Projekts tiek īstenots līdz 2023.gadam, lai palielinātu Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīves vietā personām ar invaliditāti un bērniem.

 

Projekta ietvaros atbalsts pilnvērtīgākai dzīvei tiek sniegts: 

 

Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem

 

Pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem

 

Ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu nonākšanai ģimenēs