Bērniem ar neatgriezeniskiem funkcionēšanas ierobežojumiem noteiks invaliditāti bez atkārtotas ekspertīzes

15.05.2018. valdība apstiprinājusi Ministru kabineta noteikumu Nr.805* grozījumus, kas paredz, ka visiem bērniem ar stabiliem un neatgriezeniskiem funkcionēšanas ierobežojumiem neatkarīgi no to pakāpes, bet kuru dēļ invaliditāte bērnam jau ir bijusi noteikta vismaz vienu gadu, turpmāk, veicot kārtējo invaliditātes ekspertīzi, invaliditāti piešķirs līdz pilngadības sasniegšanai bez atkārtoti noteikta ekspertīzes termiņa.

Labklājības ministrija informē, ka tādējādi tiks dota iespēja saņemt sociālās garantijas par bērnu līdz bērna pilngadības sasniegšanai bez atkārtotas dokumentu kārtošanas un iesniegšanas komisijā. Vienlaikus labojums neizslēdz iespēju, lai arī bērnam būs noteikta invaliditāte uz periodu līdz 18 gadu vecumam, mainoties funkcionēšanas ierobežojumu smaguma pakāpei, iesniegt pieprasījumu veikt atkārtotu ekspertīzi.

Saskaņā ar Labklājības ministrijas datiem 2017. gada decembrī invaliditāte bija noteikta 8455 bērniem, no kuriem invaliditāte līdz 18 gadiem bez atkārtotas ekspertīzes termiņa bija noteikta apmēram 40 procentiem.

*Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr.805 “Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību”