Lielākas sociālās garantijas pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem

No 2021. gada 1.janvāra ir paaugstinātas sociālās garantijas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem  ir 218 eiro, savukārt personām ar invaliditāti kopš bērnības – 327 eiro.

To paredz Ministru kabineta noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumos Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”, kas 2020.gada 17.decembrī pieņemti valdības sēdē.

Grozījumi paredz arī pabalstu ikmēneša izdevumiem, ja cilvēks sekmīgi mācās – 109 eiro mēnesī, savukārt personām ar invaliditāti kopš bērnības – 163 eiro mēnesī. Palielināts arī  pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei. Tagad tas noteikts 820.05 eiro apmērā. Vienlaikus noteikumu grozījumi paredz pārejas periodu pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādes izmaksai, nosakot, ka pabalstu, kas piešķirts no 2021.gada 1.janvāra, pašvaldība varēs pārrēķināt un izmaksāt līdz 2021.gada 30.jūnijam.