Kurzemes reģiona pārstāvji iepazīst DI īstenošanas pieredzi Latvijā

Lai iepazītu Latvijā esošo pieredzi sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu (SBSP) sniegšanā, projekta “Kurzeme visiem” ietvaros 29.-30.novembrī tika organizēts pieredzes apmaiņas brauciens pašvaldību, NVO, mediju un sociālo pakalpojumu sniedzēju 30 pārstāvjiem uz 8 vietām Jelgavas, Rīgas un Siguldas pašvaldībās.

Kopumā dalībnieki iepazina, kā sociālos pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) sniedz dienas aprūpes centros,  grupu dzīvokļos un specializētā darbnīcā. Tāpat tika gūta pieredze, apskatot sociālā atbalsta centru, pakalpojumu “atelpas brīdis” un sociālā uzņēmuma veikalu “Pogotava”.

KurzemeVIsiem: PIeredzes brauciens 2017

Vienlaikus brauciena dalībnieki uzklausīja pakalpojumu sniedzēju dažādo pieredzi par pakalpojumu organizēšanu un izmaksām, kā arī ieguva kontaktus nākotnes pieredzes apmaiņai un konsultācijām biedrībās “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”“, “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” Rīgā, “Cerību spārni”  Siguldā un pašvaldības iestādē “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa
projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste