Atšķirības

Sabiedrībā balstīti pakalpojumi ir vispārējie pakalpojumi, kuri tiek sniegti ārpus institūcijām. Piemēram, izglītība un kultūra, skaistumkopšana, veselības aprūpe, u.tml.

Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi ir sociālie pakalpojumi,  kuri tiek sniegti ārpus institūcijām. Piemēram, dienas centri, grupu dzīvokļi, specializētās darbnīcas.