Lsm: Četrās Kurzemes pašvaldībās ievieš grupu dzīvokļus cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem

Četras no Kurzemes pašvaldībām ir apņēmušās ieviest grupu dzīvokļus cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Kādi būs tie cilvēki, kas palīdzēs viņiem adaptēties jaunajā vidē un kā sokas ar šī pakalpojuma ieviešanu, Nīkrācē diskutēja iesaistīto pašvaldību pārstāvji.

Daudzdzīvokļu māja Nīkrāces pagastā, kur plānots iekārtot grupu dzīvokļus cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, ir celta 1967. gadā, pašlaik neapdzīvota un bēdīgā stāvoklī. Pagaidām norit darbs pie iepirkumiem, lai varētu sākt projektēšanu un būvniecību. Plānots, ka pēc renovācijas te būs iespēja dzīvot 14 cilvēkiem.

Skrundas novads ir viena no četrām pašvaldībām Kurzemē, kura projektā “Kurzeme visiem” kā vienu no pakalpojumiem izvēlējušās ieviest arī grupu dzīvokļus cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, tā dodot iespēju kādam no dzīves institūcijā sākt pēc iespējas patstāvīgāku dzīvi. Lai arī gatavošanās šī pakalpojuma ieviešanai notiek jau ilgāku laiku, joprojām projekta vadītājiem tiek uzdots daudz jautājumu.

“Projekts ir Latvijā pirmo reizi, visi taustāmies, cenšamies izvērtēt labāko,” norādīja Skrundas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore Anda Vītola.

Kopā sanākšanas reizē galvenais sarunu temats bija par sociālo mentoru piesaisti. Viņi palīdzēs cilvēkiem adaptēties sabiedrībā un jaunajā vidē. Diskusijas raisījās gan par mentoru atlasi, gan izglītošanu, gan atalgojumu, jo no tā būs atkarīgs, vai cilvēki vēlēsies darīt šo darbu. Saldus pakalpojuma ieviešanā ticis vistālāk. Grupu dzīvokļos jau notiek remonts, kuros dzīvot varēs sākt jau šī gada beigās.

“Esam domājuši par personālu, mums tūlīt [apmācības] beigs sociālo rehabilitētāju kurss, jo mums bieži atšķiras tie priekšstati, un tikai būt labam cilvēkam bieži vien ir par maz, lai atrastu pareizo pieeju un saskarsmi ar šādiem cilvēkiem,” stāstīja Saldus novada sociālā dienesta direktore Ina Behmane.

Plānots, ka kopā Skrundas, Kuldīgas, Saldus un Liepājas pašvaldībās no valsts sociālās aprūpes centriem grupu dzīvokļos varētu sākt dzīvi 35 cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem.

“Tas nav liels cipars, bet pret to, kā bijis līdz šim, tas ir liels solis uz priekšu,” uzsvēra projekta “Kurzeme visiem” vadītājas asistente Sandra Miķelsone.

Projektu “Kurzeme visiem” atbalsta arī Eiropas Sociālais fonds, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Tas noslēgsies 2023. gadā.

Stāsts pārpublicēts no  portāla www.lsm.lv: https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/cetras-kurzemes-pasvaldibas-ievies-grupu-dzivoklus-cilvekiem-ar-gariga-rakstura-traucejumiem.a350584/