<Atpakaļ

Lai veicinātu bērnu skaita samazināšanos institūcijās un to nonākšanu ģimenēs, projekta ietvaros sadarbībā ar biedrību “Piecas izaugsmes formulas” nodrošinājām iespēju iespēju saņemt apmaksātas psihologa, jurista un sociālā darbinieka konsultācijas. Kopumā 7 Kurzemes pašvaldībās (Dundagas, Kuldīgas, Pāvilostas, Saldus un Talsu novados, kā arī Liepājas un Ventspils pilsētās) šo iespēju izmantoja 27 cilvēki, kas ir aizdomājušies par adopciju, kļūšanu par aizbildņiem vai audžuģimeni. 

Šobrīd individuālas konsultācijas projekta ietvaros vairs nav pieejamas.

Kurzemē pašlaik darbojas 4 Ārpusģimenes atbalsta centri – Kuldīgā, Liepājā, Talsos un Ventspilī, kas nodrošina apmācības un sniedz psihosociālo atbalstu audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm un adoptētājiem.

Vairāk par individuālajām konsultācijām potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem un audžuģimenēm

Izziņai:

Projekta ietvaros sniegtas 59 (28 psihologa,  14 jurista un 17 sociālā darbinieka) konsultācijas 105 stundu apjomā 27 potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem un audžuģimenēm.

Ārpusģimenes atbalsta centri un Cita noderīga informācija potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem un audžuģimenēm