Kurzemes plānošanas reģions aicina darbā projekta “Kurzeme visiem” vadītāja asistentu

Kurzemes plānošanas reģions uz ESF projekta “Kurzeme visiem” īstenošanas laiku, t.i. līdz 2023.gada 31.decembrim, aicina darbā PROJEKTA VADĪTĀJA ASISTENTU.

Galvenie amata pienākumi:

 • Sniegt atbalstu projekta darbību, sanāksmju organizēšanā un līdzdarboties tajās;
 • Uzturēt un atbilstoši kompetencei gatavot projekta dokumentāciju (ziņojumi, vēstules, līgumi u.c.);
 • Dokumentu ievietošana dokumentu vadības sistēmās;
 • Piedalīties projektā nepieciešamo iepirkumu organizēšanā;
 • Sniegt konsultācijas projekta sadarbības partneriem par projekta dokumentācijas sagatavošanu;
 • Sadarbībā ar projekta komandu, sagatavot un sniegt informāciju valsts un pašvaldību iestādēm, uzņēmumiem, organizācijām u.c. par projekta un deinstitucionalizācijas procesa Kurzemē īstenošanu;
 • Sekot līdzi aktualitātēm, kas saistās ar projekta darbību reglamentējošajiem un ar to saistītajiem normatīvajiem dokumentiem;
 • Aizvietot projekta vadītāju, kad nepieciešams, un organizēt projekta vadības komandas darbu;
 • Sadarboties ar projekta vadītāju un citiem projekta komandas locekļiem, nodrošinot kvalitatīvu informācijas apmaiņu;
 • Veikt citus administratīvos darbus.

Amata pildīšanai nepieciešamā profesionālā pieredze, zināšanas un prasmes:

 • Augstākā izglītība;
 • Labas datora lietošanas prasmes (MS Office standartprogrammas);
 • Prasme plānot un organizēt savu darbu;
 • Organizatora spējas, komunikācijas, sadarbības prasmes;
 • Prasme noteikt sava darba prioritātes un orientēties lielā informācijas apjomā.
 • Zināšanas un/vai pieredze par sociālo jomu tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • Izpratne publisko iepirkumu organizēšanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Ļoti labas latviešu valodas zināšanas.

Darba vieta: Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā, Rīgā, Valguma ielā 4a.

Slodze: Pilna laika.

Darba līguma termiņš: 31.12.2023

Atalgojums: 1400,00 EUR bruto

Pieteikšanās: Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā līdz 2021.gada 20.septembrim, sūtot Pieteikuma vēstuli un CV uz e-pastu: pasts@kurzemesregions.lv.  .

Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti piedalīties darba intervijās.