājumu gadījumā sazināties ar Sandru Miķelsoni – Slavu, tālrunis +371 20027280.

Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti piedalīties darba intervijās.

Izsludinām papildu apmācības kurzemniekiem saskarsmei ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un bērniem ārpusģimenes aprūpē

Kurzemes plānošanas reģions projekta “Kurzeme visiem” ietvaros jūlijā izsludina pieteikšanos papildu apmācībām, lai sniegtu iespēju saskarsmes prasmju pilnveidošanai ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un bērniem ārpusģimenes aprūpē. Uz tām ir īpaši gaidīti dažādu vispārējo pakalpojumu sniedzēji, piemēram, izglītības iestāžu darbinieki, darba devēji vai to asociācijas, bibliotekāri, sabiedriskā transporta vadītāji, pastnieki, kultūras, sporta, atpūtas centru darbinieki, tirdzniecības un pakalpojumu jomā strādājošie, kā arī citu institūciju darbinieki, piemēram, policisti. Apmācību mērķauditorijā šoreiz neietilpst veselības aprūpes pārstāvji, piemēram, ģimenes ārsti, pediatri.

Sabiedrībā joprojām pastāv dažādi mīti un stereotipi gan par pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem, gan bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, gan ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, kas saskarsmē var traucēt ieraudzīt pašu cilvēku, novērtēt viņa spējas un prasmes. Apmācības tiek organizētas kopā ar Labklājības ministriju un sociālās jomas ekspertiem – biedrību “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”, Latvijas Bērnu bāreņu fondu un Profesionālo audžuģimeņu apvienību “Terēze” -, lai atvērtu telpu diskusijai par šo mērķgrupu situāciju saistībā ar dažādiem sabiedrības stereotipiem un sniegtu padomus ikdienas saskarsmē. Uz apmācībām īpaši gaidīsim tos kurzemniekus, kuri darba ietvaros ik dienas sazinās ar cilvēkiem no dažādām mērķa grupām.

Apmācību ciklā jūnijā jau notikušas 3 apmācības un, ņemot vērā kurzemnieku interesi par šo iespēju, kā arī tēmas aktualitāti, tiks rīkotas papildu apmācības: par saskarsmi ar bērniem ārpusģimenes aprūpē notiks 8.jūlijā, ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem – 16.jūlijā, savukārt ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem – 21.jūlijā. Interesentiem ir iespēja pieteikties projekta mājas lapā www.kurzemevisiem.lv gan uz visām trim apmācībām, gan uz sev aktuālākajām tēmām. Par dalību apmācībās visi dalībnieki saņems apliecību.

Atgādinām, ka dalībnieku skaits apmācībās ir ierobežots, tāpēc aicinām pieteikties pēc iespējas drīzāk. Apstiprinātie dalībnieki saņems informāciju par dalību un piekļuves saiti. Lielas intereses gadījumā tiks apsvērta iespēja rīkot papildu apmācības.

Apmācības par bērniem no ārpusģimenes aprūpes:

Norises laiks: 2021.gada 8. jūlijs no plkst. 10.00 līdz 17.00.

Apmācību nodrošinātājs: Profesionālo audžuģimeņu apvienība “Terēze”, tās vadīs apvienības vadītāja Ārija Martukāne.

Pieteikšanās dalībai apmācībās līdz 6.jūlijam, aizpildot anketu tiešsaistē.

Pieteikties apmācībām

Apmācības par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem:

Norises laiks: 2021.gada 16. jūlijs no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Apmācību nodrošinātājs: biedrība “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”, tās vadīs biedrības valdes priekšsēdētājs Māris Grāvis.

Pieteikšanās dalībai apmācībās: līdz 14.jūlijam, aizpildot anketu tiešsaistē.

Pieteikties apmācībām

Apmācības par bērniem ar funkcionāliem traucējumiem:

Norises laiks: 2021.gada 21.jūlijs no plkst. 10.00 līdz 17.00.

Apmācību nodrošinātājs: Latvijas Bērnu bāreņu fonds, tās vadīs Ilze Dreifelde, Mg.psych., mg.sc.sal., sert. psiholoģe, mākslas terapeite, supervizore, kā arī vieslektore vairākās augstskolās.

Pieteikšanās dalībai apmācībās: līdz 19.jūlijam, aizpildot anketu tiešsaistē.

Pieteikties apmācībām

Aicinām pieteikties pēc iespējas drīzāk!

Notiks apmācības tiešsaistē par saskarsmi ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Šī gada 1.jūlijā tiešsaistē notiks apmācības par saskarsmi ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT), ko  projekta “Kurzeme visiem” ietvaros organizē Latvijas Bērnu bāreņu fonds. Apmācību mērķis ir atvērt telpu diskusijai par bērnu ar FT situāciju saistībā ar dažādiem sabiedrības stereotipiem. Tās vadīs Ilze Dreifelde, Mg.psych., mg.sc.sal., sert. psiholoģe, mākslas terapeite, supervizore, kā arī vieslektore vairākās augstskolās.

Apmācības ir bez maksas un uz tām ir īpaši gaidīti pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu pārstāvji (tai skaitā speciālie pedagogi un sociālie pedagogi), interešu izglītības (tai skaitā pašvaldību izglītības pārvalžu) speciālisti un citi izglītības iestāžu pārstāvji, kas strādā ar bērniem ar FT, bāriņtiesu darbinieki, policisti, tirdzniecības un pakalpojumu, sabiedriskā transporta, tūrisma un kultūras  un jomā strādājošie, kā arī citi vispārējo pakalpojumu sniedzēji. Papildu norādām, ka šo apmācību mērķauditorijā šoreiz neietilpst veselības aprūpes pārstāvji, piemēram, ģimenes ārsti, pediatri.

Norises laiks: 2021.gada 1. jūlijs no plkst. 9.30 līdz 16.30.

Norises vieta: tiešsaiste, Zoom platforma

Pieteikšanās dalībai apmācībās līdz 29.jūnijam: aizpildot anketu tiešsaistē (noskenējot QR kodu, nonāksiet šajā pašā anketā)

Informējam, ka dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots, tāpēc reģistrācija pasākumam nenozīmē automātisku dalību pasākumā. Visi interesenti 29.jūnijā saņems informāciju par dalību pasākumā un apstiprinātajiem dalībniekiem tiks nosūtīta piekļuves saite.

Vispārējo pakalpojuma sniedzēju apmācības “Bērni ar funkcionāliem traucējumiem un sabiedrības stereotipi” par viņu lomu deinstitucionalizācijas procesā un situācijām, ar kādām varētu saskarties attiecībā uz bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, rīko  Nodibinājums «Latvijas Bērnu bāreņu fonds» sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Kurzeme visiem” komandu un Labklājības ministriju.

To mērķis ir informēt vispārējo pakalpojumu sniedzējus par deinstitucionalizācijas procesu (tā nepieciešamības pamatojumu un norises gaitu), kā arī par vispārējo pakalpojumu sniedzēju lomu deinstitucionalizācijas procesā attiecībā uz bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Tai skaitā par pienākumiem un praktiskajām iespējām veidot iekļaujošu vidi bērniem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem, mikroklimata uzlabošanu starp vienaudžiem, palīdzot bērniem, ar funkcionāliem traucējumiem integrēties sabiedrībā un justies pieņemtiem gan kolektīvā, gan arī sabiedrībā kopumā.

Aicinām pieteikties pēc iespējas drīzāk!

Aicinām uz apmācībām tiešsaistē par saskarsmi ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem

Šī gada 17.jūnijā tiešsaistē notiks apmācības par saskarsmi ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), ko  projekta “Kurzeme visiem” ietvaros organizē biedrība “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns””. Apmācību mērķis ir atvērt telpu diskusijai par cilvēku ar GRT situāciju saistībā ar dažādiem sabiedrības stereotipiem. Apmācības vadīs biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” valdes priekšsēdētājs Māris Grāvis.

Apmācības ir bez maksas un uz tām ir īpaši gaidīti dažādu vispārējo pakalpojumu sniedzēji, piemēram, pieaugušo izglītības iestāžu darbinieki, darba devēji vai to asociācijas, bibliotekāri, sabiedriskā transporta vadītāji, pastnieki, kultūras, sporta un atpūtas centru darbinieki u.c. un iestāžu darbinieki, piemēram, policisti. Papildu norādām, ka šo apmācību mērķauditorijā šoreiz neietilpst veselības aprūpes pārstāvji, piemēram, ģimenes ārsti, pediatri.

Norises laiks: 2021.gada 17. jūnijs no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Norises vieta: tiešsaiste, Zoom platforma

Pieteikšanās dalībai apmācībās līdz 14.jūnijam: aizpildot anketu tiešsaistē (noskenējot QR kodu, nonāksiet šajā pašā anketā)

Informējam, ka dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots, tāpēc reģistrācija pasākumam nenozīmē automātisku dalību pasākumā. Visi interesenti 15.jūnijā saņems informāciju par dalību pasākumā un apstiprinātajiem dalībniekiem tiks nosūtīta piekļuves saite.

Vispārējo pakalpojumu sniedzēju apmācības par deinstitucionalizācijas procesu un situācijām, ar kādām tie varētu saskarties vispārējo pakalpojumu sniegšanas procesā attiecībā uz cilvēkiem ar GRT organizē biedrība “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Kurzeme visiem” komandu un Labklājības ministriju.

To mērķis ir informēt Kurzemes reģiona vispārējo pakalpojumu sniedzējus par deinstitucionalizācijas procesu (tā nepieciešamības pamatojumu un norises gaitu), kā arī par vispārējo pakalpojumu sniedzēju lomu deinstitucionalizācijas procesā attiecībā uz cilvēkiem ar GRT. Kopā uzzināsim, kā cilvēkiem ar GRT palīdzēt integrēties sabiedrībā un justies pieņemtiem sabiedrībā.

Aicinām pieteikties pēc iespējas drīzāk!

Aicinām Kurzemes reģionā dzīvojošās ģimenes pieteikties integrējošai vasaras nometnei “Kurzemes piedzīvojums” no 18. – 20.jūnijam

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros aicinām ģimenes ar  9 – 15 gadus veciem bērniem, tostarp ar funkcionāliem traucējumiem, pieteikties bezmaksas sociāli integrējošai vasaras diennakts nometnei “Kurzemes piedzīvojums”.

Nometnes laikā piedzīvosim trīs lieliskas dienas, kas būs piepildītas jaunām zināšanām un prasmēm, sevis pašatklāšanu, radošumu, jautrību, smiekliem un jaunām draudzībām.

Nometnes norises laiks: no 18. līdz 20. jūnijam ( 3 dienas/2 naktis)

Nometnes norises vieta: Viduskurzemes pamatskola – attīstības centrs. Saules Stari, Pelči, Pelču pag., Kuldīgas nov., LV-3322.

Nometnes dalībnieki: Kurzemes reģionā dzīvojošās ģimenes ar bērniem un pusaudžiem vecumā no 9 – 15 gadiem, tai skaitā ar funkcionāliem traucējumiem un noteiktu invaliditāti (kopā 30 dalībnieki). Nometnē aicināta piedalīties visa ģimene.

Reģistrācija nometnei: spiežot uz zemāk esošās pogas un aizpildot anketu līdz š.g. 11.jūnijam.

Nometnes programma: pieejama, spiežot uz zemāk esošās pogas.

Svarīgi: Nometnes dalībniekiem jāuzrāda negatīvs COVID -19 tests, kas veikts  pēdējo 48 stundu laikā pirms nometnes sākuma, vai apliecinājums par izslimotu vīrusa infekciju, vai  pilnu vakcinācijas kursu.

Papildus informācijai:
Ilze Skuja
Nometnes vadītāja
Epasts: ilze.skuja@palidzesim.lv
Tālr. 29115545

Tiešsaistē apmācīs kurzemniekus saskarsmei ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un bērniem ārpusģimenes aprūpē

Kurzemes plānošanas reģions projekta “Kurzeme visiem” ietvaros jūnijā un jūlijā rīkos bezmaksas tiešsaistes apmācību ciklu, lai sniegtu iespēju saskarsmes prasmju pilnveidošanai ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un bērniem ārpusģimenes aprūpē. Uz tām ir īpaši gaidīti dažādu vispārējo pakalpojumu sniedzēji, piemēram, izglītības iestāžu darbinieki, darba devēji vai to asociācijas, bibliotekāri, sabiedriskā transporta vadītāji, pastnieki, kultūras, sporta, atpūtas centru darbinieki, tirdzniecības un pakalpojumu jomā strādājošie, kā arī citu institūciju darbinieki, piemēram, policisti. Apmācību mērķauditorijā šoreiz neietilpst veselības aprūpes pārstāvji, piemēram, ģimenes ārsti, pediatri.

“Sabiedrībā joprojām pastāv dažādi mīti un stereotipi gan par pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem, gan bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, gan ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, kas saskarsmē var traucēt ieraudzīt pašu cilvēku, novērtēt viņa spējas un prasmes. Apmācības organizējam kopā ar Labklājības ministriju un sociālās jomas ekspertiem – biedrību “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”, Latvijas Bērnu bāreņu fondu un Profesionālo audžuģimeņu apvienību “Terēze” -, lai atvērtu telpu diskusijai par šo mērķgrupu situāciju saistībā ar dažādiem sabiedrības stereotipiem un sniegtu padomus ikdienas saskarsmē. Uz apmācībām īpaši gaidīsim tos kurzemniekus, kuri darba ietvaros ik dienas sazinās ar cilvēkiem no dažādām mērķa grupām,” stāsta Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Sandra Miķelsone – Slava.

Apmācības par saskarsmi ar bērniem ārpusģimenes aprūpē notiks 10.jūnijā, ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem – 17.jūnijā, savukārt ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem – 1.jūlijā. Interesentiem ir iespēja pieteikties projekta mājas lapā www.kurzemevisiem.lv gan uz visām trim apmācībām, gan uz sev aktuālākajām tēmām. Par dalību apmācībās visi dalībnieki saņems apliecību.

Dalībnieku skaits apmācībās ir ierobežots, tāpēc aicinām pieteikties pēc iespējas drīzāk. Apstiprinātie dalībnieki saņems informāciju par dalību un piekļuves saiti. Lielas intereses gadījumā tiks apsvērta iespēja rīkot papildu apmācības.

Apmācības par bērniem no ārpusģimenes aprūpes:

  • Norises laiks: 2021.gada 10. jūnijs no plkst. 10.00 līdz 17.00.
  • Apmācību nodrošinātājs: Profesionālo audžuģimeņu apvienība “Terēze”, tās vadīs apvienības vadītāja Ārija Martukāne.
  • Pieteikšanās dalībai apmācībās līdz 7.jūnijam, aizpildot anketu tiešsaistē.

Apmācības par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem:

  • Norises laiks: 2021.gada 17. jūnijs no plkst. 10.00 līdz 16.00.
  • Apmācību nodrošinātājs: biedrība “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”, tās vadīs biedrības valdes priekšsēdētājs Māris Grāvis.
  • Pieteikšanās dalībai apmācībās: līdz 14.jūnijam, aizpildot anketu tiešsaistē.

Apmācības par bērniem ar funkcionāliem traucējumiem:

  • Norises laiks: 2021.gada 1.jūlijs no plkst. 9.30 līdz 16.30.
  • Apmācību nodrošinātājs: Latvijas Bērnu bāreņu fonds, tās vadīs Ilze Dreifelde, Mg.psych., mg.sc.sal., sert. psiholoģe, mākslas terapeite, supervizore, kā arī vieslektore vairākās augstskolās.
  • Pieteikšanās dalībai apmācībās līdz 29.jūnijam, aizpildot anketu tiešsaistē.

Aicinām pieteikties pēc iespējas drīzāk!

 

Liepājniekiem.lv: Rucavas novadā būs grupu dzīvokļi un dienas aprūpes centrs

Rucavā līdz šī gada beigām plānots pabeigt ēkas “Sudrabi” remontu, kur tiks izveidoti grupu dzīvokļi cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, bet “Birztalās” Ķāķišķē blakus ģimeņu centram, kur šobrīd noris remonts, nu taps arī dienas aprūpes centrs.

Rucavas novadā būs grupu dzīvokļi un aprūpes centrs
Lai maksimāli samazinātu ilgstošās aprūpes iestādēs esošo personu skaitu, Rucavas “Sudrabos” veido grupu dzīvokļus cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, lai tādējādi veicinātu šīs mērķgrupas iekļaušanos sabiedrībā. (Foto: Dainis Ģelzis)

Agrāk “Sudrabos” bijis iekārtots pasts, frizētava, bibliotēka un pat ciema padome. Iecere tieši par šīs ēkas pielāgošanu cilvēkiem ar invaliditāti radās pirms vairāk nekā trīs gadiem, kad pašvaldībās aizsākās deinstitucionalizācijas projekts.

Toreiz secināts, ka šāds sociālais pakalpojums Rucavas novadā ir nepieciešams, jo pašvaldības teritorijā dzīvo vairāki projekta mērķgrupas cilvēki.

Projekts “Kurzeme visiem” tiks īstenots līdz 2023.gadam, lai palīdzētu Kurzemes reģionā ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas maksimāli samazina ilgstošās aprūpes iestādēs esošo  personu skaitu.

Rucavas novada Sociālā dienesta vadītāja Daiga Grenovska norāda, ka projekta laikā izveidos grupu dzīvokļus Rucavā un dienas aprūpes centru Ķāķišķē – tas tiks veidots “Birztalu” tā sauktajā bijušā veikala galā.

Ķāķišķes “Birztalās”, bijušā veikala galā, taps dienas aprūpes centrs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Foto: Dainis Ģelzis

Plānots, ka šos sociālos pakalpojumus izmantos pagaidām 11 Rucavas novada iedzīvotāji. Ķāķišķes ģimeņu centra dežurante Inta Pērkone mums pastāsta, ka tā ir kārtējā aktivitāte, lai neviens iedzīvotājs novadā nejustos atstumts. Būvdarbus veic uzņēmums SIA “Monolīts B”.

Ķāķišķes ģimeņu centrā vietējiem iedzīvotājiem tiek nodrošināti dažādi ikdienas pakalpojumi, piemēram, veļas mazgāšana, duša, atbalsts krīzes situācijās.

Centrs tika izveidots 2005.gadā ar Nīderlandes karalienes Juliānas fonda atbalstu. Pirms pāris gadiem turpat atvēra tā saucamo krīzes istabu neparedzētām situācijām.

“Mums tagad ir ļoti labi – ievilka apkuri visās telpās, ir radiatori, varam nodrošināt vienmērīgu siltumu,” priecājas I. Pērkone. Pēc remonta arī dušas telpa būs plašāka, sienas un grīdas iegūs jaunu, vizuāli krāsaināku izskatu.

Kad nebija ierobežojumu, cilvēki drīkstēja pulcēties un sanākt kopā, centru ikdienā apmeklē vairāk nekā desmit Ķāķišķes iedzīvotāju. “Katrs te ir un būs gaidīts,” piezīmē I. Pērkone.

Iedzīvotāji gados esot noilgojušies pēc ikdienas ritma. Kārtīgs vispārējs remonts centrā nav bijis kopš iestādes atklāšanas pirms vairāk nekā 15 gadiem. Laika gaitā vieta iedzīvotājiem un novadam kļuvusi nepieciešama.

“Mums ir svarīgi, lai arī Ķāķišķē, kas ir nomaļāks ciems, vietējiem iedzīvotājiem ir vieta, kur nākt. Tur dzīvo cilvēki, un viņiem uz vietas ir vajadzīgs atbalsta punkts,” uzsver D. Grenovska.

Bet I. Pērkone ir gandarīta, ka centrs ir vieta, kur notiek svarīgākās ikdienas norises. “Te brauc autoveikali, ved patiešām kvalitatīvu daudzveidīgu pārtiku. Mēs netiekam aizmirsti. Ja tā nebūtu, tad ikdienas vajadzības nodrošināt būtu pagrūti,” piebilst dežurante.

Ķāķišķes ģimeņu centrs ir atbalsta punkts daudziem vietējiem ciema iedzīvotājiem, pārsvarā senioriem. Dežurante Inta Pērkone ir gandarīta, ka izveidojusies tik laba sadarbība starp iestādēm, iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Uz vietas pieejams viss vajadzīgais. Foto: Dainis Ģelzis.Raksts pārpublicēts no portāla Liepājniekiem.lv. Autore: Liene Andersone, “Kurzemes Vārds”. Saite uz rakstu: https://www.liepajniekiem.lv/zinas/novados/rucavas-novada-bus-grupu-dzivokli-un-aprupes-centrs/

Parakstīts līgums par grupu dzīvokļa izveidi Kuldīgā

Šī gada 26. martā, Kuldīgā pie ēkas Leona Paegles ielā 12, kur nākotnē atradīsies grupu dzīvoklis pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem, svinīgi parakstīja līgumu par ēkas pārbūvi.

Grupu dzīvoklis ir māja vai atsevišķs dzīvoklis, kurā cilvēkam ar garīga rakstura traucējumiem nodrošina mājokli, individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā un, ja nepieciešams, sociālo aprūpi. Ēku Leona Paegles ielā 12 pārbūvēs un pielāgos grupu dzīvokļa izveidei, labiekārtojot arī tai pieguļošo teritoriju un iegādājoties nepieciešamo materiāltehnisko nodrošinājumu. Objektā tiks nodrošināta arī vides pieejamība.

Ēkas 1. stāvā paredzētas piecas istabiņas iemītniekiem, kurās uzturēsies viens vai divi cilvēki, dzīvojamā istaba ar virtuves zonu, darbinieku telpa, dušas un WC telpas, kā arī pacēlājs uz 2. stāvu. Savukārt 2. stāvā paredzēta kopēja atpūtas telpa, veļas mazgāšanas telpa un palīgtelpas. Pie ēkas labiekārtos pagalmiņu ar atpūtas zonu.

Kuldīgā izveidotais grupu dzīvoklis kļūs par mājām 8 cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, no kuriem četri šobrīd vēl atrodas ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā, bet viņiem tiks dota iespēja dzīvot sabiedrībā, t.i., grupu dzīvoklī, saņemot ikdienā nepieciešamo atbalstu. Šie cilvēki tiks iepriekš īpaši sagatavoti dzīvei sabiedrībā, un viņi turpinās saņemt sociālā mentora atbalstu, arī dzīvojot šeit.

Svinīgā līguma parakstīšanā piedalījās arī Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” direktore Sarmīte Segliņa.

Par līguma parakstīšanu un grupu dzīvokļa izveidi stāsts arī Skrundas televīzijas sagatavotajā sižetā. 

2016. gadā, parakstot sadarbības līgumu ar Kurzemes plānošanas reģionu par projekta “Kurzeme visiem” īstenošanu, Kuldīgas novada pašvaldība apņēmās iesaistīties visā Latvijā notiekošajā deinstitucionalizācijas procesā, nodrošinot dažādus nepieciešamos pakalpojumus gan bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, gan pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem, gan arī veidot jaunas sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas.

Kuldīgas Attīstības aģentūras projektu vadītāja Liene Jūrmale skaidro, ka šobrīd jau projekta ietvaros tiek sniegti pakalpojumi, kuriem nav nepieciešama infrastruktūra, piemēram, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem, grupu nodarbības un speciālistu konsultācijas pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem u.c. Taču saskaņā ar deinstitucionalizācijas plānu Kuldīgas novada pašvaldība veidos arī piecus jaunus pakalpojumus, kam nepieciešama infrastruktūra – dienas centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, dienas centru cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem bez atbalsta aprūpē, dienas centru cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem ar atbalstu aprūpē, divas specializētas darbnīcas un grupu dzīvokli. Grupu dzīvoklis ir pirmais objekts, kurā tiek sākti būvniecības darbi. Iecerēts, ka 2021. gada beigās / 2022. gada sākumā šeit varēs jau sniegt pakalpojumu.

Būvdarbu veicējs tika noskaidrots publiskā iepirkumā. SIA “Amatnieks” būvdarbi jāpabeidz astoņu mēnešu laikā. Būvdarbi izmaksās 484 444,44 EUR, neskaitot PVN. Savukārt būvuzraudzību nodrošinās SIA “BaltLine Globe” par 8 650,00 EUR, neskaitot PVN. Ēkas pārbūves būvprojektu izstrādāja un autoruzraudzību veiks SIA “JaunRīga ECO”.

Grupu dzīvokļu izbūve un iekārtošana norisinās Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/007 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Kuldīgas novadā” ietvaros. Projekta mērķis ir izveidot infrastruktūru, lai attīstītu sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem Kuldīgas novadā, mazinot institucionālās aprūpes risku.

Teksts un foto: kuldiga.lv

Aicinām pieteikties divu integrējošu nometņu organizatorus

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros aicinām pieteikties interesentus divu integrējošu nometņu organizēšanai:

 • Bērniem un viņu ģimenēm un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm. Vairāk informācijas: https://saite.lv/lRPgJ;
 • Potenciālām audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem, kuri saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus. Vairāk informācijas: https://saite.lv/ELhh1.

⏰ Jūsu pieteikumus vienas vai abu nometņu organizēšanai gaidīsim līdz š.g. 22.martam plkst. 15.00!

Plašāka informācija par abām integratīvajām nometnēm un pieteikšanos to organizēšanai ir pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapās sadaļā: https://www.kurzemesregions.lv/iepirkumi/ 

VBTAI sāk nodrošināt bezmaksas psihoterapijas pakalpojumu ģimenēm ar bērniem

No 1. marta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Konsultatīvā nodaļa ESF līdzfinansētā projekta 9.2.1.3/16/I/001 “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” ietvaros sāk nodrošināt ģimenēm ar bērniem bezmaksas ģimenes psihoterapijas konsultācijas. Ģimenes psihoterapijas konsultācijas notiks Latvijas Sistēmisko un ģimenes psihoterapeitu biedrības psihoterapeitu (psihoterapijas speciālistu) vadībā.

Ģimenes psihoterapijas mērķis ir stiprināt ģimeni kā vienotu veselumu, palīdzot identificēt un mazināt problēmas, kas traucē ģimenes sekmīgai funkcionēšanai. Ģimenes psihoterapija rosina ģimenes locekļus mainīt neprasmīgas, savstarpēji noliedzošas attiecības ģimenē, veicina lielāku savstarpējo sapratni, iecietību un laipnību.

Ģimenes psihoterapijas konsultācijas var notikt gan visai ģimenei vienlaicīgi, gan arī citādi – vecākam ar bērnu, vecākiem bez bērniem, vairākiem ģimenes locekļiem vienlaikus vai arī kā individuālās konsultācijas. Jebkurā gadījumā – konsultācijas mērķis būs stiprināt ģimeni kopumā, atklāt tajā līdz šim slēptos resursus, pilnveidot un attīstīt sadarbības un konfliktu risināšanas prasmes utt.

Projekta ietvaros nodrošinātās psiholoģiskās konsultācijas būs ne īsākas par stundu un garākas par pusotru stundu, tās notiks vidēji reizi nedēļā. Katra ģimene varēs saņemt no vienas līdz desmit konsultācijām (kopējais stundu skaits vienas ģimenes konsultācijām nedrīkstēs pārsniegt desmit stundas), taču izņēmuma gadījumos terapeitisko sesiju skaits varēs tikt palielināts.

Sīkāka informācija par pakalpojumu atrodama: https://www.bti.gov.lv/lv/gimenes-psihoterapijas-konsultacijas