Dienvidkurzeme: Ulda stāsts par dzīvi grupu dzīvokļu mājā “Sudrabi”

Stāsts

Šī gada 20. aprīlī Rucavā svinīgi atklāja grupu dzīvokļu māju “Sudrabi”. Kopumā tajā ir vietas 11 cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Patlaban no tām aizņemtas četras.

Grupu dzīvokļu mājā “Sudrabi” ir 2020. gadā bijušajā Rucavas novada pašvaldības uzsāktais ES fonda projekts “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Rucavas novadā” (Nr.9.3.1.1/19/I/035), bet pašu ēku ekspluatācijā 2021. gada decembrī nodeva un projekta realizāciju turpina jau Dienvidkurzemes novada pašvaldība.

Projekta mērķis ir cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem dot iespēju patstāvīgi dzīvot ērtā mājoklī, izmantot pakalpojumus, ko lieto ikviens sabiedrībā, kā arī saņemt individuālu atbalstu, ja tāds ir nepieciešams. Ēkas pirmā stāva iekārtojums ir pielāgots cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Pašlaik grupu dzīvokļos uz dzīvi pārcēlušies četri Dienvidkurzemes novada iedzīvotāji, par kuriem vēlamies pastāstīt.

ULDIS SPRŪDE, Dienvidkurzemes novada Rucavas pagasta iedzīvotājs

Ulda pēdējā laika vislielākais sapnis bija uzsākt patstāvīgu dzīvi grupu dzīvokļu mājā “Sudrabi” un šā gada 3. aprīlī tas īstenojās –  Uldis uzsāka dzīvi sev piešķirtajā dzīvoklī “Sudrabos”.

Ulda ikdienas gaitas paiet dažādās apguves un darba prasmēs. Divas reizes nedēļā viņš apmeklē Liepājas Neredzīgo biedrību, kur jau vairāku gadu garumā ir apguvis grozu pīšanu, keramiku u.c. Pēdējais, ko Uldis iemācījies, ir filcēšana. Šajā tehnikā viņš ir izgatavojis pirts cepures, zābaciņus, čības un gleznu. Tās bija lieliskas lietas, ko dāvanā saņēma viņa mīļie un tuvie cilvēki. Bet tagad, kad sācies dārza darbu periods, Uldis rosās tur – stāda un ravē puķes, sēj dārzeņus.

Stāsts

Reizi nedēļā, lai atpūstos no ikdienas rutīnas un gūtu priecīgas emocijas, Uldis dzied Rucavas etnogrāfiskajā ansamblī. Kopā ar ansambli viņš piedalās arī dažādos pasākumos, dzied Rucavas tautasdziesmas un vislielākais prieks – šogad jūlijā viņš piedalīsies Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos Rīgā.

Lai nopelnītu naudiņu ikdienas vajadzībām, Uldis strādā sezonālu darbu – ravē lielogu dzērvenes, ko audzē Rucavas pusē. Kad atnāks rudens, ogas būs jānovāc un arī Uldis piedalīsies to lasīšanā.

Tagad, dzīvojot “Sudrabos” kopā ar pārējiem iemītniekiem, Uldis palīdz arī sakopt apkārtni: stādīt puķes, slaucīt un savākt gružus. Bet vismaz reizi nedēļā ar aprūpētājas palīdzību visi “Sudrabu” iemītnieki kopā gatavo vakariņas vai cep raušus un uzspēlē novusu.

Stāsts
Informācija pārpublicēta no Dienvidkurzemes novada pašvadības mājas lapas: https://www.dkn.lv/lv/jaunums/ulda-stasts-par-dzivi-grupu-dzivoklu-maja-sudrabi