LM: Atbalsts ārpusģimenes aprūpei 2019.gadā

Labklājības ministrija sagatavojusi infografiku par atbalstu ārpusģimenes aprūpei 2019.gadā.

Informācijas avots: https://www.facebook.com/labklajibasministrija/photos/a.1521773911383803/2458366611057857/?type=3&theater