<Atpakaļ

Lai sniegtu atbalstu bērnu ar invaliditāti vecākiem un audžuvecākiem, kuru bērniem ir noteikta invaliditāte un projekta “Kurzeme visiem” ietvaros izstrādāts individuāls atbalsta plāns, ir pieejami sociālās rehabilitācijas pakalpojumi.

Kurš var saņemt pakalpojumus?

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pēc savas izvēles var izmantot viens vai abi vecāki (likumiskie pārstāvji), kuru bērnam ar funkcionāliem traucējumiem projekta ietvaros ir izstrādāts individuālais atbalsta plāns, turklāt pakalpojumu saņemšanas reižu skaits ir neierobežots.

Vai ir iespējams izvēlēties sociālās rehabilitācijas pakalpojumu?

Vecākiem vai audžuģimenei ir iespēja pašiem izvēlēties un izmantot sev nepieciešamos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kas ir norādīti bērna individuālajā atbalsta plānā. Tie var būt sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pie psihologa, rehabilitologa vai cita speciālista, izglītojošās atbalsta grupas vai jebkurš cits vecākiem nepieciešams sociālās rehabilitācijas pakalpojums.

Vai ir iespējams izvēlēties pakalpojuma sniedzēju?

Vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem ir iespēja pašiem izvēlēties vēlamo pakalpojuma sniedzēju, bet nepieciešamības gadījumā pakalpojuma sniedzēju var ieteikt arī pašvaldības sociālais dienests.

Kā saņemt pakalpojumu?

Lai saņemtu projekta “Kurzeme visiem” ietvaros pieejamos sociālos pakalpojumus, vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem ir jādodas uz savas pašvaldības sociālo dienestu un jāraksta iesniegums. Pēc iesnieguma saņemšanas pašvaldības sociālais dienests pieņem lēmumu un informē par pakalpojumu piešķiršanu.

Kurzemes reģiona pašvaldību sociālo dienestu kontaktinformācija

Kas ir individuālais atbalsta plāns?

Atbalsta plāns ir projekta “Kurzeme visiem” ietvaros izstrādāts cilvēka individuālais sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plāns, pamatojoties uz viņa individuālo vajadzību izvērtējumu.

Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem (FT) vajadzību izvērtējumi un atbalsta plānu izstrādes tika veiktas 2016.-2017.gadā. 2021.gada beigās uzsākta bērnu ar FT papildu vērtēšana.

Par iespēju saņemt individuālo atbalsta plānu aicinām interesēties savas pašvaldības sociālajā dienestā vai sazināties ar projekta “Kurzeme visiem” vadītāju.

Infografika lejupielādei
kas ir funkcionāli traucējumi un cita Noderīga informācija