Mālpilī atklāj dienas aprūpes centru un grupu māju pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem

Rīgas plānošanas reģiona pārstāvji piedalījās Dienas aprūpes centra un grupu dzīvokļu mājas atklāšanā Mālpilī, kur pakalpojumus sniedz biedrība “Cerību spārni”. Dienas aprūpes centrs un Grupu māja izveidoti projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/020 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Siguldas novada Mālpils pagastā” satvarā.

Dienas aprūpes centrā var uzņemt 16 pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kurām būs iespēja attīstīt prasmes dažādās nodarbībās, lai motivētu un iedrošinātu darboties. Dienas centra mērķis ir dot iespēju iegūt jaunas iemaņas un justies noderīgiem sabiedrībā.

Ēkā izbūvētas 8 grupu dzīvokļu vietas, un tajā tiks nodrošināti sociālās aprūpes pakalpojumi tādām pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot pastāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Grupu dzīvokļos izmitinātās personas speciālistu uzraudzībā apgūs prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas, lai kļūtu neatkarīgāki un  uzsāktu patstāvīgu dzīvi. Kā arī viņu tuvinieki, kas snieguši  aprūpi un atbalstu, tagad varēs doties savās ikdienas gaitās. Šāda pakalpojuma iespējamība ir ļoti svarīga, līdz ar to arvien pieaug nepieciešamība izveidot grupu dzīvokļus šīs sabiedrības daļas atbalstam.

Ir izveidotas arī 2 divas atelpas brīža pakalpojuma vietas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kas ietver kvalificēta aprūpes un uzraudzības pakalpojuma sniegšanu. Tas ir īslaicīgs sociālās aprūpes pakalpojums, kas ietver klientu uzraudzību un  pašaprūpes nodrošināšanu. Tāpat arī drošu, saturīgu un lietderīgu dienas organizēšanu, sekmējot personas vispusīgu attīstību. Atelpas brīža vietā nodrošinot klientam īslaicīgu aprūpi,  tuviniekiem tiks dota  iespēja pilnvērtīgi atpūsties, atstājot pilngadīgo ģimenes locekli speciālistu uzraudzībā diennakti.

Biedrības “Cerību spārni” vadītāja Eva Viļķina: “Šodien mums ir ļoti svarīgs un nozīmīgs mirklis – būt šeit visiem kopā un atklāt jaunus pakalpojumus. Tas ir tikai formāls nosaukums – pakalpojumi. Īstenībā kā mums katram ir mājas, un tās mums ir ļoti svarīgas. Mēs jau līdz šim brīdim esam devuši mūsu pakalpojumos mājas 40 cilvēkiem, gan Cēsu novadā, gan Siguldas novadā. Prieks, ka šodien varam teikt, ka ir vēl 8 vietas, kur dzīvot cilvēkiem. Jo katram, kas dzīvo mūsu mājās, ir savs dzīves stāsts. Kad Tu runā ar cilvēkiem, tas svarīgākais un vērtīgākais viņiem tajā brīdī ir drošība – tas, ka līdzās ir cilvēki, kuri var palīdzēt, un viņi jūtas laimīgi. Cilvēks, kas dzīvo pie mums un saka, ka viņš ir laimīgs ir lielākā pateicība, lielākais gandarījums un spēks tam visam, ko mēs visi kopā, komandā, darām. Arī šeit, Mālpilī, ir grupu māja un Dienas aprūpes centrs, kur jauniešiem darboties. Jo svarīgi ir aizpildīt dienu ar jēgpilnām nodarbēm, lai cilvēks šeit justos kā vērtība. Saku paldies visiem, kuri atbalstīja šo ideju un šo projektu. Bieži vien par cilvēkiem saka, ka – citi, savādāki, dažādāki, bet es gribētu teikt, ka mēs visi esam sabiedrības daļa. Mēs katrs esam ar savu atšķirīgo, katrs esam citādāks, bet mēs kopā padarām šo pasauli krāsaināku, un, kurš te ir vairāk, tas palīdz tam, kurš spēj mazāk, tā veidojas saliedēta vienota sabiedrība. Ceru, ka arī šeit, Mālpilī, esam uzsākuši šos mazos soļus uz draudzīgas, saliedējošas sabiedrības veidošanu.”

Publikācija tapusi ESF projekta Nr. 9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” satvarā.

Galerija