<Atpakaļ

Lai sniegtu atbalstu bērnu ar invaliditāti vecākiem un audžuvecākiem, kuru bērniem ir noteikta invaliditāte un projekta “Kurzeme visiem” ietvaros izstrādāts individuāls atbalsta plāns, ir pieejami,  ir pieejami sociālās rehabilitācijas pakalpojumi:

Pie psihologa

Psihologs ir speciālists ar augstāko izglītību psiholoģijas zinātnē. Psihologi pārvalda zināšanas par cilvēka uzvedības modeļiem, domāšanas veidu, attiecībām ar citiem cilvēkiem. Psihologs strādā ar psihiski veseliem cilvēkiem – klientiem, sniedzot tiem konsultācijas un palīdzot cilvēkiem izprast grūtības, to rašanās iemeslus un mehānismus, meklēt jaunus risinājuma veidus, apzināties savas stipras puses un resursus, saprast savas dzīves mērķus un vēlmes. Psihologs grūtību risināšanas procesā palīdz cilvēkam atklāt un izmantot paša iekšējos resursus.

Pie rehabilitologa

Rehabilitācija ir kompleksu pasākumu kopums, kas tiek veikts, lai pasargātu slimnieku no iespējamās invaliditātes un darbspēju zuduma. Rehabilitologs izvērtē katra pacienta veselības stāvokli un medicīniskās indikācijas, izstrādā individuālu rehabilitācijas plānu, kurš var ietvert individuālu ārstniecisko vingrošanu, ārstniecisko masāžu un citas procedūras.

Fizioterapija

Fizioterapijas mērķis ir  atjaunot, saglabāt un uzlabot cilvēka kustības un stāju, palielināt fizisko izturību, mazināt sāpes un atvieglot hronisku slimību gaitu. Fizioterapeits palīdz cilvēkiem, kuriem pēc slimībām, traumām, ievainojumiem, apdegumiem vai cita veida bojājumiem ir izveidojies muskuļu funkciju traucējums, nervaudu un saistaudu izmaiņas.

Izglītojošās atbalsta grupas

Grupas nodarbības ir psihosociāls atbalsts bērnu ar FT vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, lai veicinātu grupas dalībnieku savstarpēju komunicēšanu, socializēšanos, aktuālo problēmu pārrunāšanu, nodrošinātu savstarpēju atbalstu, veiktu grupas dalībnieku izglītošanu un apmācību.

Kurš var saņemt pakalpojumus?

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pēc savas izvēles var izmantot viens vai abi vecāki, kopumā nepārsniedzot 20 pakalpojumu saņemšanas reizes.

Vai ir iespējams izvēlēties pakalpojuma sniedzēju?

Vecākiem pašiem ir iespēja izvēlēties vēlamo pakalpojuma sniedzēju, bet nepieciešamības gadījumā pakalpojuma sniedzēju var ieteikt arī pašvaldības sociālais dienests.

Kā saņemt pakalpojumu?

Lai saņemtu projekta “Kurzeme visiem” ietvaros pieejamos sociālos pakalpojumus, vecākiem jādodas uz savas pašvaldības sociālo dienestu un jāraksta iesniegums. Pēc iesnieguma saņemšanas pašvaldības sociālais dienests pieņem lēmumu un informē par pakalpojumu piešķiršanu.

Kurzemes reģiona pašvaldību sociālo dienestu kontaktinformācija

Kas ir individuālais atbalsta plāns?

Atbalsta plāns ir projekta “Kurzeme visiem” ietvaros izstrādāts personas individuālais sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plāns, pamatojoties uz personas individuālo vajadzību izvērtējumu.

Personu individuālo vajadzību izvērtējumi un atbalsta plānu izstrādes tika veiktas 2016.-2017.gadā. 2019.gadā tika uzsākta personu papildu vērtēšana.

Par iespēju saņemt individuālo atbalsta plānu, lūdzu sazinieties ar projekta vadītāju vai interesējieties savas pašvaldības sociālajā dienestā.

Infografika lejupielādei
kas ir funkcionāli traucējumi un cita Noderīga informācija