Kurzemes reģiona ģimenes attīsta savas unikālās spējas integratīvā nometnē “Kur tu – tur es”

Laikā no 2022.gada 5. līdz 9.jūlijam Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros 11 ģimenes ar 9 – 15 gadus veciem bērniem un jauniešiem, tostarp ar funkcionāliem traucējumiem (FT) piedalījās integrējošā vasaras diennakts nometnē “Kur tu – tur es”, kas norisinājās Viduskurzemes pamatskolā – attīstības centā, Kuldīgas novada Pelčos sadarbībā ar Latvijas Bērnu attīstības fondu. Nometnē  kopumā 30 dalībnieki pavadīja piecas aktīvas dienas spēlēs, rotaļās un aktivitātēs, savstarpēji sadarbojoties un atklājot savas unikālās spējas un iespējas.

Nometnes dalībniekiem bija iespēja tikties ar paraolimpiešiem no Latvijas paraolimpiskās komitejas, kopā ar Latvijas galda tenisa federāciju iepazīt galda tenisa spēli.  Caur iepazīšanās aktivitātēm, radošajām nodarbībām ar burbuluspēles.lv, sadarbības spēlēm, rīta rosmēm, vakara apļiem, noslēguma vakaru un noslēguma pasākumu, dalībnieki labāk iepazina un apguva savas spējas darboties gan individuāli, gan grupā.  Tāpat nometnes laikā dalībnieku vecākiem bija iespēja saņemt individuālās sesijas pie ABA terapijas speciālista, piedalīties grupu nodarbībās vides dabas estētikas studijā, mūzikas terapijā un praktiskajās nodarbībās sevis iepazīšanai ar Tauriņpieskārienu masāžu un Montessori. Savukārt bērniem notika grupu nodarbības ar dejas terapijas elementiem, vides dabas estētikas studijā, mūzikas terapija, rotaļnodarbības ar Knop Knop konstruktoriem, dažādas sportiskās aktivitātes kopā ar brīvprātīgajiem un ik vakara spēļu vakars ar audzinātajiem.

Kurzemes plānošanas reģions šovasar kopumā rīko 3 integratīvās nometnes ģimenēm ar bērniem ar mērķi –  veicināt bērnu ar FT un viņu ģimeņu integrāciju sabiedrībā, Integrēt bērnus ar funkcionālajiem traucējumiem un to vecākus sabiedrībā, mudinot tos apgūt jaunas prasmes, iemaņas un zināšanas, kā arī ļaujot iepazīt citu ģimeņu pieredzi. Vēl divas nometnes notiks augustā, tādējādi dodot iespēju piedalīties lieliskā vasaras piedzīvojumā kopumā 90 dalībniekiem.

Pateicamies Kurzemes reģiona ģimenēm par atsaucību un dalību nometnē, kā arī Latvijas Bērnu atbalsta fonda komandai par nometnes organizēšanu un lielisko sadarbību!