Category Archives: Projekts “Kurzeme visiem”

Dienvidkurzeme: Ulda stāsts par dzīvi grupu dzīvokļu mājā “Sudrabi”

Stāsts

Šī gada 20. aprīlī Rucavā svinīgi atklāja grupu dzīvokļu māju “Sudrabi”. Kopumā tajā ir vietas 11 cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Patlaban no tām aizņemtas četras.

Grupu dzīvokļu mājā “Sudrabi” ir 2020. gadā bijušajā Rucavas novada pašvaldības uzsāktais ES fonda projekts “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Rucavas novadā” (Nr.9.3.1.1/19/I/035), bet pašu ēku ekspluatācijā 2021. gada decembrī nodeva un projekta realizāciju turpina jau Dienvidkurzemes novada pašvaldība.

Projekta mērķis ir cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem dot iespēju patstāvīgi dzīvot ērtā mājoklī, izmantot pakalpojumus, ko lieto ikviens sabiedrībā, kā arī saņemt individuālu atbalstu, ja tāds ir nepieciešams. Ēkas pirmā stāva iekārtojums ir pielāgots cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Pašlaik grupu dzīvokļos uz dzīvi pārcēlušies četri Dienvidkurzemes novada iedzīvotāji, par kuriem vēlamies pastāstīt.

ULDIS SPRŪDE, Dienvidkurzemes novada Rucavas pagasta iedzīvotājs

Ulda pēdējā laika vislielākais sapnis bija uzsākt patstāvīgu dzīvi grupu dzīvokļu mājā “Sudrabi” un šā gada 3. aprīlī tas īstenojās –  Uldis uzsāka dzīvi sev piešķirtajā dzīvoklī “Sudrabos”.

Ulda ikdienas gaitas paiet dažādās apguves un darba prasmēs. Divas reizes nedēļā viņš apmeklē Liepājas Neredzīgo biedrību, kur jau vairāku gadu garumā ir apguvis grozu pīšanu, keramiku u.c. Pēdējais, ko Uldis iemācījies, ir filcēšana. Šajā tehnikā viņš ir izgatavojis pirts cepures, zābaciņus, čības un gleznu. Tās bija lieliskas lietas, ko dāvanā saņēma viņa mīļie un tuvie cilvēki. Bet tagad, kad sācies dārza darbu periods, Uldis rosās tur – stāda un ravē puķes, sēj dārzeņus.

Stāsts

Reizi nedēļā, lai atpūstos no ikdienas rutīnas un gūtu priecīgas emocijas, Uldis dzied Rucavas etnogrāfiskajā ansamblī. Kopā ar ansambli viņš piedalās arī dažādos pasākumos, dzied Rucavas tautasdziesmas un vislielākais prieks – šogad jūlijā viņš piedalīsies Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos Rīgā.

Lai nopelnītu naudiņu ikdienas vajadzībām, Uldis strādā sezonālu darbu – ravē lielogu dzērvenes, ko audzē Rucavas pusē. Kad atnāks rudens, ogas būs jānovāc un arī Uldis piedalīsies to lasīšanā.

Tagad, dzīvojot “Sudrabos” kopā ar pārējiem iemītniekiem, Uldis palīdz arī sakopt apkārtni: stādīt puķes, slaucīt un savākt gružus. Bet vismaz reizi nedēļā ar aprūpētājas palīdzību visi “Sudrabu” iemītnieki kopā gatavo vakariņas vai cep raušus un uzspēlē novusu.

Stāsts
Informācija pārpublicēta no Dienvidkurzemes novada pašvadības mājas lapas: https://www.dkn.lv/lv/jaunums/ulda-stasts-par-dzivi-grupu-dzivoklu-maja-sudrabi

Talsos svinīgi atklāts dienas aprūpes centrs

Šī gada 30. maijā Talsos, K. Mīlenbaha ielā 20, notika dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem jaunās ēkas atklāšanas svinīgais pasākums, uz kuru bija ieradies krietns viesu pulks. „Iespēju namiņš” – šāds nosaukums dots dienas aprūpes centram, izveidots projektā „Kurzeme visiem” (identifikācijas Nr. 9.2.2.1./15/I/004). Pakalpojuma sniegšanas vietā, piesaistot Talsu Ģimeņu un bērnu attīstības centra (ĢBAC) „Brīnumiņš” resursus, no 1. jūnija tiks nodrošināts sociālais pakalpojums 15 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Dienas aprūpes centrs ir vieta, kur pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem attīstīs patstāvīgai dzīvei nepieciešamās iemaņas, kā arī tiks nodrošināts nepieciešamais atbalsts gan klientiem, gan likumiskajiem pārstāvjiem. Nodrošināta iespēja saturīgi pavadīt brīvo laiku, iepazīstot apkārtējo vidi un veidot sadraudzību ar citiem. Pats nozīmīgākais pakalpojuma vēstījums ir integrēt personas ar garīga rakstura traucējumiem sabiedrībā un nodrošināt šo personu iespējas dzīvot neatkarīgu un patstāvīgu dzīvi savās mājvietās.

„Līdz dienas aprūpes centra ar atbalstu aprūpē izveidošanai un pakalpojuma uzsākšanai ir pagājis ilgs laiks, kas bijis piepildīts ar dažādiem izaicinājumiem, jaunām pieredzēm, iegūtām zināšanām un prasmēm, kuras arī noderēs nākotnē, strādājot pie sociālā pakalpojuma plānošanas un izveides. Tomēr, neskatoties uz izaicinājumiem, mērķis ir sasniegts. Ikviena jauna sociālo pakalpojuma sniegšanas vietas izveide uzlabo sociālo vidi novadā, paaugstina iedzīvotāju uzticību un drošības sajūtu, kas reizē veicina piederību,” atzīst D. Zeļģe.

Atklāšanas pasākumā centra vadītāja Agnese Kviese ziedus un sekmīgas darbības vēlējumus saņēma no pašvaldības vadības, Sociālā dienesta pārstāvjiem, kolēģiem, centra klientiem un viņu tuviniekiem, būvniecībā iesaistītajām pusēm, kā arī citiem centra draugiem.

Dienas centra darbinieki ikdienā nodrošinās savu klientu jeb kā paši ĢBAC darbinieki to dēvē – savu draugu – izglītošanu un saturiskas brīvā laika pavadīšanas iespējas atbilstoši vecumam, spējām un vajadzībām.

„Dienas aprūpes centrs būs būtisks atbalsts ģimenēm, kurās dzīvo cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, jo tas radīs iespēju ģimenēm pilnvērtīgāk atgriezties darba tirgū un citās dzīves aktivitātēs, bet sabiedrībai – iespēja kļūt tolerantākiem, iejūtīgākiem un saprotošākiem pret atšķirīgo,” saka „Brīnumiņa” vadītāja Agnese Kviese.

Centra apmeklētāji būs ne vien pieskatīti un aprūpēti visas dienas garumā, bet viņiem būs pieejamas arī dažādas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, izglītojošas, radošas, sporta un darba terapijas nodarbības, akcentēta pašaprūpes spēju attīstīšana un nostiprināšana.

Sociālo pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem līdz 2023. gada 30. septembrim finansēs no projekta „Kurzeme visiem” finanšu līdzekļiem, pēc tam par pašvaldības budžeta finansējumu. Izveidojot šo dienas aprūpes centru, mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti, lai samazinātu iespēju personu ar invaliditāti nonākšanu institucionālajā aprūpē.

Pateicoties iedzīvotāju atbalstam, dienas aprūpes centrā ir divi televizori, elektriskā plīts ar cepeškrāsni, ledusskapis, dīvāns, akvārijs un lielie telpaugi.

„Paldies visiem, kuri iesaistījās mūsu labdarības akcijā „Visi kopā!” un ziedoja mums tik ļoti nepieciešamās lietas, lai mūsu draugiem varam nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu pašaprūpes iemaņu attīstīšanā, kā arī mājīgu un siltu vidi, kur pavadīt savu dienu! Labdarības akcija ir lielisks piemērs tam, kā ar kopīgām pūlēm un sadarbību mēs palīdzēsim tiem cilvēkiem, kuriem tas ir visvairāk nepieciešams,” ar neizmērojamu laimes un prieka devu saka centra vadītāja A. Kviese.

Projektā pārbūvētas jaunas, mājīgas un gaišas telpas. Ēkas pirmajā stāvā izveidotas klientiem piemērotas telpas, bet otrajā stāvā izvietotas administrācijas telpas.

Būvdarbus veica SIA „Pretpils”, būvprojekta izstrādi veica SIA „CMB”, bet būvuzraudzību nodrošināja SIA „Būves un būvsistēmas”.

Kopējā projekta summa 311 019,02 eiro, tai skaitā ERAF finansējums 260 547,04, valsts budžeta finansējums 11 494,72 eiro, pašvaldības finansējums 34 484,17 eiro.

Informācija pārpublicēta no Talsu novada mājas lapas: https://www.talsunovads.lv/lv/jaunums/talsos-svinigi-atklats-dienas-aprupes-centrs

Dzeldā pārrunā projektā “Kurzeme visiem” paveikto un aplūko jaunizveidotos grupu dzīvokļus cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem

2023. gada 24.maijā uz vienu no pēdējām tikšanās reizēm pulcējās projekta “Kurzeme visiem” partneri – Kurzemes plānošanas reģiona projekta komanda, pārstāvji no Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu un Ventspils novadu pašvaldībām, Liepājas un Ventspils valstspilsētām, kā arī no Valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” un tā filiālēm.

Tikšanos atklāja Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Sandra Miķelsone – Slava, kura informēja par projektā jau paveikto un vēl paveicamo līdz tā noslēgumam 2023. gada beigās. Šobrīd projekta ietvaros sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus saņem 212 cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), 406 bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un 200 bērnu ar FT vecāki. Cilvēki ar GRT projekta ietvaros šobrīd saņem dažādus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus – dienas aprūpes centrs, specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļi, psihologa konsultācijas un individuālais atbalsts, kā arī citu speciālistu konsultācijas, grupu nodarbības un atbalsta grupas. Projektā izvērtētajiem bērniem ar FT tiek kompensēti sociālas rehabilitācijas pakalpojumi, dienas aprūpes centrs, savukārt Kurzemes reģionā dzīvojošajiem bērniem ar VDEĀVK atzinumu  – sociālās aprūpes  un “atelpas brīža” pakalpojums. Arī projekta ietvaros izvērtēto bērnu ar FT vecākiem tiek kompensēti dažādi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi. S. Miķelsone – Slava atgādināja, ka projekts tuvojas noslēgumam, tāpēc pašvaldībām jāturpina darbs, kompensējot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu projektā iesaistītajiem cilvēkiem ar GRT un bērniem ar FT, kamēr pieejams projekta finansējums.

Tikšanās turpinājumā projekta “Kurzeme visiem” partneri kopā ar pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālistu Mārtiņu Čampu līdzdalības aktivitātē iepazina cilvēkus ar invaliditāti no cita skatu punkta. Caur dažādām aktivitātēm tikšanās dalībniekiem bija iespēja izprast, kā jūtas cilvēki ar invaliditāti un kādi komunikācijās principi jāievēro veiksmīgākai saskarsmei ar viņiem.

Dienas noslēgumā projekta partneri viesojās sabiedrībā balstītā sociālajā pakalpojumā – Dzeldā jaunatklātajā grupu dzīvoklī cilvēkiem ar GRT. Atjaunotajā divstāvu daudzdzīvokļu ēkā izveidoti četri pielāgoti grupu dzīvokļi, ko par savām mājām sauks kopumā 16 cilvēki ar GRT, tai skaitā arī tie, kuri pāries uz dzīvi sabiedrībā pēc pakalpojumu saņemšanas valsts sociālās aprūpes centrā. Divi no dzīvokļiem pielāgoti cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Ar atbalsta personāla palīdzību, kuru 24 stundas diennaktī nodrošina biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”, cilvēki ar GRT šeit var dzīvot patstāvīgāk, stiprinot nepieciešamās iemaņas patstāvīgai dzīvei. Tikšanās dalībniekiem bija iespēja Aldutes Selderiņas, biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” Dzeldas grupu dzīvokļa vadītājas, pavadībā aplūkot plašās koplietošanas dzīvojamās istabas un virtuves un arī ielūkoties jauno dzīvokļa iemītnieku istabās, kas piemērotas vienam vai diviem cilvēkiem.

Pasākuma prezentācijas:

Kurzemes plānošanas reģiona prezentācija: Projekta “Kurzeme visiem” ieviešanas aktualitātes

Par projektu “Kurzeme visiem”

Projekts “Kurzeme visiem”  tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. To no 2015. – 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma atbalstu īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”.

Vairāk informācijas par projektu tā mājas lapā: www.kurzemevisiem.lv vai Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/socialas-joma/kurzeme-visiem/.

Aicinām Kurzemē dzīvojošās ģimenes pieteikties trīs bezmaksas integratīvajām nometnēm

Šovasar Kurzemes reģionā dzīvojošajām ģimenēm ar 9 – 15 gadus veciem bērniem, tostarp ar funkcionāliem traucējumiem, ir iespēja pieteikties dalībai bezmaksas integrējošās nometnēs. Kurzemes plānošanas reģions, sadarbojoties ar Latvijas Bērnu atbalsta fondu, biedrību “Latvijas Mazpulki” un nodibinājumu “Palīdzēsim.lv”, projekta “Kurzeme visiem” ietvaros jūlija beigās un augustā organizē trīs aizraujošas piecu dienu (diennakts) integratīvās vasaras nometnes. 

Šobrīd jau esam saņēmuši vairāk pieteikumu, nekā nometnēs ir vietu, tāpēc piedāvājam iespēju pieteikties rezervistu sarakstā, kas nozīmē, ka tiksiet uzrunāti, ja kāda ģimene dažādu iemeslu dēļ no dalības nometnē atteiksies.  

Vasaras nometnes projekta “Kurzeme visiem ietvaros”:

  • “Veselīgie piedzīvojumi Uguņos” , 31. jūlijā.- 4. augustā, Upesgrīvas pamatskolā, Uguņciemā, Vandzenes pag.,Talsu nov. (Biedrība “Latvijas Mazpulki”);
Nometnes programma
  • “Kur tu – tur es!!!”, 12. – 16. augustā, Viduskurzemes pamatskolā- attīstības centrā, Pelčos, Kuldīgas nov. (Nodibinājums “Latvijas Bērnu atbalsta fonds”);
Nometnes programma
  • “Kurzemes piedzīvojums 2023”, 14. – 18. augustā, Viesu namā „Raganas slota”, Vārves pag., Ventspils novadā (Nodibinājums “Palīdzēsim.lv”);
Nometnes programma

Nometņu programmas paredz bērnu un pusaudžu vispusīgu attīstību un iekļaušanos sabiedrībā – brīvā, radošā, inovatīvā un aktīvā gaisotnē viņi nepiespiesti mācīsies izprast un izzināt pasauli un savus vienaudžus. Savukārt, vecākiem būs iespēja satikt citas ģimenes, dalīties zināšanās un pieredzē, kā arī smelties enerģiju, dzīvesprieku un radošumu, apmeklējot dažādas nodarbības.

Nometnes dalībnieki: Kurzemes reģionā dzīvojošās ģimenes ar bērniem un pusaudžiem (vismaz viens no bērniem vai pusaudžiem ir vecumā no 9 – 15 gadiem), tai skaitā ar funkcionāliem traucējumiem un noteiktu invaliditāti (kopā 30 dalībnieki). Atgādinām, ka nometnē aicināta piedalīties visa ģimene, nevis tikai bērni.

Pieteikšanās nometnēm
Pieteikšanās projekta “Kurzeme visiem” ietvaros rīkotajām bezmaksas integratīvajām nometnēm, līdz 2.jūlijam, aizpildot pieteikšanās anketu tiešsaistē. Reģistrācija šobrīd pieejama uz rezerves vietām nometnēs, kas nozīmē, ka Jums ir iespēja saņemt uzaicinājumu uz nometni, ja kāda no ģimenēm dažādu iemeslu dēļ no dalības nometnē atteiksies. Rēgistrācija var tikt slēgta ātrāk, ja sasniegts maksimāli pieļaujamais nometnes dalībnieku un rezervistu skaits.

Pieteikšanās uz rezerves vietām integratīvajās nometnēs

Integrējošo nometni vada organizācijas Latvijas Bērnu atbalsta fonds,  biedrība “Latvijas Mazpulki” un nodibinājums “Palīdzēsim.lv” Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros. To līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts.

Projekts “Kurzeme visiem”  tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. To no 2015. līdz 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma atbalstu īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”. Vairāk par projektu www.kurzemevisiem.lv un Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā.

ĢBAC „Brīnumiņš” sniegs sociālo pakalpojumu „Dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem ar atbalstu aprūpē”

Janvārī ekspluatācijā nodots dienas aprūpes centrs Talsos K. Mīlenbaha ielā 20, kas izveidots projektā „Kurzeme visiem”. Pakalpojuma sniegšanas vietā, piesaistot Ģimeņu un bērnu attīstības centra „Brīnumiņš” resursus, tiks nodrošināts sociālais pakalpojums 15 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Sociālo pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem līdz 30. septembrim finansēs no projekta „Kurzeme visiem” (Nr. 9.2.2.1./15/I/004) finanšu līdzekļiem, bet pēc tam par pašvaldības budžeta finansējumu.

Izveidojot šo dienas aprūpes centru, mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti, lai samazinātu iespēju personu ar invaliditāti nonākšanu institucionālajā aprūpē.

Ar esošajiem Talsu novada Sociālā dienesta resursiem un kapacitāti, pašvaldībai nav iespēju sniegt šo pakalpojumu, savukārt jaunu amata vienību un atsevišķas struktūrvienības izveidošana, personāla piesaistīšana prasītu papildus administratīvo un finanšu resursu ieguldījumu.

Lai noskaidrotu privātpersonu, kas varētu efektīvāk sniegt sociālo pakalpojumu, piedāvājumus iesniegt tika uzaicināti seši pretendenti.

Pieteikumus iesniedza trīs, kas tika izvērtēti, ņemot vērā vienas dienas izmaksas vienai personai, pretendentu pieredzi, reputāciju, pakalpojuma sniegšanas efektivitāti, resursus un personāla kvalifikāciju. Par atbilstošāko tika novērtēts Ģimeņu un bērnu attīstības centra „Brīnumiņš” iesniegtais piedāvājums, paredzot izmaksas vienam klientam 34,80 eiro dienā. Deleģējuma līgums par sociālā pakalpojuma nodrošināšanu tiks slēgts uz gadu.

Ģimeņu un bērnu attīstības centrs „Brīnumiņš” dibināts 2006. gadā un tā mērķi balstīti sabiedriskā labuma darbībā, lai veidotu ikvienam indivīdam, īpaši bērniem un jauniešiem, kā arī pieaugušajiem ar īpašajām vajadzībām piemērotu un attīstošu vidi, sniedzot profesionālu atbalstu un izglītību stipras, labvēlīgas un stabilas ģimenes veidošanai, tādējādi uzlabojot demogrāfisko stāvokli un dzīves kvalitāti. Ģimeņu un bērnu attīstības centram „Brīnumiņš” ir reģistrēts Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā kā sociālo pakalpojumu sniedzējs personām ar garīga rakstura traucējumiem, personām ar invaliditāti, un jau četrus gadus pilda arī Dienas aprūpes centra funkcijas, kas norāda uz pieredzi šo mērķa grupu vajadzību un problēmu apzināšanā, izvērtēšanā un izpratnē.

Pakalpojumu primāri nodrošinās pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām projektā „Kurzeme visiem” (Nr. 9.2.2.1./15/I/004) tika izstrādāti individuālie atbalsta plāni. Plānots, ka sociālo pakalpojumu sniegšana tiks uzsākta ne vēlāk kā no 30. maija.

ĢBAC Brīnumiņš

Lsm.lv: No aprūpes centra beidzot uz savām mājām – Dzeldā atklāj grupu dzīvokļus

Aicinām iepazīties ar Lsm.lv un Skrundas televīzijas sagatavoto stāstu par grupu dzīvokļa atklāšanu Dzeldā, Kuldīgas novadā un tā iemītniekiem, kuriem tas kļūs par mājām.

“Tās ir manas mājas,” tā ar satraukumu saka cilvēki, kuri dzīvos nupat atklātajā grupu dzīvokļu mājā Kuldīgas novada Dzeldā. Šāda iespēja deinstitucionalizācijas procesā radīta vairākās vietās visā Latvijā. Tie cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, kuri ar nelielu atbalstu var dzīvot patstāvīgi un iekļauties sabiedrībā, vairs nedzīvos aprūpes iestādēs.

Zelma un Normunds līdz šim dzīvojuši valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” filiālē “Iļģi” Grobiņas pagastā. Viņi ir no tiem 16 cilvēkiem, kas par savām mājām nu sauks tikko par grupu dzīvokļiem rekonstruēto daudzdzīvokļu ēku Kuldīgas novada Dzeldā. Te ir plaša koplietošanas dzīvojamā istaba un virtuve. Istabiņas piemērotas vienam vai diviem cilvēkiem, atsevišķi labierīcības un vieta veļas mazgāšanai.

Kuldīgas novadā atklāta grupu dzīvokļu māja cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

4. aprīlī Kuldīgas novadā – Nīkrāces pagasta Dzeldā – deinstitucionalizācijas plāna ietvaros atklāta pirmā grupu dzīvokļu māja cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tajā mājvietu radīs un ar sociālā darba speciālistu atbalstu patstāvīgu dzīvi sāks 16 cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem.

2020. gadā ēka Dīķu ielā 1, Dzeldā sāka piedzīvot pārmaiņas, pateicoties projektam “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Kuldīgas novada Skrundas teritorijā” (Nr.9.3.1.1/19/I/010), kura mērķis ir personām ar invaliditāti dot iespēju dzīvi vadīt ērtā mājoklī un izmantot pakalpojumus, ko lieto pārējā sabiedrība, kā arī saņemt individuālu atbalstu, ja tāds ir nepieciešams, un pilnveidot amata prasmes. 
 
“Man ir liels prieks, ka esam spēruši nozīmīgu soli, lai sociālie pakalpojumi Kuldīgas novadā kļūtu vēl pieejamāki. Mājas ir vieta, kur rast sapratni, atbalstu, sapņot un veidot dzīvi. Šādas grupu dzīvokļu mājas ir ļoti vajadzīgas mūsu novada īpašiem cilvēkiem, lai viņiem būtu iespēja dzīvot ģimeniskā vidē. Nav šaubu, ka šis ir ļoti atbildīgs projekts un var tapt, ja to dara no sirds – paldies visiem, kuri palīdzējuši to īstenot. Paldies ikvienam, kurš ieguldījis laiku un enerģiju, lai radītu mājas mūsu novada iedzīvotājiem,” atklājot pirmo grupu dzīvokļu māju Kuldīgas novadā, sacīja Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska.
 
Atjaunotajā divstāvu daudzdzīvokļu ēkā izveidoti četri pielāgoti grupu dzīvokļi, kurus par savām mājām varēs saukt 16 cilvēki. Divi no dzīvokļiem pielāgoti personām ratiņkrēslā. Arī pati ēka ir pielāgota tā, lai cilvēki ar īpašām vajadzībām justos droši un ērti – nodrošināta vides pieejamība, ugunsdrošības prasības, katram dzīvoklim ir atsevišķas labierīcības un virtuve. Izveidotas arī koplietošanas telpas – kopā sanākšanai, atpūtai un radošām nodarbēm.
 
Grupu dzīvokļu mājas atklāšanas pasākumā piedalījās arī Latvijas Republikas tiesībsargs Juris Jansons: Vēlos atsaukties uz leģendārā astronauta Nīla Ārmstronga teikto: “Tas ir mazs solis cilvēkam, bet milzīgs lēciens cilvēcei.” Šis ir svarīgs notikums jaunajiem grupu mājas iemītniekiem. Un būtisks notikums pašvaldībai, kurai bija politiskā griba un varēšana izveidot pirmo grupu māju Kuldīgas novadā, tā parādot, ka ir iespējama finanšu resursu piešķiršana jēgpilniem sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem. Šis ir arī pozitīvs un iedrošinošs paraugs citām pašvaldībām, sekot piemēram un izpratnei, ka mūsu sabiedrībai šāds pakalpojums patiešām ir vajadzīgs. Esmu pārliecināts, ka tas būtiski maina mazaizsargāto cilvēku dzīves un ļauj arī sociālajam dienestam profesionāli attīstīties, izglītoties un meklēt inovatīvus un mūsdienu vērtībām atbilstošus risinājumus, veidot gan iekļaujošāku sabiedrību kopumā, gan mazināt stereotipus un aizspriedumus pret cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.”
 
Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Sandra Miķelsone – Slava savā uzrunā pateicās ikvienam, kas ieguldīja savu darbu un sirdi, lai radītu mājas 16 cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Pasniedzot ābeles stādu, viņa novēlēja, lai jaunais grupu dzīvoklis un tā iemītnieki, līdzīgi kā ābele, dzen šeit saknes, rodot īstu māju sajūtu, un pēc laika dos augļus, palīdzot Dzeldai kļūt par vēl brīnišķīgāku vietu, kur ikviens var justies pieņemts un līdzvērtīgs!
 
Grupu dzīvoklis tā iemītniekiem palīdz vēl vairāk iekļauties sabiedrībā – tas ir ceļš uz neatkarīgu dzīvi. Ar atbalsta personāla palīdzību, kuru 24 stundas diennaktī nodrošinās biedrība “Latvijas Samariešu apvienība,” šeit varēs apgūt nepieciešamās iemaņas patstāvīgas dzīves uzsākšanai. Izveidotā infrastruktūra sniedz iespēju nodrošināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu – blakus Grupu dzīvokļiem, Torņa ielā 6, Dzeldā, darbosies Dienas aprūpes centrs un Specializētās darbnīcas, kurās apmeklētājiem būs iespēja pilnveidot savas prasmes dažādās jomās – tekstilapstrādē, kokapstrādē un vides labiekārtošanas darbnīcā.
 
Lai īstenotu Grupu dzīvokļu mājas pārbūvi, 2021.gada maijā tika noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “Būvfirma INBUV”, savukārt, lai izveidotu Dienas aprūpes centru ar Specializētām darbnīcām Torņa ielā 6, Kuldīgas novada pašvaldība noslēgusi būvdarbu līgumu ar SIA “Genus.”
 
Liels paldies ikvienam, kurš palīdzēja Kuldīgas novadam tik nozīmīgā projekta tapšanā – Kuldīgas attīstības aģentūrai, būvniekam, Kuldīgas novada pašvaldības aģentūrai “Sociālais dienests” Latvijas Samariešu apvienībai Kurzemes plānošanas reģionam.
 
Informācija pārpublicēta no Kuldīgas novada lapas Facebook: https://www.facebook.com/kuldigalv/
 

Dienvidkurzeme: grupu nodarbības praktiskām iemaņām un pašapziņas celšanai

Aicinām lasīt Dienvidkurzemes novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Dienvidkurzeme” marta mēneša izdevumā par plānotajām grupu ndoarbībām Priekulē cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem:

Raksts pārpublicēts no “Dienvidkurzeme” 2023.gada marta izdevuma: https://www.dkn.lv/lv/media/16986/download?attachment 

Saldū diskutē par deinstitucionalizācijas procesa norisi Kurzemes reģionā un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu ilgtspēju

2023. gada 29.martā Saldū notika Kurzemes plānošanas reģiona un Saldus novada pašvaldības projekta “Kurzeme visiem” ietvaros rīkots pasākums  “Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi, pieejamā infrastruktūra un iespējas ilgtspējas nodrošināšanai Kurzemes reģionā”. Pasākumā  Kurzemes pašvaldību, sociālo dienestu vadība un sociālo pakalpojumu sniedzēji apmainījās pieredzē par Kurzemes reģionā izveidotajiem sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem,  kopā ar labklājības ministrijas pārstāvjiem  diskutēja par deinstitucionalizācijas (DI) procesa turpmāko attīstību un ilgtspēju, kā arī caur praktisku līdzdalību iepazina cilvēkus ar invaliditāti un aplūkoja sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus Saldū – specializētās darbnīcas un sociālās rehabilitācijas centru.

Pasākumu atklāja Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts un Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja Evita Ozoliņa.  Viņi savās uzrunās norādīja uz jau izveidoto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nozīmi Kurzemes pašvaldībās dzīvojošo cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) un bērnu ar funkcionāliem traucējumiem (FT) dzīves kvalitātes uzlabošanā, kā arī akcentēja, ka šī tik nozīmīgā atbalsta sistēma ir jāsaglabā un jāturpina attīstīt, lai ikviens var dzīvot sabiedrībā pēc iespējas pilnvērtīgāk.

Pasākuma turpinājumā notika pieredzes apmaiņa par cilvēkiem ar GRT un bērniem ar FT izveidotajiem sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem. Par DI projektu “Kurzeme visiem” īstenošanas gaitu un jau sasniegtajiem rezultātiem informēja projekta vadītāja Sandra Miķelsone – Slava. Viņa norādīja, ka sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi projekta ietvaros kopumā ir sniegti jau 200 cilvēkiem GRT, 406 bērniem ar FT un 175 bērnu vecākiem. Viņa arī atgādināja, ka līdz projekta noslēgumam 2023.gada beigās ir jāturpina aktīva sociālo pakalpojumu sniegšana pašvaldībās, īpaši pašvaldības izveidotajos sabiedrībā balstītajos sociālajos pakalpojumos, lai pēc iespējas vairāk bērnu un pieaugušo būtu iespēja vēl projekta ietvaros saņemt sev nepieciešamo atbalstu. Tāpat turpinās arī jaunu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Kurzemes reģionā  –  no kopumā 28 iecerētajām jaunajām pakalpojumu sniegšanas vietām izveidotas divpadsmit vietas:  četri grupu dzīvokļi, divas specializētās darbnīcas un divi dienas aprūpes centri cilvēkiem ar GRT; divi sociālās rehabilitācijas centri un viens dienas aprūpes centrs bērniem ar FT, kā arī viens ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums  bērniem ārpusģimenes aprūpē. Šogad vēl tiks atvērtas 16 sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas: pieci grupu dzīvokļi, trīs specializētās darbnīcas un četri dienas aprūpes centri  cilvēkiem ar GRT;  vienas dienas aprūpes centrs bērniem  ar FT un divi ģimeniskai videi pietuvināti pakalpojumi ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem.

Pieredzē sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanā dalījās Saldus novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore Ina Behmane un Ventspils atbalsta centra ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš” valdes locekle Ieva Sāmīte – Cērpa. Ina Behmane savā prezentācijā norādīja, ka Saldus novada pašvaldībā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstīšana turpinās jau vairāk nekā 20 gadus, iepazīstot citu valstu pieredzi, un DI projekts bijis kā vēl viena iespēja paplašināt pašvaldības iedzīvotājiem  pieejamo sociālo pakalpojumu klāstu. Šobrīd Saldus novadā papildu dienas aprūpes centram cilvēkiem ar GRT DI procesa ietvaros izveidoti trīs grupu dzīvokļi un specializētās darbnīcas, savukārt bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem pieejami dažādi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi daudzfunkcionālajā centrā “Jumis”, kas tika atvērts 2020.gada novembrī. Savukārt Ventspilī DI procesa ietvaros atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš” 2021.gada maijā, atjaunojot  un pārbūvējot Ventspils vecpilsētas ēku, pārcēlās uz daudz plašākām telpām, sniedzot iespēju saņemt dienas aprūpes centra pakalpojumus un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vismaz 40 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un vismaz 55 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Gan Saldus sociālā dienesta vadītāja I.Behmane, gan “Cimdiņš” valdes locekle I.Sāmīte – Cērpa norādīja, cik būtiski ir sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi, kuri ne tikai uzlabo dzīves kvalitāti cilvēkiem ar GRT un bērniem ar FT, kas tos saņem, bet sniedz arī būtisku atbalstu viņu tuviniekiem un ģimenēm, ļaujot vecākiem strādāt un dzīvot daudz pilnvērtīgāk, nevis veltīt visu savu dzīvi tuvinieka ar invaliditāti kopšanai.

Ar Latvijā iespējami attīstāmām inovācijām sociālo pakalpojumu attīstībā dalījās Māris Grāvis, Biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” valdes priekšsēdētājs, kurš norādīja, ka arvien lielāka nozīme ir jāpiešķir cilvēku ar GRT nodarbinātības jautājumiem, kā arī ar dažādiem piemēriem norādīja, ka ir daudz darbu, ko varētu uzticēt veikt cilvēkiem ar invaliditāti.

Pieredzes apmaiņas daļu noslēdza Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Elīna Celmiņa, kura skaidroja Labklājības ministrijas redzējumu par DI procesa ilgtspējas nodrošināšanu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu nākotnē, kā arī valsts minimālo sociālo pakalpojumu grozu un ar to saistītās mērķdotācijas pašvaldībām.

Pēc pieredzes apmaiņas paneļdiskusijā Elīna Celmiņa, Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece, Aldis Dūdiņš, Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu un invaliditātes politikas departamenta direktors, Ina Behmane, Saldus novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore, Una Lapskalna, Ventspils sociālā dienesta vadītāja, Ieva Sāmīte – Cērpa, atbalsta centra ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš” valdes locekle  un Māris Grāvis, Biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” valdes priekšsēdētājs, diskutēja par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu ilgtspēju un attīstības iespējām, ņemot vērā DI mērķgrupu vajadzības un  sociālo pakalpojumu uzturēšanas iespējas pēc Projekta noslēguma katrā pašvaldībā un Kurzemes reģionā kopumā. Paneļdiskusijas dalībnieki, iesaistoties arī citiem pasākuma dalībniekiem, atzinīgi novērtēja DI procesa ietvaros izveidoto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nozīmi pilnvērtīgākas dzīves veidošanā cilvēkiem ar GRT, bērniem ar FT un bērnu tuviniekiem, kā arī norādīja, ka sociālajai nozarei kopumā jātiecas uz individuālāku pieeju katram, lai sniegtu iespēju saņemt tieši tādu atbalstu, kāds ir nepieciešams. Tāpat tika arī diskutēts par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu ilgtspējas nodrošināšanas finansējuma avotiem, apspriežot valsts un pašvaldību iespējas sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai arī turpmāk, kā arī ES finansējuma piesaisti.

Pēc paneļdiskusijas pasākuma dalībnieki piedalījās Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” organizētā praktiskas līdzdalības aktivitātē, kur iepazina cilvēkus ar invaliditāti, tai skaitā ar GRT, redzes, dzirdes un kustību traucējumiem. Tika arī pārrunāta cilvēku ar dažādiem invaliditātes veidiem nodarbinātība un arī citas iespējas, kā viņiem ikdienā būt neatkarīgākiem un patstāvīgākiem.

Dienas noslēgumā pasākuma dalībnieki devās iepazīt Saldū izveidotās specializētās darbnīcas cilvēkiem ar GRT un daudzfunkcionālo centru “Jumis” bērniem ar FT. Specializētajās darbnīcās, darbojoties šūšanas, aušanas un kokapstrādes darbnīcās, tiek nodrošināta iespēja  mācīties darba dzīves ritmu, jaunas prasmes un iemaņas, lai nākotnē varētu iesaistīties darba tirgū. Savukārt sociālās rehabilitācijas centrā “Jumis” ir pieejamas plašas sociālo pakalpojumu saņemšanas iespējas bērniem ar FT un vecākiem, tai skaitā  rehabilitologa, mūzikas terapeita, psihologa un montessori pedagoga konsultācijas, kā arī apmeklēt sensoro istabu.

Pasākuma dienas kārtība:

Pasākuma programma

Pasākuma prezentācijas

Deinstitucionalizācijas Projekts Kurzeme visiem. Kurzemes plānošanas reģiona projekta Kurzeme visiem vadītāja Sandra Miķelsone – Slava Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi Saldus novadā. Saldus novada pašvaldības aģentūras Sociālais dienests direktore Ina Behmane Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi Ventspilī. atbalsta centra ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām Cimdiņš valdes locekle Ieva Sāmīte – Cērpa Deinstitucionalizācijas procesa ilgtspēja: sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana nākotnē. Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Elīna Celmiņa

Kurzemes reģiona pašvaldībās turpinās sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana

2022. gadā turpinājis augt Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Kurzeme visiem” kompensēto sociālo pakalpojumu saņēmēju skaits – Kurzemes pašvaldībās projekta ietvaros sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus saņēmuši kopumā 183 cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), 369 bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un 164 bērnu ar FT vecāki. Kurzemes reģionā deinstitucionalizācijas ietvaros 2022.gadā atklātas arī trīs jaunas sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas cilvēkiem ar GRT – dienas aprūpes centrs un specializētās darbnīcas Dienvidkurzemes novada Priekulē un grupu dzīvoklis Ventspils novadā. Kopumā deinstitucionalizācijas ietvaros Kurzemē līdz šim izveidotas jau astoņas jaunas sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu vietas, kur saņemt atbalstu cilvēkiem ar GRT, un trīs vietas – bērniem ar FT.

“2022. gadā turpinājās sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana Kurzemes reģionā, gan pieaugušajiem ar GRT, gan bērniem ar FT un viņu vecākiem. Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sākotnēji bijām plānojuši kompensēt sociālos pakalpojumus 350 Kurzemes reģiona bērniem ar FT, priecājos, ka esam spējuši nepieciešamo atbalstu kompensēt pat lielākam bērnu skaitam! Tāpēc šogad kopā ar pašvaldībām vairāk fokusēsimies uz projekta otru mērķgrupu – cilvēkiem ar GRT, lai līdz projekta noslēgumam, kas ir jau šī gada beigās, Kurzemes reģionā ieplānotajā infrastruktūrā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo atbalstu saņemtu pēc iespējas vairāk Kurzemes reģionā pašvaldībās dzīvojošo cilvēku ar GRT,” skaidro Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Sandra Miķelsone – Slava.

Kurzemes reģiona pašvaldības turpina darbu pie infrastruktūras izveides sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai, tā pilnībā pabeigta Saldus un Ventspils novados. No kopumā četrām sociālo pakalpojumu sniegšanas vietām bērniem ar FT jau izveidotas trīs – Dienvidkurzemes novada Aizputē un Saldū darbojas sociālās rehabilitācijas centri, bet Ventspilī plašākās telpās sociālos pakalpojumus  bērniem ar FT nodrošina Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš”. Kuldīgā šogad turpinās darbs pie dienas aprūpes centra izveides, kur plānots sniegt nepieciešamo atbalstu vismaz 29 bērniem ar FT.

Savukārt no kopumā Kurzemes reģionā iecerētās 21 sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas cilvēkiem ar GRT izveidoti četri grupu dzīvokļi – trīs Saldus un viens Ventspils novados, divi dienas aprūpes centri – Dienvidkurzemes novada Priekulē un Ventspilī, kā arī divas specializētās darbnīcas  – Dienvidkurzemes novada Priekulē un Saldus novadā. Darbs šogad turpinās pie vēl 13 sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu vietu izveides cilvēkiem ar GRT: pieciem grupu dzīvokļiem – trim Kuldīgas novadā un pa vienam Dienvidkurzemes novadā un Liepājā; pieciem dienas aprūpes centriem – pa vienam Dienvidkurzemes un Talsu novados un  trīs – Kuldīgas novadā; trīs specializētajām darbnīcām – divām Kuldīgas novadā un vienu Liepājā.  Plānots, ka jaunveidojamajās sociālo pakalpojumu sniegšanas vietās pakalpojumus un atbalstu varētu saņemt kopumā vēl vismaz 164 cilvēku ar GRT.

“Atgādinām, ka projekta “Kurzeme visiem” ietvaros nepieciešamais atbalsts cilvēkiem ar GRT pieejams ne tikai jaunveidotajās sociālo pakalpojumu sniegšanas vietās, bet ir arī iespēja  saņemt speciālistu konsultācijas, piedalīties atbalsta grupās un grupu nodarbībās, kā arī saņemt citus sev nepieciešamus sociālos pakalpojumus. 2022. gadā pieaugušie ar GRT projekta “Kurzeme visiem” ietvaros visbiežāk saņēma pakalpojumus dienas aprūpes centrā, grupu dzīvoklī vai specializētajās darbnīcās, kā arī apmeklēja atbalsta grupu nodarbības un speciālistu konsultācijas pie psihologa, sociālā darbinieka vai cita speciālista. Šogad turpināsim  kompensēt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus gan projektā iesaistītajiem pieaugušajiem ar GRT, gan  bērniem ar FT un viņu vecākiem, kamēr vien būs pieejams finansējums,” norāda S.Miķelsone – Slava.

Šajā gadā projektā “Kurzeme visiem” iecerēts ne tikai aktīvi turpināt darbu, lai sev nepieciešamos sociālos pakalpojumus saņemtu vēl vairāk projektā izvērtēto pieaugušo ar GRT un bērnu ar FT, bet organizēt arī izglītojošus pasākumu Kurzemes reģiona skolēniem par komunikāciju ar projekta mērķgrupām, kā arī   divas integrējošas nometnes – ģimenēm un bērniem ar un bez funkcionāliem traucējumiem. Arī pērnā gada vasarā Kurzemes plānošanas reģions projekta “Kurzeme visiem” ietvaros organizēja trīs integrējošas nometne ģimenēm un bērniem ar un bez funkcionāliem traucējumiem, kur tikās un 5 aizraujošas dienas pavadīja kopumā 90 dalībnieki – ģimenes ar bērniem ar un bez FT. Šogad turpināsies sagatavošanas process cilvēkiem ar GRT, kuri šobrīd saņem pakalpojumu valsts sociālās aprūpes centrā (VSAC), ar mērķi – atbalstīt viņus pārejai uz dzīvi sabiedrībā.  Kopumā plānots, ka Kurzemes reģionā ar sociālo mentoru atbalstu no dzīves VSAC uz dzīvi sabiedrībā – Kuldīgas, Saldus un Skrundas novadu un Liepājas valstspilsētas pašvaldībās – pārcelsies vismaz 38 cilvēki ar GRT.

Projekta “Kurzeme visiem” kompensēti sociālie pakalpojumi ir pieejami līdz šim izvērtētiem bērniem ar FT un viņu vecākiem, kā arī pieaugušajiem ar GRT, kuriem izstrādāts individuālais atbalsta plāns. Savukārt projekta kompensētus sociālās aprūpes un “atelpas brīža” pakalpojumus var izmantot visi Kurzemes reģiona bērni ar atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību. Ar plašāku informāciju par projektā pieejamo atbalstu iespējams iepazīties projekta mājas lapā www.kurzemevisiem.lv un sazinoties ar savas pašvaldības sociālo dienestu.