No š.g. 1.jūlija pieaugs pabalsts bērniem ar īpaši smagu invaliditāti un pieaugušajiem ar I grupas invaliditāti

Latvijas Republikas Labklājības ministrija informē, ka no 2019. gada 1. jūlija bērni ar īpaši smagu invaliditāti un pieaugušie ar I grupas invaliditāti kopš bērnības saņems papildus 100 eiro ik mēnesi. Pašlaik šis pabalsts ir 213 eiro. 2018. gadā īpašas kopšanas pabalstu ik mēnesī saņēma vidēji 2072 personas par bērniem un 2316 personas ar I invaliditātes grupu no bērnības.

Ģimenes, kurās ir bērni ar īpaši smagu invaliditāti un kuriem ir noteiktas indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai smago funkcionālo traucējumu dēļ, saskaras ar situāciju, ka bērni nevar veikt vecumam atbilstošas darbības un sevis aprūpi patstāvīgi bez vecāku vai atbalsta personas pastāvīgas palīdzības. Tas attiecas arī uz ģimenēm, kad šie bērni sasnieguši pieaugušā vecumu. Ģimenēm rodas papildu izdevumi bērnu aprūpei un veselības stāvokļa uzlabošanai vai uzturēšanai esošajā līmenī.

“Pabalsta palielinājums par 100 eiro palīdzēs mazināt plaisu starp ienākumiem, ko saņem bērna ar invaliditāti bioloģiskie vecāki un specializētās audžuģimenes par bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, kurš paņemts aprūpē no institūcijas”, skaidro labklājības ministre Ramona Petraviča.  Pēc viņas domām, pieaugušajām personām šāds pabalsta palielinājums ļauj pietuvināties minimālās algas līmenim. “Apzinoties, ka vajadzību valstī ir vairāk nekā iespēju, ir svarīgi zināt mērķi, uz ko tiekties, un tas ir nabadzības riska pilnīga novēršana”, uzsver ministre, izsakot apņēmību iesākto turpināt.

Šogad īpašās kopšanas pabalsta palielinājumam valsts budžetā paredzēti papildus 2, 7 miljoni eiro, 2020. un 2021. gados – vairāk nekā 5, 5 miljoni eiro. Vēl viena šī gada prioritāte ir atalgojuma palielināšana valsts sociālo centru darbiniekiem. Jau no 1. aprīļa viņu atalgojums palielināsies vidēji par 145 eiro. Tam papildus valsts budžetā ir paredzēti 4, 8 miljoni eiro.

Kopumā šo pabalstu palielināšana ir solis nabadzības vai sociālās atstumtības riska mazināšanas virzienā.  Pēc Eurostat datiem 34 % personas ar invaliditāti Latvijā ir pakļautas nabadzības riskam.

Informācija no: Labklājības ministrijas mājas lapas

 

Informāciju sagatavoja:
Liesma Kalve, Labklājības ministres padomniece komunikācijas jautājumos,
67021548, liesma.kalve@lm.gov.lv