Category Archives: Bērni ar FT

Irliepāja: Projektā “Kurzeme visiem” iesaistītie sociālo rehabilitāciju var saņemt atkārtoti

Projektā "Kurzeme visiem" iesaistītie sociālo rehabilitāciju var saņemt atkārtoti
Publicitātes foto
Autors: 
Datums: 

Liepājas pilsētas Domes sociālajā dienestā projekta “Kurzeme visiem” vadības grupa iepazinās ar deinstitucionalizācijas (DI) plāna īstenošanas aktualitātēm Liepājā pēdējo trīs mēnešu laikā. Apkopota informācija par paveikto projekta ietvaros, sniedzot sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem ( FT), viņu vecākiem un personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), informē sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Kā informēja Sociālā dienesta projektu daļas vadītāja Elita Karzone, ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējuma palīdzību Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” ietvaros Liepājas pašvaldība sociālo pakalpojumu sniegšanā izmantojusi 398 000 eiro, nodrošinot sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus vairāk nekā 100 liepājniekiem – personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un viņu likumiskajiem pārstāvjiem.

Aprīļa beigās apstiprināti jaunie Ministru kabineta noteikumu Nr.313 grozījumi, kuri paredz palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Arī Liepājā projektā “Kurzeme visiem” iesaistītajiem bērniem ar FT un viņu likumiskajiem pārstāvjiem noņemts ierobežojums sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas reižu skaitam, un tos var izmantot atkārtoti visi līdz šim projektā iesaistītie.

Projektā papildus iesaistīti 48 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskie pārstāvji. 6. un 7. maijā Kurzemes plānošanas reģiona piesaistīti speciālisti Sociālajā dienestā veica 28 bērnu ar FT izvērtēšanu, lai sagatavotu individuālo atbalsta plānus sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai, nosakot katram nepieciešamo atbalstu. 3. un 4.jūnijā turpināsies vēl 20 bērnu izvērtēšana.

Arī pilngadīgām personām ar GRT noņemts ierobežojums individuālo konsultāciju un atbalsta grupu saņemšanai. Sociālajā dienestā papildus saņemti pieteikumi no septiņiem cilvēkiem ar GRT, lai izvērtētu, kādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus viņiem nepieciešams saņemt. Cilvēkiem ar GRT pieejami tādi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi kā mūzikas terapijas un fizioterapijas nodarbības u.c.

Projekta ietvaros tagad pieejams atbalsts arī Ukrainas civiliedzīvotājiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri atbilst šīm iepriekš minētajām mērķa grupām.

Paralēli ERAF projekta “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai” ietvaros tuvojas finālam būvdarbi jaunas infrastruktūras izveidei sociālo pakalpojumu sniegšanai vairākās pilsētas vietās. Jūnija vidū plānots nodot ekspluatācijā 10 jaunos grupu dzīvokļus Viršu ielā 9/11, uz kuriem jūlijā pārcelsies 15 cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem no VSAC “Kurzeme” filiālēm “Iļģi” un “Aizvīķi”. Katrā dzīvoklī būs virtuve, priekštelpa, guļamistaba, duša. Projekta ietvaros Sociālais dienests piesaistījis astoņus sociālos mentorus, lai palīdzētu šiem cilvēkiem ar GRT pārejas periodā iepazīt pilsētu, socializēties, pašiem sevi aprūpēt, patstāvīgi apmeklēt mediķus utt. Pakalpojumu nodrošina astoņi sociālie mentori no SAIF “Kurzemes ģimeņu atbalsta centrs”. Katram klientam sadarbībā ar mentoru tiek nodrošināts atbalsts piecas stundas nedēļā.

Šobrīd jau apdzīvota un ar jaunām mēbelēm aprīkota ģimeniskai videi pietuvinātā māja Salmu ielā 53 ar nosaukumu Bērnu atbalsta centrs “Dzintari” astoņiem bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Vēl viena šāda māja tiks uzbūvēta Kuldīgas ielā 20 – šobrīd izsludināts iepirkums būvdarbiem, kurus plānots uzsākt jūnija beigās un pabeigt 340 dienu laikā. Noslēgušās arī apmācības jaunā Bērnu atbalsta centra “Dzintari” darbiniekiem, kuras vadīja Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas speciālisti.

Aprīlī ekspluatācijā nodotas Specializētās darbnīcas cilvēkiem ar GRT T. Breikša ielā 16/20, kuras tuvākajā laikā aprīkos ar iekārtām. Šovasar 18 pieaugušie ar GRT šeit varēs sākt apgūt jaunas prasmes un iemaņas sveču liešanā un papīra dizaina izstrādājumu izgatavošanā, lai mēģinātu iekļauties arī darba tirgū.

Kurzemes plānošanas reģions projekta “Kurzeme visiem” ietvaros tikko sagatavojis trīs informatīvus video, lai informētu par jaunajiem sociālajiem pakalpojumiem Dienvidkurzemes un Saldus novados un Ventspils valstspilsētā – tādējādi ikvienam ir iespēja ielūkoties grupu dzīvoklī, specializētajās darbnīcās, dienas aprūpes centros, iepazīstot šos sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus.

Vairāk informācijas šeit.

Projekts “Kurzeme visiem” Kurzemē un Liepājā tiek īstenots kopš 2015. gada , lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti, bērniem ar FT un bērniem no ārpusģimenes aprūpes. Projektu no 2015. līdz 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma atbalstu īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”. Vairāk par projektu www.kurzemevisiem.lv, Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā un portālā liepaja.lv sadaļā “Kurzeme visiem”.

Informācija pārpublicēta no Irliepāja.lv: https://irliepaja.lv/lv/liepajnieki/projekta-kurzeme-visiem-iesaistitie-socialo-rehabi/

Aicinām Kurzemē dzīvojošās ģimenes pieteikties bezmaksas integratīvajām nometnēm

Šovasar Kurzemes reģionā dzīvojošajām ģimenēm ar 9 – 15 gadus veciem bērniem, tostarp ar funkcionāliem traucējumiem, ir iespēja pieteikties dalībai bezmaksas integrējošās nometnēs. Kurzemes plānošanas reģions, sadarbojoties ar Latvijas Bērnu atbalsta fondu, biedrību “Latvijas Mazpulki” un nodibinājumu “Palīdzēsim.lv”, projekta “Kurzeme visiem” ietvaros jūlijā un augustā organizē trīs aizraujošas piecu dienu (diennakts) integratīvas vasaras nometnes:

  •  “Kur tu – tur es!!!”, 5. – 9.jūlijā, Viduskurzemes pamatskolā- attīstības centrā, Pelčos, Kuldīgas novadā (rīko Latvijas Bērnu atbalsta fonds);
Nometnes programma
  • “Piedzīvojumi priekam” , 1. – 5. augustā, Upesgrīvas pamatskolā, Uguņciemā, Vandzenes pagastā, Talsu novadā (rīko biedrība “Latvijas Mazpulki”);
Nometnes programma
  • “Kurzemes piedzīvojums”, 8. – 12. augustā, Viesu namā „Raganas slota”, Vārves pag., Ventspils novadā (rīko nodibinājums “Palīdzēsim.lv”);
Nometnes programma

Nometņu programmas paredz bērnu un pusaudžu vispusīgu attīstību un iekļaušanos sabiedrībā – brīvā, radošā, inovatīvā un aktīvā gaisotnē viņi nepiespiesti mācīsies izprast un izzināt pasauli un savus vienaudžus. Savukārt, vecākiem būs iespēja satikt citas ģimenes, dalīties zināšanās un pieredzē, kā arī smelties enerģiju, dzīvesprieku un radošumu, apmeklējot dažādas nodarbības.

Nometnes dalībnieki: Kurzemes reģionā dzīvojošās ģimenes ar bērniem un pusaudžiem (vismaz viens no bērniem vai pusaudžiem ir vecumā no 9 – 15 gadiem), tai skaitā ar funkcionāliem traucējumiem un noteiktu invaliditāti (kopā 30 dalībnieki). Atgādinām, ka nometnē aicināta piedalīties visa ģimene, nevis tikai bērni.

Pieteikšanās nometnēm
Pieteikšanās projekta “Kurzeme visiem” ietvaros rīkotajām bezmaksas integratīvajām nometnēm, līdz 20.jūnijam, aizpildot pieteikšanās anketu tiešsaistē:

Pieteikšanās integratīvajām nometnēm

Integrējošo nometni vada organizācijas Latvijas Bērnu atbalsta fonds,  biedrība “Latvijas Mazpulki” un nodibinājums “Palīdzēsim.lv” Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros. To līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts.

Projekts “Kurzeme visiem”  tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. To no 2015. līdz 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma atbalstu īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”. Vairāk par projektu www.kurzemevisiem.lv un Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā.

Projekta “Kurzeme visiem” partneri pārrunā aktualitātes un iepazīst rehabilitācijas iespējas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Aizputē

Šī gada 27.aprīlī uz tikšanos klātienē Aizputē sanāca deinstitucionalizācijas projekta “Kurzeme visiem” partneri – Kurzemes plānošanas reģiona, Kurzemes pašvaldību un Valsts sociālā centra “Kurzeme” pārstāvji, lai pārrunātu projekta aktualitātes.

Tikšanos atklāja Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Sandra Miķelsone – Slava, kura pastāstīja par projekta ietvaros plānoto darbību īstenošanas gaitu. S.Miķelsone – Slava norādīja, ka turpinās cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) un bērnu ar funkcionāliem traucējumiem (FT) izvērtēšana, lai varētu sniegt viņiem nepieciešamos projekta kompensētus sociālos pakalpojumus. Viņa arī skaidroja, ka šobrīd projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sociālie pakalpojumi tiek kompensēti 143 cilvēkiem ar GRT un 269 bērniem ar FT. Papildu turpinās arī pilngadīgu cilvēku sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā – jau sagatavoti un uz dzīvi Saldus un Cēsu novados pārgājuši septiņi cilvēki, šobrīd notiek vēl 17 cilvēku sagatavošana. Cilvēku ar GRT pāreja uz dzīvi sabiedrībā ir cieši saistīta ar grupu dzīvokļu izveidi, tāpēc sagatavošanas process projekta ietvaros tiks turpināts līdz ar jaunu šo pakalpojumu vietu pieejamību Kurzemes reģionā. Tāpat turpinās arī speciālistu apmācības Kurzemes reģionā – apmācīti 68 valsts sociālās aprūpes iestāžu darbinieki un 12 sociālie mentori, kā arī uzsāktas apmācības speciālistiem darbam ar bērniem ģimeniskai videi  pietuvinātā pakalpojumā (ĢVPP).

S.Miķelsone – Slava arī atgādināja, ka projekta noslēgums ir nākamgad – 2023.gadā, tāpēc pašvaldībām nepieciešams maksimāli izmantot projektā pieejamās iespējas, lai sasniegtu projekta rezultatīvos rādītājus un pēc iespējas efektīvāk izlietotu pieejamo finansējumu sociālo pakalpojumu kompensēšanai. Viņa arī norādīja, ka dažādus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus projekta ietvaros ir iespējams arī sniegt bez infrastruktūras izveides, piemēram, individuālās speciālistu konsultācijas un atbalsta grupas un grupu nodarbības.

Tikšanās turpinājumā projekta partneri stāstīja par infrastruktūras izveides gaitu savās pašvaldībās sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai. Saldus novadā ir pabeigti gan grupu dzīvokļi un specializētās darbnīcas cilvēkiem ar GRT, kā arī sociālās rehabilitācijas centrs bērniem ar FT, tāpēc klātesošajiem bija iespēja iepazīt Saldus novada pieredzi aktīvā šo pakalpojumu nodrošināšanā saviem iedzīvotājiem. Grupu dzīvokļu izveide noslēgusies arī Ventspils novadā, kur drīzumā patstāvīgāku dzīvi kopumā uzsāks 8 cilvēki ar GRT. Daļēji pabeigta ir infrastruktūras izveide Dienvidkurzemes novadā – Aizputē ir izveidots sociālās rehabilitācijas iespējas bērniem ar FT, Priekulē sācis darboties dienas aprūpes centrs un specializētās darbnīcas cilvēkiem ar GRT, savukārt Rucavā vēl turpinās darbi pie grupu dzīvokļa un dienas aprūpes centra izveides cilvēkiem ar GRT. Liepājā ir pabeigta viena no kopumā diviemĢVPP izveide ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, savukārt turpinās darbs pie grupu dzīvokļu un specializēto darbnīcu izveides. Arī Ventspilī ir pabeigta dienas aprūpes centra izveide cilvēkiem ar GRT un bērniem ar FT, savukārt turpinās darbi pie ĢVPP izveides.  Kuldīgas novadā visa iecerētā infrastruktūra – grupu dzīvokļi, specializētās darbnīcas, dienas aprūpes centri gan pieaugušajiem ar GRT, gan bērniem ar FT – vēl ir tapšanā, tāpat arī Talsu novadā turpinās darbi pie dienas aprūpes centra cilvēkiem ar GRT. Plašāk par jauno infrastruktūru Kurzemē, kas top vai jau ir tapusi deinstitucionalizācijas procesa īstenošanai, varat uzzināt digitālā brošūrā, kas pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā.

Tikšanās noslēgumā projekta “Kurzeme visiem” partneri iepazina sociālās rehabilitācijas iespējas Aizputē bērniem un jauniešiem ar FT. Ar ERAF, valsts un pašvaldības finansējumu Aizputē ir pilnveidotas un papildinātas dienas aprūpes centra telpas un aprīkojums sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai, ņemot vērā novadā dzīvojošo bērnu ar FT vajadzības. Centrā ir iekārtotas četras telpas: fizioterapijas, mūzikas terapijas, logopēda un sensorā telpa. Projekta ietvaros arī nodrošināta materiāltehniskā bāze trīs speciālistiem, kā arī katram speciālistam nodrošināts savs kabinets, lai ilgtermiņā varētu sniegt pakalpojumus bērniem ar FT.

Tikšanās prezentācija:

Kurzemes plānošanas reģiona prezentācija: projekta Kurzeme visiem ieviešanas aktualitātes

Stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.313

No 22. aprīļa stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos (>> Nr.313), kas papildus nosaka, ka:

  • bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, un, kuriem deinstitucionalizācijas projekta ietvaros ir izstrādāts individuālais atbalsta plāns (turpmāk- bērni), ir iespējams izmantot neierobežotu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu reižu skaitu, tāpat tas attiecas uz šo bērnu likumiskajiem pārstāvjiem;
  • pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem arī var saņemt neierobežotu individuālo konsultāciju un atbalsta grupu pakalpojumu reižu skaitu;
  • bērniem sniegtā dienas aprūpes centra pakalpojuma izdevumu kompensācijai no deinstitucionalizācijas projekta vairs nav noteikti ierobežojumi (izdevumus no projekta kompensēs atbilstoši dienas aprūpes centra pakalpojuma faktiskajām izmaksām un apjomam);
  • aprūpes mājās pakalpojumu pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem nevar saņemt vienlaikus arī ar dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu pakalpojumiem;
  • bērni atelpas brīža pakalpojumu nevar saņemt vienlaicīgi ar sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un dienas aprūpes centra pakalpojumiem;
  • var sniegt atbalstu arī mērķa grupas personām, kuras ir Ukrainas civiliedzīvotāji un viņu ģimenes locekļi, kuri izceļo no Ukrainas vai, kuri nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ šī bruņotā konflikta norises laikā. Šādā gadījumā individuālo vajadzību izvērtēšanu un individuālā sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plāna izstrādi nodrošina tā pašvaldība, kurā ir personas uzturēšanās vieta, pieņemot attiecīgu lēmumu par nepieciešamā pakalpojuma piešķiršanu.

 

Informāciju 21.04.2022 sagatavoja: Laine Zālīte, Vidzemes plānošanas reģiona projekta “Vidzeme iekļauj” sociālo pakalpojumu eksperte.

Informācija pārpublicēta no Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapas: http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/vidzeme_ieklauj/no_ritdienas_stajas_speka_grozijumi_ministru_kabineta_noteikumos_nr_313/

 

Projektā “Kurzeme visiem” iesaistītos aicinām aizpildīt aptaujas anketu par saņemtajiem sociālajiem pakalpojumiem

Aicinām kurzemniekus – cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), bērnus ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un viņu ģimenes, kuri saņēmuši sociālos pakalpojumus projekta “Kurzeme visiem” ietvaros, līdz šī gada 29.martam aizpildīt aptaujas anketas! Ar Jūsu atbalstu un iesaisti Kurzemes plānošanas reģionam būs iespēja noskaidrot, kā mainījusies bērnu ar FT un pieaugušo ar GRT dzīves kvalitāte Kurzemē pēc sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu saņemšanas.

Anketa cilvēkiem ar GRT par dzīves kvalitātes novērtējumu pēc SBSP saņemšanas pieejama:

Anketa bērniem ar FT un viņu ģimenēm par dzīves kvalitātes novērtējumu pēc SBSP saņemšanas pieejama:

Projektā “Kurzeme visiem” izvērtētie cilvēki ar GRT var saņemt projekta kompensētas psihologa un citu speciālistu konsultācijas, aprūpi mājās un īslaicīgu sociālo aprūpi, apmeklēt atbalsta grupas un grupu nodarbības, kā arī izmantot pakalpojumus dienas aprūpes centros, specializētajās darbnīcās un grupu dzīvokļos.

Bērniem ar FT, kuriem piešķirts VDEĀVK atzinums par īpašu kopšanu, pieejami projekta kompensēti sociālās aprūpes un “Atelpas brīža” pakalpojumi, savukārt bērniem ar FT, kuri izvērtēti projekta “Kurzeme visiem” ietvaros, kā arī viņu vecākiem un likumiskajiem pārstāvjiem pieejamas plašas projekta kompensētu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas iespējas.

Plašāka informācija par projektu “Kurzeme visiem” un tā kompensētajiem sociālajiem pakalpojumiem cilvēkiem ar GRT, bērniem ar FT un viņu vecākiem pieejama mājas lapā: www.kurzemevisiem.lv

Anketēšanu veic Kurzemes plānošanas reģions “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2019. – 2021. gadam īstenošanas uzraudzības ziņojuma” sagatavošanas ietvaros. Iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.

irliepaja.lv: “Kurzeme visiem” sniedz sociālo atbalstu bērniem un pieaugušajiem

Sociālā māja Viršu 9/11. Publicitātes foto

Janvāra beigās Sociālajā dienestā projekta “Kurzeme visiem” vadības grupa iepazinās ar deinstitucionalizācijas (DI) plāna īstenošanas gaitu, kurš Liepājā turpinās jau sesto gadu. Apkopota informācija par projekta “Kurzeme visiem” ietvaros paveikto, sniedzot jaunus pakalpojumus Liepājā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, viņu vecākiem un cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, portālu irliepaja.lv informēja sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone. 

Ar paveikto pēdējo trīs mēnešu laikā un plānotajiem pasākumiem nākotnē darba grupu iepazīstināja projekta koordinatore Liepājā, Sociālā dienesta projektu vadītāja Elita Karzone. Pēc viņas sacītā, ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējuma palīdzību projekta “Kurzeme visiem” ietvaros Liepājā sniegti sociālie pakalpojumi par aptuveni 38 500 eiro personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, viņu vecākiem un likumiskajiem pārstāvjiem.

Projekta ietvaros Liepājas Sociālais dienests piesaistījis astoņus sociālos mentorus 16 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), kuras šopavasar no institūcijām pāries uz patstāvīgu dzīvi grupu dzīvokļos Viršu ielā 9/11. Mentoru atbalstu šobrīd saņem 10 klienti no VSAC “Kurzeme” filiāles “Iļģi” un trīs – no filiāles “Aizvīķi”. No februāra pavisam 15 klienti ar GRT saņems mentoru atbalstu, palīdzot viņiem uzsākt dzīvi patstāvīgi, iepazīstinot ar pilsētas vidi, iepirkšanās iespējām, naudas izlietošanu utt. Pakalpojumu sniedz astoņi sociālie mentori no nodibinājuma “Sociālā atbalsta izglītības fonds”, kas uzvarēja cenu aptaujā par pakalpojuma sniegšanu.

Liepājā cilvēkiem ar GRT tiek piedāvāti arī tādi bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumi kā mūzikas terapija un fizioterapija, psihologa konsultācijas, bet drīzumā būs pieejamas arī atbalsta grupas nodarbības.
 
Sociālais dienests turpina nodrošināt arī bezmaksas sociālos pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem.  Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu aktīvāk izmanto bērnu vecāki – mēnesī ap septiņām ģimenēm, bet projektā kopumā – 54 ģimenes. Sociālo rehabilitāciju saņēmuši 66 bērni ar funkcionāliem traucējumiem, bet šī gada pirmajā pusē papildus pakalpojuma piešķiršanai tiks izvērtēts 41 bērns.
 
Pieaudzis pieprasījums pēc “Atelpas brīža” pakalpojuma, kad bērni ar funkcionāliem traucējumiem var uzturēties speciālistu uzraudzībā līdz 30 diennaktīm gadā. Šo pakalpojumu Liepājā nodrošina Baltijas Rehabilitācijas centrs “Dižvanagi”, un to jau izmantojuši 58 bērni. Vidēji gada laikā projektā no jauna iesaistās desmit bērni.
 
Pieprasīts arī aprūpes pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kura laikā tiek nodrošināta bērna aprūpe, uzraudzība, pašaprūpes spēju attīstība un brīvā laika saturīga pavadīšanu bērna dzīvesvietā. Pakalpojumu šobrīd saņem 13 bērni no 5-17 gadiem un viens bērns līdz 4 gadu vecumam.
 
Paralēli ERAF projekta “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai” ietvaros finālam tuvojas būvdarbi jaunas infrastruktūras izveidei sociālo pakalpojumu sniegšanai. Ģimeniskai videi pietuvināto māju Salmu ielā 53 plānots nodot ekspluatācijā tuvākajā laikā, un šopavasar tur uzsāks dzīvi astoņi bez vecāku gādības palikušie bērni kopā ar apkalpojošo personālu. Specializētās  darbnīcas cilvēkiem ar GRT T. Breikša ielā 16/20, kuras plānots nodot ekspluatācijā šopavasar, 18 pieaugušie ar GRT varēs iemācīties jaunas prasmes un iemaņas, lai vēlāk veiksmīgāk iekļautos darba tirgū. Būvdarbi turpinās arī topošajos Grupu dzīvokļos Viršu iela 9/11, kur 16 personām ar GRT tiks nodrošināta mājvieta un ikdienā nepieciešamais individuālais atbalsts.
 
Kurzemes plānošanas reģions šogad izdevis brošūru “Jauna infrastruktūra Kurzemē deinstitucionalizācijas procesa īstenošanai”, kurā iespējams iepazīties ar visām projekta aktivitātēm. Brošūra pieejama lejupielādei ŠEIT.
 
Projekts “Kurzeme visiem” Kurzemē un Liepājā tiek īstenots kopš 2015. gada, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti, bērniem ar FT un bērniem no ārpusģimenes aprūpes. Projektu no 2015. līdz 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma atbalstu īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”.

Vairāk par projektu ŠEIT.

Raksts pārpublicēts no irliepaja.lv: https://irliepaja.lv/lv/liepajnieki/kurzeme-visiem-sniedz-socialo-atbalstu-berniem-un-/

LM: infografika par aprūpes pakalpojuma nodrošināšanu bērniem ar īpašas kopšanas nepieciešamību

Labklājības ministrija ir sagatavojusi informatīvu materiālu par aprūpes pakalpojuma nodrošināšanas nosacījumiem bērniem vecumā no 5 – 18 gadiem ar īpašas kopšanas nepieciešamību, skaidrojot, kas pieejams no pašvaldības budžeta un DI projektu finansējuma ietvaros.

Atgādinām: lai saņemtu atbalstu, bērna likumiskajiem pārstāvjiem jāvēršas savas pašvaldības sociālajā dienestā.

Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”  īsteno deinstitucionalizācijas projektu “Kurzeme visiem”.  Tā mērķis ir palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Projekts tiek īstenots līdz 2023.gadam un vairāk par to var uzzināt tā mājas lapā: www.kurzemevisiem.lv

Avots: Labklājības ministrija, 2022.gads

LM: bērniem ar smagu diagnozi vai funkcionāliem traucējumiem, iespējamu vai esošu invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem būs pieejama psihoemocionālā palīdzība

Ir plānots izveidot atbalsta sistēmu bērniem un viņu ģimenēm, lai nodrošinātu holistisku psihoemocionālu palīdzību bērnam ar smagu diagnozi vai funkcionāliem traucējumiem, iespējamu vai esošu invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem diagnozes noteikšanas un akūtās terapijas periodā, gan ģimenei atrodoties ārstniecības iestādē, gan vēlāk pakalpojumu saņemšanas laikā, gan arī jau atgriežoties dzīvesvietā.

Pasākumu, kurš tiks īstenots kā izmēģinājuma projekts, paredz informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.3. pasākuma „Atbalsts bērniem ar smagu diagnozi vai funkcionāliem traucējumiem, iespējamu vai esošu invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem” īstenošanu. To otrdien, 18. janvārī, izskatīja un pieņēma zināšanai valdības sēdē.

Jaunais pasākums paredz, ka tiks izstrādāta arī atbalsta sistēma jeb mehānisms, kā šādu atbalstu sniegt visoptimālāk atbilstoši katram individuālajam gadījumam un tai pat laikā ievērojot vienotus principus mērķa grupas pieprasījumam pēc atbalsta un pakalpojuma. Atbalsts ģimenēm šādos gadījumos ir ļoti būtisks, jo, uzzinot par bērna slimību, ārstējamu vai neārstējamu diagnozi, vieglu vai smagu sindromu gan paši bērni, gan viņu ģimenes locekļi var būt ļoti ievainojami, agresīvi, pārāk enerģiski vai pavisam neaktīvi, noslēdzoties sevī. Tādējādi ir nepieciešams sniegt psihosociālu atbalstu un palīdzību gan akūtā jeb šoka fāzē, gan pirmo nepieciešamo atbalstu, atgriežoties dzīvesvietā.

2020.gada decembrī Latvijā kopumā bija 8 444 bērni ar invaliditāti, kuriem ir spēkā Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmums par noteiktu invaliditāti.

 

Informācija pārpublicēta no LM mājas lapas: https://www.lm.gov.lv/lv/jaunums/berniem-ar-smagu-diagnozi-vai-funkcionaliem-traucejumiem-iespejamu-vai-esosu-invaliditati-un-vinu-gimenes-locekliem-bus-pieejama-psihoemocionala-palidziba

LSM: Sēdslēpes ļauj ziemu baudīt arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem

Jau pirms gada labdarības projektā cilvēki ar kustību traucējumiem varēja pirmo reizi baudīt ziemas priekus, traucoties lejā pa slēpošanas trasi. Pērn īpašās sēdslēpes tika nomātas vien uz brīdi. Šogad tās nopirktas, un cilvēki ar kustību traucējumiem visās vecuma grupās var pieteikties bezmaksas nodarbībām.

Mazajai Undīnei šī ir otrā reize slēpošanas trasē. Smaids viņas sejā apliecina – viņai ļoti patīk.

Undīnes mamma pastāstīja, ziemas aktivitātes, kuras varētu baudīt viņas meita, ir retums. Un kopš pērn tika pamēģināts – āķis lūpā.

“Es viņai teicu, ka būs braukšana uz slēpēm, un parādīju video no pagājušā gada. Tad jau nevarēja sagaidīt, kad būs beidzot jābrauc. Mēs šodien pat uz skolu neaizgājām,” pastāstīja sieviete.

Undīne gan nav vienīgā slēpotgribētāja. Jau pie lielāka kalna nogāzes sēdslēpē tiek piesprādzēts Jānis.

“Tas pasūtījums ar visu atvešanu ir 12 tūkstoši dolāru. Ar visa veida sēdekļiem, kuri ir maināmi, lai varētu lietot šo ekipējumu gan mazi, gan lieli,” stāstīja idejas autors.

Pagaidām bezmaksas slēpošana cilvēkiem ar kustību traucējumiem visbiežāk tiek piedāvāta Cēsīs. Mērķis gan liels – iegādāties vismaz vienu sēdslēpi katram Latvijas slēpošanas kalnam.

“Bez ziedotājiem, labvēļiem, sponsoriem šis nevar pastāvēt,” uzsvēra Siminaitis.

Instruktors aicina visus slēpotājgribētājus pieteikties, vietas vēl ir. Tāpat vecākiem nav pamata satraukumam. Drošība esot pirmajā vietā, katrs brauciens ir arī apdrošināts.

Informācija pārpublicēja no LSM portāla: https://www.lsm.lv/raksts/dzive–stils/valasprieki/sedslepes-lauj-ziemu-baudit-ari-cilvekiem-ar-kustibu-traucejumiem.a439012/

Kurzemes plānošanas reģions izdevis brošūru «Jauna infrastruktūra Kurzemē deinstitucionalizācijas procesa īstenošanai»

Gada izskaņā Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sagatavojis informatīvu materiālu – brošūru par jauno infrastruktūru Kurzemē, kas top vai jau ir tapusi deinstitucionalizācijas procesa īstenošanai.

Brošūra lejupielādei .pdf formātā

Brošūrā ir iespēja uzzināt, kādas pārmaiņas ar Eiropas Savienības fondu – Eiropas Sociālā fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda – līdzekļiem un valsts un pašvaldību finansējumu norit Kurzemē sociālajā jomā. Tie ir gan projekta «Kurzeme visiem» ietvaros kompensēti sociālie pakalpojumi cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) un ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT), gan jaunu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu izveide, kur cilvēkiem ar GRT, bērniem ar FT un viņu ģimenēm, kā arī ārpusģimenes aprūpē nonākušajiem – sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošajiem bērniem – būs pieejams tik nepieciešamais atbalsts.

Materiāls veidots pavasarīgās noskaņās, jo jaunā infrastruktūra ir sākums, solis uz citādākas sociālā atbalsta sistēmas veidošanu.  Šis ceļš – mazināt institūcijās pakalpojumus saņemošo cilvēku skaitu un radīt nepieciešamos sociālos pakalpojumus tuvāk mājām jeb sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus – nav viegls, jo mainām gadu desmitiem ilgušas tradīcijas.  Tomēr kopā – iesaistoties un sadarbojoties gan valstij, gan pašvaldībām, gan arī sabiedrībai un ikvienam no mums – varam panākt pārmaiņas, lai ne tikai Kurzeme būtu vieta visiem, kur dzīvot un saņemt tieši sev nepieciešamo atbalstu, bet arī visa Latvija!

Pateicamies visiem, kuri iesaistījās brošūras tapšanā! Lai mums visiem izdodas!