Ventas Balss: top dzīves vieta bez apgādības palikušiem bērniem

Foto: Iesūtīts foto

Lai nodrošinātu mūsdienīgu un ģimeniskai videi pietuvinātu mājvietu bērniem, kuri palikuši bez vecāku aprūpes, Skroderu ielā 13 un 13A ir uzsākta ēkas pārbūve un vides infrastruktūras labiekārtošanas darbi.

20. maijā tika noslēgts būvniecības līgums ar būvuzņēmēju SIA “Warss+” par projekta “Ēku pārbūve Skroderu ielā 13 un 13A, Ventspilī” īstenošanu. Šobrīd objektā norit saudzīgi ēkas demontāžas darbi, jo ēkas būvniecībā paredzēts saglabāt lielāko daļu vēsturisko konstruktīvo elementu. Profesionālu būvuzraudzību objektā nodrošina SIA “Būves birojs”.

Projekts paredz ēku Skroderu ielā pārbūvi, izveidojot divus autonomus dzīvokļus, lai katrā no tiem varētu dzīvot vismaz seši bērni. Pašlaik bērniem, kuriem nav iespējams dzīvot ģimenē, tiek nodrošināta aprūpe Ventspils Sociālās aprūpes nama ”Selga” bērnu sociālās aprūpes centrā. Pašreizējie apstākļi bērnu sociālās aprūpes centrā neatbilst bērnu ģimeniskai videi pietuvinātam aprūpes modelim, jo bērni dzīvo kopmītnes tipa apstākļos.

Pateicoties šāda projekta īstenošanas iespējām, pilsētā tiks izveidota ne tikai mūsdienīga ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanas vieta ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un attīstīta infrastruktūra, bet tiks atjaunota arī Ventspils vecpilsētas ēka un labiekārtota apkārtējā vide ap to.

Projekts ”Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Ventspils pilsētas pašvaldībā” tiek realizēts, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 866 tūkst. EUR apmērā, kas ir 85 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām, valsts budžeta dotāciju 31 tūkst. EUR apmērā, kas ir 3 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām, savukārt pašvaldība nodrošina projekta realizācijai nepieciešamo līdzfinansējumu – 12 % apmērā no kopējām projekta attiecināmajām un neattiecināmajām izmaksām.

Ēku pārbūvi plānots pabeigt līdz 2023. gada beigām.

Informācija pārpublicēta no Ventas Balss portāla: https://www.ventasbalss.lv/zinas/sabiedriba/46373-top-dzives-vieta-bez-apgadibas-palikusiem-berniem