Category Archives: Bērni VSAC

Ventas Balss: top ģimeniski mājokļi bērniem

Ventspilī, Skroderu ielā aktīvi turpinās vēsturisko namu pārbūve un restaurācija. Pēc nedaudz vairāk kā gada tā kļūs par dzīvesvietu bērniem, kas palikuši bez vecāku aprūpes. Kurzemē šāds pakalpojums pagaidām tiks nodrošināts tikai Ventspilī un Liepājā.

Iedzīvotāji pamanījuši, ka pie ēkas Vītolu ielā 21 joprojām atrodas izkārtne, kas vēstī, ka ēku plānots pārbūvēt, lai tur nodrošinātu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem iespēju augt un dzīvot pēc iespējas ģimeniskai videi pietuvinātos apstākļos un dzīvokļos, kas līdzinās ģimenes mājoklim. Tomēr zināms, ka, izvērtējot priekšrocības un trūkumus, pašvaldībā tika pieņemts lēmums par adreses maiņu no Vītolu ielas 21 uz Skroderu ielu 13 un 13a, jo tuvumā atrodas skolas, interešu izglītības iestādes, kā arī kultūras un sporta infrastruktūra.

Pašvaldības iestādes Ventspils osta vadītāja vietnieks Juris Tovstuļaks informēja, ka Ventspils dome septembrī pieņēma lēmumu pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Vītolu ielā 21 atsavināt izsoles kārtībā, un šobrīd tiek gatavota dokumentācija, lai tuvāko mēnešu laikā to virzītu pārdošanai elektroniskā izsolē.

Ventas Balss jau rakstīja, ka šogad tika uzsākta un patlaban aktīvi turpinās ēku pārbūve un vides infrastruktūras labiekārtošana Skroderu ielā 13 un 13a, kas atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa – Vecpilsētas – teritorijā, un, to pārbūvējot, jāņem vērā Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteiktie ierobežojumi.

Komunālās pārvaldes pārstāve Zane Spudiņa skaidro, ka abām ēkām šobrīd notiek esošo pamatu pastiprināšana, kā arī jau izbūvēti jauni pamati koka ēkas piebūvei, kurā nākotnē plānots ierīkot palīgtelpas. Mūra ēkas piebūvē ievadīts siltummezgls, izbūvēti ūdens un kanalizācijas tīklu un ārējo elektrotīklu pievadi, kā arī veikta sienu pastiprināšana un jumta konstrukciju izbūve. Tā kā ēka ir sena, pastāvīgi notiek plaisu monitorings. Guļbūvē saglabāts vēsturisks manteļskurstenis, kam pabeigta pēdas pastiprināšana, savukārt šobrīd notiek darbs pie tā pamatnes atjaunošanas. Koka ēkas guļbūves daļa speciālā kārtībā demontēta un nogādāta būvnieka ražotnē Cēsīs, kur patlaban slēgtā angārā notiek guļbaļķu restaurācijas darbi. Pēcāk, ievērojot marķējumus, guļbūve tiks uzstādīta, un tam sekos jumta konstrukciju izbūve. Paralēli būvdarbiem turpinās arī arheoloģiskā uzraudzība rakšanas darbiem, ko paredz īpašuma atrašanās vēsturiski nozīmīgā vietā.

Spudiņa arī zināja teikt, ka, noņemot jumta konstrukcijas, atbrīvojot ēkas no sadzīves atkritumiem un atsedzot pamatus, tika konstatēts, ka tās ir sliktākā tehniskajā stāvoklī, nekā sākotnēji tika prognozēts, jo kārtība nosaka, ka pirms būvprojekta izstrādes apsekošana tiek veikta no ārpuses un tikai vizuāli, neatsedzot konstrukcijas. Līdz ar to tiek paredzēts, ka būvniecības gaitā, visticamāk, nāksies palielināt nepieciešamā finansējuma apmēru, jo radīsies papildu izmaksas. «Šobrīd projektētāji strādā pie risinājuma, ko darīt un kā pastiprināt, lai saglabātu esošās ēkas,» turpina Komunālās pārvaldes pārstāve.

Šobrīd darbi norit saskaņā ar līgumā minētajiem termiņiem, un plānots, ka būvdarbi varētu tikt pabeigti līdz nākamā gada rudenim.

Ventspils pašvaldība šo projektu īsteno deinstitucionalizācijas programmā, kas ieviesta ar mērķi palielināt Kurzemē ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta Kurzeme visiem vadītāja Sandra Miķelsone-Slava informēja, ka Kurzemē šāds pakalpojums – dzīvokļu tipa mājokļi, lai bērniem, kas palikuši bez vecāku aprūpes, nodrošinātu ģimeniskai videi pietuvinātus ikdienas dzīves apstākļus, – tiek veidots tikai Liepājā un Ventspilī. Liepājā šim mērķim viena no infrastruktūrām jau ir izveidota, bet divas vēl top. Projekta vadītāja stāsta, ka vasarā kopā ar kolēģiem bijusi iespēja paviesoties pie Liepājas bērniem un jauniešiem, kuriem pašvaldība jau nodrošina šo pakalpojumu. «Bērni ir priecīgi, ka viņiem ir jaunas mājas,» piedzīvotajā dalījās Miķelsone-Slava, akcentējot būtiskāko – vide, kas tiek radīta, vairāk līdzinās mājām, nevis institūcijai jeb bērnunamam. Ikdiena bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem risinās līdzīgi, kā tas noris ģimenē – tiek gatavots ēdiens, notiek dzīvokļa uzkopšana, gatavoti mājasdarbi skolai, atbilstoši budžetam plānoti tēriņi, tāpat bērni dodas uz skolu un pulciņiem. Ikdienā kopā ar bērniem ir auklītes un audzinātājas.

Sākotnēji tika plānots, ka Ventspilī nepieciešams paredzēt 16 vietas āspusģimenes aprūpē esošiem bērniem, tomēr, ņemot vērā, ka pieprasījumam ir tendence sarukt, skaits tika samazināts līdz 12 vietām.

Informācija pārpublicēta no Ventas Balss portāla: https://www.ventasbalss.lv/zinas/sabiedriba/47094-top-gimeniski-majokli-berniem

Labklājības ministrija aicina skolēnus piedalīties radošo darbu konkursā

Aicinām ikvienu Latvijas skolēnu, īpaši jauniešus no 7. līdz 12. klasei, piedalīties radošajā konkursā “Vienlīdzība”, kura kopējais naudas balvu fonds ir 8000 eiro.

Konkurss mudina no cilvēciska un iekļaujoša skatpunkta radoši palūkoties uz līdzcilvēkiem, kuri dzīvo mums līdzās, – cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī bērniem, kuri palikuši bez vecāku aprūpes un dzīvo vai ir dzīvojuši institucionālajā ārpusģimenes aprūpē.

NOLIKUMS

Konkursa dalības nosacījumus, darbu iesniegšanas termiņu, balvu fondu un vērtēšanas kritērijus vari iepazīt: vienlidziba.lv NOTEIKUMI.

ŽŪRIJA

Visus iesniegtos darbus pēc noteiktiem kritērijiem izvērtēs radošā konkursa komisija. Pilnu žūrijas sastāvu vari iepazīt: vienlidziba.lv/ŽŪRIJA.

DARBA IESNIEGŠANA

Konkursa darbu iesniegšana no 16. septembra līdz 4. novembrim notiks tīmekļa vietnē: vienlidziba.lv/IESNIEGT DARBU.

SOCIĀLIE TĪKLI

Seko radošā konkursa “Vienlīdzība” aktualitātēm un uzzini jaunāko informāciju Labklājības ministrijas un konkursa sociālajos tīklos:

Facebook: @Labklājības ministrija un @Radošais konkurss Vienlīdzība

Instagram: @konkurss_vienlidziba

Tik Tok: @vienlidziba

PUBLICITĀTES MATERIĀLI

https://vienlidziba.lv/publicitates-materiali/

Informācija pārpublicēta no vietnes cilvēksnevisdiagnoze.lv: https://cilveksnevisdiagnoze.lv/konkurss/

Liepājas valstspilsētas pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības grupa klātienē iepazīstas ar jaunajiem sociālās infrastruktūras objektiem Liepājā

Šonedēļ Liepājas valstpilsētas pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības grupa Domes deputāta Helvija Valča vadībā tikās, lai iepazītos ar deinstitucionalizācijas (DI) plāna īstenošanas gaitu Liepājā pēdējo trīs mēnešu laikā un apskatītu klātienē trīs jaunos sociālās infrastruktūras objektus – Bērnu atbalsta centru “Dzintari” , Specializētās darbnīcas un Grupu dzīvokļus cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT).

ERAF projekta “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai” ietvaros izveidoti jauni infrastruktūras objekti – Specializētās darbnīcas T.Breikša ielā 16/20 un mūsdienīgi Grupu dzīvokļi Viršu ielā 9/11 16 cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, kuri ir gatavi pārnākt no institucionālās aprūpes uz patstāvīgu dzīvi sabiedrībā.

Šovasar grupu dzīvokļi Viršu ielā 9/11 nodoti ekspluatācijā, un uz tiem 2023. gada februārī varēs pārcelties 16 cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem no VSAC «Kurzeme» filiālēm «Iļģi» un «Aizvīķi». Infrastruktūras apdzīvošana, kas bija iecerēta vasarā, šobrīd aizkavējusies vairākkārtējas aprīkojuma iepirkuma procedūras izbeigšanas dēļ atsevišķās iepirkuma daļās, lai gan iepirkumi objekta aprīkošanai tika izsludināti kopš 2021. gada oktobra. Paredzēts, ka katrā dzīvoklī būs ar mēbelēm un pirmās nepieciešamības piederumiem aprīkota virtuve, priekštelpa, guļamistaba, duša. Kā atzina grupas locekļi, kuri redzējuši grupu dzīvokļus arī citās pilsētās, Liepājā tie ir ļoti mājīgi un ir kā dzīvokļi, nevis tikai istabas ar koplietošanas telpām.

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros Sociālais dienests kopš pavasara piesaistījis arī astoņus sociālos mentorus no SAIF “Kurzemes ģimeņu atbalsta centrs”, lai palīdzētu cilvēkiem ar GRT, kuri dzīvos Grupu dzīvokļos, pārejas periodā iepazīt pilsētu, socializēties un pašiem sevi aprūpēt. Katram klientam sadarbībā ar mentoru joprojām tiek nodrošināts atbalsts piecas stundas nedēļā.

Ekspluatācijā nodotas arī Specializētās darbnīcas cilvēkiem ar GRT T. Breikša ielā 16/20, kuras šobrīd aprīko ar mēbelēm un iekārtām, lai šā gada novembrī 18 pieaugušie ar GRT šeit varētu sākt apgūt jaunas prasmes un iemaņas sveču liešanā un papīra dizaina izstrādājumu izgatavošanā, tādējādi mēģinot arī iekļauties darba tirgū.

Kopš šā gada marta jau apdzīvota un jaunām mēbelēm aprīkota ģimeniskai videi pietuvinātā māja Salmu ielā 53 – Bērnu atbalsta centrs “Dzintari” astoņiem bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Vēl vienas šādas mājas būvniecība tikko uzsākta Zaļās birzs mikrorajonā Kuldīgas ielā 20, kuru plānots pabeigt līdz 2023. gada vasaras beigām.

Līdz šim neapdzīvotā zemes gabalā top mūsdienīga, ģimeniskai videi pietuvināta bērnu aprūpes institūcija Bērnu atbalsta centra “Dzintari” vēl astoņiem bērniem. Māja būs līdzīga iepriekšējai – energoefektīva “pasīvā” dzīvojamā māja ar zemām uzturēšanas izmaksām, kurā, atšķirībā no parastas ēkas, ir augsta siltumizolācija, kas ļauj samazināt siltuma zudumus. Ēka projektēta, lai vasarā nepārkarstu un ziemā neatdzistu, t.i. visu gadu bērniem būtu komfortabls iekštelpu klimats. Pie dzīvojamās ēkas būs arī saimniecības ēka, labiekārtota teritorija un smilšu seguma rotaļu laukums ar divām rotaļu iekārtām – šūpolēm un kāpšanas kompleksu.

Projekts “Kurzeme visiem” Kurzemē un Liepājā tiek īstenots kopš 2015. gada, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti, bērniem ar FT un bērniem no ārpusģimenes aprūpes. Projektu no 2015. līdz 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma atbalstu īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”.

Vairāk par projektu www.kurzemevisiem.lv, Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā un portālā liepaja.lv sadaļā “ Kurzeme visiem”.

Informācija pārpublicēta no Liepājas valstspilsētas pašvaldības mājas lapas: https://faili.liepaja.lv/Bildes/Dokumenti/Dokumentu-biblioteka/Projekti/Aktualit%C4%81tes/Projekta-aktualitates-09-09-2022-1.pdf

Informāciju sagatavoja
Gunta Jākobsone
Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 29 106 561
E-pasts: gunta.jakobsone@liepaja.lv

Ventas Balss: top dzīves vieta bez apgādības palikušiem bērniem

Foto: Iesūtīts foto

Lai nodrošinātu mūsdienīgu un ģimeniskai videi pietuvinātu mājvietu bērniem, kuri palikuši bez vecāku aprūpes, Skroderu ielā 13 un 13A ir uzsākta ēkas pārbūve un vides infrastruktūras labiekārtošanas darbi.

20. maijā tika noslēgts būvniecības līgums ar būvuzņēmēju SIA “Warss+” par projekta “Ēku pārbūve Skroderu ielā 13 un 13A, Ventspilī” īstenošanu. Šobrīd objektā norit saudzīgi ēkas demontāžas darbi, jo ēkas būvniecībā paredzēts saglabāt lielāko daļu vēsturisko konstruktīvo elementu. Profesionālu būvuzraudzību objektā nodrošina SIA “Būves birojs”.

Projekts paredz ēku Skroderu ielā pārbūvi, izveidojot divus autonomus dzīvokļus, lai katrā no tiem varētu dzīvot vismaz seši bērni. Pašlaik bērniem, kuriem nav iespējams dzīvot ģimenē, tiek nodrošināta aprūpe Ventspils Sociālās aprūpes nama ”Selga” bērnu sociālās aprūpes centrā. Pašreizējie apstākļi bērnu sociālās aprūpes centrā neatbilst bērnu ģimeniskai videi pietuvinātam aprūpes modelim, jo bērni dzīvo kopmītnes tipa apstākļos.

Pateicoties šāda projekta īstenošanas iespējām, pilsētā tiks izveidota ne tikai mūsdienīga ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanas vieta ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un attīstīta infrastruktūra, bet tiks atjaunota arī Ventspils vecpilsētas ēka un labiekārtota apkārtējā vide ap to.

Projekts ”Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Ventspils pilsētas pašvaldībā” tiek realizēts, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 866 tūkst. EUR apmērā, kas ir 85 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām, valsts budžeta dotāciju 31 tūkst. EUR apmērā, kas ir 3 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām, savukārt pašvaldība nodrošina projekta realizācijai nepieciešamo līdzfinansējumu – 12 % apmērā no kopējām projekta attiecināmajām un neattiecināmajām izmaksām.

Ēku pārbūvi plānots pabeigt līdz 2023. gada beigām.

Informācija pārpublicēta no Ventas Balss portāla: https://www.ventasbalss.lv/zinas/sabiedriba/46373-top-dzives-vieta-bez-apgadibas-palikusiem-berniem

LM atgādina: dubultots pabalsta apmērs aizbildnim par bērna uzturēšanu

No 2021.gada 1.jūlija tiks dubultots pabalsta apmērs aizbildnim par bērna uzturēšanu. Turpmāk tas būs 215 eiro mēnesī par bērnu līdz sešiem gadiem (ieskaitot) un 258 eiro mēnesī par bērnu vecumā no septiņiem līdz 17 gadiem (ieskaitot). Šādi tas būs vienādots ar pabalstu par audžuģimenē ievietota bērna uzturu.

Pabalsta palielināšanu paredz grozījums Ministru kabineta noteikumos “Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai””, kas otrdien, 20. aprīlī pieņemts valdības sēdē.

Šī gada 1. janvārī valstī bija reģistrēti 3395 aizbildņi, kuru aizbildniecībā atradās 4276 bērni.  Saskaņā ar Civillikumu aizbildņi atvieto saviem aizbilstamajiem vecākus. Tāpat aizbildnim ir pienākums sevišķi gādāt par sava aizbilstamā audzināšanu ar tādu pašu rūpību, ar kādu apzinīgi vecāki gādātu par sava bērna audzināšanu.

Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu paredzēts aizbilstamā  pamatvajadzību nodrošināšanai.

Informācija pārpublicēta no LM lapas Facebook un mājas lapas: https://www.lm.gov.lv/lv/jaunums/dubultots-pabalsta-apmers-aizbildnim-par-berna-uzturesanu

Liepājā bērnu atbalsta centra “Dzintari” darbinieki tiek apmācīti par ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu

 
No 26. līdz 29. aprīlim bērnu atbalsta centra “Dzintari” 18 darbinieki piedalās Kurzemes plānošanas reģiona rīkotajās apmācībās, kuras nodrošina biedrības “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas” Izglītības un kompetences centra lektori.
 
Apmācībās darbinieki tiek iepazīstināti uz Deinstitucionalizācijas (DI) procesu, tā pamatprincipiem, ar ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu, kā arī apgūst daudz citu noderīgu zināšanu darbā ar bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības – starpprofesionālo sadarbību, ģimenes nozīmi bērna dzīvē, bērna adaptāciju jaunā vidē, veselības veicināšanu, sabalansēta uztura izvēli, sociālo un pašaprūpes prasmju un neatkarības veicināšanu, fiziskās aktivitātes un brīvā laika saturīga pavadīšanu, tradīciju veidošana, rīcība krīzes situācijās u.c. Paralēli notiek praktiskie darbi un grupu diskusijas. Šonedēļ nodarbības vadīja lektore Dace Beināre.12. un 13. maijā apmācību dalībnieki dosies pieredzes apmaiņā uz Kuldīgu.
 
Apmācības notiek projekta “Kurzeme visiem” ietvaros, ko ar Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansējumu īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”. Projekts “Kurzeme visiem”  tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.
 
Informācija daļēji pārpublicēta no Liepājas valstspilsētas domes Sociālā dienesta lapas Facebook: https://www.facebook.com/photo?fbid=297121919265704&set=a.153984576912773 

Projekta “Kurzeme visiem” partneri pārrunā aktualitātes un iepazīst rehabilitācijas iespējas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Aizputē

Šī gada 27.aprīlī uz tikšanos klātienē Aizputē sanāca deinstitucionalizācijas projekta “Kurzeme visiem” partneri – Kurzemes plānošanas reģiona, Kurzemes pašvaldību un Valsts sociālā centra “Kurzeme” pārstāvji, lai pārrunātu projekta aktualitātes.

Tikšanos atklāja Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Sandra Miķelsone – Slava, kura pastāstīja par projekta ietvaros plānoto darbību īstenošanas gaitu. S.Miķelsone – Slava norādīja, ka turpinās cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) un bērnu ar funkcionāliem traucējumiem (FT) izvērtēšana, lai varētu sniegt viņiem nepieciešamos projekta kompensētus sociālos pakalpojumus. Viņa arī skaidroja, ka šobrīd projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sociālie pakalpojumi tiek kompensēti 143 cilvēkiem ar GRT un 269 bērniem ar FT. Papildu turpinās arī pilngadīgu cilvēku sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā – jau sagatavoti un uz dzīvi Saldus un Cēsu novados pārgājuši septiņi cilvēki, šobrīd notiek vēl 17 cilvēku sagatavošana. Cilvēku ar GRT pāreja uz dzīvi sabiedrībā ir cieši saistīta ar grupu dzīvokļu izveidi, tāpēc sagatavošanas process projekta ietvaros tiks turpināts līdz ar jaunu šo pakalpojumu vietu pieejamību Kurzemes reģionā. Tāpat turpinās arī speciālistu apmācības Kurzemes reģionā – apmācīti 68 valsts sociālās aprūpes iestāžu darbinieki un 12 sociālie mentori, kā arī uzsāktas apmācības speciālistiem darbam ar bērniem ģimeniskai videi  pietuvinātā pakalpojumā (ĢVPP).

S.Miķelsone – Slava arī atgādināja, ka projekta noslēgums ir nākamgad – 2023.gadā, tāpēc pašvaldībām nepieciešams maksimāli izmantot projektā pieejamās iespējas, lai sasniegtu projekta rezultatīvos rādītājus un pēc iespējas efektīvāk izlietotu pieejamo finansējumu sociālo pakalpojumu kompensēšanai. Viņa arī norādīja, ka dažādus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus projekta ietvaros ir iespējams arī sniegt bez infrastruktūras izveides, piemēram, individuālās speciālistu konsultācijas un atbalsta grupas un grupu nodarbības.

Tikšanās turpinājumā projekta partneri stāstīja par infrastruktūras izveides gaitu savās pašvaldībās sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai. Saldus novadā ir pabeigti gan grupu dzīvokļi un specializētās darbnīcas cilvēkiem ar GRT, kā arī sociālās rehabilitācijas centrs bērniem ar FT, tāpēc klātesošajiem bija iespēja iepazīt Saldus novada pieredzi aktīvā šo pakalpojumu nodrošināšanā saviem iedzīvotājiem. Grupu dzīvokļu izveide noslēgusies arī Ventspils novadā, kur drīzumā patstāvīgāku dzīvi kopumā uzsāks 8 cilvēki ar GRT. Daļēji pabeigta ir infrastruktūras izveide Dienvidkurzemes novadā – Aizputē ir izveidots sociālās rehabilitācijas iespējas bērniem ar FT, Priekulē sācis darboties dienas aprūpes centrs un specializētās darbnīcas cilvēkiem ar GRT, savukārt Rucavā vēl turpinās darbi pie grupu dzīvokļa un dienas aprūpes centra izveides cilvēkiem ar GRT. Liepājā ir pabeigta viena no kopumā diviemĢVPP izveide ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, savukārt turpinās darbs pie grupu dzīvokļu un specializēto darbnīcu izveides. Arī Ventspilī ir pabeigta dienas aprūpes centra izveide cilvēkiem ar GRT un bērniem ar FT, savukārt turpinās darbi pie ĢVPP izveides.  Kuldīgas novadā visa iecerētā infrastruktūra – grupu dzīvokļi, specializētās darbnīcas, dienas aprūpes centri gan pieaugušajiem ar GRT, gan bērniem ar FT – vēl ir tapšanā, tāpat arī Talsu novadā turpinās darbi pie dienas aprūpes centra cilvēkiem ar GRT. Plašāk par jauno infrastruktūru Kurzemē, kas top vai jau ir tapusi deinstitucionalizācijas procesa īstenošanai, varat uzzināt digitālā brošūrā, kas pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā.

Tikšanās noslēgumā projekta “Kurzeme visiem” partneri iepazina sociālās rehabilitācijas iespējas Aizputē bērniem un jauniešiem ar FT. Ar ERAF, valsts un pašvaldības finansējumu Aizputē ir pilnveidotas un papildinātas dienas aprūpes centra telpas un aprīkojums sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai, ņemot vērā novadā dzīvojošo bērnu ar FT vajadzības. Centrā ir iekārtotas četras telpas: fizioterapijas, mūzikas terapijas, logopēda un sensorā telpa. Projekta ietvaros arī nodrošināta materiāltehniskā bāze trīs speciālistiem, kā arī katram speciālistam nodrošināts savs kabinets, lai ilgtermiņā varētu sniegt pakalpojumus bērniem ar FT.

Tikšanās prezentācija:

Kurzemes plānošanas reģiona prezentācija: projekta Kurzeme visiem ieviešanas aktualitātes

2022.gada aprīlī sagatavots KPR DI plāna 2017.- 2020. gadam ieviešanas progresa izvērtējums

Kurzemes plānošanas reģiona Administrācija ir sagatavojusi jau otro ziņojumu par Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.- 2020. gadam ieviešanas progresa izvērtējumu, kas publicēts 2022.gada 1.aprīlī.

Papildu informācijai:

Sandra Miķelsone – Slava, Projekta “Kurzeme visiem” vadītājas asistente, sandra.mikelsone@kurzemesregions.lv

Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests saņem bērnu atbalsta centra “Dzintari” mājas atslēgas

Aizvadītās nedēļas nogalē Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta direktore Linda Krasovska saņēma jaunās Bērnu atbalsta centra “Dzintari” mājas atslēgas Salmu ielā 53 no SIA “Būvkompānija MBR” valdes locekļa Ulda Valdmaņa. Šonedēļ sākušies pārvākšanās darbi, lai februāra beigās daļa Liepājas Bērnunama bērnu un darbinieku varētu šo māju sākt apdzīvot.
 
Māja uzbūvēta lielākoties ar Eiropas Savienības, kā arī valsts un pašvaldības finansiālu atbalstu Deinstitucionalizācijas projekta “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai” ietvaros. Tajā tiks nodrošināts ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums astoņiem ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem vecumā no diviem līdz 18 gadiem. Centrā kopā ar bērniem pastāvīgi būs atbalsta personāls – sociālais darbinieks, audzinātājs un aprūpētāji , kuri, līdzīgi kā ģimenes locekļi, nodrošinās bērnu pieskatīšanu, mācību procesu, ārpusskolas aktivitātes, iepirkšanos, kopīgu ēst gatavošanu utt.
 
Mājā būs četras istabiņas, koplietošanas telpa, virtuve, vannas istabas, telpas darbiniekiem u.c. Liepājā šī ir pirmā energoefektīva “pasīvā” dzīvojamā māja, kuras galvenā atšķirība no parastas ēkas ir tās augstā siltumizolācijas un gaisa necaurlaidība, kas ļaus būtiski samazināt siltuma zudumus un uzturēt veselīgu klimatu. Ēka projektēta tā, lai tā vasarā nepārkarstu un ziemā neatdzistu, t.i. visa gada garumā valdītu komfortabls iekštelpu klimats. Mājas pagalmā ir āra terase, rotaļu laukums un saimniecības telpas.
 
Pārējie Bērnunama bērni līdz otras tādas pašas ģimeniskai videi pietuvinātas mājas uzbūvēšanai Kuldīgas ielā 20, kuru plānots uzsākt tuvākajā laikā, dzīvos divos izremontētos trīsistabu un vienā divistabu dzīvoklī daudzdzīvokļu mājā Viršu ielā 9/11.
 
Informācija pārpublicēta no Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta lapas Facebook: https://www.facebook.com/100069036945481/posts/250916530552910/

LM infografika: kā kļūt par audžuģimeni

LM sagatavotā infografika pārpublicēta no LM lapas Facebook: https://www.facebook.com/photo/?fbid=140562771694002&set=a.113393191077627

Vairāk par to, kur saņemt atbalstu un konsultācijas  var gan esošie, gan topošie adoptētāji, aizbildņi un audžuģimenes Kurzemē, uzziniet: https://kurzemevisiem.lv/noderigi/ka-arpusgimenes-aprupe-esosiem-berniem-nonakt-gimenes/