Projekts “Kurzeme visiem” ir noslēdzies! 

Projekts tika īstenots no 2015. gada līdz 2023.gada beigām, lai palielinātu Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīves vietā personām ar invaliditāti un bērniem.

 

Projekta ietvaros atbalstu pilnvērtīgākai dzīvei saņēma:

Projekta noslēguma video:

AKTUALITĀTES LĪDZ 2023. GADA BEIGĀM