Labklājības ministrija aicina balsot par radošajā konkursā “Vienlīdzība” iesniegtajiem skolēnu darbiem

Labklājības ministrijas rīkotajā radošajā konkursā “Vienlīdzība”, kas mudināja jauniešus no iekļaujoša un cilvēciska skatpunkta palūkoties uz cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī bērniem, kuri palikuši bez vecāku aprūpes, iesniegts necerēti liels radošo darbu skaits – 369 oriģināli un interesanti darbi.

Jauniešiem darbu izstrādē tika dota pilnīga radošā brīvība: fotografēt, rakstīt, filmēt vai gleznot – katra paša ziņā, kuru māksliniecisko izpausmes līdzekli izvēlēties, lai paustu savu skatījumu uz to, ko vienlīdzība un iekļaušana nozīmē Latvijas sabiedrībā.

Gan lielā atsaucība, kas atspoguļojas iesniegto darbu skaitā, gan izpausmes formas liecina par šīs tēmas aktualitāti jauniešu vidū. Iesniegto darbu dažādība ataino jauniešu mākslinieciskās prasmes, spēju emocionāli iedziļināties līdzcilvēku izjūtās, kā arī personisko un atklāto pieeju, radot video, animācijas filmas, gleznas un stāstus.

Iekļaujoša sabiedrība nav iespējama bez empātijas un spējas “iekāpt otra kurpēs”. Mums, Labklājības ministrijai, ir patiesi liels prieks, ka Latvijas jaunieši ir tik aktīvi, radoši, veidojot atklātus un arī dziļi personīgus darbus, kas parāda, ka viņiem patiešām rūp līdzcilvēki. Jaunieši ir mūsu nākotnes sabiedrības pamats, tāpēc ir īpaši svarīgi, ka dalība šādos konkursos ir aktīva uzsver Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Elīna Celmiņa.

Lielais iesūtīto darbu skaits liecina, ka Latvijas jaunieši ir ne tikai ļoti mākslinieciski, bet arī spējīgi domāt un iedziļināties citu cilvēku stāstos. Domāju, ka tas ir pats svarīgākais emocionāli inteliģentas sabiedrības veidošanās procesā – būt spējīgam uz empātiju. Konkursa žūrijai tagad priekšā aizraujošs un izaicinošs darbs – no tik daudziem pieteikumiem izvēlēties pašus labākos,” norāda biedrības “Latvijas bērnu atbalsta fonds” vadītājs Kaspars Markševics.

Iesūtītos darbus Labklājības ministrija aicina iepazīt radošā konkursa “Vienlīdzība” tīmekļa vietnē https://vienlidziba.lv/konkursa-darbi/. No 15. novembra līdz 25. novembrim visi interesenti konkursa tīmekļa vietnē aicināti nobalsot par, viņuprāt, labāko darbu. Balsot drīkst vienu reizi dienā. Darba autors, par kura radošo sniegumu nobalsos visvairāk cilvēku, saņems skatītāju simpātiju naudas balvu – 500 euro.

Visus iesniegtos 369 darbus vērtēs profesionāla pieaugušo un jauniešu žūrija, kuras sastāvā ir Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Elīna Celmiņa, digitālā mārketinga un komunikācijas eksperts Edgars Koroņevskis, raidījuma “Mēs ar brāli kolosāli” jaunieši Emīls un Ieva Ķiģeļi, biedrības „Latvijas bērnu atbalsta fonds” vadītājs Kaspars Markševics, labdarības organizācijas “Palīdzēsim.lv” dibinātāja un vadītāja Ilze Skuja, biedrības “Cerību spārni” dibinātāja un sociālo pakalpojumu sniedzēja Eva Viļkina un portāla “Delfi plus” vecākais redaktors žurnālists Filips Lastovskis.

Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti 29. novembrī centrā “Koka Rīga” svinīgā ceremonijā, uz kuru būs aicināti katras nominācijas TOP 20 darbu autori un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.

Informācija par uzvarētājiem tiks publicēta Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē un konkursa sociālo tīklu kontos. Naudas balvas paredzēts pasniegt deviņiem uzvarētājiem, taču Labklājības ministrija visiem konkursa dalībniekiem nodrošinās simboliskas veicināšanas balvas.

Plašāka informācija par konkursa norisi, noteikumiem un balvu fondu pieejama tīmekļa vietnē https://cilveksnevisdiagnoze.lv/konkurss/.

Radošo konkursu finansē Labklājības ministrija Eiropas Sociālā fonda projektā “Tehniskā palīdzība sabiedrības informēšanai labklājības jomā (2. kārta)”.

Informācija pārpublicēta no Labklājības ministrijas mājas lapas: https://www.lm.gov.lv/lv/jaunums/labklajibas-ministrija-aicina-balsot-par-radosaja-konkursa-vienlidziba-iesniegtajiem-skolenu-darbiem