<Atpakaļ

Projekta ietvaros organizējam integrējošus pasākumus bērniem un viņu ģimenēm un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un viņu ģimenēm. Pasākumu mērķis ir veicināt empātiju un izpratni par bērniem ar FT, atbalstot viņu ģimenes un palīdzot bērniem atbilstoši viņu iespējām dzīvot pilnvērtīgu dzīvi sabiedrībā.

Šobrīd aktuālu piedāvājumu par jaunu nometņu norisi nav. Aicinām iepazīties ar projekta ietvaros jau notikušajām nometnēm.

Vairāk par nometni

Nometne “Bez aizspriedumiem” (2020.gada 9. – 13.augusts)

no 2020 gada 9. līdz 13.augustam Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar biedrību “Profesionālo audžuģimeņu apvienība “Terēze”” projekta “Kurzeme visiem” ietvaros rīkoja integrējošu nometni “Bez aizspriedumiem”. Tās ietvaros 30 dalībnieki – ģimenes no visas Kurzemes ar 9 – 15 gadus veciem bērniem, tostarp ar funkcionāliem traucējumiem pavadīja 5 aizraujošas un izglītojošas dienas, saliedējās un ieguva jaunus draugus.

Nometni ļoti atzinīgi novērtēja tās dalībnieki, kuri norādīja, ka šāda tipa nometnes, kurās tiekas bērni un jaunieši gan ar, gan bez funkcionāliem traucējumiem, jārīko biežāk, lai gan bērni, gan sabiedrība kopumā tuvāk iepazītu cilvēkus ar invaliditāti, novērtētu to, ko šie bērni un jaunieši spēj, ieraudzītu viņus bez stereotipu un aizspriedumu plīvura. Turklāt, arī daudzi bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecāki atzina, ka nometne ļāvusi uz saviem bērniem paraudzīties nedaudz citādāk, novērtējot viņu spēju būt patstāvīgākiem, darboties radoši un atklāt sevī jaunus talantus.

Vairāk par nometni

Piedzīvojumu akadēmija (2019.gada 4. – 8.augusts)

Nometne tika organizēta projekta “Kurzeme visiem” ietvaros ģimenēm ar 9 – 15 gadus veciem bērniem ar mērķi – veicināt bērnu ar FT un viņu ģimeņu integrāciju sabiedrībā. Integrējošajā nometnē visai ģimenei aktīvi, radoši un vērtīgi laiku pavadīja kopumā 30 nometnes dalībnieki no visas Kurzemes. 

Nometnē kopīgi darbojās gan visa ģimene, gan  tika organizētas arī atsevišķas nodarbības vecākiem un bērniem savu talantu un spēju attīstībai. Dažādās radošās nodarbībās, caur kustībām, dejām un sportu, fotografēšanas apguvi, kanisterapijas iepazīšanu, improvizēšanu un īstu kopā būšanu sarunās un kino vakaros radās gan jaunas zināšanas un iemaņas, gan uzplauka draudzība.