Projekts tiek īstenots līdz 2023.gadam, lai palielinātu Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīves vietā personām ar invaliditāti un bērniem.

 

Projekta ietvaros atbalstu pilnvērtīgākai dzīvei var saņemt:

AKTUALITĀTES