Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros iepazīst izveidoto infrastruktūru Kurzemes reģionā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai

2023. gada 14. un 15. decembrī Kurzemes plānošanas reģiona, Kurzemes pašvaldību, Atbalsta centra ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš” un valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” pārstāvji projekta “Kurzeme visiem” ietvaros piedalījās pieredzes apmaiņas pasākumā, lai iepazītu deinstitucionalizācijas ietvaros tapušo infrastruktūru sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai Kurzemes reģionā.

Pasākums sākās ar viesošanos Tukuma novada pašvaldības Sociālajā dienestā, kur tā direktore Ina Balgalve iepazīstināja ar novadā izveidotajiem sabiedrībā balstītajiem sociālajiem pakalpojumiem un to sniegšanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un to vecākiem, kā arī cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT). Tukuma novads, atbilstoši izstrādātajam DI plānam, izveidojis vairākus jaunus ERAF infrastruktūras objektus. Bērniem ar FT Tukumā izveidots sociālās rehabilitācijas centrs “Avotiņš”, savukārt pieaugušajiem ar GRT Slampē izveidots dienas aprūpes centrs “Saulespuķe” un drīzumā tiks pabeigta grupu dzīvokļu māja septiņiem cilvēkiem.  Arī Tukumā oktobra mēnesī trīs grupu dzīvokļos sākuši dzīvot cilvēki ar GRT. Būvniecības darbi Tukumā turpinās, lai izveidotu specializētās darbnīcas, kur darba prasmes apgūs līdz 30 cilvēkiem ar GRT. Pēc Inas Balgalves prezentācijas pieredzes apmaiņas pasākuma dalībnieki  diskutēja par to, kādai vajadzētu būt cilvēka ar GRT neatkarīgai dzīvei sabiedrībā, apmainoties zināšanām un daloties pieredzē. Pēc sarunām un pieredzes apmaiņas Tukuma novada Sociālajā dienestā pasākuma dalībnieki devās uz Rehabilitācijas centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem “Avotiņš” un iepazina tā darbību. “Avotiņā” gan bērni ar FT, gan viņu vecāki var saņemt audiologopēda, montesori speciālista, kanisterapeita, mūzikas terapeita, sociālā darbinieka u.c. speciālistu pakalpojumus.

Turpinājumā  viesojāmies Talsos, kur iepazinām dienas aprūpes centra “Iespēju Namiņš” darbību un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu cilvēkiem ar GRT Talsu novadā. Ar “Iespēju Namiņa” darbību iepazīstināja Sociālā darbiniece Inga Andersone, kura stāstīja, ka Centrā  paredzētas 15 vietas pieaugušajiem ar GRT, bet nākotnē  tas cer durvis vērt vēl plašākam interesentu lokam, lai nodrošinātu viņiem iespēju pavadīt laiku saturīgi, saņemt sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī iegūt ikdienai noderīgas prasmes un iemaņas.

Tālāk ceļš mūs veda uz Kuldīgu, kur aplūkojām topošo grupu dzīvokli 12 cilvēkiem ar GRT un tikko tapušās telpas dienas aprūpes centram un specializētajām darbnīcām cilvēkiem ar GRT un dienas aprūpes centram bērniem ar FT. Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” direktore Sarmīte Segliņa iepazīstināja ar jau esošajiem un topošajiem sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem, kā arī informēja, ka drīzumā tiks uzsākta jauno sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniegšana.

Pieredzes apmaiņas pasākuma turpinājumā devāmies uz Liepāju un kopā ar Sociālā dienesta direktores p.i. Santu Altāni, direktores vietnieku Aināru Bunku un projektu daļas vadītāju Lauru Pakuli – Krūči iepazinām Liepājā jau tapušos un vēl topošos sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus.  Aplūkojam grupu dzīvokļus, kur šobrīd dzīvo 16 cilvēki ar GRT, kuri pārgājuši uz dzīvi sabiedrībā no valsts sociālā aprūpes centra, un specializētās darbnīcas ar 18 vietām cilvēkiem ar GRT, kur mācīties darba dzīves ritmu un apgūt jaunas prasmes un iemaņas, lai vēlāk veiksmīgāk iekļautos darba tirgū. Pasākuma dalībniekiem tika sniegta arī iespēja ielūkoties topošajā ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojumā, kur no Jaunā gada dzīvos un  par savām mājām sauks astoņi ārpusģimenes aprūpē esoši bērni.

Pieredzes apmaiņas pasākums noslēdzās ar viesošanos Dienvidkurzemes novadā, grupu dzīvoklī “Sudrabi”, Rucavas pagastā. Ar Dienvidkurzemes novada pieredzi sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveidē un sniegšanā iepazīstināja Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja Andra Valuže, kura informēja arī par jau izveidotajiem pakalpojumiem Aizputē – paplašinātām sociālās rehabilitācijas iespējām bērniem un jauniešiem dienas aprūpes centrā – un Priekulē – dienas aprūpes centru un specializētajām darbnīcām cilvēkiem ar GRT, kur saturīgi pavadīt laiku, apgūt un papildināt dažādas prasmes un iemaņas. Savukārt par ikdienu grupu dzīvoklī “Sudrabi” pastāstīja tā vadītāja Kristīne Kirilova. Grupu dzīvoklis izveidots kopumā 11 cilvēkiem ar GRT, bet šobrīd šeit, saņemot ikdienā nepieciešamo atbalstu, dzīvo četri cilvēki ar GRT.

Pasākuma dalībnieki atzinīgi novērtēja iespēju iepazīties ar tapušo un vēl topošo infrastruktūru sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai Kurzemes reģionā, pateicoties gan par lielisko uzņemšanu visās apmeklētajās vietās, gan vērtīgo pieredzes apmaiņu, ko izmantot vēl labākai pakalpojumu sniegšanai savās pašvaldībās. Jaunas zināšanas un vērtīgas atziņas aizceļoja uz Kurzemes pašvaldībām – Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus un Talsu novadiem, kā arī Liepājas un Ventspils valstspilsētām.

Pieredzes apmaiņas pasākums notika Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros. Tā dalībnieki apmeklēja Tukuma, Talsu, Kuldīgas, Dienvidkurzemes novadus, kā arī Liepājas valstspilsētu, iepazīstot tur tapušos vai vēl topošos sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus cilvēku ar GRT, bērnu ar FT un ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu vajadzībām –  grupu dzīvokļus, specializētās darbnīcas, dienas aprūpes centrus, sociālās rehabilitācijas centrus un ģimeniskai videi pietuvinātus pakalpojumus.