Tiekas ar SIVA pārstāvjiem, lai informētu par projektā pieejamo atbalstu

Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” projekta vadītāja Sandra Miķelsone – Slava šī gada 18.februārī tikās ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru (SIVA) pārstāvjiem, lai iepazīstinātu ar projektu un tā ietvaros kompensētajiem sociālajiem pakalpojumiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Projekta “Kurzeme visiem” komanda regulāri tiekas ar dažādām valsts un nevalstiskām organizācijām, lai informētu par projekta mērķiem, tā ietvaros pieejamo atbalstu, kā arī izglītotu par deinstitucionalizācijas procesa norisi Kurzemes reģionā. 

Atskats uz tikšanos pieejams SIVA Facebook lapā: https://www.facebook.com/SocialasIntegracijasValstsAgentura/posts/6956224544447461