Category Archives: Personas ar GRT

Ventspilī atzīmē “Dažādo kurpju dienu”

Lai patiesi izprastu otru cilvēku, ir jānoiet viņa ceļš viņa kurpēs, vēsta sena paruna. Tāpēc “Dažādo kurpju dienā” 15. septembrī ikviens Latvijas iedzīvotājs tika aicināts vilkt katrā kājā atšķirīgu apavu un iesaistīties mākslinieciskās un radošās aktivitātēs, simboliski paužot atbalstu deinstitucionalizācijas mērķa grupām – bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm, cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, jo nereti tieši aizspriedumi un noraidoša sabiedrības attieksme viņiem ir lielākie šķēršļi veidot dzīvi ārpus institūcijām un iekļauties sabiedrībā. Īpašs pasākums 15. septembrī notika arī Ventspilī.

“Dažādo kurpju dienas” dalībnieki kopīgiem spēkiem rada mākslas objektu “Iekāp otra kurpēs”, izkrāsojot lielizmēra kurpes, un darbojas sociālo pakalpojumu dienas centru organizētās un vadītās radošajās darbnīcās, lai labāk izprastu, kā savas dienas vada cilvēki ar garīga rakstura un funkcionāliem traucējumiem. Ventspilī klātesošie varēja izbaudīt muzikālu priekšnesumu, kas sagatavots Atbalsta centrā ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš”.

“Ventspils valstspilsētā, domājot par atstumtības riskam pakļauto sabiedrības daļu, ir izveidots atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš”, kur tiek sniegti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Savukārt pašvaldībai, rūpējoties par ārpusģimenes aprūpē nonākušiem bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, ir realizēts projekts “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Ventspils pilsētas pašvaldībā”, kā rezultātā uzbūvētas divas ēkas, kurās drīzumā tiks uzsākta ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšana,” stāsta Ventspils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora pirmais vietnieks, Ventspils domes administrācijas vadītājs Kaspars Vitenbergs.

“Deinstitucionalizācija Kurzemes reģionā mainījusi cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem, kā arī ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem pieejamās iespējas. Reģionā tapuši dienas aprūpes centri, specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļi, sociālās rehabilitācijas centri un ģimeniskai videi pietuvināti pakalpojumi, kas kļūs par mājām, laika pavadīšanas, prasmju un iemaņu apgūšanas vietām tiem kurzemniekiem un viņu ģimenēm, kuriem ir nepieciešams atbalsts. Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros, sadarbojoties Kurzemes plānošanas reģionam, pašvaldībām un Valsts sociālās aprūpes centram “Kurzeme”, mums šobrīd ir izdevies sniegt nepieciešamo atbalstu pilnvērtīgākai dzīvei jau 262 cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, 411 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un 229 viņu vecākiem. Bet patiesi pilnvērtīgāka dzīve ir iespējama tikai atvērtā, atbalstošā sabiedrībā, kur pieņemoši izturamies pret ikvienu, novērtējam to, ko cilvēks spēj, redzam pašu cilvēku, nevis viņa invaliditāti. “Dažādo kurpju diena” ir vēl viens atgādinājums, ka mēs spējam “iekāpt otra kurpēs”, saprast un pieņemt viens otru ik dienas,” uzver Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Sandra Miķelsone-Slava.

Ar Eiropas Savienības fondu finansiālu atbalstu Latvijā tiek īstenoti deinstitucionalizācijas projekti, kuru ietvaros daudzviet tiek piedāvāti sabiedrībā balstīti pakalpojumi, kas paver iespēju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un arī bērniem, kas ir spiesti dzīvot ārpusģimenes aprūpē, integrēties sabiedrībā.

Savukārt ziņu portālā TVNET.lv izveidota īpaša sadaļa, kurā publicēti 15 cilvēkstāsti. Sadarbībā ar satura veidotāju Edart TV radīta arī dokumentālā īsfilma, kas atklāj cilvēku ar īpašām vajadzībām, kā arī ārpusģimenē esošo bērnu ikdienu, ļaujot “iekāpt viņu kurpēs”.

Vairāk informācijas – www.cilveksnevisdiagnoze.lv

Papildu informācijai
Guntis Kaldovskis
Labklājības ministrijas vecākais eksperts
E: guntis.kaldovskis@lm.gov.lv
T: 29148662

15. septembris – “Dažādo kurpju diena” visā Latvijā – tiekamies Ventspilī!

Lai patiesi izprastu otru cilvēku, ir jānoiet viņa ceļš viņa kurpēs, vēsta sena paruna. Tikai izprotot un pieņemot citādo, varam veidot iekļaujošāku sabiedrību. Tāpēc 15. septembrī ikviens Latvijas iedzīvotājs ir aicināts vilkt katrā kājā atšķirīgu apavu, simboliski paužot savu atbalstu deinstitucionalizācijas mērķa grupām – bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm, cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Īpaši pasākumi notiks Rīgā, Jelgavā, Valmierā, Ventspilī un Ludzā, bet “Dažādo kurpju diena” tiks iedzīvināta arī sociālajos tīklos un citviet Latvijā.

Ikviens ir unikāls, katrs cilvēks ir personība ar savām vēlmēm un vajadzībām, un arī tie līdzcilvēki, kuri šķiet svešādi, atšķirīgi un nesaprotami, vēlas būt mīlēti, pieņemti un saprasti – tāpat kā katrs no mums. Aizspriedumi un noraidoša sabiedrības attieksme ir lielākā barjera bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm, cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem veidot dzīvi ārpus institūcijām un iekļauties sabiedrībā. Labklājības ministrija kampaņā “Iekāp otra kurpēs!” aicina ikvienu iejusties līdzcilvēku situācijā un atrast nevis atšķirīgo, bet gan kopīgo.

15. septembrī ikviens var paust savu atbalstu un parādīt to arī citiem, uz visu dienu vai kādu brīdi uzvelkot katrā kājā atšķirīgu apavu, vēstot par to sociālajos tīklos, bet tiem, kuri pauž izbrīnu, atgādinot – katrs vēlas būt saprasts un pieņemts, un atšķirīgais mūsos nav iemesls atstumt un novērsties. 

Pasākumos Rīgā, Jelgavā, Valmierā, Ventspilī un Ludzā klātesošie piedalīsies mākslas objekta “Iekāp otra kurpēs” izveidē, simbolizējot vienošanos par kopīgām vērtībām: pasākuma laikā dalībnieki aicināti radoši izpausties un kopīgiem spēkiem izkrāsot lielizmēra kurpes. Bet pēc pasākuma būs iespēja iesaistīties sociālo pakalpojumu dienas centru organizētās un vadītās radošajās darbnīcās, lai labāk iepazītu cilvēku ar garīga rakstura un funkcionāliem traucējumiem ikdienu.

“Dažādo kurpju dienas” aktivitātēs var iesaistīties gan individuāli, gan kopā ar kolēģiem, draugiem, klasesbiedriem un citiem līdzīgi domājošajiem. Iesaistīt var arī apkārtējos, piemēram, īstenojot “Dažādo kurpju dienu” darba vietā, savā vai bērnu mācību iestādē u. c. Atbalstu iniciatīvai jau pauduši gan tādi jaudīgi Latvijas uzņēmumi kā Printful, Accenture un Go3, gan Anete Bendika, Māra Upmane-Holšteine, Beāte Jonīte, Laura Grēviņa un citi sabiedrībā zināmi cilvēki. Savu atbalstu iespējams paust arī sociālajos tīklos, atzīmējot dalību “Dažādo kurpju dienas” pasākumā  Facebook vietnē.

“Iesakņojušies priekšstati vienam par otru traucē veidot iekļaujošu un savstarpēji cienošu sabiedrību. Ar skaidrojošu darbu un atbalstošu attieksmi varam panākt daudz – pieņemošākus, drošākus līdzcilvēkus un kopumā harmoniskāku sabiedrību. Ir svarīgi pamanīt un pieņemt, ka starp mums ir cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, bērni ar invaliditāti un ārpusģimenes aprūpē esošie bērni, kuri jūt, mīl, priecājas un pārdzīvo tieši tāpat kā ikviens cilvēks.  Aicinu cilvēkus visā Latvijā klātienē vai sociālajos tīklos simboliski iekāpt otra kurpēs, paužot atbalstu iekļaujošai sabiedrībai, jo dažādībā ir milzīgs spēks,” saka Evika Siliņa, labklājības ministre.

Ar Eiropas Savienības fondu finansiālu atbalstu Latvijā tiek īstenoti deinstitucionalizācijas projekti, kuru ietvaros daudzviet tiek veidotas cilvēku vajadzībām daudz atbilstošākas pakalpojumu sniegšanas vietas un piedāvāti sabiedrībā balstīti pakalpojumi, kas paver iespēju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un arī bērniem, kas ir spiesti dzīvot ārpusģimenes aprūpē, integrēties sabiedrībā.

Kampaņas ietvaros kampaņas tīmekļvietnē plānots publicēt 15 cilvēkstāstus, īpašu testu un ekspertu diskusiju. Tāpat sadarbībā ar satura veidotāju Edart TV radīta dokumentālā īsfilma, kas atklās cilvēku ar īpašām vajadzībām, kā arī bērnunamu bērnu ikdienu, ļaujot “iekāpt viņu kurpēs”. Savukārt ikviens jaunietis vecumā no 14 līdz 25 gadiem aicināts iesaistīties konkursā un radošā veidā attēlot vienu no trim konkursa tēmām: “Iekāp otra kurpēs: cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem”; “Iekāp otra kurpēs: bērni ar funkcionāliem traucējumiem”; “Iekāp otra kurpēs: bērni, kuri dzīvo vai ir dzīvojuši institucionālajā ārpusģimenes aprūpē”. Ar konkursa nolikumu var iepazīties konkursa tīmekļa vietnē.

Infografika "Dažādo kurpju diena"

Vairāk informācijas – www.cilveksnevisdiagnoze.lv

LSM: Liepājā cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem pieejami grupu dzīvokļi un specializētas darbnīcas

 

Specializētās darbnīcas Liepājā, projekts “Kurzeme visiem”

Specializētās darbnīcas Liepājā, projekts “Kurzeme visiem”

Cilvēkiem ar garīgas attīstības traucējiem Liepājā šogad ir pieejami grupu dzīvokļi, kas viņiem ļauj uzsākt patstāvīgu dzīvi, kā arī specializētas darbnīcas dažādu prasmju attīstībai. Jauni sociālie pakalpojumi Liepājā ieviesti ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma atbalstu un sadarbībā ar pašvaldībām, bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”. Tādējādi Liepājā iespējams sniegt līdz šim nebijušu atbalstu ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem, cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Liepājā cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem pieejami grupu dzīvokļi un specializētas darbnīcas
00:00 / 04:41

Lejuplādēt

Dzīvokļi 16 cilvēkiem

Savs dzīvoklis, savs ledusskapis, televizors un palodzīte, kur audzēt puķes, tagad ir vienai no bijušajām aprūpes centra iemītniecēm Dainai. “Pārnācu te dzīvot no Iļģu pansionāta, te ir kā diena pret nakti, ir miers, daudz labāk nekā ar kādu kopā.”

Grupu dzīvokļi ir jauns pakalpojums Liepājā. Kopumā pieejami desmit dzīvokļi, kuros šobrīd dzīvo 16 cilvēki. Ir gan vienvietīgi, gan divvietīgi dzīvokļi.

Par iespējām pastāstīja grupu dzīvokļu vadītājs Dāvis Strazds: “Visi 16 cilvēki nāk no aprūpes centriem. Te viņiem jāmācās dzīvot patstāvīgi. Ir tāds adaptācijas periods, kura laikā viņi iemācīsies parūpēties paši par sevi.”

Grupu dzīvokļu pakalpojums paredz arī sociālās aprūpes atbalstu. Cilvēkiem palīdz iegādāties gan pārtiku, gan plānot budžetu. Tāpat ir pieejamas atpūtas telpas, veļas mazgātava un citas iespējas.

“Visi šie cilvēki ir ar garīgas attīstības traucējumiem vai psihisku saslimšanu. Taču to, vai cilvēks var saņemt šo grupu dzīvokļu pakalpojumu, izvērtē psihiatrs un mēs,” pastāstīja Strazds.

Maijā Liepājā sāka darboties arī specializētās darbnīcas cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem, un turp dodas cilvēki arī no grupu dzīvokļiem. Tagad viņiem pieejamas mūsdienīgas un plašas telpas dažādu prasmju apguvei.

“Mēs ļoti pozitīvi vērtējam šo iespēju, kas tiek dota klientiem, kuri iznākuši no sociālās aprūpes iestādēm un ne tikai. Tā ir iespēja arī cilvēkiem, kuri dzīvo ģimenēs, kuriem nav, kur pavadīt ikdienu, vai pēc pilngadības mācīties vai apgūt kādas prasmes, tā ir iespēja arī ģimenēm atpūsties,” pastāstīja specializēto darbnīcu sociālā darbiniece Evita Krūmiņa.

Darbnīcas cilvēki apmeklējot ar prieku. Vairāki no cilvēkiem spējuši atrast arī pastāvīgu darbu, taču darba devējam ir jārēķinās, ka var būt dienas, kad cilvēks nevarēs veikt savus pienākumus. Tikmēr darbnīcas ļauj viņiem attīstīt dažādas prasmes.

“Mūsu uzdevums ir viņos saskatīt to, kas viņiem vislabāk padodas, un attīstīt. Caur praktiskām, radošām darbībām mēs to arī darām. Ir, kurš labi var strādāt dārzā, siltumnīcā, ir, kurš var virtuvē, jo mums ir mājturības nodarbības. Aleksandrs labi strādā ar ģipsi un koku, darbnīcās veidojam koka rāmjus gleznām, apgleznojam zīdu.

Ja darba terapeite redz, ka iet lieta, ir kāds talants, tad mēģinām to attīstīt,” pastāstīja Krūmiņa.

Valsts mērogā deinstitucionalizācijas procesa ieviešanu koordinē Labklājības ministrija, un to īsteno visā Latvijā. Turpmāk ieviestos pakalpojumus Liepājā nodrošinās no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Informācija pārpublicēta no LSM mājas lapas: https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/16.08.2023-liepaja-cilvekiem-ar-garigiem-traucejumiem-pieejami-grupu-dzivokli-un-specializetas-darbnicas.a520277/

Kuldīgas novada vēstis: turpmāk nodrošinās dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu pakalpojumus

Informācija pārpublicēta no Kuldīgas pašvaldības izdevuma “Kuldīgas novada vēstis” augusta izdevuma: https://kuldigasnovads.lv/kuldigas-novada-vestis/ 

Kuldīgas novada vestīs: Kuldīgā top grupu dzīvokļi un daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu atbalsta centrs

Informācija pārpublicēta no Kuldīgas novada pašvaldības izdevuma “Kuldīgas novada vēstis” jūlija izdevuma: https://kuldigasnovads.lv/wp-content/uploads/2023/08/12_08_2023.pdf

Dienvidkurzeme: Miķeļa stāsts par dzīvi grupu dzīvokļu mājā “Sudrabi”

Miķelis Tiļugs

Šī gada 20. aprīlī Rucavā svinīgi atklāja grupu dzīvokļu māju “Sudrabi”. Kopumā tajā ir vietas 11 cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Patlaban no tām aizņemtas četras.

Grupu dzīvokļu mājā “Sudrabi” ir 2020. gadā bijušajā Rucavas novada pašvaldības uzsāktais ES fonda projekts “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Rucavas novadā” (Nr.9.3.1.1/19/I/035), bet pašu ēku ekspluatācijā 2021. gada decembrī nodeva un projekta realizāciju turpina jau Dienvidkurzemes novada pašvaldība.

Projekta mērķis ir cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem dot iespēju patstāvīgi dzīvot ērtā mājoklī, izmantot pakalpojumus, ko lieto ikviens sabiedrībā, kā arī saņemt individuālu atbalstu, ja tāds ir nepieciešams. Ēkas pirmā stāva iekārtojums ir pielāgots cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Pašlaik grupu dzīvokļos uz dzīvi pārcēlušies četri Dienvidkurzemes novada iedzīvotāji, par kuriem vēlamies pastāstīt.

Miķelis Tiļugs, Dunikas pagasta iedzīvotājs

Miķelis ļoti vēlējās iemācīties patstāvību, tādēļ bija priecīgs, ka viņam tika dota iespēja apgūt grupu dzīvokļu mājā “Sudrabi”. Tur viņam ir dzīvoklis, kas aprīkots ar visu iedzīvei nepieciešamo. Iepriekš Miķelis dzīvoja kopā ar vecākiem, bet tagad viņš pamazām iejūtas un pierod pie patstāvīgas dzīves, kad pašam jātiek ar visu galā.

Lai pierastu pie jaunās situācijas, pagaidām jaunais vīrietis vēl pamīšus nakšņo vecāku mājās un “Sudrabos” – viņam nepieciešams ilgāks adaptācijas laiks. Vecāku mājās Miķelis palīdz dažādos lauku darbos un lopu apkopšanā.

Laiks nepieciešams arī, lai Miķelis iepazītu Rucavas apkārtni un iedzīvotājus, jo līdz šim ir viņa dzīvesvieta bijusi Dunikas pagastā. Iepazīšanās ir pakāpenisks process.

Reizi nedēļā viņš apmeklē nodarbības Liepājas Neredzīgo biedrībā, kur apguvis dažādas prasmes: keramiku, filcēšanu u.c. Filcēšanas nodarbībās ir izgatavojis interesantas rotaļlietas.

Tagad, dzīvojot “Sudrabos”, brīvajā laikā Miķelis kopā ar citiem iemītniekiem uzspēlē dažādas galda spēles, piemēram, novusu un kopīgi labi pavada laiku svinot svētkus.

Informācija pārpublicēta no Dienvidkurzemes novada pašvaldības mājas lapas: https://www.dkn.lv/lv/jaunums/mikela-stasts-par-dzivi-grupu-dzivoklu-maja-sudrabi

LM skaidro: kam pienākas valsts apmaksāts starppilsētu sabiedriskais transports

Bezmaksas starppilsētu sabiedriskais transports pienākas:
✅ personai ar 1. un 2. grupas invaliditāti;
✅ bērnam ar invaliditāti;
✅ pavadošai personai, kas pavada bērnu ar invaliditāti vai personu ar 1. grupas invaliditāti.

 

Informācija pārpublicēta no LM lapas Facebook: https://www.facebook.com/labklajibasministrija/posts/pfbid0jwBPpHZW8BMgK6hNB9MiRiWsxaDNjRy6epvHLaeSAE6Bb6imb3pN4Js8Zs31VuLNl

Liepājā atklāj grupu dzīvokļus un specializētās darbnīcas

20. jūnijā vasaras Saulgriežu noskaņās ar svinīgu lentas pārgriešanu un skanīgiem priekšnesumiem atklātas divi jauni Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta nodrošināti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi – Grupu dzīvokļi Viršu ielā 9/11 un Specializētās darbnīcas pie Dienas centra T. Breikša ielā 16/20, kas paredzētas cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Abu jauno sociālo pakalpojumu atklāšanā piedalījās Liepājas Valstspilsētas domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš, Liepājas domes deputāts Helvijs Valcis, Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta direktore Diana Mejere, VSAC “Kurzeme” direktors Visvaldis Gūtmanis un citi viesi. Klienti kopā ar darbiniekiem bija sagatavojuši skanīgus priekšnesumus ar ielīgošanu.
Grupu dzīvokļi un Specializētās darbnīcas paredzētas cilvēkiem ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem, kuri līdz šim dzīvojuši ilgstošas sociālās aprūpes centros vai mājās tuvinieku uzraudzībā. Uz Grupu dzīvokļiem pārcēlušies 16 cilvēki no VSAC filiālēm «Iļģi» un «Aizvīķi», bet Specializētajās darbnīcās ikdienā varēs nodarboties 18 klienti.
 
Jaunās institūcijas tapušas ar Eiropas Sociālā fonda un ERAF atbalstu, kopš 2015. gada īstenojot Liepājā deinstitucionalizācijas projektu “Kurzeme visiem” un projektu “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai” sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu un Liepājas pilsētas pašvaldību. Šie ir otrie Grupu dzīvokļi Liepājā, bet Specializētās darbnīcas cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem Liepājā ir pirmās.
 
Vide Grupu dzīvokļos veidota tā, lai iemītnieki šeit justos kā mājās un ar atbalsta personāla palīdzību spētu dzīvot patstāvīgu dzīvi, iekļauties sabiedrībā, uzturēt kārtībā dzīvesvietu, plānot savu budžetu utt. Papildus liela daļa no viņiem apgūs jaunas prasmes Specializētajās darbnīcās, lai varētu meklēt iespējas iekļauties darba tirgū.
 
Specializētās darbnīcas pirmie klienti sāka apmeklēt maijā. Darbnīcās ir iekārtas sveču liešanai, dažādiem papīra dizaina darbiņiem, zīda apgleznošanai un citiem rokdarbiem. Idejas, ko un kā gatavot, izmēģina un ievieš dzīvē darbinieki kopā ar klientiem. Gatavos izstrādājumus plānots izmantot prezentācijām un dāvināšanai.
 
Cilvēki, kas dzīvos grupu dzīvokļos un apmeklēs Specializētās darbnīcas, iepriekš tika izvērtēti, ņemot vērā viņu pašaprūpes spējas – tās ir pilngadīgas personas ar vidēji smagiem garīga rakstura traucējumiem.
 
Grupu dzīvokļu darbu vada Dāvis Strazds, un šeit nodarbināti pieci darbinieki. Specializētās darbnīcas vada esošā Dienas centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem vadītāja Maija Agatina, bet darbnīcu darbu organizē četri darbinieki. Lai sokas darbi jaunajās mājās!
 
Informācija pārpublicēta no Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta lapas Facebook: https://www.facebook.com/socialaisdienests/posts/pfbid0c8GkqXr19ZbsJXyoeG91dRHvMjtRkiUP5F9ZZNMDHYUbRXN4c6QTMiT6kmgdCEXQl
 

Aptuveni 1200 Kurzemes reģiona skolēnu un skolotāju papildinājuši zināšanas par cilvēkiem ar invaliditāti

Lai veicinātu izpratni par cilvēkiem ar invaliditāti un viņu iekļaušanos sabiedrībā, līdz 2023.gada maija beigām Kurzemes reģiona vispārizglītojošās mācību iestādēs Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros norisinājās izglītojoši pasākumi 4. un 5. klašu skolēniem. Kopumā 75 pasākumi “Komunikācija ar cilvēkiem ar invaliditāti” notika 34 mācību iestādēs, aptuveni 1200 Kurzemes reģiona skolēnu un viņu skolotāju sniedzot iespēju interaktīvā veidā uzzināt vairāk par bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT), cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) un komunikāciju ar viņiem.

“Cilvēkiem ar GRT būtiski ir saņemt sev nepieciešamo atbalstu, lai varētu dzīvot pēc iespējas pilnvērtīgāk. Tikpat būtiska ir arī sabiedrības, līdzcilvēku spēja būt atvērtākiem un pieņemošākiem – ieraudzīt ne tikai invaliditāti, bet arī cilvēku! Priecājos, ka skolēniem visā Kurzemes reģionā sniedzām iespēju ne tikai uzzināt vairāk par cilvēkiem ar invaliditāti, bet arī viņus satikt, uzdot sev interesējošos jautājumus un tādējādi pašiem veidot savu skatījumu, ko neaizsedz aizspriedumi un stereotipi,” stāsta Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Sandra Miķelsone – Slava.

Vienas mācību stundas ietvaros plānotajā pasākumā bērniem bija iespēja interaktīvā veidā, tai skaitā caur aktivitātēm un spēlēm, uzzināt vairāk par cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī stiprināt saskarsmes prasmes un iemaņas. Pasākuma saturu izstrādāja biedrība Atbalsta un izaugsmes centrs “Alendum”, iesaistot tādus sociālās jomas ekspertus, kā, piemēram, Ievu Sāmīti – Cērpu, Atbalsta centra ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš” vadītāju. Katra pasākuma ietvaros bērniem bija iespēja satikt cilvēkus ar invaliditāti –  paralimpisko spēļu čempioni Diānu Krūmiņu (bij. Dadzīti), A.Kalnozola romāna “Kalendārs mūs sauc” galveno varoni Oskaru Petroviču vai Anniju Kļaviņu, kura iedvesmo citus ar savu pozitīvismu un mīlestību pret dzīvi, savukārt viņus visus bērni iepazina ar videouzrunas starpniecību.

Pēc katra pasākuma tika veikta skolēnu aptauja, kur 91% bērnu visatzinīgāk novērtējuši iespēju satikt cilvēku ar invaliditāti, iepazīt viņa dzīvesstāstu un uzdot interesējošos jautājumus.  Gandrīz 89% bērnu paticis pasākuma saturs un norise, daudzi norādījuši, ka ar pasākumu palīdzību labāk izpratuši, kā ir būt cilvēkam ar invaliditāti. Bērni izmantojuši iespēju pārliecināties, ka Oskars Petrovičs patiešām zina vārda dienu kalendāru no galvas, kā arī ļoti atzinīgi novērtējuši iespēju ar Annijas Kļaviņas acīm paraudzīties uz dzīvi ratiņkrēslā. Bērni arī  norādījuši, ka iegūtajās zināšanās dalīsies ar savu ģimeni un draugiem.

Izglītojošie pasākumi skolēniem notika visās Kurzemes pašvaldībās no 2022. gada decembra līdz 2023. gada maijam, lai veicinātu bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā. Tos sadarbībā ar biedrību Atbalsta un izaugsmes centru “Alendum” rīkoja Kurzemes plānošanas reģions tā īstenotā projekta “Kurzeme visiem”  ietvaros ar Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansējumu.

Funkcionāli traucējumi jeb FT ir jebkāda veida traucējumi, kas cilvēkam, tai skaitā bērnam, apgrūtina spēju rūpēties par sevi vai veikt ikdienas darbības. Piemēram, redzes vai kustību traucējumi, augšanas, uzvedības, valodas attīstības vai fiziskās un garīgās attīstības traucējumi ir dažādi funkcionālie traucējumi. Funkcionālu traucējumu dēļ bērnam, pieaugušajam vai tā ģimenei varētu būt īpašas vajadzības vai grūtības pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā.

Garīga rakstura traucējumi jeb GRT ir psihiskas saslimšanas vai garīgās (intelektuālās) attīstības traucējumi, kas ierobežo cilvēka spējas strādāt un aprūpēt sevi, taču,  saņemot nepieciešamo atbalstu, cilvēks var dzīvot pēc iespējas pilnvērtīgāku dzīvi. GRT ir Dauna sindroms, autisms, depresija, stresa radīti traucējumi, veģetatīvā distonija un citi.