Integratīvās nometnēs projekta “Kurzeme visiem” ietvaros rudens brīvlaikā apgūst jaunas iemaņas un veido jaunas draudzības

Kurzemes plānošanas reģions projekta “Kurzeme visiem” sadarbībā ar biedrību “Palīdzēsim.lv” un Latvijas Bērnu atbalsta fondu skolēnu rudens brīvlaikā rīkoja divas triju dienu diennakts nometnes ģimenēm ar 7 – 16 gadus veciem bērniem, tostarp ar funkcionāliem traucējumiem. Kopumā 60 dalībniekiem no Kurzemes reģiona bija iespēja abās nometnēs aktīvi un radoši pavadīt laiku, apgūt jaunas iemaņas, kā arī iegūt jaunus draugus.

“Jau vairākus gadus projekta “Kurzeme visiem” ietvaros rīkojam integratīvas nometnes, kur tiekas visa ģimene – pieaugušie un bērni, tai skaitā ar funkcionāliem traucējumiem, lai dalītos pieredzē, apgūtu jaunas prasmes un iemaņas, kā arī veidotu jaunas draudzības. Tā ir iespēja bērniem un jauniešiem daudz brīvākā atmosfērā iepazītu atšķirīgo, izprastu un pieņemtu to, redzot sabiedrību tādu, kāda tā ir.  Priecājos, ka projekta “Kurzeme visiem” ietvaros Kurzemes plānošanas reģionam, piesaistot profesionālus nometņu organizatorus, varējām sniegt iespēju ģimenēm pavadīt trīs izraujošas, izglītojošas, sadarbību veicinošas, iedrošinošas, piedzīvojumiem un aktivitātēm piepildītas dienas,“ stāsta Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Sandra Miķelsone – Slava.

No 21. – 23. oktobrim viesu namā “Raganas slota”, Ventspils novadā, norisinājās pirmā nometne – “Kurzemes piedzīvojums rudenī”, ko rīkojām sadarbībā ar biedrību “Palīdzēsim.lv”.  Trīs aizraujošās dienās integratīvās nometnes dalībnieki  – 9 ģimenes ar bērniem, tostarp ar FT, caur dažādiem uzdevumiem iepazina viens otru, darbojās radoši, gan iemēģināja roku fizikas un ķīmijas brīnumos, kopīgi mācījās, uzdrošinājās, smējās, bija fiziski aktīvi un rotaļājās. Dalība plaša spektra nodarbībās, aktivitātēs un sarunās ļāva visai ģimenei labāk izprast savas vajadzības, apzināties un rast jaunus spēkus, pārvarēt savus aizspriedumus un uzdrīkstēties darīt ko jaunu.

Savukārt no 26. – 28. oktobrim” “Dvēseles veldzes dārzā”, Ziemupē, Laiveniekos, Dienvidkurzemes novadā, uz triju dienu piedzīvojumiem integratīvajā nometnē “Kur  tu – tur es” aicināja doties Latvijas Bērnu atbalsta fonds. Kopumā 30 dalībniekiem – 10 ģimenēm bija iespēja aktīvi un radoši pavadīt laiku, veicināt sadarbības prasmes, caur aktivitātēm un rotaļām iepazīt gan sevi, gan citus, kā arī iedvesmoties un atvērties jaunām nodarbībām un spēlēm, kas varētu kļūt arī par ģimenes tradīciju sastāvdaļu, vēl vairāk satuvinot dažādās ģimenes paaudzes. Dalībnieki darbojās gan kopā, daloties ar savu pieredzi un zināšanām un sniedzot atbalstu citiem, gan meklēja un attīstīja savus iekšējos resursus individuālās nodarbībās.

Kopumā 2023. gadā Kurzemes plānošanas reģions, piesaistot organizatorus – biedrību “Palīdzēsim.lv”, Latvijas Bērnu atbalsta fondu un biedrību “Latvijas Mazpulki” – organizējis piecas integratīvas nometnes – trīs piecu dienu nometnes vasarā un divas trīs dienu nometnes rudens periodā. Atšķirībā no daudzām citām pieejamajām nometnēm, projekta “Kurzeme visiem” ietvaros rīkotās nometnes ir paredzētas visai ģimenei  – gan vecākiem, gan bērniem un jauniešiem, lai veicinātu bērnu ar FT un viņu ģimeņu iekļaušanos sabiedrībā. Būtisks šo integratīvo nometņu elements ir arī brīvprātīgie palīgi, kuri ne tikai sniedz atbalstu nometnes personālam un dalībniekiem, bet arī  paši iegūst nenovērtējamu pieredzi un jaunu skatījumu uz sabiedrību.

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros laika posmā no 2019. līdz 2023. gadam Kurzemes plānošanas reģions, piesaistot nometņu rīkotājus, ir organizējis 11 integratīvas nometnes ģimenēm ar bērniem, tostarp ar funkcionāliem traucējumiem, kopumā sniedzot iespēju izbaudīt piedzīvojumus vairāk nekā 330 nometņu dalībniekiem. Papildu projekta ietvaros, lai vairotu sabiedrības empātiju un izpratni, rīkotas arī trīs integratīvas nometnes bērniem un viņu ģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem.