<Atpakaļ

Projekta ietvaros rīkotas 11 integratīvas nometnes bērniem ar un bez funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm. Pasākumu mērķis bija veicināt empātiju un izpratni par bērniem ar FT, atbalstot viņu ģimenes un palīdzot bērniem atbilstoši viņu iespējām dzīvot pilnvērtīgu dzīvi sabiedrībā.

Vairāk par nometni

Nometne “Kur tu – tur es” (2023. gada 26. – 28. oktobris)

No 26. – 28. oktobrim” “Dvēseles veldzes dārzā”, Ziemupē, Laiveniekos, Dienvidkurzemes novadā, uz triju dienu piedzīvojumiem integratīvajā nometnē “Kur  tu – tur es” aicināja doties Latvijas Bērnu atbalsta fonds.

Kopumā 30 dalībniekiem – 10 ģimenēm bija iespēja aktīvi un radoši pavadīt laiku, veicināt sadarbības prasmes, caur aktivitātēm un rotaļām iepazīt gan sevi, gan citus, kā arī iedvesmoties un atvērties jaunām nodarbībām un spēlēm, kas varētu kļūt arī par ģimenes tradīciju sastāvdaļu, vēl vairāk satuvinot dažādās ģimenes paaudzes. Dalībnieki darbojās gan kopā, daloties ar savu pieredzi un zināšanām un sniedzot atbalstu citiem, gan meklēja un attīstīja savus iekšējos resursus individuālās nodarbībās.

Vairāk par nometni

Nometne “Kurzemes piedzīvojums rudenī” (2023. gada 21. – 23. oktobris)

No 21. – 23. oktobrim viesu namā “Raganas slota”, Ventspils novadā, norisinājās pirmā nometne – “Kurzemes piedzīvojums rudenī”, ko rīkojām sadarbībā ar biedrību “Palīdzēsim.lv”.  

Trīs aizraujošās dienās integratīvās nometnes dalībnieki  – 9 ģimenes ar bērniem, tostarp ar FT, caur dažādiem uzdevumiem iepazina viens otru, darbojās radoši, gan iemēģināja roku fizikas un ķīmijas brīnumos, kopīgi mācījās, uzdrošinājās, smējās, bija fiziski aktīvi un rotaļājās. Dalība plaša spektra nodarbībās, aktivitātēs un sarunās ļāva visai ģimenei labāk izprast savas vajadzības, apzināties un rast jaunus spēkus, pārvarēt savus aizspriedumus un uzdrīkstēties darīt ko jaunu.

Vairāk par nometni

Nometne “Kurzemes piedzīvojums 2023” (2023.gada 14. – 18.augusts)

Augusta vidū Ventspils novada Vārves pagastā, viesu namā “Raganas slota” notika integratīva piecu dienu nometne ģimenēm ar bērniem, tostarp ar funkcionāliem traucējumiem, “Kurzemes piedzīvojums 2023”, ko rīkoja nodibinājums “Palīdzēsim.lv”. 

30 integratīvās nometnes dalībnieki aizvadīja piecas radoši, aktīvi un sirsnīgi piepildītas dienas, stiprinot sadarbības prasmes, iegūstot jaunas draudzības un baudot kopābūšanas burvību.

Kā nometni raksturoja “Palīdzēsim.lv” komanda: “Šķiet, ka šajās piecās dienās esam saauguši viens ar otru, bez pārspīlējuma un romantizēšanas, kļuvuši par vienotu ģimeni, kurā galvenās vērtības ir uzticēšanās, sadarbība, atbalsts, smiekli un līdz kaulam atklātas sarunas.”

Vairāk par nometni

Nometne “Kur tu – tur es” (2023.gada 12. – 16.augusts)

Augustā Kuldīgas novadā, Viduskurzemes pamatskolā- attīstības centrā notika integratīva diennakts nometne “Kur tu – tur es”, ko ģimenēm ar bērniem, tai skaitā ar funkcionāliem traucējumiem, organizēja nodibinājums “Latvijas bērnu atbalsta fonds”. 

Nometnē ar vadmotīvu – Mēs ticam – katram ir talants!!! Meklēsim un radīsim to kopā! – kopumā 30 dalībnieki piecas aizraujošas dienas darbojās kopā gan atsevišķi, meklējot un attīstot ikviena spējas  un talantus. Ģimenes ar bērniem piedalījās uzticības stafetē, risināja atjautības uzdevumus, sadziedājās,  veidoja no māla un dabas priekšmetiem, krāsoja, nodevās sporta aktivitātēm, sacentās galda spēļu turnīros, dejoja un kustējās, konstruēja ar KNOP KNOP un darīja vēl daudz citu kopīgu aktivitāšu. Tāpat  gan vecākiem,  gan bērniem tika nodrošinātas arī individuālas nodarbības.

Vairāk par nometni

Nometne “Veselīgie piedzīvojumi  Uguņos” (2023.gada 31.jūlijs – 4.augusts)

Jūlija beigās un augusta sākumā Talsu novada Uguņos notika integratīva nometne “Veselīgie piedzīvojumi Uguņos”, ko rīkoja biedrība “Latvijas Mazpulki”. Nometnē kopumā 30 dalībnieki – deviņas ģimenes ar bērniem, tai skaitā ar funkcionāliem traucējumiem, lieliski pavadīja piecas, dažādiem piedzīvojumiem un aktivitātēm piepildītas dienas!

Nometnes galvenais uzsvars bija dalībnieku emocionālā un garīgā labklājība, kas stiprināja prātu, roku veiklību, veselību, labu sirdi un veicināja ciešas draudzības saites. Nometnes dalībnieki, teorētiski un praktiski mijiedarbojoties komandā, piepildīja nedēļu ar dažādām jaunām pieredzēm un emocijām, attīstīja un pilnveidoja sadarbības prasmes, savukārt radošās darbnīcās attīstīja savus individuālos talantus. 

Vairāk par nometni

Nometne “Kurzemes piedzīvojums” (2022. gada 8. – 12.augusts)

No 8. līdz 12. augustam Ventspils novada viesu namā “Raganas slota” notika integratīva nometne “Kurzemes piedzīvojums”, kur tikās un piecas aizraujošas dienas kopā pavadīja desmit ģimenes ar bērniem, tostarp ar funkcionāliem traucējumiem. Kurzemes plānošanas reģiona un nodibinājuma “Palīdzēsim.lv” kopīgi rīkotajā nometnē kopumā 30 nometnes dalībnieki caur dažādām spēlēm, aktivitātēm un uzdevumiem iepazina viens otru, veidoja jaunas draudzības un sadarbības kopdarbus, kā arī lieliski pavadīja laiku.

Vecāki un bērni nodevās gan kopīgām nodarbēm, gan arī darbojās atsevišķās grupās ar dažādiem speciālistiem. Mākslas terapijas nodarbības, drona meistarklases triki, supošana, sapņu ķērāju gatavošana, ZOO apmeklējums, Montessori, ēnu teātris, darbs ar koku, burbuļošanās, pasaku terapija, “Talantu šovs” un vēl daudz citu aizraujošu aktivitāšu iespējas mijās ar vienkāršiem kopā pabūšanas mirkļiem un pieredzes apmaiņas stāstiem.

Vairāk par nometni

Nometne “Piedzīvojumi priekam” (2022. gada 1. – 5.augusts)

No 1. līdz 5. augustam nometnē īstiem piedzīvojumiem un priekam ļāvās desmit ģimenes ar bērniem vecumā no 9 – 15 gadiem, tostarp ar funkcionāliem traucējumiem. Integratīvo piecu dienu nometni “Piedzīvojumi priekam”, ko rīkoja Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar biedrību “Latvijas Mazpulki” Upesgrīvas pamatskolā, Uģuņciemā, Talsu novadā, kopumā bija iespēja apmeklēt 30 dalībniekiem no visas Kurzemes.

Nometnē dažādos veidos tika pilnveidota tās dalībnieku personības izaugsme, veicinot bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimeņu iekļaušanos sabiedrībā. Visas nometnes dienas bija aizraujošas, tās dalībniekiem apgūstot dažādus, tai skaitā arī ne tik ierastus veidus, kā būt aktīviem ikdienā, labāk iepazīstot dažādas emocijas, pilnveidojot sadarbības un komunikācijas prasmes caur mūzikas un ritmikas elementiem, nodarbojoties ar keramiku, kā arī batikojot un veicot vēl daudz citu aktivitāšu.

Vairāk par nometni

Nometne “Kur tu – tur es” (2022. gada 5. – 9.jūlijs)

No 5. līdz 9.jūlijam projekta “Kurzeme visiem” ietvaros 11 ģimenes ar 9 – 15 gadus veciem bērniem un jauniešiem, tostarp ar funkcionāliem traucējumiem (FT) piedalījās integrējošā vasaras diennakts nometnē “Kur tu – tur es”, kas norisinājās Viduskurzemes pamatskolā – attīstības centā, Kuldīgas novada Pelčos sadarbībā ar Latvijas Bērnu attīstības fondu. Nometnē  kopumā 30 dalībnieki pavadīja piecas aktīvas dienas spēlēs, rotaļās un aktivitātēs, savstarpēji sadarbojoties un atklājot savas unikālās spējas un iespējas.

Caur iepazīšanās aktivitātēm, radošajām nodarbībām ar burbuluspēles.lv, sadarbības spēlēm, rīta rosmēm, vakara apļiem, noslēguma vakaru un noslēguma pasākumu nometnes dalībnieki labāk iepazina un apguva savas spējas darboties gan individuāli, gan grupā. Viņiem arī bija iespēja tikties ar paraolimpiešiem no Latvijas paraolimpiskās komitejas, kopā ar Latvijas galda tenisa federāciju iepazīt galda tenisa spēli.

Vairāk par nometni

Nometne “Kurzemes piedzīvojums” (2021.gada 18. – 20.jūnijs)

No 18. līdz 20. jūnijam projekta “Kurzeme visiem” ietvaros 12 Kurzemes reģionā dzīvojošās ģimenes ar  9 – 15 gadus veciem bērniem, tostarp ar funkcionāliem traucējumiem, piedalījās bezmaksas sociāli integrējošā vasaras diennakts nometnē “Kurzemes piedzīvojums”. Nometnes laikā ģimenēm bija iespēja piedzīvot trīs lieliskas dienas, kas bija piepildītas jaunām zināšanām un prasmēm, sevis pašatklāšanu, radošumu, jautrību, smiekliem un jaunām draudzībām.

Pārliecinājāmies par to, ka trijās dienās var: iegūt jaunus draugus, gūt jaunu pieredzi, atrast, domubiedrus, iziet no komforta zonas, iemācīties jaunas prasmes un piedzīvot iespējams neizjustas emocijas! 

Vairāk par nometni

Nometne “Bez aizspriedumiem” (2020.gada 9. – 13.augusts)

no 2020 gada 9. līdz 13.augustam Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar biedrību “Profesionālo audžuģimeņu apvienība “Terēze”” projekta “Kurzeme visiem” ietvaros rīkoja integrējošu nometni “Bez aizspriedumiem”. Tās ietvaros 30 dalībnieki –  11 ģimenes no visas Kurzemes ar 9 – 15 gadus veciem bērniem, tostarp ar funkcionāliem traucējumiem pavadīja 5 aizraujošas un izglītojošas dienas, saliedējās un ieguva jaunus draugus.

Nometni ļoti atzinīgi novērtēja tās dalībnieki, norādot, ka šāda veida nometnes, kurās tiekas bērni un jaunieši gan ar, gan bez funkcionāliem traucējumiem, jārīko biežāk, lai gan bērni, gan sabiedrība kopumā tuvāk iepazītu cilvēkus ar invaliditāti, novērtētu to, ko šie bērni un jaunieši spēj, ieraudzītu viņus bez stereotipu un aizspriedumu plīvura. Turklāt, arī daudzi bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecāki atzina, ka nometne ļāvusi uz saviem bērniem paraudzīties nedaudz citādāk, novērtējot viņu spēju būt patstāvīgākiem, darboties radoši un atklāt sevī jaunus talantus.

Vairāk par nometni

Piedzīvojumu akadēmija (2019.gada 4. – 8.augusts)

Nometne tika organizēta projekta “Kurzeme visiem” ietvaros ģimenēm ar 9 – 15 gadus veciem bērniem ar mērķi – veicināt bērnu ar FT un viņu ģimeņu integrāciju sabiedrībā. Integrējošajā nometnē visai ģimenei aktīvi, radoši un vērtīgi laiku pavadīja kopumā 30 nometnes dalībnieki  – 11 ģimenes no visas Kurzemes. 

Nometnē kopīgi darbojās gan visa ģimene, gan  tika organizētas arī atsevišķas nodarbības vecākiem un bērniem savu talantu un spēju attīstībai. Dažādās radošās nodarbībās, caur kustībām, dejām un sportu, fotografēšanas apguvi, kanisterapijas iepazīšanu, improvizēšanu un īstu kopā būšanu sarunās un kino vakaros radās gan jaunas zināšanas un iemaņas, gan uzplauka draudzība.