< Atpakaļ

Kurzemes plānošanas reģionam plānotais finansējums deinstitucionalizācijas procesam ir pieejams un aktivitātes tiek īstenotas projekta “Kurzeme visiem” ietvaros. To īsteno Kurzemes plānošanas reģiona administrācija sadarbībā ar visām Kurzemes pašvaldībām, bērnu namiem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”. Plašāk par projektu var lasīt sadaļā  Par projektu.

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pilnveidi un nepieciešamās infrastruktūras attīstību Kurzemē paredz Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plāns. Tas paredz, ka Kurzemē nepieciešamais atbalsts, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai tiks radīti 288 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un 350 personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), savukārt 29 personas ar GRT no valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” sāktu dzīvi pašvaldībās.

Kurzemes reģiona DI vadības grupa

Lai nodrošinātu deinstitucionalizācijas procesa uzraudzību Kurzemes plānošanas reģionā, Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (DI) vadības grupa.
Reģionālās DI vadības grupas tikšanās notiek ar mērķi – nodrošināt projekta “Kurzeme visiem” īstenoto aktivitāšu uzraudzību, ar to saprotot:
  • reģionā nepieciešamo pakalpojumu plānošanas, DI plāna izstrādes un ieviešanas uzraudzību;
  • personāla apmācību plānošanas un organizēšanas uzraudzību;
  • sabiedrības informēšanas pasākumu īstenošanas uzraudzību;
  • pašvaldību sadarbības organizēšanu un vienošanās panākšanu par prioritāri attīstāmiem pakalpojumiem, veicamām izmaiņām infrastruktūrā;
  • sadarbības ar citu plānošanas reģionu DI vadības grupām veidošanu un īstenošanu;
  • sadarbības organizēšanu ar NVO sabiedrībā balstītu pakalpojumu plānošanā;
  • nepieciešamās informācijas sniegšanu nacionālā līmeņa DI vadības grupai;
  • monitoringa veikšana reģiona līmenī.
Kurzemes plānošanas reģiona DI vadības grupas funkcijas pilda Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome.