Lsm.lv: Sabiedrībai saglabājusies aizbildnieciska attieksme pret cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem

Aicinām noklausīties Latvijas Radio 1 žurnālistes Annijas Petrovas sagatavoto stāstu  – sarunu ar resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „Zelda” vadītāju Ievu Leimani-Veldmeijeri.

Kā norāda „Zelda” vadītāja Ieva Leimane-Veldmeijere, bieži vien sabiedrībā uzskata, ka zina labāk, kas vajadzīgs cilvēkam ar garīga rakstura traucējumiem. Tomēr, ja lēmumu pieņem cilvēka vietā, tad viņam nav motivācijas iecerēto īstenot.

„Tas ir veids, kā mēs, arī pakalpojumu sniedzēji, raduši strādāt un domāt.” Tāpēc „Zelda” savā darbā raugās uz to, ko vēlas pats cilvēks. Vienmēr ir tas kārdinājums, protams, domāt, ka „mēs zinām labāk, mēs redzam, kas viņam ir vajadzīgs”. Bet, ja mēs kaut ko cilvēkam uzspiežam, kaut kādu risinājumu vai kaut kādu pakalpojumu, kas mums liekas viņam būtu visefektīvākais, bet viņam pašam tajā brīdī tā neliekas, tad ir diezgan liela iespējamība, ka cilvēks šo pakalpojumu arī nevēlēsies saņemt. Vienkārši, piemēram, ja viņam piešķirts kāds pakalpojums, viņš to arī neizmantos, jo nav šīs paša motivācijas to darīt. Viņam ir jābūt šai motivācijai kaut ko darīt, nevis kāds viņa vietā izlēmis: „Tev šis ir vajadzīgs, tev šis jāīsteno”,” uzskata Leimane-Veldmeijere.