Liepājā turpinās darbs pie ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu izveides; reorganizēs bērnunamu

Liepājas Sociālā dienesta Bērnunamu no šā gada 1. decembra pārveidos par “Bērnu atbalsta centru “Dzintari”” – šādu lēmumu Liepājas valstspilsētas domes sēdē atbalstījuši deputāti. Atbilstoši Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros izstrādātajam Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānam, Liepājā top jauna infrastruktūra bērniem no sociālās aprūpes centriem.  Plānots, ka Bērnunama bērni šī gada beigās pārcelsies uz dzīvi izveidotajās ģimeniskai videi pietuvinātajās jaunajās dzīvesvietās Salmu ielā 53, un Kuldīgas ielā 20 (kamēr būvēs jauno infrastruktūras objektu Kuldīgas ielā 20, pakalpojumu plānots sniegt divos izremontētos un pārplānotos trīsistabu dzīvokļos daudzdzīvokļu mājā Viršu ielā 9/11).
Līdz ar jaunajām mājām tiks uzlabota ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu dzīves kvalitāte, orientējot centra darbu uz bērnu lielāku patstāvību un nodrošinot bērniem māju sajūtu drošā un ģimeniskā vidē. Katrā mājā būs viens sociālais darbinieks un audzinātāji, kuri, līdzīgi kā ģimenes locekļi, nodrošinās bērnu pieskatīšanu, mācību procesu un ārpusskolas aktivitātes, iepirkšanos, kopīgu ēst gatavošanu utt.
Dzīvojamā mājā Salmu ielā 53 (attēlā) būs vietas astoņiem bērniem, kuri šeit dzīvos līdz pilngadības sasniegšanai. Šim mērķim māja kalpos tik ilgi, kamēr bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības, Liepājā būs nepieciešama ārpusģimenes aprūpe. Svarīgi, ka tā būs energoefektīva “pasīvā” dzīvojamā māja, un ēkas uzturēšana izmaksās vismaz trīs reizes mazāk kā līdzšinējā Bērnunama ēka, vienlaicīgi nodrošinot bērniem veselīgu klimatu. Galvenā atšķirība no parastas ēkas ir augstā siltumizolācija, kas ļauj būtiski samazināt siltuma zudumus. Ēka projektēta, lai tā vasarā nepārkarstu un ziemā neatdzistu, t.i. visa gada garumā valdītu komfortabls iekštelpu klimats. Mājas pagalmā būs āra terase un saimniecības telpas.

Informācija pārpublicēta no Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta lapas Facebook: www.facebook.com://socialaisdienests/posts/176480274663203