Ārpusģimenes atbalsta centri un to sniegtie pakalpojumi

Kopš 2018.gada 17.augusta Latvijā darbojas Ārpušģimenes atbalsta centri, kas ir vēl viens būtisks solis ceļā uz to, lai Latvijā ikviens bērns augtu ģimeniskā un drošā vidē. To uzdevums ir piesaistīt jaunas uzņemošās ģimenes, lai aprūpe institūcijās bērniem mūsu valstī ar katru gadu samazinātos, kā arī sniegt ikdienas atbalstu audžuģimenēm (arī specializētajām), aizbildņiem, viesģimenēm un adoptētājiem.

Šobrīd Latvijā darbojas 16 ārpusģimenes atbalsta centri, no kuriem 4 atrodas Kurzemē – Kuldīgā, Liepājā, Talsos un Ventspilī. Centru atrašanās vietas visā Latvijā, kā arī kontakti pieejami šajā saitē – kartē: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1U87O7GQ7gpUG-PV_CkxDnur0QXf7Grr9&ll=56.717598511617005%2C23.78145584999993&z=8 

Ar Ārpusģimenes atbalsta centros pieejamo atbalstu audžuģimenēm, specializētajām audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem un viesģimenēm iespējams iepazīties šajā infografikā:

 

Komersanti, biedrības un nodibinājumi var uzsākt veidot ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrus, pamatojoties uz 2018.gada. 26. jūnijā pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.355 “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi”, kas nosaka kritērijus centru izveidei, to reģistrēšanas kārtību un prasības centru darbībai.