LM: atbalsts specializētajai audžuģimenei 2019.gadā

LM sagatavojusi infografiku, lai skaidrotu atbalsta iespējas specializētajai audžuģimenei 2019.gadā

Informācijas avots: https://www.facebook.com/labklajibasministrija/photos/a.1521773911383803/2457788127782372/?type=3&theater