LM infografika: deinstitucionalizācija – atbalsta sistēmas izveide valstī bērniem no bērnu aprūpes centriem

Pētījumi pierādījuši, ka dzīve institūcijā jeb bērnu aprūpes centrā negatīvi ietekmē gan bērna garīgo, gan fizisko attīstību. Apzinoties institūciju postošo ietekmi uz bērnu un viņa iespējām dzīvot laimīgu dzīvi, deinstitucioanalizācijas programma ir izveidota, lai veicinātu iespēju katram ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam nodrošināt augšanu ģimeniskā vai tai pietuvinātā vidē.

Infografika pārpublicēta no Labklājības ministrijas Facebook profila: https://www.facebook.com/1504445909783270/posts/2936728803221633/