“Kurzemnieks”: „Ja pats tic un grib”

Reģionālais laikraksts “Kurzemnieks” publicējis žurnālistes Ingunas Spulenieces rakstu par projekta “Kurzeme visiem”ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem jau izvērtētajiem cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem, kam  invalīdu dienas centrā Kuldīgā notika kopumā desmit grupas nodarbības. Kopš novembra ar sešiem apmeklētājiem strādāja sociālās darbinieces Inese Jaunzeme un Daiga Zemke.

Kā norāda I.Jaunzeme, grupu nodarbību dalībnieki mācījās pazīt emocijas un tās izteikt, veidot saskarsmi ar citiem. Citreiz tika runāts par budžeta plānošanu, dzīvokļa iekārtošanu, veidots dienas plāns, iepirkumu saraksts. Visas nodarbības vērstas uz izaugsmi, lai klientu kognitīvās spējas nepazeminātos un lai viņi var iekļauties sabiedrībā.

Ar visu rakstu aicinām iepazīties “Kurzemnieks”mājas lapā: https://www.kurzemnieks.lv/dzive/9626-ja-pats-tic-un-grib/