Liepājā turpinās darbs pie ĢVPP būvniecības

Aktīvi turpinās darbs pie Ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveides Liepājas valsts pilsētā.

Kā raksta Liepājas valstspilsētas domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš:

Gada sākumā atzīmējām spāru svētkus topošajai bērnu mājai Salmu ielā 53. Nepilnu 7 mēnešu laikā paveikts ievērojams darbs – un jau pavisam drīz te mājīgos apstākļos un ģimenes videi pietuvinātos apstākļos varēs sākt dzīvot bērni, kuri palikuši bez vecāku aprūpes. Liels un patiess prieks par šo projektu! Starp citu, šī būs arī energoefektīva dzīvojamā māja!

Informācija un fotogrāfijas pārpublicētas no Gunāra Ansiņa ieraksta Facebook: https://www.facebook.com/gunars.ansins/posts/4873953419326184 

Atgādinām, ka Liepājas pašvaldība un Sociālais dienests ar Eiropas fondu finansiālu atbalstu jau ceturto gadu īsteno Deinstitucionalizācijas (DI) projektu “Kurzeme visiem” – piedāvājot jaunus sociālos pakalpojumus vairāk nekā 150 cilvēkiem ar garīga rakstura (GRT) un funkcionāliem (FT) traucējumiem.Lai deinstitucionalizācijas projekta ietvaros ieviestu jaunus sociālos pakalpojumus, paredzēta arī atbilstošas infrastruktūras izveide.

Ar Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu tiek īstenots projekts “ Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide DI plāna realizēšanai” ietvaros, kas paredz Liepājā līdz 2022. uzbūvēt vai ierīkot četras jaunas sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas – ģimeniskai videi pietuvinātus pakalpojumus ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, grupu dzīvokļus un specializētās darbnīcas cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Salmu ielā 53 turpinās mājas būvniecība astoņiem šobrīd Liepājas Bērnunamā dzīvojošiem bērniem no 8 līdz 15 gadu vecumam kopā ar atbalsta personālu. To veic iepirkuma konkursa uzvarētāji SIA “ Būvkompānija MBR”, mājas projekta autori ir SIA “Livland group”. Ēku plānots pabeigt līdz 2021.gada septembrim.