Pārrunā nepieciešamo atbalstu personu ar GRT pārejai uz dzīvi sabiedrībā Saldus novadā

2020.gada 6.jūlijā Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Kurzeme visiem” vadības komanda organizēja tikšanos Valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” filiālē “Iļģi” ar Saldus novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” pārstāvjiem un centra darbiniekiem. Tikšanās laikā notika iepazīšanās ar 5 personām ar garīga rakstura traucējumiem jeb GRT, kuras izteikušas vēlmi no VSAC pāriet uz dzīvi sabiedrībā Saldus novadā pēc nepieciešamās infrastruktūras izveides, lai uzklausītu viņu vēlmes un atbildētu uz jautājumiem par dzīvi grupu dzīvoklī, darbošanos dienas centrā un specializētajā darbnīcā. Pārejas procesā iesaistītās puses arī pārrunāja, kādas ir šo cilvēku vajadzības un kā sadarboties, lai nodrošinātu viņiem nepieciešamo atbalstu šī lielā soļa veikšanā uz patstāvīgāku dzīvi.

Tikšanos atklāja projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Sandra Miķelsone – Slava, kura klātesošos īsi iepazīstināja ar projektu un tā mērķiem. Viņa arī uzsvēra, ka Saldus būs pirmā pašvaldība Latvijā, kura deinstitucionalizācijas procesa ietvaros ar sociālo mentoru piesaisti nodrošinās personu ar GRT pāreju no aprūpes sociālās aprūpes iestādē uz dzīvi sabiedrībā, un šai pieredzei varēs sekot un no tās mācīties arī citi.

Sociālais mentors būs nozīmīgs personas ar GRT atbalsts, jo pārejas laikā sekmēs viņa iekļaušanos sabiedrībā, veicinās nepieciešamo iemaņu, pašaprūpes un patstāvības prasmju attīstību caur ikdienas aktivitātēm, kā arī palīdzēs veidot izpratni par pieejamo atbalstu dažādās dzīves situācijās.  Ņemot vērā, ka grupu dzīvokļu izveide Saldus novadā plānota šī gada rudenī un tajos dzīvos un nepieciešamo atbalstu saņems arī no VSAC uz dzīvi sabiedrībā pārgājušās 5 personas ar GRT, Saldus novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” sāks aktīvu sociālo mentoru piesaisti, tuvākajā laikā izsludinot vakances. Savukārt Kurzemes plānošanas reģions nodrošinās Saldus novada pašvaldības piesaistīto sociālo mentoru un VSAC speciālistu apmācības, lai viņi varētu nodrošināt personām ar GRT nepieciešamo atbalstu pārejas procesā.

Turpinājumā Saldus novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” pārstāvji pastāstīja par veidojamo infrastruktūru personām ar GRT Saldus novadā un arī atbildēja uz klātesošo jautājumiem.  Šobrīd vēl VSAC esošajām personām bija daudz jautājumu par ikdienas dzīvi grupu dzīvoklī, to iekārtojumu un aprīkojumu. Tāpat viņi aktīvi interesējās, kāda ir kultūras dzīve attiecīgajā Saldus novada daļā, kādi pakalpojumi tur pieejami, tai skaitā, kuri ģimenes ārsti ir atbildīgi par attiecīgās apkārtnes iedzīvotājiem, un Sociālā dienesta darbinieki viņiem labprāt sniedza atbildes.

Kad personas ar GRT bija uzdevušas visus sev interesējošos jautājumus un devušās tālāk savās ikdienas gaitās, pārējie tikšanās dalībnieki vēlreiz pārrunāja, kā iesaistītajām pusēm – Saldus novada pašvaldībai, VSAC “Kurzeme”, Kurzemes plānošanas reģionam – labāk sadarboties, lai nodrošinātu šīm 5 personām ar GRT nepieciešamo atbalstu pārejai uz dzīvi sabiedrībā Saldus novadā.

Saldus novadā tiks izveidoti 3 grupu dzīvokļi, nodrošinot iespēju dzīvot sabiedrībā 24 personām ar GRT, tai skaitā 19 jau pašvaldībā dzīvojošām personām ar GRT un 5 personām ar GRT, kuras šobrīd saņem pakalpojumus VSAC “Kurzeme” filiālē “Iļģi. Saldus novadā tiks izveidota arī specializētā darbnīca, kur iemācīties darba dzīves ritmu, jaunas prasmes un iemaņas kokapstrādē, šūšanā un teritorijas labiekārtošanas jeb apzaļumošanas darbos varēs kopumā 27 personas ar GRT, lai vēlāk veiksmīgāk iekļautos darba tirgū.

Saskaņā ar apstiprināto “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 2017. – 2020. gadam”, investējot aptuveni 7,3 miljonus eiro ERAF, valsts un pašvaldības līdzekļu, jauni sociālie pakalpojumi personām ar GRT, bērniem ar FT un bērnu aprūpes iestādēs esošiem bērniem kopumā tiks radīti 10 Kurzemes pašvaldībās – Aizpute, Kuldīgas, Priekules, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu un Ventspils novados, kā arī Liepājas un Ventspils pilsētās.

Par projektu “Kurzeme visiem”

Projekts “Kurzeme visiem”  tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. To no 2015. – 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma atbalstu gandrīz 6,6 miljonu eiro apmērā īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”.

Vairāk informācijas par projektu tā mājas lapā: www.kurzemevisiem.lv vai Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/socialas-joma/kurzeme-visiem/.

Informāciju sagatavoja:

Laura Homka, projekta “Kurzeme visiem”  sabiedrisko attiecību speciāliste, Laura.homka@kurzemesregions.lv